Nasi Klienci oceniają Allianz na
1,98
Zostaw opinię

OC w Allianz jest atrakcyjną propozycją na zakup podstawowego i obowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Kierowcy kupujący polisę OC w tej firmie mogą liczyć na dodatkowy zakres ochrony ze strony ubezpieczyciela.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC / AC »

Wraz z OC klient Allianz może otrzymać dodatkową pomoc ubezpieczeniową, m.in. w postaci bezpłatnego holowania w ramach usługi assistance oraz ochronę prawną.

OC komunikacyjne w Allianz

Polisa ochroni Cię przed finansowymi skutkami kolizji i wypadków spowodowanych przez Twój samochód. Możesz liczyć na wsparcie ubezpieczyciela nie tylko wtedy, gdy sam będziesz prowadził auto, ale również gdy udostępniasz je osobie trzeciej. W razie szkody odszkodowanie zostanie wypłacone z Twojej polisy OC.

Ponieważ zakres umowy OC jest regulowany ustawą, suma ubezpieczenia w każdym towarzystwie jest taka sama i wynosi:

 • 5 210 000 euro – w przypadku szkód na osobie,
 • 1 050 000 euro – w przypadku szkód w mieniu.

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Allianz możesz kupić jako oddzielną polisę lub w pakiecie MÓJ SAMOCHÓD.

Pakiety Mój Samochód w Allianz

Zakres ochrony

KOMFORT

PLUS

EKSTRA

MAX

Co mieści się w zakresie ochrony

OC komunikacyjne

V

V

V

V

OC komunikacyjne zapewnia posiadaczowi i kierującemu ubezpieczonym pojazdem ochronę odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu przewidzianą przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ochrona prawna

V

V

V

V

Zapewnia dostęp oraz pokrycie kosztów porad prawnych za pośrednictwem infolinii lub sporów związanych z korzystaniem z ubezpieczonego pojazdu.

NNW – wariant podstawowy

V

V

V

V

Zapewnia wsparcie finansowe w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz gdy konieczne będzie poniesienie kosztów leczenia po tym wypadku. Ubezpieczenie w wariancie podstawowym chroni wyłącznie kierowcę ubezpieczonego pojazdu.

Assistance – wariant podstawowy

V

V

V

V

Zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów usług związanych z udzieleniem pomocy, w tym w razie wypadku, kradzieży lub awarii ubezpieczonego pojazdu.

Autocasco – ryzyka katastroficzne

V

V

V

Pokrywa koszty naprawy albo zapewnia wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego pojazdu, z powodu działania sił przyrody (huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny lub innych sił przyrody) oraz w wyniku działania zwierząt (za wyjątkiem kolizji ze zwierzęciem).

Autocasco – pożar, implozja, eksplozja

V

V

V

Pokrywa koszty naprawy albo zapewnia wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego pojazdu, z powodu działania pożaru, implozji lub eksplozji.

Autocasco – kolizja ze zwierzęciem

V

V

V

Pokrywa koszty naprawy albo zapewnia wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego pojazdu z powodu nagłego zetknięcia ze zwierzęciem.

NNW – wariant rozszerzony

V

V

V

Zapewnia wsparcie finansowe w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz gdy konieczne będzie poniesienie kosztów leczenia po tym wypadku. Ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym chroni kierowcę i pasażerów ubezpieczonego pojazdu.

Assistance – wariant rozszerzony

V

V

V

Zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów usług związanych z udzieleniem pomocy, w tym w razie wypadku, kradzieży lub awarii ubezpieczonego pojazdu. Ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym obejmuje dodatkowe usługi, m.in. zwiększony limit holowania i pojazd zastępczy.

Autocasco – kradzież

V

V

Zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub jego części.

Autocasco – wandalizm

V

V

Zapewnia pokrycie kosztów naprawy albo wypłatę odszkodowania z tytułu celowego uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego pojazdu przez znanego lub nieznanego sprawcę.

Ubezpieczenie szyb

V

V

Zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów usług związanych z naprawą lub wymianą szyby czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu, jeżeli nie są one związane z innymi uszkodzeniami ubezpieczonego pojazdu.

AUTOCASCO – inne uszkodzenia pojazdu

V

Zapewnia pokrycie kosztów naprawy albo wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego pojazdu, powstałego w wyniku kolizji ze znajdującymi się na zewnątrz tego pojazdu: innym pojazdem, uczestnikiem ruchu drogowego, osobą lub przedmiotem.

Autocasco – stała suma ubezpieczenia

V

Zapewnia utrzymanie sumy ubezpieczenia ubezpieczonego pojazdu z dnia zawarcia umowy przez cały okres jej obowiązywania.

Źródło: OWU Allianz

Pamiętaj, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Za brak polisy OC grozi kara, nakładana przez UFG. W 2021 roku jej maksymalny wymiar (w przypadku posiadaczy samochodów osobowych) to aż 5600 zł.

kara za brak OC

Ochrona prawna w Allianz

Dodatkowe świadczenie ochrony prawnej z sumą ubezpieczenia w wysokości 15 000 zł można dokupić do OC za symboliczną składkę. Polisa zagwarantuje Ci pomoc na wypadek wystąpienia sporu prawnego, związanego z użytkowaniem Twojego samochodu. Z ubezpieczeniem Allianz możesz ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na reprezentowanie Cię przez pełnomocnika lub kosztów sądowych. Otrzymasz także stały dostęp do profesjonalnych porad prawnych i informacji.

Assistance mini z OC Allianz

Kupując polisę OC w Allianz otrzymasz dodatkowo pomoc assistance w wersji podstawowej (mini). Ubezpieczenie gwarantuje Ci m.in. naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu, holowanie do najbliższego warsztatu, czy usługę mobilności. Ostatnia z nich będzie przydatna, jeśli nie możesz kontynuować jazdy z powodu:

 • awarii,
 • wypadku,
 • pęknięcia przedniej szyby,
 • wandalizmu,
 • kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub kradzieży części ubezpieczonego pojazdu lub jego wyposażenia,
 • przebicia opony,
 • braku paliwa lub zatankowania niewłaściwego paliwa,
 • utraty, zatrzaśnięcia wewnątrz ubezpieczonego pojazdu lub uszkodzenia kluczyka lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia ubezpieczonego pojazdu.

Wówczas Allianz zorganizuje i pokryje koszty przejazdu (pociągiem, autobusem lub taksówką) dla kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do dowolnego miejsca oddalonego o maksymalnie 50 km od miejsca zdarzenia

Ubezpieczenie NNW w Allianz

Allianz wraz z OC może zaproponować ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w wariancie podstawowym. Ochrona obejmuje śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu kierowcy:

 • suma ubezpieczenia NNW w tym wariancie wynosi – 10 000 zł,
 • limit na koszty leczenia (np. rehabilitacja lub zakup niezbędnych leków) poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi – 5 000 zł.