Nasi Klienci oceniają HDI na
2,21
Zostaw opinię

Coraz więcej osób wie, czym jest ubezpieczenie assistance. Nadal większość posiadaczy usług pomocowych kojarzy je przede wszystkim z ubezpieczeniem samochodu. Taką odpowiedź według danych z raportu Europ Assistance podaje ok. 90% ubezpieczonych. W dalszej kolejności pojawiają się ubezpieczenia medyczne, na życie i domowe. Jak prezentuje się ubezpieczenie assistance w HDI? Czy warto kupić? 

Porównaj ceny ubezpieczenia OC z Assistance »

Czytaj więcejAwaria na drodze - sprawdź jak skorzystać z pomocy assistance

Cztery warianty ubezpieczenia assistance w HDI

HDI proponuje dla swoich klientów, aż 4 warianty ubezpieczenia Assistance, tak, aby każdy kierowca znalazł dla siebie coś interesującego. W zależności od wybranej opcji assistance różny będzie też zakres świadczonej pomocy. HDI oferuje następujące warianty ASS:

 • Standard - w ramach tego ubezpieczenia przysługuje holowanie po kolizji lub wypadku, jednak maksymalnie na odległość 100 km od miejsca zdarzenia. Polisa obowiązuje na terenie Polski, a jej suma ubezpieczenie wynosi 5 tys. zł. Kierujący może również skorzystać z pomocy informacyjnej, dzięki której dowie się o najbliższych warsztatach i serwisach oraz będzie mógł przekazać wiadomość.
   
 • Złoty - zakres ochrony został podniesiony o możliwość transportu uszkodzonego pojazdu odbywa się on nawet do 200 km, zarówno po wypadku, jak i awarii lub z powodu braku paliwa. W ramach ubezpieczenia można również liczyć na próbę usprawnienia samochodu na miejscu zdarzenia, wynajęcie auta zastępczego na 5 dni po wypadku i kradzieży, a także na pomoc tłumacza, jeżeli do zdarzenia dojdzie poza granicami kraju. Polisa obowiązuje na terenie Polski i Europy
   
 • Złoty+ - zakres ubezpieczenia jest podobny jak w przypadku opcji Złotej z tą różnicą, że limit holowania został zwiększony do 400 km, od miejsca zdarzenia. Dodatkowo osoba ubezpieczona może liczyć na pojazd zastępczy już nie tylko po wypadku i kradzieży (w tym wariancie dostępny na 10 dni), ale też w razie awarii i to na 5 dni. Udzielona zostanie też pomoc w postaci zakwaterowania maksymalnie 2 osób w hotelu po wypadku, kradzieży i awarii pojazdu. Najwyższy pakiet assistance zapewnia również pomoc medyczną w postaci opieki nad dziećmi, czy rehabilitacji. Suma ubezpieczenia jest w tym wariancie najwyższa i wynosi aż 20 tys. zł. Zakresem terytorialnym jest również Polska i Europa.
   
 • Podróżnik 15 - wariant ten skierowany jest do osób, którym zależy na maksymalnej ochronie swojego pojazdu, jednak nie przez cały rok, bowiem propozycja ta chroni przez 15 dni. Zakres polisy jest naprawdę szeroki. Obejmuje zdarzenia na terytorium Polski i Europy, zapewniając holowanie na odległość do 400 km za granicą i bez limitów w kraju. Można liczyć także na zakwaterowanie w hotelu oraz pojazd zastępczy na 10 lub 5 dni, w zależności od zdarzenia.

Pełne porównanie wariantów prezentuje poniższa tabela. 

