Nasi Klienci oceniają HDI na
2,21

Po przejęciu HDI przez TUiR Warta S.A, zmienił się system obsługi polis. Obecnie zarządza nim towarzystwo Warta. Sprawdzamy więc w raporcie Rzecznika Finansowego poziom skarg od niezadowolonych klientów, dotyczących tego ubezpieczyciela.

W 2019 roku do towarzystwa Warta lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 37111 skarg od ubezpieczonych, odnoszących się do ubezpieczeń majątkowych (w tym komunikacyjnych). Aby prawidłowo ocenić stopień niezadowolenia klientów usługami tej firmy, musimy uwzględnić nie tylko ilość otrzymanych przez nią zażaleń, ale również wielkość udziału rynkowego Warty w dziale ubezpieczeń majątkowych.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2019 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.6251,6391
2TU Compensa S.A. VIG27174,2647
3TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych14381,01438
4Concordia Polska T.U. S.A.12330,81541
5TU Europa S.A.15610,81951
6TUiR Allianz Polska S.A.96484,91969
7PZU S.A.5959130,21973
8TUZ TUW12030,62005
9TU INTERRISK S.A. VIG72783,32205
10TUiR WARTA S.A.3711114,42577
11TU INTER Polska S.A.7890,32630
12Generali TU S.A.105443,92704
13AVIVA TU Ogólnych S.A.32561,12960
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.157734,73356
15STU Ergo Hestia S.A.5363015,23528
16WIENER TU S.A. VIG82442,04122
17Pocztowe TUW29770,55954
18TUW TUW85431,36572
19Link4 TU S.A.174712,56988
20UNIQA TU S.A.241782,88635

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2019 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2019 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.

Warta jest trzecim co do wielkości towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce, z 14,4% udziałem w rynku (dział II). Stosunek skarg dotyczących tej firmy do udziału w rynku wynosi więc 2577 skarg. Tym samym, TUiR Warta S.A zajmuje 10. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*) w naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli. 

Warto podkreślić, że w raporcie Rzecznika ujęto wszystkie skargi, nawet te, które po rozpatrzeniu okazują się bezzasadne. Ostateczny wynik mółby więc być jeszcze korzystniejszy dla tego towarzystwa. 

Oprócz opinii o towarzystwie liczy się również jego oferta cenowa. Sprawdź jaką propozycję przygotowało dla Ciebie kilkanaście firm ubezpieczeniowych

Porównaj ceny OC/AC  »

Zachęcamy do dzielenia się informacjami o produktach HDI i jakości usług oferowanych przez towarzystwo Warta. Piszcie, jakie macie doświadczenia związane z ubezpieczeniem w HDI. Wasze opinie mogą pomóc innym w podjęciu decyzji o wyborze najlepszego ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)