Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
logo proama

Proama funkcjonuje na polskim rynku od 2011 r. Właścicielem marki jest Generali T.U. S.A. Od początku istnienia Proama sukcesywnie rozwija swoją ofertę tworząc rozwiązania w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, osobowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mieszkaniowych. W ramach tych ostatnich oferuje ochronę domu bądź mieszkania w dwóch wariantach: Proama Dom oraz Proama Dom All Risk.

<>Porównaj 4 najlepsze ubezpieczenia »


Przykład ubezpieczenia domu i mieszkania w Proama

Poniżej zaprezentowane są przykładowe ceny ubezpieczenia domu i mieszkania, jakie przedstawiło towarzystwo Proama.

Wartość ruchomości
Wartość nieruchomości
Cena ubezpieczenia
80 tys.
500 tys.
461 zł/rok
80 tys.
450 tys.
375 zł/rok
Informacje dodatkowe:
zakwaterowanie zastępcze
ubezpieczenie kosztów skutków akcji ratowniczej
zwrot kosztów wykonania niezbędnych czynności w celu ustalenia przyczyny szkody
Dodatki za dopłatą:
OC w życiu prywatnym
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
ochrona przed dewastacją
zabezpieczenie garażu i obiektów małej architektury oraz ogrodzenia
assistance domowy
ubezpieczenie od powodzi
pomoc prawna

Atuty produktu

 • Wysokie sumy ubezpieczenia i elastyczność ich wyboru.
 • Szeroki zakres ochrony.
 • Brak limitów odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia.
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną do 500 000 złotych.
 • Możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyko stłuczenia przedmiotów szklanych.
 • Możliwość objęcia ochroną garażu i obiektów przydomowych.

Zakres Proama Dom oraz Proama Dom All Risk bez żadnych dodatkowych opłat obejmuje m.in. :

 • Zakwaterowanie zastępcze (odpowiednio do 30 lub 90 dni)– w razie zdarzenia uniemożliwiającego zamieszkiwanie w ubezpieczonej nieruchomości, gdy czas przywrócenia do stanu ponownego zamieszkania przekracza 2 dni, Proama pokrywa koszty pobytu w hotelu bądź lokalu zastępczym zarówno Ubezpieczonego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

 • Pomoc finansową do 5000 zł wypłacaną w 24h na zakup artykułów pierwszej potrzeby (m.in. odzież, jedzenie, środki higieniczne).

 • Zwrot kosztów uprzątnięcia mienia po szkodzie, akcji ratowniczej, poszukiwania przyczyny szkody, a także kosztów naprawy zabezpieczeń mienia uszkodzonych w wyniku kradzieży z włamaniem lub próby włamania.


Proama DOM

Ubezpieczenie Proama DOM zapewnia kompleksową ochronę nieruchomości oraz jej wyposażenia od szeregu ryzyk nazwanych, w tym również od kradzieży z włamaniem i rabunku. Jeśli szukasz kompleksowej ochrony w dobrej cenie, wybierz Proama DOM.


Ubezpieczenie domu i mieszkania Proama


Proama Dom All Risk

Proama Dom All Risk to kompleksowe ubezpieczenie od wszelkich zdarzeń losowych, które nie są wyłączone z zakresu odpowiedzialności. Atutem tego rozwiązania są wysokie limity odpowiedzialności na daną kategorię mienia np. na biżuterię czy sprzęt elektroniczny oraz obejmowanie ochroną takich sytuacji jak kradzież części ogrodzenia czy katastrofa budowlana.


Dodatkowe opcje ubezpieczenia domu i mieszkania w Proama

Za dodatkową składką możliwe jest rozszerzenie ochrony o ryzyko powodzi. Warto też rozważyć zakup dodatkowych opcji, które będą chronić Ubezpieczonego i jego bliskich:

 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim podczas czynności życia codziennego, w tym również „szkody zalaniowe” niezależnie od winy Ubezpieczonego;

 • Ubezpieczenie „Wsparcie Dziecka” - regularne wsparcie finansowe dziecka, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraci jednego lub oboje rodziców;

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - chroni Ubezpieczonego i jego najbliższych przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków (zakres obejmuje zarówno śmierć jak i trwały uszczerbek na zdrowiu);

 • Ubezpieczenie Pomocy Prawnej - ochrona w sprawach związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz w sprawach z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, spadkowego bądź karnego;

 • Ubezpieczenie Assistance Domowe - kompleksowy program usług pomocowych, związanych z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości;

 • Ubezpieczenie Assistance Rowerowe - specjalny program pomocowy dla rowerzystów; ochrona dotyczy wszystkich mieszkańców ubezpieczanej nieruchomości.

logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego