Nasi Klienci oceniają Proama na
2,15
Zostaw opinię

Proama funkcjonuje na polskim rynku od 2011 r. Od początku istnienia Proama sukcesywnie rozwija swoją ofertę tworząc rozwiązania w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, osobowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mieszkaniowych. W ramach tych ostatnich oferuje ochronę domu bądź mieszkania w dwóch wariantach: Proama Dom oraz Proama Dom All Risk.

Porównaj 4 najlepsze ubezpieczenia »

Przykład ubezpieczenia domu i mieszkania w Proama

Poniżej zaprezentowane są przykładowe ceny ubezpieczenia domu i mieszkania, jakie przedstawiło towarzystwo Proama.

Wartość ruchomości

Wartość nieruchomości

Cena ubezpieczenia

80 tys.500 tys.461 zł na rok
80 tys.450 tys.375 zł na rok

Informacje dodatkowe

 • zakwaterowanie zastępcze

 • ubezpieczenie kosztów skutków akcji ratowniczej

 • zwrot kosztów wykonania niezbędnych czynności w celu ustalenia przyczyny szkody

Dodatki za dopłatą

 • OC w życiu prywatnym

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • ochrona przed dewastacją

 • ochrona garażu, budynków gospodarczych oraz ogrodzenia

 • assistance domowy

 • ubezpieczenie od powodzi

 • pomoc prawna

Atuty produktu

 • Wysokie sumy ubezpieczenia i elastyczność ich wyboru.
 • Szeroki zakres ochrony.
 • Brak limitów odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia.
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną do 500 000 złotych.
 • Możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyko stłuczenia przedmiotów szklanych.
 • Możliwość objęcia ochroną garażu i obiektów przydomowych.

Zakres Proama Dom oraz Proama Dom All Risk bez żadnych dodatkowych opłat obejmuje m.in. :

 • Zakwaterowanie zastępcze (odpowiednio do 30 lub 90 dni) - w razie zdarzenia uniemożliwiającego zamieszkiwanie w ubezpieczonej nieruchomości, gdy czas przywrócenia do stanu ponownego zamieszkania przekracza 2 dni, Proama pokrywa koszty pobytu w hotelu bądź lokalu zastępczym zarówno Ubezpieczonego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
   
 • Pomoc finansową do 5000 zł - wypłacana w 24h na zakup artykułów pierwszej potrzeby (m.in. odzież, jedzenie, środki higieniczne);
   
 • Zwrot kosztów - uprzątnięcia mienia po szkodzie, akcji ratowniczej, poszukiwania przyczyny szkody, a także kosztów naprawy zabezpieczeń mienia uszkodzonych w wyniku kradzieży z włamaniem lub próby włamania;

Proama DOM

Ubezpieczenie Proama DOM zapewnia kompleksową ochronę nieruchomości oraz jej wyposażenia od szeregu ryzyk nazwanych, w tym również od kradzieży z włamaniem i rabunku. Jeśli szukasz kompleksowej ochrony w dobrej cenie, wybierz Proama DOM.


proama dom zakres ubezpieczenia

Proama Dom All Risk

Proama Dom All Risk to kompleksowe ubezpieczenie od wszelkich zdarzeń losowych, które nie są wyłączone z zakresu odpowiedzialności. Atutem tego rozwiązania są wysokie limity odpowiedzialności na daną kategorię mienia np. na biżuterię czy sprzęt elektroniczny oraz obejmowanie ochroną takich sytuacji jak kradzież części ogrodzenia czy katastrofa budowlana.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia domu i mieszkania w Proama

Za dodatkową składką możliwe jest rozszerzenie ochrony o ryzyko powodzi. Warto też rozważyć zakup dodatkowych opcji, które będą chronić Ubezpieczonego i jego bliskich:

 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim podczas czynności życia codziennego, w tym również „szkody zalaniowe” niezależnie od winy Ubezpieczonego;
 • Ubezpieczenie „Wsparcie Dziecka” - regularne wsparcie finansowe dziecka, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraci jednego lub oboje rodziców;
   
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - chroni Ubezpieczonego i jego najbliższych przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków (zakres obejmuje zarówno śmierć jak i trwały uszczerbek na zdrowiu);
   
 • Ubezpieczenie Pomocy Prawnej - ochrona w sprawach związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz w sprawach z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, spadkowego bądź karnego;
   
 • Ubezpieczenie Assistance Domowe - kompleksowy program usług pomocowych, związanych z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości;
   
 • Ubezpieczenie Assistance Rowerowe - specjalny program pomocowy dla rowerzystów; ochrona dotyczy wszystkich mieszkańców ubezpieczanej nieruchomości.