Wyjazd do Wielkiej Brytanii to cel wielu Polaków – zarówno zarobkowy, jak i turystyczny. Musisz jednak pamiętać, że podróż do Wielkiej Brytanii po Brexicie wygląda inaczej niż przed. Na teren Zjednoczonego Królestwa obywatele Unii Europejskiej i Polski dostają się obecnie na podstawie paszportu – oczywiście, ważnego.

Efektem Brexitu jest to, że Wielka Brytania zmieniła formalności przy przekraczaniu swojej granicy m.in. przez obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jak obecnie dostaniesz się do Anglii w celach turystycznych lub zarobkowych? Kiedy jest to możliwe bez konieczności posiadania wizy? Wyjaśniamy.

Podróż do Anglii a Brexit – co się zmieniło?

Przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, aby wjechać się na terytorium Zjednoczonego Królestwa, wystarczył Ci dowód osobisty. Obecnie – dowód osobisty to za mało. Konieczny jest inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, czyli paszport. Od tej zasady istnieje wyjątek.

Z dowodem osobistym do Wielkiej Brytanii mogą podróżować posiadacze statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to osób, które uzyskały ten status na podstawie dowodu osobistego. Takie prawo będzie aktualne najpewniej do końca 2025 roku.

Wiza do Anglii – czy musisz ją mieć?

O tym, czy jadąc do Wielkiej Brytanii musisz mieć wizę wjazdową lub inną, decyduje cel podróży. Wiza do Anglii nie jest niezbędna w przypadku:

 • podróży w celach turystycznych lub w odwiedziny, jeśli jedziesz do Wielkiej Brytanii na czas krótszy niż 6 miesięcy.
 • podróży służbowej, jeśli Twój łączny czas pobytu nie przekracza 6 miesięcy.

Osoby podróżujące w innych celach muszą dopełnić obowiązku wizowego. Dotyczy to również wyjazdów w celu nauki lub pracy – w tym osób podejmujących zatrudnienie, studentów, uczniów itp. Po uzyskaniu wizy możesz swobodnie przemieszczać się po terytorium Wielkiej Brytanii.

Wyjazd do pracy po Brexicie – czy coś się zmienia?

Po Brexicie zatrudnienie w Wielkiej Brytanii jest trudniejsze, ale oczywiście nadal możliwe. Obecnie osoby z terytorium państwa członkowskiego UE, w tym Polski, potrzebują wizy pracowniczej.

Wizę przyznaje się na podstawie punktowego systemu imigracyjnego. Aby otrzymać wizę pracowniczą w Wielkiej Brytanii, musisz zdobyć łącznie 70 punktów. Wiza do Anglii jest Ci potrzebna jeszcze przed wyjazdem.

Wiza do Anglii do pracy – Skilled Worker Visa – kiedy jest wymagana?

Nowe wizy pracownicze w UK (Skilled Worker Visa) uzyskają wykwalifikowani pracownicy. Uzyskanie takiej wizy pracowniczej w Wielkiej Brytanii jest możliwe pod warunkiem, że:

 • Twój pracodawca jest zatwierdzony przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
 • Otrzymasz od pracodawcy tzw. „zaświadczenie o sponsorowaniu”.
 • Rocznie zarobisz co najmniej 25 600£ (w przypadku określonych zawodów stawki mogą być inne).
 • Porozumiewasz się w języku angielskim – zarówno jeśli chodzi o mówienie, pisanie, jak i czytanie.
 • Wiza do Anglii jest prawnie możliwa dla uzyskania – możesz to zweryfikować przy pomocy 4-cyfrowego kodu zawodu, uzyskiwanego od pracodawcy.

Za ofertę pracy pochodzącą od sponsora zatwierdzonego przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kandydat otrzymuje 20 punktów. Kolejne 20 punktów otrzymuje za ofertę pracy o odpowiednim poziomie kwalifikacji, a 10 punktów – za komunikację w języku angielskim.

Uwaga!

Uwaga! Punkty dodatkowe możesz uzyskać za ofertę pracy w sektorze deficytowym, wynagrodzenie ponad 25 600£ rocznie oraz tytuł doktora adekwatny do aplikacji.

