Nasi Klienci oceniają AXA na
2,02
Zostaw opinię

Co roku Rzecznik Finansowy przygotowuje raport, który obrazuje liczbę składanych przez klientów skarg na wszystkie firmy ubezpieczeniowe. W próbie rzetelnej oceny towarzystwa AXA Ubezpieczenia, wzięliśmy pod uwagę taką analizę.

Porównaj ceny AXA

Z raportu Rzecznika Finansowego za 2018 rok wynika, że bezpośrednio do ubezpieczyciela lub za pośrednictwem innej instytucji zostały złożone 17684 skargi od niezadowolonych klientów AXA. W 2018 roku towarzystwo AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. posiadało 5% udziału rynkowego w segmencie ubezpieczeń majątkowych (w tym komunikacyjnych). Stosunek skarg do udziału wynosił więc około 3537 skarg. Tym samym, AXA ubezpieczenia zajęła 14. miejsce w rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg*.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2018 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.4031,4288
2TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych9251,3712
3TU Compensa S.A. VIG40523,81066
4TU Europa S.A.13110,81639
5PZU S.A.52695321647
6TU INTERRISK S.A. VIG58882,62265
7TUiR Alianz Polska S.A.132625,22550
8TU INTER Polska S.A.8420,32807
9Concordia Polska TUW20760,72966
10AVIVA TU Ogólnych S.A.32761,12978
11TUiR WARTA S.A.42786143056
12Generali TU S.A.120123,73246
13TUZ TUW16340,53268
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.1768453537
15STU Ergo Hestia S.A.53128153542
16Gothaer TU S.A.90961,94787
17Pocztowe TUW20340,45085
18UNIQA TU S.A.1682435608
19TUW TUW92811,56187
20Link4 TU S.A.189462,67287

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2018 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy. Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2018 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2018 r.

W ocenie AXA nie chcemy ograniczać się wyłącznie do raportu Rzecznika. Tym bardziej, że publikuje on informacje na temat wszystkich skarg, nawet tych, które po rozpatrzeniu przez ubezpieczyciela okazują się bezpodstawne.

Wolimy opierać się na Waszych opiniach. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia z towarzystwem AXA, czy cena polisy faktycznie kusi atrakcyjnością i jest adekwatna do poziomu obsługi. Dzielcie się zarówno pozytywnymi, jak i tymi mniej korzystnymi opiniami o AXA.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)