Nasi Klienci oceniają AXA na
1,99
Zostaw opinię

Co roku Rzecznik Finansowy przygotowuje raport, który obrazuje liczbę składanych przez klientów skarg na wszystkie firmy ubezpieczeniowe. W próbie rzetelnej oceny towarzystwa AXA Ubezpieczenia, wzięliśmy pod uwagę taką analizę.

Porównaj ceny AXA

Z raportu Rzecznika Finansowego za 2016 rok wyłania się pozytywny obraz towarzystwa AXA. Bezpośrednio do ubezpieczyciela lub za pośrednictwem innej instytucji zostało złożonych 13617 skarg od niezadowolonych klientów. Na koniec 2016 roku towarzystwo AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. posiadało 5,1 % udziału rynkowego w segmencie ubezpieczeń majątkowych (w tym komunikacyjnych). Stosunek skarg do udziału wynosił więc około 2670 skarg. Tym samym, AXA ubezpieczenia zajęła 8. miejsce w rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg*.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2016 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1TUW SKOK8610,5561549
2AXA TUiR S.A.22621,3341696
3TU Europa S.A.18481,0531755
4TUiR Allianz Polska S.A.117505,8831997
5PZU S.A.7350533,2972208
6TU INTER Polska S.A.7800,3512222
7TUiR WARTA S.A.3391712,8972630
8AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.136175,12670
9TUW TUW57502,0262838
10Concordia Polska TUW24090,7893053
11TUZ TUW28130,93126
12Pocztowe TUW8830,2813142
13STU Ergo Hestia S.A.4724113,693451
14TU Compensa S.A. VIG132373,7773505
15UNIQA TU S.A.136463,6093781
16Generali TU S.A.184814,633992
17Link4 TU S.A.108902,1824991
18TU INTERRISK S.A. VIG156822,9725277
19Gothaer TU S.A.131102,046426
20AVIVA TU Ogólnych S.A.107781,6456552

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2016 r., AXA Ubezpieczenia: stan na 31.12.2016 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy

Oceniając towarzystwo AXA pod względem ilości otrzymanych skarg musimy pamiętać, że 30 września 2016r. Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce, działające pod marką Liberty Ubezpieczenia, zostało zintegrowane z AXA Ubezpieczenia. Wszyscy klienci posiadający ubezpieczenie w Liberty stali się wówczas klientami AXA. Co za tym idzie, do AXA zaczęły również napływać skargi dotyczące likwidacji szkód z polis Liberty.

W ocenie AXA nie chcemy ograniczać się wyłącznie do raportu Rzecznika. Tym bardziej, że publikuje on informacje na temat wszystkich skarg, nawet tych, które po rozpatrzeniu przez ubezpieczyciela okazują się bezpodstawne.

Wolimy opierać się na Waszych opiniach. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia z towarzystwem AXA, czy cena polisy faktycznie kusi atrakcyjnością i jest adekwatna do poziomu obsługi. Dzielcie się zarówno pozytywnymi, jak i tymi mniej korzystnymi opiniami o AXA.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)