Na wysokość polisy dla domu składa się wiele czynników. Tym, który potrafi nawet ją podwoić, jest obecność konstrukcji palnej. Wyjaśniamy, jakie technologie budowlane windują ceny ubezpieczeń i podajemy kilka przykładowych składek.

Ubezpieczenie domu jest droższe od ubezpieczenia mieszkania o zbliżonych: metrażu, standardzie i lokalizacji. Wynika to z faktu, że wartość domu jest większa. Składka rośnie też w momencie, w którym konstrukcja budynku jest drewniana (mieszkanie zawsze jest murowane),czyli bardziej podatna na działanie ognia.  

Ubezpieczenie domu – 4 czynniki wpływające na cenę polisy

Na wysokość polisy mieszkaniowej wpływają trzy rodzaje czynników: specyfika nieruchomości i jej wartość, konstrukcja umowy (zakres ochrony, rozszerzenia, sumy ubezpieczenia itd.) oraz sam lokator (liczba nieletnich, którzy mogą przyczynić się do szkody). Kiedy przedmiotem polisy jest dom, większego znaczenia nabiera pierwsza z wymienionych grup. Rozpatrzmy to na przykładach:

1. Lokalizacja – dom położony na terenach powodziowych lub w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, jeziora lub innego większego zbiornika wodnego jest zagrożony zalaniem. Ponadto, nieruchomość znajdująca się na odludziu łatwo może zostać okradziona lub zdewastowana. 

2. Zabezpieczenia – w przypadku domu obecność wszelkich zabezpieczeń jest zależna od właściciela. W blokach czy kamienicach często obecne są domofony czy monitoring, których koszt założenia i utrzymania rozkłada się na wszystkich mieszkańców.

3. Pokrycie dachu – ma ono znaczenie szczególnie w kontekście pożaru, a polisy dla domów, w których dach pokryty jest substancjami łatwopalnymi są droższe.

4. Posesja – polisy mieszkaniowe dla domu obejmują ochroną również przydomową posesję, na której znajdować się mogą różnego typu zabudowania (altana, garaż, budynki gospodarcze itd.),roślinność czy mniej oczywiste zwierzęta domowe, takie jak pszczoły czy konie. 

Pokrycia dachu a ryzyko pożaru

Rodzaj pokrycia dachu ma istotne znaczenie dla ryzyka wystąpienia pożaru, a co za tym idzie, również dla wysokości składki ubezpieczeniowej. Ze względu na palność w kalkulatorze polis mieszkaniowych wyróżnia się 4 jego rodzaje:

•    Blacha i dachówka;
•    Beton;
•    Papa, gont bitumiczny i eternit;
•    Słoma, trzcina i gont drewniany.

Jak łatwo się domyślić, pierwsze dwa podpunkty zalicza się do grupy pokryć niepalnych, a pozostałe do palnych. Najbardziej narażonymi na działanie ognia materiałami są słoma, trzcina i drewno. Podział ten nie jest jednak sztywny, bo jeśli elementy palne znajdują się na elementach niepalnych, czyli są odpowiednio zabezpieczone, to całe pokrycie uznaje się za niepalne. Tak jest np. wtedy, kiedy papa bitumiczna ma pod sobą betonową wylewkę stropodachu.  

Jak palą się materiały budowlane?

Unia Europejska stworzyła klasyfikację wyrobów budowlanych pod kątem ich palności. Wyróżnia się następujące klasy: A1, A2, B, C, D, E i F. Najbezpieczniejsze są tworzywa oznaczone jako A1, a najbardziej podatne na ogień mają sygnaturę F.

Wyroby klas C, D, E i F powinny być stosowane w budownictwie w ograniczonym stopniu, ponieważ mogą doprowadzić do rozgorzenia, czyli gwałtownego rozprzestrzeniania się ognia. 

Palność materiałów budowlanych 

EuroklasaWłaściwościPrzykładowe materiały

A1

niepalne
 • beton
 • stal
 • wełna skalna
 • wełna szklana

A2

niepalne
 • płyta gipsowo-kartonowa 
 • wełna mineralna o dużej gęstości
 • dużej zawartości lepiszcza

B

ograniczony udział w pożarze
 • PCV twarde

C

ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze
 • niektóre pianki poliuretanowe 
 • płyta gipsowo-kartonowa z tapetą papierową

D

istotny udział w pożarze
 • większość pianek poliuretanowych
 • drewno bez zabezpieczeń

E

bardzo duży udział w pożarze
 • spienione tworzywa sztuczne o zmniejszonej palności
 • styropian
 • poliuretan z dodatkiem retardantów

F

bardzo duży udział w pożarze lub brak wymagań 
 • spienione tworzywa sztuczne

Źródło: www.muratorplus.pl


Dodajmy, że przepisy unijne nakładają na producentów materiałów budowlanych obowiązek umieszczania na opakowaniach oznaczeń klasy ogniowej.

