Nasi Klienci oceniają Allianz na
2,04
Zostaw opinię

Ochrona życia i zdrowia, ochrona z oszczędzaniem, ubezpieczenie w razie wypadku i ubezpieczenie dziecka. W Allianz każdy z członków rodziny znajdzie coś dla siebie. W sumie można wybierać spośród 11 polis na życie.

Porównaj oferty ubezpieczeń na życie »

Oferta ubezpieczeń życiowych w Allianz jest bardzo szeroka. Znajdziemy tu rozwiązania dla osoby w każdym wieku:

 • Plan Pełnej Ochrony – dla osób do 99 roku życia,
 • Plan na start – dla kredytobiorców,
 • Bezpieczne Życie – pakiet ochrony dla rodziny,
 • Opieka Medyczna – konsultacje medyczne za granicą,
 • Plan na dziś i jutro – ochrona i oszczędzanie dla całej rodziny,
 • IKE Specjalnie dla Ciebie – gromadzenie oszczędności na emeryturę,
 • Opiekun – w razie pobytu w szpitalu i inwalidztwa,
 • NNW indywidualne – ubezpieczenie dla każdego od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Szkolne NNW – ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla najmłodszych.

Poniżej krótka analiza każdego z ubezpieczeń Allianz podzielonych na 4 rodzaje polis.

Ochrona życia i zdrowia w Allianz 

W tej grupie znajdują się 4 różne produkty Allianz: Plan Pełnej Ochrony, Plan na start, Bezpieczne Życie i Opieka Medyczna.

Allianz Plan Pełnej Ochrony

Polisa zapewnia ochronę finansową w razie śmierci głównego ubezpieczonego, możliwość rozszerzenia o poważne zachorowanie czy wypadek i objęcie ochroną dzieci. Z polisy Plan Pełnej Ochrony można korzystać aż do 99 roku życia. Maksymalne świadczenie wynosi a ż 1 000 000 zł. 

Ubezpieczenie zapewnia ponadto świadczenie w razie:

 • utraty samodzielności,
 • operacji,
 • leczenia poważnej choroby za granicą,
 • poważne zachorowanie dziecka,
 • uszkodzenie ciała i operacje dziecka,
 • pobyt dziecka w szpitalu,
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowa polisa Allianz Assistance zawiera przydatny pakiet usług medycznych. To m.in. wizyta lekarza i pielęgniarki po wypadku, opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomoc domowa i opieka pielęgniarki po pobycie w szpitalu, zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej za granicą, pomoc psychologa, położnej, organizacja procesu rehabilitacji, transport medyczny i dostarczenie leków.

Allianz Plan na start

To polisa na życie o nieco okrojonym zakresie. Jest przeznaczona dla osób, które szukają zabezpieczenia finansowego do zaciągniętego kredytu, ale chcą uniknąć dużych wydatków.

Ubezpieczenie Plan na start umożliwia wykupienie ochrony do 300 000 zł w razie śmierci i rozszerzenie podstawy na wypadek niezdolności do samodzielnej egzystencji. Umowa trwa 1 rok i jest odnawiana po 12 miesiącach.

Allianz Bezpieczne Życie

Produkt ten daje możliwość elastycznego wyboru ryzyk i sum ubezpieczenia. W razie śmierci głównego ubezpieczonego, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo uposażonym lub jako czasowa renta dla każdego z dzieci.

W polisie Bezpieczne Życie ochrona obejmuje urodzenie dziecka. Umowa polisowa trwa do ukończenia 65 lub 70 roku życia w zależności od porozumienia z TU.

Allianz Opieka Medyczna

Ubezpieczenie zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą w razie zdiagnozowania poważnej choroby – nawet do 2 000 000 euro.

Pakiet zapewnia:

 • opinię medyczną dotyczącą diagnozy i sposobu leczenia,
 • rekomendację 3 szpitali zagranicznych,
 • organizację i pokrycie kosztów podróży lub transportu medycznego,
 • organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania.
 • 100 euro za każdy dzień leczenia szpitalnego (do 60 dni),
 • organizację i pokrycie kosztów powrotu do domu,
 • do 50 000 euro zwrotu kosztów za zakup leków po powrocie do Polski,
 • kontrolę stanu zdrowia po leczeniu za granicą.

Ochrona z oszczędzaniem w Allianz

Z ubezpieczeń mieszanych na życie TU Allianz oferuje 2 produkty: Plan na dziś i jutro oraz IKE Specjalnie dla Ciebie.

Allianz Plan na dziś i jutro

Jak zapewnia Allianz, to połączenie ochrony ubezpieczeniowej z długoterminowym oszczędzaniem w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz możliwość zbudowania pakietu ochronnego dla siebie, swojego partnera lub małżonka oraz dla swoich dzieci. 

