Nasi Klienci oceniają HDI na
3,48
Zostaw opinię

Po przejęciu HDI przez TUiR Warta S.A, zmienił się system obsługi polis. Obecnie zarządza nim towarzystwo Warta. Sprawdzamy więc w raporcie Rzecznika Finansowego poziom skarg od niezadowolonych klientów, dotyczących tego ubezpieczyciela.

W 2016 roku do towarzystwa Warta lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 33917 skarg od ubezpieczonych, odnoszących się do ubezpieczeń majątkowych (w tym komunikacyjnych). Aby prawidłowo ocenić stopień niezadowolenia klientów usługami tej firmy, musimy uwzględnić nie tylko ilość otrzymanych przez nią zażaleń, ale również wielkość udziału rynkowego Warty, w dziale ubezpieczeń majątkowych.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2016 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1TUW SKOK8610,5561549
2AXA TUiR S.A.22621,3341696
3TU Europa S.A.18481,0531755
4TUiR Allianz Polska S.A.117505,8831997
5PZU S.A.7350533,2972208
6TU INTER Polska S.A.7800,3512222
7TUiR WARTA S.A.3391712,8972630
8AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.136175,12670
9TUW TUW57502,0262838
10Concordia Polska TUW24090,7893053
11TUZ TUW28130,93126
12Pocztowe TUW8830,2813142
13STU Ergo Hestia S.A.4724113,693451
14TU Compensa S.A. VIG132373,7773505
15UNIQA TU S.A.136463,6093781
16Generali TU S.A.184814,633992
17Link4 TU S.A.108902,1824991
18TU INTERRISK S.A. VIG156822,9725277
19Gothaer TU S.A.131102,046426
20AVIVA TU Ogólnych S.A.107781,6456552

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2016 r., AXA Ubezpieczenia: stan na 31.12.2016 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy

Warta jest trzecim co do wielkości towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce, z 12,897% udziałem w rynku (dział II). Stosunek skarg dotyczących tej firmy do udziału w rynku wynosi więc 2630 skarg. Tym samym, TUiR Warta S.A zajmuje 7 miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*) w naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli. Jest to stosunkowo wysoka pozycja.

Ponadto chcemy podkreślić, że w raporcie Rzecznika ujęto wszystkie skargi, nawet te, które po rozpatrzeniu okazują się bezzasadne. Ostateczny wynik mółby więc być jeszcze korzystniejszy dla tego towarzystwa. 

Oprócz opinii o towarzystwie liczy się również jego oferta cenowa. Sprawdź jaką propozycję przygotowało dla Ciebie kilkanaście firm ubezpieczeniowych

Porównaj ceny OC/AC w 16 firmach »

Zachęcamy do dzielenia się informacjami o produktach HDI i jakości usług oferowanych przez towarzystwo Warta. Piszcie, jakie macie doświadczenia związane z ubezpieczeniem w HDI. Wasze opinie mogą pomóc innym w podjęciu decyzji o wyborze najlepszego ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)