Nasi Klienci oceniają AXA na
2,03
Zostaw opinię

Zanim zgłosisz szkodę z OC lub AC, musisz przygotować odpowiednie informacje. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AXA Direct czytamy, że podczas zgłoszenia wystąpienia szkody, należy podać konkretne dane.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC / AC »

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC

Jeśli chcesz zgłosić szkodę z OC w towarzystwie AXA Direct musisz być przygotowany na podać pewnych informacji. Są to:

 • pojazdu sprawcy (numer rejestracyjny, marka pojazdu),
 • sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu),
 • pojazdu poszkodowanego (numer rejestracyjny, marka pojazdu, numer VIN),
 • osobowe poszkodowanego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL bądź REGON),
 • kontaktowe poszkodowanego (numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny),
 • adresowe jednostki policji, straży miejskiej, pogotowia, straży pożarnej (w przypadku, gdy doszło do interwencji),
 • opis: okoliczności zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
 • aktualne miejsce postoju poszkodowanych pojazdów,
 • numer polisy OC sprawcy,
 • datę i miejsce zdarzenia.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC

Podobne zasady dotyczą zgłoszenia szkody z polisy autocasco. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, skontaktuj się z ubezpieczycielem i podaj następujące informacje:

 • numeru polisy AC,
 • danych kontaktowych (numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny),
 • daty i miejsca zdarzenia,
 • danych adresowych jednostki policji, straży miejskiej, pogotowia, straży pożarnej (w przypadku, gdy doszło do interwencji),
 • opisu okoliczności zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszkodzenia pojazdu,
 • aktualnego miejsca postoju pojazdu.

Terminy likwidacji szkody w AXA Direct

AXA Direct likwiduje szkodę w ciągu 30 dni od daty jej zgłoszenia. Jeżeli nie ma możliwości zajęcia stanowiska w sprawie, poszkodowany otrzymuje pismo z wyjaśnieniem przyczyny braku decyzji i sposobie dalszego postępowania.