Nasi Klienci oceniają Proama na
2,15

Towarzystwo Proama pojawiło się na polskim rynku w 2011 roku. Od początku swojej działalności wyróżniało się na tle innych ubezpieczycieli atrakcyjną cenowo ofertą ubezpieczeń komunikacyjnych. W styczniu 2013 r. Proama stała się oficjalnie częścią Grupy Generali. Jej klienci trafili więc automatycznie pod „skrzydła” Generali. Czy są zadowoleni z takiej zmiany?

Sprawdzając raport Rzecznika Finansowego za 2019 rok dowiemy się, ile skarg od niezadowolonych klientów wpłynęło łącznie do towarzystwa Generali lub innej instytucji. Niestety, nie mamy możliwości wyodrębnienia spośród nich ilości zażaleń związanych z produktami Proama.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2019 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.6251,6391
2TU Compensa S.A. VIG27174,2647
3TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych14381,01438
4Concordia Polska T.U. S.A.12330,81541
5TU Europa S.A.15610,81951
6TUiR Allianz Polska S.A.96484,91969
7PZU S.A.5959130,21973
8TUZ TUW12030,62005
9TU INTERRISK S.A. VIG72783,32205
10TUiR WARTA S.A.3711114,42577
11TU INTER Polska S.A.7890,32630
12Generali TU S.A.105443,92704
13AVIVA TU Ogólnych S.A.32561,12960
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.157734,73356
15STU Ergo Hestia S.A.5363015,23528
16WIENER TU S.A. VIG82442,04122
17Pocztowe TUW29770,55954
18TUW TUW85431,36572
19Link4 TU S.A.174712,56988
20UNIQA TU S.A.241782,88635

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2019 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2019 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.

Nasz ranking najlepszych ubezpieczycieli (pod względem poziomu skarg klientów)* nie może być obiektywnym wskaźnikiem poglądów klientów Proama, na temat jej działalności. Potraktujmy go wyłącznie jako subiektywną ocenę osób ubezpieczonych w Generali.

Oprócz opinii o towarzystwie, liczy się również cena polisy. Sprawdź jaką propozycję ubezpieczenia OC/AC ma dla Ciebie Proama

Porównaj ceny Proama

O informacje związane z ubezpieczeniem w Proama prosimy osoby posiadające obecnie polisę w tym towarzystwie oraz te, które były tam ubezpieczone. Piszcie, co sądzicie o obsłudze i cenach ubezpieczeń oraz jakie macie doświadczenie w likwidacji szkód z polis Proama.

Wasze opinie mogą pomóc innym klientom w wyborze najlepszego ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)