Na wysokość polisy dla domu składa się wiele czynników. Tym, który potrafi nawet ją podwoić, jest konstrukcja palna budynku. Wyjaśniamy, jakie technologie budowlane windują ceny ubezpieczeń i podajemy kilka przykładowych składek.

Ubezpieczenie domu jest droższe od ubezpieczenia mieszkania o zbliżonych: metrażu, standardzie i lokalizacji. Wynika to z faktu, że wartość domu jest większa. Składka rośnie też w momencie, w którym konstrukcja budynku jest drewniana (mieszkanie zawsze jest murowane), czyli bardziej podatna na działanie ognia.

Czym jest palna konstrukcja budynku?

To, czy dany budynek zostanie uznany przez towarzystwo za podatny na ogień, zależy głównie od materiałów, z których jest zbudowany. Dotyczy to zarówno konstrukcji, jak i poszycia dachowego. Do najbardziej palnych rodzajów budulca zalicza się: papę, gont bitumiczny, eternit, słomę, trzcinę i drewno (gont drewniany). Pokrycia dachowe zrobione z takich materiałów są rzadsze od dachówek czy blachy, jednak czasami się je stosuje i to może okazać się problemem dla ubezpieczyciela. 

O palności bądź niepalności budynku może zadecydować również dobór materiałów, z jakich zbudowane są ściany. Drewno, pianka poliuretanowa , styropian i część tworzy sztucznych to najpopularniejsze przykłady budulca podatnego na ogień. Jeśli elementy konstrukcyjne budynku są z nich wykonane, to istnieje spore ryzyko, że ubezpieczyciel uzna całą konstrukcję za palną.

Jak określić czy konstrukcja jest palna lub niepalna?

Za niepalne uznaje się wszystkie domy murowane, których dachy pokryte są dachówką, eternitem bądź blachą. Najbardziej problematyczne są z kolei budynki drewniane z poszyciem dachowym ze słomy, trzciny lub drewnianych gontów. Za podatne na ogień uznawane są więc domy szkieletowe oraz wykonane z bali, jeśli minimum 50% elementów nośnych jest w nich drewniana. Chodzi tutaj o ściany, słupy, podciągi czy ramy. W nieoczywistych sytuacjach to towarzystwo ubezpieczeniowe ma decydujący głos, więc to ono decyduje, czy klient będzie musiał zapłacić wyższą składkę.

O TYM PAMIĘTAJ
Zdarza się, że towarzystwa odmawiają ubezpieczenie danej nieruchomości ze względu na zbyt duże ryzyko wystąpienia pożaru. Dzieje się tak jednak bardzo rzadko – zdecydowanie częściej ubezpieczyciele podwyższają składki.

Za konstrukcję niepalną uznaje się domy murowane, czyli zbudowane z cegły, pustaków czy bloczków betonowych. Palne są natomiast domy drewniane, skonstruowane z bali bądź też budowane w technologiach kanadyjskiej, skandynawskiej lub pokrewnej. 

Problem z rozróżnieniem pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z konstrukcją łączoną. W takiej sytuacji pomocna może okazać się poniższa tabela. 

Konstrukcja palna i niepalna domu – różnice

Konstrukcja palna (drewniana)Konstrukcja niepalna (murowana)
Elementy nośne
(ściany, słupy, podciągi, ramy)
 • drewno
 • elementy drewniane
 • płyty zawierające styropian
 • płyty zawierające
  piankę poliuretanową
 • cegła
 • prefabrykat
 • kamień
 • pustak
 • suporeks
 • szkło
Pokrycie dachu
 • drewniane gonty
 • słoma
 • trzcina
 • blacha
 • eternit
 • dachówka ceramiczna
 • dachówka cementowa

Źródło: rankomat.pl

Ubezpieczenie konstrukcji palnej - jakie materiały budowlane?

