Nasi Klienci oceniają HDI na
3,00
Zostaw opinię

Po przejęciu HDI przez TUiR Warta S.A, zmienił się system obsługi polis. Obecnie zarządza nim towarzystwo Warta. Sprawdzamy więc w raporcie Rzecznika Finansowego poziom skarg od niezadowolonych klientów, dotyczących tego ubezpieczyciela.

W 2018 roku do towarzystwa Warta lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 42786 skarg od ubezpieczonych, odnoszących się do ubezpieczeń majątkowych (w tym komunikacyjnych). Aby prawidłowo ocenić stopień niezadowolenia klientów usługami tej firmy, musimy uwzględnić nie tylko ilość otrzymanych przez nią zażaleń, ale również wielkość udziału rynkowego Warty w dziale ubezpieczeń majątkowych.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2018 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.4031,4288
2TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych9251,3712
3TU Compensa S.A. VIG40523,81066
4TU Europa S.A.13110,81639
5PZU S.A.52695321647
6TU INTERRISK S.A. VIG58882,62265
7TUiR Alianz Polska S.A.132625,22550
8TU INTER Polska S.A.8420,32807
9Concordia Polska TUW20760,72966
10AVIVA TU Ogólnych S.A.32761,12978
11TUiR WARTA S.A.42786143056
12Generali TU S.A.120123,73246
13TUZ TUW16340,53268
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.1768453537
15STU Ergo Hestia S.A.53128153542
16Gothaer TU S.A.90961,94787
17Pocztowe TUW20340,45085
18UNIQA TU S.A.1682435608
19TUW TUW92811,56187
20Link4 TU S.A.189462,67287

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2018 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy. Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2018 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2018 r.

Warta jest trzecim co do wielkości towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce, z 14% udziałem w rynku (dział II). Stosunek skarg dotyczących tej firmy do udziału w rynku wynosi więc 3056 skarg. Tym samym, TUiR Warta S.A zajmuje 11. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*) w naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli. 

Warto podkreślić, że w raporcie Rzecznika ujęto wszystkie skargi, nawet te, które po rozpatrzeniu okazują się bezzasadne. Ostateczny wynik mółby więc być jeszcze korzystniejszy dla tego towarzystwa. 

Oprócz opinii o towarzystwie liczy się również jego oferta cenowa. Sprawdź jaką propozycję przygotowało dla Ciebie kilkanaście firm ubezpieczeniowych

Porównaj ceny OC/AC  »

Zachęcamy do dzielenia się informacjami o produktach HDI i jakości usług oferowanych przez towarzystwo Warta. Piszcie, jakie macie doświadczenia związane z ubezpieczeniem w HDI. Wasze opinie mogą pomóc innym w podjęciu decyzji o wyborze najlepszego ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)