ŚwiadczenieWariant
Podróżnik 15StandardZłotyZłoty +
Okres ochrony15 dni12 miesięcy
Suma ubezpieczenia10 000 zł5 000 zł10 000 zł20 000 zł
Zakres terytorialnyPolska + EuropaPolskaPolska + EuropaPolska + Europa
WypadekHolowanie na terenie RP po wypadku400 km100 km200 kmBez limitu
Holowanie poza RP po wypadku400 kmNIE200 km400 km
Próba usprawnienia pojazdu po wypadku TAKNIETAKTAK
Złomowanie pojazdu po wypadkuTAKNIETAKTAK
Organizacja parkingu po wypadkuDo 3 dóbNIEDo 2 dóbDo 3 dób
AwariaHolowanie po awarii na terenie RP400 kmNIE200 kmBez limitu
Holowanie po awarii za granicą400 kmNIE200 km400 km
Próba usprawnienia pojazdu po awariiTAKNIETAKTAK
Złomowanie pojazdu po awariiTAKNIETAKTAK
Organizacja parkingu po awariiDo 3 dóbNIEDo 2 dóbDo 3 dób
Samochód zastępczyPo wypadku gdy naprawa w warsztacie partnerskimDo 10 dniNIEDo 5 dniDo 10 dni
Po wypadku gdy naprawa w warsztacie
Po wypadku bez unieruchomienia gdy naprawa w warsztacie partnerskimNIENIENIEDo 5 dni
Po wypadku bez unieruchomienia gdy naprawa w warsztacieNIENIENIENIE
Po kradzieżyDo 10 dniNIEDo 5 dniDo 10 dni
Po awariiDo 5 dniNIENIEDo 5 dni
Podstawienie/odbiórPodstawienie albo odbiórNIEPodstawienie albo odbiórPodstawienie oraz odbiór
Pomoc w podróży
(Wypadek, awaria oraz kradzież)
Kontynuacja podróży lub powrót do domuDo bliższego miejscaNIEDo bliższego miejscaDo bliższego miejsca
Przewóz ubezpieczonych do miejsca holowaniaTAKNIETAKTAK
Odbiór pojazdu po naprawie lub odzyskanego po kradzieżyTAKNIETAKTAK
Zakwaterowanie Do 2 dóbNIENIEDo 2 dób
Pomoc informacyjna po wypadkuInformacja serwisowaTAKTAKTAKTAK
Przekazanie wiadomościTAKTAKTAKTAK
Pomoc tłumaczaTAKNIETAKTAK
Pomoc informacyjna po awarii lub kradzieżyInformacja serwisowaTAKNIETAKTAK
Przekazanie wiadomościTAKNIETAKTAK
Pomoc tłumaczaTAKNIETAKTAK
Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Moto Assistance
Uwaga! Jeżeli potrzebujesz jeszcze lepszej ochrony assistance, niż ta, którą oferuje pakiet Złoty+, wykup OC w Warcie, gdzie w najlepszym wariancie Platynowym masz o wiele szersze usługi i większe limity. 

Sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia assistance w HDI

Obowiązki ubezpieczonego w HDI Moto Assistance

Nie ma polisy ubezpieczeniowej, która chroni przed wszystkim w kazdych okolicznościach. Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może dowolnie kształtować jego warunki. A co za tym idzie, każde towarzystwo ubezpieczeniowe nakłada na ubezpieczonego szereg obowiązków. Jeżeli ich nie dopełnisz, firma odmówi wykonania usługi lub pokrycia kosztów, ewentualnie obniży wysokość świadczenia lub wystąpi o zwrot części kosztów. Oto Twoje obowiązki jako ubezpieczonego polisą HDI Moto Assistance.

 • odpowiedz na wszystkie pytania agenta ubezpieczeniowego podczas zawierania polisy, 
 • powiadom towarzystwo ubezpieczeniowe na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka, a wystąpiły w trakcie trwania umowy, 
 • zapłać składkę z terminie określonym w umowie, 
 • zgłoś zdarzenie w terminie do 3 dni od jego wystąpienia, chyba że dla określonego zdarzenia w OWU przewidziany jest inny termin,
 • przekaż wszystkie niezbędne informacje pracownikowi infolinii, 
 • postępuj zgodnie z dyspozycjami Centrum Obsługi Klienta Warty.
Pamiętaj, że towarzystwo ubezpieczeniowe może nie chcieć pokryć kosztów, jakie poniesiesz bez konsultacji z Centrum Obsługi Klienta. Sytuacje, w których te koszty mogą zostać uwzględnione to te, w których powiadomienie firmy było niemożliwe, czyli:
- działanie sił wyższych (powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi)
- po wypadku, kiedy kierowca trafił do szpitala, a holowanie zleciła policja,
- gdy do wypadku lub awarii dojdzie na autostradzie i holowanie zlecają służby autostradowe.

Wyłączenia w HDI Moto Assistance

Nie po to kupujesz assistance, żeby z niego nie skorzystać. Ale też towarzystwo ubezpieczeniowe nie w każdej sytuacji będzie chciało Ci pomóc. I będzie miało rację. 

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to najczęściej ignorowany paragraf Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i jednocześnie najczęstsza przyczyna odmowy odszkodowania lub świadczenia. Kiedy pomoc z HDI nie przyjedzie? Firma nie odpowie za zdarzenia spowodowane:

 • umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo, 
 • pod wpływem alkoholu albo substancji odurzających, 
 • przez osoby nieposiadające uprawnień do kierowania danym pojazdem, 
 • podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdów oraz treningów do tych jazd, 
 • podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu po drogach publicznych (jeżeli stan techniczny miał wpływ na powstanie szkody), 
 • działaniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami, aktami terroryzmu, sabotażem, ruchami społecznymi, katastrofą nuklearną lub radioaktywnością.

Ponadto firma nie pokrywa kosztów:

 • dorobienia kluczyków, 
 • zakupu akumulatora, kół, opon, paliwa, części zamiennych,
 • opłat celnych, mandatów, opłat drogowych,
 • transportu ładunku pojazdu, 
 • wyżywienia ubezpieczonych, 
 • związanych z użytkowaniem samochodu zastępczego: mandatów, ubezpieczeń, paliwa itd. w tym kosztów rekompensaty za uszkodzenia powstałe w trakcie korzystania z niego, 
 • transportu zwierząt oraz nadbagażu, 
 • rozładunku i załadunku pojazdu, 
 • sprzątania rzeczy rozsypanych. 

Porównaj ceny ubezpieczeń samochodowych »