Unia Europejska stworzyła klasyfikację wyrobów budowlanych pod kątem ich palności. Wyróżnia się następujące klasy: A1, A2, B, C, D, E i F. Najbezpieczniejsze są tworzywa oznaczone jako A1, a najbardziej podatne na ogień mają sygnaturę F.

Wyroby klas C, D, E i F powinny być stosowane w budownictwie w ograniczonym stopniu, ponieważ mogą doprowadzić do rozgorzenia, czyli gwałtownego rozprzestrzeniania się ognia. 

Palność materiałów budowlanych

EuroklasaWłaściwościPrzykładowe materiały

A1

niepalne
 • beton
 • stal
 • wełna skalna
 • wełna szklana

A2

niepalne
 • płyta gipsowo-kartonowa 
 • wełna mineralna o dużej gęstości
 • dużej zawartości lepiszcza

B

ograniczony udział w pożarze
 • PCV twarde

C

ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze
 • niektóre pianki poliuretanowe 
 • płyta gipsowo-kartonowa z tapetą papierową

D

istotny udział w pożarze
 • większość pianek poliuretanowych
 • drewno bez zabezpieczeń

E

bardzo duży udział w pożarze
 • spienione tworzywa sztuczne o zmniejszonej palności
 • styropian
 • poliuretan z dodatkiem retardantów

F

bardzo duży udział w pożarze lub brak wymagań 
 • spienione tworzywa sztuczne

Źródło: www.muratorplus.pl


Dodajmy, że przepisy unijne nakładają na producentów materiałów budowlanych obowiązek umieszczania na opakowaniach oznaczeń klasy ogniowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie palnej konstrukcji budynku?

Na kalkulatorze ubezpieczeń Rankomatu sprawdziliśmy, ile zapłacimy za podstawową polisę dla nieruchomości o konstrukcji palnej i niepalnej. Obliczeń dokonaliśmy dla znajdującego się w Krakowie domu o powierzchni 120 mkw. i wartości rynkowej 800 000 zł. Przyjęliśmy podstawowy zakres ochrony, czyli ubezpieczenie murów i elementów stałych przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi.

Drewniane domy mają swoje zalety i bywają naprawdę piękne. Niestety, problemy mogą pojawić się w momencie, w którym będziemy chcieli taki budynek ubezpieczyć, co pokazuje nasza kalkulacja. 330 zł w skali roku to spory wydatek, a różnice w cenach dla konstrukcji palnych bywają jeszcze większe. Ogień to śmiertelnie niebezpieczny żywioł, z czego zdają sobie sprawę również towarzystwa. Kiedy więc ryzyko pożaru się zwiększa, stawki idą w górę, bo automatycznie zwiększa się też ryzyko podejmowane przez ubezpieczyciela

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Podstawowa polisa mieszkaniowa Inter Lokum dla domu o konstrukcji palnej to wydatek rzędu 449 zł w skali roku. Identyczną nieruchomość, tylko że z konstrukcją podatną na ogień, ubezpieczymy za 779 zł. Różnica w składkach to aż 330 zł (według kalkulacji z 17.09.2021 r. na rankomat.pl). Tylko na tym przykładzie składka za ubezpieczenie domu z konstrukcją palną wzrosła o ponad 73 proc.

UWAGA!
Kiedy konstrukcja domu uznawana jest za palną, to składka ubezpieczeniowa może być nawet o 100% droższa. 

Od czego jeszcze zależy cena za polisę mieszkaniową?

Wysokość składki pośrednio wynika z lokalizacji domu, rodzaju budownictwa czy roku powstania. Wpływa na nią również liczba i wiek (pełnoletniość) lokatorów. Nie bez znaczenia jest historia ubezpieczenia oraz liczba szkód powstałych w poprzednich latach. Więcej zapłacimy za polisę dla domu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Zwyżkę spowoduje też włączenie w ochronę przedmiotów specjalnych/wartościowych, które ubezpiecza się w oparciu o indywidualną wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę. 

