Nasi Klienci oceniają HDI na
3,01
Zostaw opinię

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ma za zadanie chronić zarówno kierowcę danego pojazdu, jak i jego pasażerów i to nie tylko wtedy, gdy zostaną oni poszkodowani w wypadku drogowym.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC z NNW »

NNW w HDI - za co dostaniesz pieniądze?

Ubezpieczenie NNW w HDI zapewnia wypłatę odszkodowania zarówno, jeśli do uszczerbku na zdrowiu dojdzie w wyniku wypadku, jak i przy innych czynnościach. Ich przykładem jest np. załadunek i rozładunek pojazdu lub wypadek, który miał miejsce podczas postoju na trasie podróży.

Kwota na jaką ubezpieczony będzie sam kierowca, a na jaką jego pasażerowie, może się znacznie różnić. Osoba prowadząca pojazd może liczyć na świadczenia w wysokości 100 tys. lub 150 tys. zł. W przypadku innych podróżnych suma ubezpieczenia może zostać ustanowiona na poziomie 5, 10, 15 lub nawet 30 tys. zł Ważną rzeczą jest, że kwota ta przysługuje każdemu z jadących pasażerów.

Ważne! W HDI możesz wykupić opcję Bezpieczna Rodzina w ubezpieczeniu NNW na auto. Opcja ta gwarantuje nawet 180 000 zł świadczenia w razie śmierci kierowcy w wypadku. 

Co obejmuje ubezpieczenie NNW w HDI? 

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w ubezpieczeniach komunikacyjnych HDI obejmuje następstwa wypadków podczas:

 • ruchu ubezpieczonego pojazdu,
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu, 
 • naprawy pojazdu, jeśli ulegnie awarii na trasie, 
 • przy załadunku lub rozładunku, 
 • pożaru lub wybuchu pojazdu.
Ważne! NNW jest przypisane do konkretnego pojazdu i ten pojazd musi być wymieniony w polisie. Jeżeli masz kilka pojazdów, wykup NNW przy polisie OC lub AC każdego z nich, aby móc cieszyć się ochroną. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu dla kierowcy i pasażera. 

Przykład. Za złamanie ręki ocenione na 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu przy sumie ubezpieczenia NNW 20 000 zł, poszkodowany otrzyma 2 000 zł.

Śmierć  w wypadku - 100% sumy ubezpieczenia za zgon kierowcy lub pasażera w wyniku wypadku. 

Leczenie po wypadku - na podstawie dokumentów HDI pokryje koszty rehabilitacji oraz zakupu sprzętu (w wyznaczonym limicie). 

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela - za co nie dostaniesz pieniędzy?

HDI nie wypłaci odszkodowania za:

 • uszczerbek niezwiązany z ruchem pojazdu wskazanego w polisie, 
 • leczenie poza Polską, 
 • ból i cierpienie fizyczne lub psychiczne, 
 • uszczerbek poniesiony podczas rajdów, wyścigów, jazd konkursowych lub podczas treningów do nich, 
 • szkody doznane w wyniku działań wojennych, zamieszek, rozruchów, aktów terroryzmu, akcji protestacyjnych, strajków, blokadach dróg i podczas innych niepokojów społecznych, 
 • szkody doznane w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, 
 • uszczerbek pasażera, który znajdował się pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających, 
 • uszczerbek kogokolwiek w pojeździe, jeśli kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu albo innych substancji odurzających, 
 • szkody, gdy do ubezpieczonego pojazdu jest doczepiona przyczepa przeznaczona do przewozu osób nieubezpieczona w HDI lub Warcie, a szkody doznają osoby w przyczepie.