Kiedy konstrukcja domu jest palna, a kiedy nie? 

Za konstrukcję niepalną uznaje się domy murowane, czyli zbudowane z cegły, pustaków czy bloczków betonowych. Palne są natomiast domy drewniane, skonstruowane z bali bądź też budowane w technologiach kanadyjskiej, skandynawskiej lub pokrewnej. 

Problem z rozróżnieniem pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z konstrukcją łączoną. W takiej sytuacji pomocna może okazać się poniższa tabela. 
 

Konstrukcja palna i niepalna domu – różnice

Konstrukcja palna (drewniana)Konstrukcja niepalna (murowana)
Elementy nośne
(ściany, słupy, podciągi, ramy)
 • drewno
 • elementy drewniane
 • płyty zawierające styropian
 • płyty zawierające
  piankę poliuretanową
 • cegła
 • prefabrykat
 • kamień
 • pustak
 • suporeks
 • szkło
Pokrycie dachu
 • drewniane gonty
 • słoma
 • trzcina
 • blacha
 • eternit
 • dachówka ceramiczna
 • dachówka cementowa

Źródło: rankomat.pl

Konstrukcja palna i niepalna – porównanie składek

Żeby właściwie zobrazować różnice w cenach polisy dla domu o konstrukcji palnej i niepalnej, trzeba posłużyć się konkretnymi przykładami. Korzystając z porównywarki zestawiliśmy ze sobą ceny najtańszych ubezpieczeń dla nieruchomości, które różnią się od siebie tylko podatnością na ogień. 

UWAGA!
Kiedy konstrukcja domu uznawana jest za palną, to składka ubezpieczeniowa może być nawet o 100% droższa. 

Kryteria, jakie przyjęliśmy podczas kalkulacji:

•    Dom wolnostojący o powierzchni 120 m2;
•    Rok budowy: 2015;
•    Forma własności: własnościowy;
•    Lokatorzy: właściciel 35 lat + 1 osoba dorosła i 2 nieletnie; 
•    Dom stale zamieszkany, bez działalności gospodarczej;
•    Zabezpieczenia: 1 zamek wielozakładkowy, alarm antywłamaniowy, zabezpieczenie okien;
•    Pierwsza polisa, wcześniej bez szkód;
•    Polisa od zdarzeń losowych i kradzieży;
•    Wartość nieruchomości: 350 000 zł;
•    Ubezpieczenie elementów stałych: 200 000 zł;
•    Ubezpieczenie ruchomości: 20 000 zł;
•    Pokrycie dachu: blacha, dachówka.

Konstrukcja niepalna i palna – cena za polisę

Konstrukcja ścian zewnętrznychKategoriaSkładka rocznaUbezpieczyciel
NIEPALNANajtańsza składka

394 zł

Proama
Najdroższa składka519 złGenerali
PALNANajtańsza składka

715 zł

Link4
Najdroższa składka747 złLink4

Źródło: rankomat.pl (kalkulacja z 15.04.2019 r.).

KOMENTARZ: Najtańsze ubezpieczenie dla domu z konstrukcją palną kosztuje aż 715 zł, podczas gdy przeciętna polisa mieszkaniowa kosztuje ok. 400 zł rocznie. W przypadku konstrukcji niepalnej koszt najtańszego ubezpieczenia wynosi 394 zł. Lokator domu drewnianego zapłaciłby za tę samą polisę co najmniej 81% więcej.

Ważne informacje

1. Do palnych pokryć dachowych zalicza się: papę, eternit, słomę, trzcinę, gonty bitumiczny i drewniany

2. Niepalne pokrycia dachowe zbudowane są z: blachy dachówki i betonu

3. Niepalne są domy murowane (cegła, prefabrykat, kamień, pustak, suporeks, szkło),a palne domy drewniane (drewno, styropian, pianka poliuretanowa)

4. Polisa dla domu o palnej konstrukcji może być nawet o 100% droższa