Zaoszczędzić na polisie możemy z kolei montując własne zabezpieczenie antywłamaniowe (dotyczy ryzyk kradzieżowych), korzystając z różnego typu promocji i rabatów, a także porównując ze sobą poszczególne oferty – taki sam produkt nierzadko dostępny jest w różnych cenach, a różnice te bywają spore. Korzystniejszym ekonomicznie wariantem jest także opłacenie całej składki jednorazowo, a nie w ratach.   

Podsumowując, na wysokość polisy mieszkaniowej wpływają: specyfika nieruchomości i jej wartość, konstrukcja umowy (zakres ochrony, rozszerzenia, sumy ubezpieczenia itd.) oraz sam lokator (liczba nieletnich, którzy mogą przyczynić się do szkody), co widać na poniższych przykładach:

1. Lokalizacja – dom położony na terenach powodziowych lub w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, jeziora lub innego większego zbiornika wodnego jest zagrożony zalaniem. Ponadto, nieruchomość znajdująca się na odludziu łatwo może zostać okradziona lub zdewastowana. 

2. Zabezpieczenia – w przypadku domu obecność wszelkich zabezpieczeń jest zależna od właściciela. W blokach czy kamienicach często obecne są domofony czy monitoring, których koszt założenia i utrzymania rozkłada się na wszystkich mieszkańców.

3. Pokrycie dachu – ma ono znaczenie szczególnie w kontekście pożaru, a polisy dla domów, w których dach pokryty jest substancjami łatwopalnymi są droższe.

4. Posesja – polisy mieszkaniowe dla domu obejmują ochroną również przydomową posesję, na której znajdować się mogą różnego typu zabudowania (altana, garaż, budynki gospodarcze itd.), roślinność czy mniej oczywiste zwierzęta domowe, takie jak pszczoły czy konie. 

Ważne informacje

1. Do palnych pokryć dachowych zalicza się: papę, eternit, słomę, trzcinę, gonty bitumiczny i drewniany

2. Niepalne pokrycia dachowe zbudowane są z: blachy dachówki i betonu

3. Niepalne są domy murowane (cegła, prefabrykat, kamień, pustak, suporeks, szkło), a palne domy drewniane (drewno, styropian, pianka poliuretanowa)

4. Polisa dla domu o palnej konstrukcji może być nawet o 100% droższa
 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie konstrukcji palnej w domu

 1. Od jakich zdarzeń ubezpieczyć drewniany dom?

  Każda polisa mieszkaniowa chroni nas przed finansowymi skutkami pożaru. Drewniane budynki warto dodatkowo ubezpieczyć na wypadek uderzenia pioruna (ryzyko najczęściej dostępne w podstawie) oraz przed przepięciem będącym skutkiem wyładowania atmosferycznego. Można również wykupić ochronę przed dymem i sadzą, a także stratami wynikłymi z akcji ratowniczej. Cenny może okazać się również pakiet Home Assistance, dzięki któremu uzyskamy wsparcie bezpośrednio po szkodzie, np. w postaci transportu ocalałego mienia, opłacenia hotelu czy dozoru miejsca zdarzenia.

 2. W którym towarzystwie najtaniej ubezpieczymy dom o konstrukcji palnej?

  Składki ubezpieczeniowe powinno się sprawdzać dla nieruchomości o konkretnych parametrach i polis o doprecyzowanym zakresie ochrony. Oferty ubezpieczycieli zmieniają się też wraz z upływem czasu. Ceny najlepiej więc porównywać bezpośrednio przed zakupem polisy, najlepiej przy użyciu szczegółowego kalkulatora, w który trzeba wpisać jak najwięcej danych.

 3. Czy dom o konstrukcji palnej można ubezpieczyć online?

  Zakup polis mieszkaniowych przez Internet jest już standardem. Również budynek o konstrukcji palnej można ubezpieczyć bez konieczności wychodzenia z domu. W formularzu porównywarki wystarczy zaznaczyć odpowiedni rodzaj konstrukcji, a następnie wybrać ryzyka i uzupełnić resztę infrormcji potrzebnych do wyliczenia składek.