Nasi Klienci oceniają AXA na
1,52
Zostaw opinię

Oferta ubezpieczeń AXA życie jest bardzo elastyczna i można ją dowolnie kształtować. Towarzystwo ma w ofercie 6 produktów, w tych ochronne i inwestycyjne, a także dedykowane z opieką medyczną do prawie 10 mln zł.

15 października 2020 r. nowym właścicielem AXA w Polsce stała się UNIQA.

UNIQA to wiodąca marka ubezpieczeniowa w Austrii i jedna z największych grup ubezpieczeniowych, działająca w 18 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obsługuje aż 10,5 mln klientów. Dzięki połączeniu firm klienci w Polsce otrzymują pełną paletę produktów ubezpieczeniowych, emerytalnych czy inwestycyjnych.

Integracja nie nakłada żadnych dodatkowych obowiązków na klientów. Dotychczasowe umowy ubezpieczenia pozostają aktywne i nie wymagają żadnych zmian.

Porównaj oferty ubezpieczeń na życie »

Po połączeniu z TU Uniqa AXA proponuje swoim klientom kilka rozwiązań pozwalających chronić finansowo życie i zdrowie. To:

 • Plan Ochronny AXA - zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego;
 • Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny - realna pomoc na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i urodzenia się dziecka;
 • Ochrona z Plusem – Pakiet Pomoc na Raka - kompleksowe wsparcie pieniężne, medyczne i ambulatoryjne na każdym etapie choroby;
 • Ochrona z Gwarancją Kapitału - sposób na gromadzenie kapitału, który AXA wypłaci na koniec umowy;
 • Puls Życia z opaską monitorującą - szybka pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia;
 • Medycyna bez Granic - opieka medyczna do wartości 2 000 000 euro na całym świecie

Poniżej krótka charakterystyka każdej z polis na życie.

Plan Ochronny AXA

Plan Ochronny AXA to długoterminowe ubezpieczenie na życie, które umożliwia kompleksowe zabezpieczenie. Ubezpieczony sam konstruuje swoją polisę wybierając taki zakres ubezpieczenia, który aktualnie najbardziej jest mu potrzebny. Umowę może również rozszerzyć na małżonka lub partnera życiowego – wszystko wygodnie w ramach jednej polisy i za jedną składkę łączną.

Dostępny zakres ochrony obejmuje:

 • zgon (również w formie ubezpieczenia terminowego),
 • zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • uszczerbek lub uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenie dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub z innej przyczyny,
 • poważne zachorowanie (np. nowotwór, udar, zawał),
 • pobyt w szpitalu,
 • operację medyczną,
 • niezdolność do pracy z gwarancją przejęcia opłacania składek.

W ramach ubezpieczenia AXA MEDI, które obejmuje urazy spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, można skorzystać z przydatnych usług medycznych, które pozwolą szybciej wrócić do zdrowia. AXA MEDI zapewnia m.in. konsultacje lekarzy specjalistów (np. ortopeda, kardiolog, chirurg), rehabilitację, pomoc w dostępie do sprzętu rehabilitacyjnego i dostęp do badań: USG, RTG, laboratoryjne.

Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny

AXA Ochrona z Plusem w Pakiecie Ochronnym to szeroki zakres dla ubezpieczonego (11 zdarzeń), ale także małżonka (8 zdarzeń), dziecka (9 zdarzeń), rodziców i teściów (4 zdarzenia). Ochrona obejmuje świadczenie z tytułu m.in. urodzenia dziecka.

W przypadku diagnozy poważnego zachorowania, w okresie 12 miesięcy można skorzystać z 30 wizyt u lekarzy specjalistów – bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu i bez koleje. AXA zapewnia dostępność lekarzy w ciągu 3-5 dni.

Ubezpieczenie zostało stworzone specjalnie z myślą m.in. o osobach niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę tj.:

 • prowadzących własną działalność gospodarczą;
 • pracujących na umowę zlecenie lub umowę o dzieło;
 • wykonujących wolne zawody;
 • matek wychowujących dzieci.

Z Pakietu Ochronnego AXA mogą też skorzystać pracownicy etatowi, którzy nie chcą lub nie mogą przystąpić do grupowego ubezpieczenia oferowanego przez swojego pracodawcę.

Ochrona z Plusem – Pakiet Pomoc na Raka 

Pakiet AXA Pomoc na Raka to ubezpieczenie życia i zdrowia, które zapewni kompleksowe wsparcie na każdym etapie choroby nowotworowej. Polega na wypłacie świadczeń pieniężnych, jak i zapewnieniu specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomocy w organizacji codziennego życia.

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie nie tylko z tytułu rozpoznania choroby, ale również w przypadku operacji (6 600 – 10 800 zł),cykle chemioterapii (660 – 1080 zł za jeden cykl),cykle radioterapii (660 – 1080 zł za jeden cykl) czy świadczenie okresowe – tj. 1000 – 1500 zł miesięcznie nawet do 12 miesięcy.  

Świadczenie w AXA Ochrona z Plusem dotyczy pokrycie kosztów związanych z rozpoznaniem nowotworu, operacją oraz chemioterapią bądź radioterapią. Dodatkowo można otrzymać przez 12 miesięcy rekompensatę utraconych dochodów.