Polisa gwarantuje wypłatę świadczenia do 1 000 000 zł z części ochronnej. W trakcie trwania umowy można zawiesić opłacanie składek oraz częściowo wykupić polisę.

Z ciekawszych rozszerzeń w polisie Plan na dziś i jutro można znaleźć:

 • pakiet 20 poważnych chorób w wariancie standard i 36 w wariancie komfort,
 • uszczerbek na zdrowiu z 4-ktorną wysokością świadczenia za uszczerbek powyżej 10% - wariant progresywny,
 • leczenie za granicą do kwoty 2 000 000 euro.
 • operacje dziecka.

Ochroną w ramach jednej polisy można objąć 2 osoby dorosłe i dowolną liczbę dzieci. Dzieci mogą dołączyć w trakcie trwania umowy bez konieczności zawierania odrębnych umów ubezpieczenia.

Allianz IKE Specjalnie dla Ciebie

Ta polisa daje możliwość gromadzenia dodatkowych środków z myślą o emeryturze. Ne występuje tu podatek od zysków kapitałowych przy wypłacie emerytalnej.

Ubezpieczenie IKE Specjalnie dla Ciebie to różne konta do wyboru:

 • rachunek IKE, na który wpływa 90% wartości każdej wpłaconej składki,
 • rachunek wyodrębniony, na który wpływa 10% wartości każdej wpłaconej składki regularnej i 100 % składki doraźnej. Tu również wpływają nadwyżki składek regularnych po przekroczeniu limitu wpłat na IKE.

Ubezpieczenia w razie wypadku w Allianz

Allianz Opiekun i NNW Indywidualna proponuje swoim klientom ubezpieczyciel w ramach polis wypadkowych na życie.

Allianz Opiekun

Polisa obejmuje standardowe zdarzenia, jak śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, i wypadku komunikacyjnego, pobyt w szpitalu, inwalidztwo czy pakiet assistance.
Ubezpieczony może wybierać 4 warianty (Standard z 9 zdarzeniami, Solo Komfort z 12 zdarzeniami, Duet Standard z 13 zdarzeniami i Duet Komfort ze wszystkimi 18 zdarzeniami).

Allianz Opiekun jest produktem przeznaczonym dla osób, które szukają niskiej składki. Wysokości sum ubezpieczenia pozostają niezmienne w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, a zawarcie umowy nie wiąże się z koniecznością wykonania badań lekarskich.

Allianz NNW indywidualne

W tym produkcie można wybierać spośród 3 pakietów lub indywidualnie dobrać zakres ochrony dla osoby dorosłej i dla dziecka.
Ochrona trwa przez cały rok, a 30 dni karencji obowiązuje jedynie przy poważnym zachorowaniu oraz w świadczeniach assistance.

Ubezpieczenie Allianz NNW indywidualne obejmuje m.in.:

 • wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku,
 • pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa,
 • organizację i pokrycie kosztów operacji ortopedycznych i plastycznych związanych z wypadkiem,
 • organizację i pokrycie kosztów korepetycji,
 • świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza.

Ubezpieczenia dla dziecka w Allianz

Polisy dedykowane najmłodszym to w sumie 3 produkty. Opisywane już wyżej Plan na dziś i jutro oraz Plan pełnej ochrony, a także Szkolne NNW.

Allianz Szkolne NNW

Ubezpieczony wybiera jeden z 3 pakietów: Komfort NNW, Plus NNW i Max NNW. Największy pakiet zawiera wszystkie 16 zdarzeń. Oprócz standardowych to także:

 • uszczerbek na zdrowiu wyniku ataku epilepsji,
 • powtórna opinia medyczna,
 • ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci,
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku,
 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją,
 • rehabilitacja.

Ubezpieczenie dotyczy zarówno dziecka, jak i dorosłych. Ochrona trwa 12 miesięcy.

Jak zgłosić zdarzenie w Allianz?

Na stronie Allianz wystarczy zastosować się do 4 kroków:

1) Wypełnić formularz online
2) Pobrać druk zgłoszenia, wypełnić i zapisać
3) Załączyć do formularza druk zgłoszenia i skany innych dokumentów
4) Wysłać dokumenty i czekać na kontakt z ubezpieczycielem

W e-formularzu wystarczy wybrać polisę na życie spośród zaproponowanych i podać numer polisy. 

Jeśli wybierzemy dany rodzaj polisy, ubezpieczyciel pokaże nam rodzaj zdarzenia – ten również należy zaznaczyć, np. leczenie w szpitalu w następstwie choroby lub wypadku, leczenie operacyjne, wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu czy wystąpienie poważnego zachorowania.

Konieczne będzie też podanie danych do kontaktu (imię, nazwisko, PESEL, e-mail) i opisanie zdarzenia.

Kontakt z Allianz

Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Infolinia: 224 224 224