Towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje swoim klientom polisę Generali, z myślą o domu i rodzinie. Analizujemy ochronę podstawową i rozszerzoną oraz sprawdzamy jakie wady i zalety posiada ubezpieczenie nieruchomości Generali.

Analizę opieramy na informacjach dostępnych na stronie TU Generali, w tym na dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązującym dla polisy Generali, w z myślą o domu i rodzinie od 20.01.2022 r.

Co ubezpieczę w Generali?

W Generali można chronić kilka różnych rodzajów nieruchomości, jak dom, mieszkanie i budynek w budowie. Jednak polisa Generali, z myślą o domu – mimo nieco mylącej nazwy – dotyczy także innych budynków i ich elementów, jak:

 • budynek gospodarczy,
 • garaż wolnostojący,
 • domek letniskowy,
 • elementy stałe,
 • ruchomości domowe,
 • przedmioty wartościowe,
 • przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia,
 • elementy ogrodzenia i posesji.

Wyżej wymienione nieruchomości można też chronić na etapie budowy lub remontu, który narusza konstrukcję budynku.

PAMIĘTAJ!
Aby chronić z polisy Generali niektóre budynki, np. dom letniskowy, konieczne jest wykupienie odpowiedniego rozszerzenia.

Od czego chroni ubezpieczenie nieruchomości Generali?

Polisa mieszkaniowa w Generali to ochrona w sumie od kilkudziesięciu ryzyk. Część dostępna jest w podstawowej wersji, a niektóre trzeba dokupić. Oprócz tego Generali proponuje dwa warianty ubezpieczenia – od ryzyk nazwanych, czyli w wymienionych w umowie i od ryzyk wszystkich, poza zdarzenia wymienionymi w umowie jako wyłączenia.

W podstawie dostępne są: pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza, katastrofa budowlana, akcja ratownicza, wandalizm i szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

Jako rozszerzenia można dokupić: silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi, tąpnięcie zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i budowli, śnieg i lód, grad, deszcz, pękanie na skutek mrozu, powódź, zalanie, kradzież z włamaniem, kradzież bez włamania, kradzież z włamaniem samochodu osobowego z garażu, rabunek, stłuczenie stałych elementów, przepięcie, NNW dla lokatora, meble ogrodowe.

W wariancie ubezpieczenie od ryzyk wszystkich (All Risk) w większości dostępne są wymienione już zdarzenia, a poza tym osobno trzeba dokupić: powódź, kradzież z włamaniem i kradzież zwykłą (budowle, zewnętrzne elementy stałe, ogrodzenie), meble ogrodowe, NNW dla lokatora. All Risk w Generali zapewnia rozszerzenie niektórych ryzyk, np:

 • szkody wyrządzone przez zwierzęta i graffiti (w ramach wandalizmu),
 • wyłudzenie gotówki, drzewa i krzewy na posesji (w ramach ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem),
 • NNW dla psa i kota (w ramach ruchomości domowych)

Jak ubezpieczyć dom i mieszkanie w Generali?

Dom, mieszkanie czy budynek w budowie w Generali łatwo ubezpieczyć za pomocą porównywarki. Narzędzie w kilka minut pokazuje kilka wariantów z różną ceną i różnym zakresem ochrony. Wystarczy tylko uzupełnić krótki formularz potrzebny do kalkulacji składki.

ubezpieczenie nieruchomości Generali

Szczegółowy widok polisy mieszkaniowej Generali w porównywarce Rankomat.

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości w Generali?

Jedna kalkulacja pozwala na sprawdzenie nawet kilkudziesięciu oferty ubezpieczenia nieruchomości. Z przykładowej kalkulacji wybraliśmy tylko wyniki dla TU Generali. Założyliśmy, że ubezpieczamy mieszkanie 80 m2 o wartości 400 000 zł (ściany i stałe elementy) oraz 50 000 zł (wyposażenie). Ryzyka to, oprócz zdarzeń losowych, m.in. kradzież z włamaniem, powódź, dewastacja i OC w życiu prywatnym.

Jeśli porównamy oferty tylko Generali, widać wyraźnie, że wystarczy dopłacić 50 zł rocznie, aby zyskać znacznie szerszą ochronę typu OC w życiu prywatnym czy wariant All Risk. Różnica między najtańszą i najdroższą ofertą w przykładowej kalkulacji to niecałe 140 zł w skali roku

Małgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.plMałgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl

Cena za ubezpieczenie mieszkania na 12 miesięcy w TU Generali

Składka

OC
w życiu prywatnym

PowódźPrzedmioty
szklane
DewastacjaInne
262 złnietaktaktak

Home Assistance
NNW dla lokatora

311 zł100 000 złtaktaktak

Home Assistance, 
NNW dla lokatora

331 zł200 000 złtaktaktak

Home Assistance, 
NNW dla lokatora

351 złnietaktaktak

Home Assistance, 
NNW dla lokatora,
NNW dla psa i kota
All Risk

400 zł

200 000 złtaktaktak

Home Assistance, 
NNW dla lokatora,
NNW dla psa i kota
All Risk

Źródło: rankomat.pl na podstawie kalkulacji z 08.04.2022 r.

