Lokatorzy domów i mieszkań najbardziej boją się pożaru, choć w przeszłości częściej przytrafiało im się zalanie. Aby ograniczyć ryzyko zagrożeń w nieruchomości, większość sprawdza drzwi i okna, wyłącza wtyczki i zakręca zawory.

Badanie „Bezpieczeństwo w domu” na zlecenie Rankomat pokazuje, jakich zdarzeń losowych obawiają się lokatorzy, które z nich rzeczywiście miały miejsce, a które mieszkańcy deklarują w posiadanym ubezpieczeniu. Wyniki badania przeprowadzonego przez agencję marketingową Wavemaker pozwalają też wskazać, w jaki sposób Polacy zabezpieczają swoje mienie na czas dłuższej nieobecności w domu i mieszkaniu.

Pożar dwa razy groźniejszy od zalania

Spośród zdarzeń losowych zagrażających nieruchomości największe obawy wśród lokatorów budzi pożar (62%). Ponad dwa razy mniej badanych (30%) wskazuje na zalanie. Dużym zagrożeniem są także kradzież z włamaniem (48%) i wybuch gazu (40%). Prawie co czwarty lokator (23%) obawia się wystąpienia huraganu lub trąby powietrznej.

czego polacy boją się najbardziej

Badanie Wavemaker wskazuje też na te zdarzenia losowe, których Polacy obawiają się w mniejszym stopniu. Uderzenie pioruna, choć jest jedną z przyczyn powstania pożaru, stanowi zagrożenie zdaniem tylko 19% lokatorów domów i mieszkań. Jeszcze mniej odpowiedzi dotyczy przepięcia (13%) i powodzi (12%). 

czego polacy boją się najmniej

Większość polis z pożarem, kradzieżą i zalaniem

Zdarzenia losowe, których najbardziej obawiają się lokatorzy, najczęściej też występują w ich polisach mieszkaniowych. Najwięcej osób deklaruje posiadanie ochrony od pożaru (69%), kradzieży z włamaniem (58%) i zalania (57%). Najmniej ubezpieczonych lokatorów deklaruje wykupienie ryzyka od trzęsienia ziemi (11%).

jakie ubezpieczenie posiadasz

Większość zdarzeń losowych mieści się w podstawie – chodzi o pożar, zalanie uderzenie pioruna, wybuch gazu, huragan, upadek drzewa lub masztu, uderzenie pojazdu, osunięcie i zapadanie się ziemi oraz trzęsienie ziemi. Te zdarzenia występują z reguły w ramach tzw. polisy ogniowej. Pozostałe trzeba wykupić jako rozszerzenia. Z badania „Bezpieczeństwo w domu” wynika, że najczęściej kupowanymi dodatkami są kradzież z włamaniem (58%), powódź (38%), przepięcie (37%) i dewastacja (34%).

Zalanie w co 5 nieruchomości

Obawy i zawartość polisy to jedno, a jakie zdarzenia rzeczywiście przytrafiły się lokatorom w Polsce na przestrzeni ostatnich 5 lat? 

Badanie zlecone przez Rankomat pokazuje, że najwięcej lokatorów doświadczyło zalania (18%). Pokrewne zdarzenie, jak powódź lub obfite deszcze, dotyczyło 7% lokatorów. Prawie tyle samo wskazało na przepięcie i kradzież z włamaniem (po 6%).

Wbrew wysokim obawom dotyczącym wystąpienia pożaru, tego zdarzenia losowego doświadczyło tylko 4% lokatorów. Najmniej zdarzeń miało związek z trzęsieniem ziemi (2%) i osuwaniem bądź zapadaniem się terenu (1%).

co przytrafiło ci się w ciągu 5 lat

Przed wyjazdem sprawdzamy okna, drzwi i zawory

Zagrożeniem dla nieruchomości jest również pozostawienie jej na dłuższy czas bez opieki. Najczęściej lokatorzy ograniczają ryzyko przez sprawdzenie drzwi i okien (73%) oraz wyłączenie wtyczek z gniazdek (70%).

Obawy budzi też zalanie i ulatnianie się gazu, dlatego 64% lokatorów zakręca zawór z wodą, a 56% zawór z gazem.

Innym sposobem jest doglądanie nieruchomości na czas nieobecności mieszkańców. Prawie połowa lokatorów (49%) decyduje się na przekazanie kluczy sąsiadom, rodzinie czy znajomym. Zaledwie 9% pozostawia w domu lub mieszkaniu zapalone światło.

co robisz przed urlopem

Kiedy przyda się polisa mieszkaniowa?

Niestety, żadne zabezpieczenia nie są w stanie zagwarantować pełnej ochrony przed pożarem, zalaniem czy włamaniem do nieruchomości. Można jednak w łatwy i tani sposób zapewnić sobie poczucie komfortu przez wykupienie kompleksowej polisy mieszkaniowej.

- Ubezpieczenie majątku powinno uwzględniać najbardziej prawdopodobne zagrożenia. Nie ma sensu rozszerzać polisy o powódź, jeśli mieszkamy na ósmym piętrze. Lepszym pomysłem będzie dokupienie OC w życiu prywatnym, jeśli posiadamy małe dzieci czy home assistance z pakietem interwencji specjalistów w razie awarii  – wyjaśnia Joanna Pikuła, kierownik produktów internetowych rankomat.pl.

Lokatorzy, którzy porównają polisy mieszkaniowe w kalkulatorze Rankomat, mają szansę znaleźć ofertę nawet kilkukrotnie tańszą niż w przypadku sprawdzenia oferty tylko jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. Porównywarka rankomat.pl uwzględnia polisy zawierające zdarzenia losowe w podstawie, jak i w formie umów dodatkowych.

Ważne informacje

1. Według lokatorów największym zagrożeniem dla nieruchomości jest pożar

2. Mimo to w ostatnich 5 latach zalanie było najczęściej występującą szkodą w nieruchomości

3. Kradzież z włamaniem to najchętniej kupowany dodatek w polisach mieszkaniowych

4. Prawie połowa lokatorów na czas dłuższej nieobecności przekazuje klucze do nieruchomości innym osobom