Polisa na raka w AXA

wariant

Wariant 40Wariant 50Wariant 60
łączna wysokość świadczenia40 000 zł50 000 zł60 000 zł
rozpoznanie i leczenie - łącznie
rozpoznanie - nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
rozpoznanie - rak przedinwazyjny

22 000 zł
8 800 zł
4 400 zł

29 000 zł
11 600 zł
5 800 zł

36 000 zł
14 400 zł
7 200 zł

operacja - nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
operacja - rak przedinwazyjny

6 600 zł
3 300 zł

8 700 zł
4 350 zł

10 800 zł
5 400 zł

chemioterapia - nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
chemioterapia - rak przedinwazyjny

660 zł
330 zł

870 zł
435 zł

1 080 zł
540 zł

radioterapia - nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
radioterapia - rak przedinwazyjny

660 zł
330 zł
870 zł
435 zł
1 080 zł
540 zł

dodatkowe świadczenie z powodu utraty części dochodów
wypłacane miesięcznie

1 000 zł1 250 zł1 500 zł

ambulatoryjne świadczenia medyczne

6 000 zł6 000 zł6 000 zł

assistance medyczny

6 000 zł6 000 zł6 000 zł

Tabela 1. Na podstawie oferty AXA Ochrona z Plusem Pakiet Pomoc na Raka.

Ochrona z Gwarancją Kapitału

AXA proponuje też polisę na życie z możliwością oszczędzania zgromadzonych środków. Ubezpieczenie dostępne jest w wariancie Solo i Duet.

Wariant Solo to długoterminowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla osób mających co najmniej 18 i nie więcej niż 60 lat. Ubezpieczony sam określa, przez jaki okres chce oszczędzać - minimalnie 10, a maksymalnie 25 lat. Umowa nie może jednak trwać dłużej niż do rocznicy polisy, w której ukończy 70 lat.

Zasada działania polisy Solo jest prosta. W czasie trwania umowy ubezpieczony wpłaca składkę za zakres bazowy i gromadzi kapitał. Na jej zakończenie AXA wypłaca 100% zgromadzonej kwoty. Jeśli jednak umowa zostanie rozwiązana wcześniej, zwrot będzie równy wartości wykupu. Standardowo z polisy chronione jest życie ubezpieczonego. Dodatkowo może on wykupić rozszerzenia dostępne w polisie Plan Ochronny AXA.

W wariancie Duet chronione jest także dziecko ubezpieczonego. To oferta dla osób między 18 a 60 rokiem życia w chwili zawierania umowy. W przypadku śmierci ubezpieczonego wskazane w polisie osoby otrzymają od AXA świadczenie w wysokości 20% sumy ustalonej przed zawarciem umowy. Dodatkowo AXA przejmie obowiązek opłacania składek, by dziecko ubezpieczonego mogło na koniec otrzymać 100% zgromadzonej kwoty. W przypadku śmierci dziecka AXA wypłaci wskazanym osobom świadczenie w wysokości wpłaconych należnych składek za zakres bazowy.

Puls Życia z opaską monitorującą

Ubezpieczenie na życie z opaską monitorującą Puls Życia zapewnia opiekę 24h na dobę 7 dni w tygodniu. To rozwiązanie dla osób, które chcą zwiększyć poczucie swojego bezpieczeństwa lub zadbać o bliskich. 

To rozwiązanie stworzone dla osób pełnoletnich bez górnego limitu wieku. Najbardziej przyda się  osobom starszym, przewlekle chorującym albo po przebytym zawale serca lub udarze mózgu.

Opaska monitorująca to urządzenie, które nosi się na nadgarstku. Dzięki opasce możemy szybko zareagować w sytuacji zagrażającej życiu osoby ubezpieczonej.

Medycyna bez Granic

Ubezpieczenie Medycyna bez Granic może zapewnia opiekę medyczną do wartości 2 000 000 euro na całym świecie w razie:

 • nowotworu, 
 • przeszczepu szpiku kostnego, 
 • przeszczepu narządów, 
 • wszczepienia by-passów, 
 • operacji naprawczej zastawki serca lub zabiegów neurochirurgicznych. 

Ubezpieczony zyskuje dostęp do najlepszych fachowców, którzy pomogą powrócić do zdrowia.

Do ubezpieczenia AXA Medycyna bez Granic można przystąpić przed ukończeniem 65. roku życia i kontynuować je nawet do 85. roku życia. 

Pakiet obejmuje Szybką diagnozę (dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych), Drugą opinię medyczną (propozycja dalszego leczenia, w języku polskim). A także Opiekę medyczną za granicą (za podróż, transport medyczny i zakwaterowanie - również dla osoby towarzyszącej lub dawcy organu, pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i opiekę po niej, podróż do domu, zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju, jeżeli nie zostały one pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia). W skład ubezpieczenia wchodzi także Opieka kontrolna po leczeniu za granicą (wytyczne od swojego lekarza prowadzącego, jak kontrolować stan zdrowia, np. jakie badania i kiedy przeprowadzać, jakie leki przyjmować).

Ważne informacje

1. W wariancie ochronnym AXA proponuje polisę Plan Ochronny z 9 rozszerzeniami

2. Dla osób obawiających się poważnego zachorowania AXA oferuje Pakiet Pomoc na Raka

3. AXA Ochrona z Gwarancją Kapitału to oferta dla osób, które chcą oszczędzać cześć wpłacanej składki

4. Ubezpieczenie Medycyna bez Granic AXA może zapewnia opiekę medyczną do wartości 2 000 000 euro na całym świecie