Nasi Klienci oceniają AXA na
1,55
Zostaw opinię

Klienci AXA wyjeżdżający za granicę mają do wyboru kompleksowe ubezpieczenie Kontynenty Multitravel (trzy warianty ochrony) oraz klasyczne ubezpieczenie turystyczne Podróże Kontynenty (cztery warianty ochrony). Ubezpieczyciel udostępnia również polisę podróżną działającą wyłącznie na terenie Polski, a także osobną polisę do wiz na Białoruś. Czy warto z nich skorzystać?

Porównaj ceny ubezpieczeń turystycznych »

15 października 2020 r. nowym właścicielem AXA w Polsce stała się UNIQA.

UNIQA to wiodąca marka ubezpieczeniowa w Austrii i jedna z największych grup ubezpieczeniowych, działająca w 18 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obsługuje aż 10,5 mln klientów. Dzięki połączeniu firm klienci w Polsce otrzymują pełną paletę produktów ubezpieczeniowych, emerytalnych czy inwestycyjnych.

Integracja nie nakłada żadnych dodatkowych obowiązków na klientów. Dotychczasowe umowy ubezpieczenia pozostają aktywne i nie wymagają żadnych zmian.

Spis treści:

Jak działa ubezpieczenie podróżne AXA Kontynenty Multitravel?

Jak działa ubezpieczenie turystyczne AXA Podróże Kontynenty?

Jak działa ubezpieczenie podróżne AXA na terenie Polski?

Jak działa ubezpieczenie podróżne AXA do wiz na Białoruś?

Ubezpieczenia podróżne AXA a polisy innych ubezpieczycieli – porównanie ofert

Jak działa ubezpieczenie podróżne AXA Kontynenty Multitravel?

Produkt Kontynenty Multitravel oferuje najbardziej kompleksową ochronę, spośród wszystkich ubezpieczeń podróżnych AXA. Zapewnia wszelkie standardowe rodzaje ochrony, czyli ubezpieczenie: kosztów leczenia, akcji ratunkowej, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czy OC (także w zakresie szkód wyrządzonych podczas uprawiania sportów). 

Ubezpieczenie Multitravel gwarantuje również wypłatę odszkodowania w razie utraty lub kradzieży bagażu, opóźnienia lotu, opóźnienia dostarczenia bagażu, rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania, czy też rezygnacji z biletu lotniczego i rezygnacji z zarezerwowanego noclegu. Polisa chroni także na wypadek zamknięcia tras narciarskich, jak również kradzieży mienia ruchomego pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas zagranicznego wyjazdu.

Ubezpieczenie Kontynenty Multitravel występuje w wersjach: Basic, Premium oraz Maksimum, i w zależności od wybranego zakresu terytorialnego, może obowiązywać w Europie lub na całym świecie. Oto, jak przedstawiają się sumy ubezpieczenia i ceny poszczególnych pakietów polisy Kontynenty Multitravel.

Porównanie zakresu ochrony ubezpieczenia AXA Kontynenty Multitravel

Zakres ubezpieczenia

Multitravel Basic

Multitravel Premium

Multitravel Maksimum

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance100 000 euro150 000 euro250 000 euro
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i akcji poszukiwawczej6 000 euro8 000 euro10 000 euro
Ubezpieczenie NNW4 000 euro6 000 euro10 000 euro
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Szkody osobowe50 000 euro80 000 euro100 000 euro
Szkody rzeczowe5 000 euro8 000 euro100 000 euro
Szkody osobowe związane z uprawianiem sportu 10 000 euro15 000 euro20 000 euro
Szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu 1 000 euro1 500 euro2 000 euro
Ubezpieczenie bagażu podróżnego400 euro500 euro600 euro
Ubezpieczenie sprzętu sportowego500 euro700 euro1000 euro
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania1250 euro1250 euro1250 euro
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży w miejscu zamieszkania podczas podróży zagranicznej3500 euro3500 euro3500 euro
Składka za jeden dzień ochrony (wariant Europa)5,80 zł7,10 zł8,00 zł
Składka za jeden dzień ochrony (wariant Świat)9,60 zł10,90 zł12,10 zł

Źródło: AXA

Dodatkowo w przypadku opóźnienia lotu oraz opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego, każdy wariant polisy odznacza się sumą ubezpieczenia w wysokości 200 euro. Natomiast rezygnacja z biletu lotniczego oraz rezygnacja z rezerwacji noclegu, objęta jest ochroną do kwoty 500 euro.

Wszystkie warianty ubezpieczenia Kontynenty Multitravel, bez dodatkowych opłat, obejmują również: 

 • koszty leczenia związane z zaostrzeniem objawów choroby przewlekłej (do 10 proc. sumy ubezpieczenia kosztów leczenia), 
 • automatyczne przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej do 72 h, w przypadku niemożności powrotu do kraju z powodu np. awarii samochodu czy odwołania lotu ze względu na trudne warunki atmosferyczne.

Po opłaceniu dodatkowej składki, dowolne ubezpieczenie podróżne AXA Kontynenty Multitravel obejmie ochroną:

 • pracę fizyczną,
 • następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych do pełnej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
 • sporty wysokiego ryzyka,
 • sporty ekstremalne,
 • zawodowe i wyczynowe uprawianie sportów.

Jak działa ubezpieczenie turystyczne AXA Podróże Kontynenty?

Kolejną propozycję dla wyjeżdżających za granicę stanowi Ubezpieczenie Indywidualne Podróży Kontynenty. W tym wypadku klienci mają do dyspozycji cztery różne pakiety polisy (Small, Medium, Large, Xlarge), przy czym każdą z nich można wybrać w wersji Travel Świat lub Travel Sport. Ta ostatnia przeznaczona jest dla osób, które podczas zagranicznego pobytu zamierzają aktywnie uprawiać sporty, w tym również sporty wysokiego ryzyka, ekstremalne i zawodowe (takie rozszerzenia wykupuje się osobno). Warianty polisy Travel Świat są natomiast kierowane do wszystkich pozostałych turystów, którzy chcieliby nabyć standardowy pakiet ochronny; w razie potrzeby, mogą oni dokupić dodatkowo ubezpieczenie pracy fizycznej za granicą, a także ochronę następstw chorób przewlekłych i nowotworowych.

Niezależnie o którym wariancie polisy mowa, sumy ubezpieczenia są niższe, a zakres ochrony węższy, niż w przypadku ubezpieczeń podróżnych AXA z serii Kontynenty Multitravel. Poniższa tabela przedstawia limit odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ceny poszczególnych elementów ochrony polis: Small, Medium, Large, Xlarge.

Porównanie zakresu ochrony ubezpieczenia AXA Podróże Kontynenty

Zakres ubezpieczenia

Small

Medium

Large

Xlarge

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance

10 000 euro

20 000 euro30 000 euro50 000 euro
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i akcji poszukiwawczej (tylko w Travel Sport!)5 000 euro5 000 euro5 000 euro5 000 euro
Ubezpieczenie NNW2 000 euro2 000 euro4 000 euro4 000 euro
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnymbrakbrak50 000 euro50 000 euro
Szkody osobowebrakbrak50 000 euro50 000 euro
Szkody rzeczowebrakbrak5 000 euro5 000 euro
Szkody osobowe związane z uprawianiem sportów (tylko w Travel Sport!)10 000 euro10 000 euro10 000 euro10 000 euro
bezpieczenie bagażu podróżnego200 euro200 euro200 euro200 euro
UUbezpieczenie sprzętu sportowego (tylko w Travel Sport!)700 euro700 euro700 euro700 euro
Składka za jeden dzień ochrony (Travel Świat)2,56 zł3,20 zł4,27 zł7,69 zł
Składka za jeden dzień ochrony (Travel Sport)3,20 zł3,85 zł5,65 zł9,61 zł

Źródło: AXA

Warianty Small, Medium, Large i Xlarge są dostępne dla każdego, kto zamierza podróżować po krajach europejskich. W przypadku wyjazdu poza Europę dostępne są wyłącznie pakiety Large i Xlarge.

Warto dodać, że pakiety: Medium, Large i Xlarge zapewniają dodatkowo ochronę na wypadek opóźnienia w dostarczeniu bagażu, a także opóźnienia lotu – obydwa zdarzenia są chronione do kwoty 200 euro. W przypadku wszystkich pakietów Travel Sport można liczyć dodatkowo na polisę OC związaną z uprawianiem sportu i ochronę sprzętu sportowego, jak również, co bardzo istotne, ubezpieczenie kosztów ratownictwa i akcji poszukiwawczej. Należy zauważyć, że tego ostatniego nie oferuje żaden, nawet najdroższy pakiet Travel Świat.

Jak działa ubezpieczenie podróżne AXA na terenie Polski?

Towarzystwo AXA oferuje również możliwość ubezpieczenia podróży krajowej. Podobnie, jak w przypadku polisy Podróże Kontynenty, dostępne są tu cztery warianty ubezpieczenia i każdy występuje w wersji dla aktywnych sportowo (Travel Sport) i pozostałych turystów (Travel Polska). Te ubezpieczenia AXA mają na celu zabezpieczyć przede wszystkim przed wypadkami, skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, jak również szkodami wyrządzonymi osobom trzecim.

Porównanie zakresu ochrony ubezpieczenia AXA na terenie Polski

Zakres ochrony

Small

Medium

Large

Xlarge

Ubezpieczenie NNW
 
10 000 zł20 000 zł30 000 zł50 000 zł
Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance 500 zł500 zł750 zł1000 zł
Ubezpieczenie Kosztów rehabilitacji500 zł500 zł750 zł1000 zł
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i akcji poszukiwawczej (Travel Sport)15 000 zł15 000 zł15 000 zł15 000 zł
OC w życiu prywatnym100 000 zł100 000 zł100 000 zł100 000 zł
OC związane z uprawianiem sportów (Travel Sport)10 000 zł10 000 zł10 000 zł10 000 zł
Ubezpieczenie sprzętu sportowego (Travel Sport)3 000 zł3 000 zł3 000 zł3 000 zł
Składka za jeden dzień ochrony (wersja Travel Polska)1,20 zł1,90 zł2,50 zł3,30 zł
Składka za jeden dzień ochrony (wersja Travel Sport Polska)2,00 zł3,00 zł4,00 zł5,00 zł

Źródło: AXA

Do dowolnego pakietu ubezpieczenia można dokupić rozszerzenie o ochronę sportów: wysokiego ryzyka, ekstremalnych i zawodowych, co wiąże się oczywiście ze wzrostem składki ubezpieczeniowej.

Jak działa ubezpieczenie podróżne AXA do wiz na Białoruś?

Żadne z powyższych ubezpieczeń podróżnych AXA nie pozwala zabezpieczyć wyjazdu na Białoruś. Ochronę pobytu w tym kraju, ubezpieczyciel oferuje w ramach osobnego produktu ubezpieczeniowego, który występuje w trzech różnych wariantach: Small, Medium oraz Large VIP. 

Porównanie zakresu ochrony ubezpieczenia AXA do wiz na Białoruś

Zakres ochrony

Small

Medium

Large VIP

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance 10 000 euro20 000 euro30 000 euro
Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych i nowotworowych1 000 euro2 000 euro3 000 euro
Ubezpieczenie NNW2 000 euro2 000 euro4 000 euro
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnymbrakbrak50 000 euro
Szkody osobowebrakbrak50 000 euro
Szkody rzeczowebrakbrak5 000 euro
Ubezpieczenie bagażu podróżnegobrakbrak400 euro

Źródło: AXA

Ubezpieczenie Large VIP zapewnia ponadto ochronę na wypadek opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego, a także odwołania lub opóźnienia lotu – we wszystkich przypadkach do kwoty 200 euro. Dodatkowo, do każdego wariantu polisy można dokupić rozszerzenie ochrony na pracę fizyczną, a także następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych. 

Ceny poszczególnych wariantów polisy można poznać dopiero po skontaktowaniu się z ubezpieczycielem.

Ubezpieczenia podróżne AXA a polisy innych ubezpieczycieli – porównanie ofert

Aby ocenić atrakcyjność ubezpieczeń podróżnych AXA, porównaliśmy je z podobnymi polisami turystycznymi dostępnymi w kalkulatorze rankomat.pl. W zestawieniu uwzględniliśmy dwa produkty AXA ze średniej półki cenowej: Kontynenty Multitravel Premium oraz Ubezpieczenie Kontynenty Large, a także te spośród polis konkurencji, które w podobnej cenie zapewniają możliwie najlepszą ochronę.

Porównanie ubezpieczenia AXA z innymi polisami turystycznymi

Zakres ochrony

Multitravel Kontynenty Premium*

Kontynenty Sport Large*

Signal Iduna

Generali

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance 
 

641 355 zł

128 271 zł

256 534 zł500 000 zł
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i akcji poszukiwawczej34 205 zł21 378 zł25 653 zł500 000 zł
Ubezpieczenie NNW25 654 zł17 102 zł45 000 zł50 000 zł
OC w życiu prywatnym342 056 zł213 785 zł128 267 zł200 000 zł
Ubezpieczenie OC sportowe64 135 zł42 757 zł64 134 złbrak
Ubezpieczenie bagażu podróżnego2137 zł855 zł2000 zł1000 zł
Wysokość składki za jeden dzień ochrony w Europie7,10 zł5,65 zł6,92 zł7,00 zł
Wysokość składki za jeden dzień ochrony na Świecie10,90 zł5,65 zł9,92 zł8,00 zł

Źródło: AXA, rankomat.pl 

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, polisa Multitravel Kontynenty wypada atrakcyjnie na tle konkurencji. Spośród czterech analizowanych produktów oferuje najwyższe limity odpowiedzialności ubezpieczyciela dla kosztów leczenia, a także OC w życiu prywatnym i OC związanym z uprawianiem sportów. Oczekiwania części turystów spełni również najtańsza polisa Kontynenty Sport Large, przy czym ze względu na niską sumę ubezpieczenia dla kosztów leczenia, nie zapewni ona dostatecznej ochrony np. podczas wyjazdu na narty, czy też czysto wypoczynkowego urlopu w kraju z drogą służbą zdrowia.

Ofertę ubezpieczeń podróżnych AXA należy uznać za atrakcyjną, niemniej jednak, aby wybrać najlepszą dla siebie polisę, zawsze trzeba wziąć pod uwagę między innymi cel i charakter podróży, czy też stan swojego zdrowia. Inne polisy sprawdzą się podczas urlopu narciarskiego, inne przy wyjeździe do pracy fizycznej, a jeszcze inne przy zawodowym uprawianiu sportów. Dlatego najlepiej jest skorzystać z porównywarki ubezpieczeń podróżnych, i z jej pomocą znaleźć dopasowane do swoich potrzeb rozwiązanie.

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie turystyczne AXA oferuje 4 pakiety różnych polis.
 2. W AXA można ubezpieczyć podróż na wszystkie kontynenty.
 3. W AXA można ubezpieczyć podróż po Polsce i Białorusi (z wizą).
 4. Ubezpieczenie turystyczne AXA obejmuje uprawianie sportu.