Nasi Klienci oceniają Proama na
2,76
Zostaw opinię

Przedmiotem ubezpieczenia NNW Komunikacyjnego w Proama jest zdrowie i życie kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu w sytuacjach, które związane są z jego użytkowaniem.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC z NNW »

Suma ubezpieczenia

Do niewątpliwych atutów oferty NNW Proama należy wysoka suma ubezpieczenia (do 20 000 zł). Jest ona ustalana w tej samej wysokości, odrębnie - na każdego ubezpieczonego. Pamiętać jednak należy, że ochroną objęto tylko tyle osób, ile zostało określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Dodatkowo, nie zapominajmy, że suma ubezpieczenia NNW Proama ulega pomniejszeniu o wszystkie kwoty świadczeń, wypłaconych na rzecz Ubezpieczonego.

Zakres ochrony

Jedną z najważniejszych kwestii, które warto sprawdzić podczas zakupu polisy NNW jest zakres ubezpieczenia. Proama obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdu, w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.

  • W przypadku śmierci ubezpieczonego towarzystwo Proama wypłaca świadczenie odpowiadające sumie ubezpieczenia,
  • W razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 1% sumy ubezpieczenia za każde 1% uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż suma ubezpieczenia.

Zawarcie umowy NNW w Proama jest możliwe równocześnie z umową OC lub w trakcie jej trwania.

Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w Proama

Składkę NNW ustala się między innymi na podstawie:

  • czasu obowiązywania umowy, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia i sposobów opłacenia składki,
  • rodzaju i ilości posiadanych przez klienta ubezpieczeń w Proama,
  • innych okoliczności wpływających na możliwość powstania zdarzenia objętego ochroną.