Kiedy ubezpieczenie nieruchomości Generali nie działa?

Generali wyłącza z umowy niektóre zdarzenia, czyli nie obejmuje ich ochroną. Są to bardzo konkretne, ale i często też dość nietypowe sytuacje. W przypadku polisy Generali chodzi m. in. o:

 • działanie wirusów komputerowych;
 • oszustwo, szantaż, wymuszenie, sprzeniewierzenie, defraudację, zaginięcie mienia;
 • zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez ptaki, krety, owady i inne zwierzęta nie należące do ubezpieczonego lub jego bliskich;
 • ukąszenie psa przez kleszcza;
 • szkody związane z naruszeniem praw autorskich;
 • zmarznięcie, uschnięcie, zwiędnięcie, nieprawidłowa pielęgnacja, działanie szkodników, działanie ludzi lub zwierząt w odniesieniu do roślin doniczkowych, drzew i krzewów;
 • wymiana żarówek, bezpieczników, gniazdek elektrycznych (assistance);
 • usiłowanie popełnienia samobójstwa przez osoby objęte ubezpieczeniem (assistance);
 • uczestnictwo osób objętych ubezpieczeniem w zawodach sportowych;
 • posiadanie lub użytkowanie broni palnej, pneumatycznej lub gazowej.

Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem zawsze warto zapoznać się z pełną listą wyłączeń, która znajduje się w OWU polisy. 

Jakie limity odpowiedzialności w polisie Generali?

Polisa Generali, z myślą o domu i rodzinie posiada limity odpowiedzialności, czyli górne kwoty odszkodowania. Ograniczenia obecne są również w przypadku pakietu Home Assistance. Tak wyglądają przykładowe limity dla tych usług:

 • zatrzaśnięcie drzwi, zacięcie się zamka lub zagubienie kluczy – jedna interwencja na rok, pokrycie kosztów do 500 zł. 
 • awaria sprzętu RTV/AGD/PC – 2 interwencje w skali roku, pokrycie kosztów do 500 zł.
 • usługi concierge – 5 interwencji w skali roku.
 • usługi informacyjne – 5 interwencji w skali roku.

W przypadku wykupienia dodatkowej ochrony przed powodzią, obowiązuje karencja 30 dni od daty zawarcia umowy (jeśli opłaciło się składki w terminie), co oznacza, że dopiero po miesiącu będziemy realnie chronieni przed powodzią. Taki zapis bardzo często umieszczany jest w treści polis mieszkaniowych. 

Czy warto ubezpieczyć nieruchomość w Generali?

Polisa mieszkaniowa Generali w porównaniu z innymi ofertami wyróżnia się przede wszystkim dużą liczbą dostępnych ryzyk do wykupienia. Poza zwykle występującą u konkurencyjnych TU powodzią, dewastacją czy Home Assistance, znajdziemy NNW dla psów i kotów.

Oprócz tego ubezpieczenie domu i mieszkania w Generali można kupić na 1 rok, 2 lata lub nawet 3 lata. Już w wersji na 12 miesięcy dostępna jest płatność w dwóch ratach. W wersji na 36 miesięcy możliwe są okresowe promocje, np. 10 proc. taniej przy płatności całej składki z góry lub 50 zł zwrotu na konto.

Ważne informacje

1. Polisa Generali, z myślą o domu i rodzinie dotyczy domu, mieszkania, budynku w budowie, lokatorów i zwierząt domowych

2. W Generali można ubezpieczyć nieruchomość od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk (All Risk)

3. Ubezpieczyciel w razie szkody gwarantuje lokal zastępczy do 8 miesięcy przy wykupieniu pakietu Home Assistance

4. Generali pokrywa koszty poszukiwania szkody aż do 20% sumy ubezpieczenia

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości Generali

 1. Jak długo trwa polisa mieszkaniowa?

  W Generali, jeśli kupujemy polisę przez porównywarkę, dostępna jest płatność za całość lub w ratach w dwóch okresach – 12 miesięcy lub 3 lata.

 2. Kiedy mogę zrezygnować z polisy?

  To możliwe w pierwszych 30 dniach od zakupu polisy. Później też można zrezygnować, ale ubezpieczyciel ma prawo nie zwracać reszty składki za niewykorzystany okres. Jeśli kończy się umowa, a chcemy zmienić TU, to warto wypowiedzieć umowę na miesiąc przez jej upływem, aby nie została automatycznie przedłużona.

 3. Co nietypowego ubezpieczę w Generali?

  Z polisy mieszkaniowej Generali możemy chronić m.in. samochód, o ile w czasie zdarzenia znajduje się on w garażu. Z mniej typowych ryzyk do wykupienia znajdziemy: szkody wyrządzone przez zwierzęta, graffiti czy kradzież bez śladów włamania (kradzież zwykła).