Uzyskanie wizy pracowniczej Wielkiej Brytanii jest możliwe, jeśli masz dokumenty takie jak:

 • numer referencyjny od pracodawcy (potwierdzenie oferty pracy),
 • imię i nazwisko pracodawcy oraz numer licencji,
 • tytuł zawodowy oraz informacje o rocznym wynagrodzeniu,
 • kod zawodu,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Co więcej, do złożenia wniosku wizę do Wielkiej Brytanii, będą Ci potrzebne:

 • wypełniony wniosek wizowy,
 • czytelny skan paszportu,
 • 2-3 zdjęcia paszportowe,
 • opłata wizowa,
 • dokumentacja kwalifikacji (dyplomy, referencje itp.),
 • potwierdzenie posiadania środków na mieszkanie w Wielkiej Brytanii (np. wyciągi bankowe),
 • zaświadczenie o niekaralności (dot. wybranych zawodów).

Wniosek o wizę składasz na brytyjskiej stronie rządowej. Otrzymasz ją w ciągu 3 tygodni, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków. Opłata za złożenie wniosku o wizę na 3 lata będzie Cię kosztować 625 GBP, w przypadku wizy 5-letniej – 1235 GBP. Posiadając wizę pracowniczą, możesz legalnie wykonywać pracę.

Praca na terenie Wielkiej Brytanii – choć bardziej sformalizowana – nadal jest możliwa. Uzyskanie wiz pracowniczych nie powinno nastręczyć Ci dużych trudności.

Jakie inne wizy do Anglii są wymagane?

Istnieją różne wizy do Anglii, które przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE nie były konieczne. Oprócz Skilled Worker Visa, inne rodzaje wiz to:

 • Health and Care Visa – dla pracowników służby zdrowia.
 • Global Talent Visa – wiza, która pozwala pracownikom wysoko wykwalifikowanym na przyjazd do Wielkiej Brytanii bez uzyskania oferty pracy;
 • Graduate Visa – dla absolwentów uczelni wyższych, również w przypadku absolwentów studiów doktoranckich.

Osób, które posiadają członka rodziny w Anglii, dotyczy obowiązek posiadania wiz rodzinnych.

Koszt wizy do Wielkiej Brytanii zależy od jej rodzaju i waha się od 610 do 1408 GBP.

Co można wwieźć do Anglii samochodem?

W przypadku podróży samochodem – na własny użytek – możesz przewieźć niemal wszystko, co mieści się w pojęciu standardowego bagażu: osobiste rzeczy i ubrania, żywność, leki, sprzęt sportowy, elektronikę, artykuły użytku domowego, pieniądze (do 10 tysięcy funtów brytyjskich w gotówce), prezenty itp.

W przypadku przewozu zwierząt musisz spełnić dodatkowe wymogi (szczepienia, badania, prawidłowe oznakowanie). Limity i ograniczenia dotyczą w przeważającej mierze przewozu używek.

Uwaga!

Dodatkowo – warto pamiętać, że jadąc do Wielkiej Brytanii samochodem, musisz mieć Zieloną Kartę oraz dowód ubezpieczenia. Oczywiście prawo miejscowe pozwala policji na weryfikację tych dokumentów.

Jakie używki można przewieźć przez granicę do Anglii po Brexicie?

Po Brexicie na teren Wielkiej Brytanii możesz przywieźć:

 • 200 sztuk papierosów,
 • 50 cygar,
 • 100 cygaretek,
 • 250 gramów artykułów tytoniowych,
 • 200 sztuk wkładów do elektronicznych podgrzewaczy tytoniowych,
 • 4 litry trunków o zawartości alkoholu powyżej 22%,
 • 18 litrów wina niemusującego,
 • 42 litry piwa,
 • 9 litrów wzmocnionego wina, wina musującego oraz innych napojów alkoholowych poniżej 22% alkoholu.

Dotyczy to używek do użytku osobistego. Brytyjskie służby apelują, aby nie przekraczać limitów. W przypadku wwożenia używek ponad wskazane limity, musisz liczyć się z konsekwencjami – kontrolami celnymi i opłatami. Jeśli istnieje podejrzenie przekroczenia limitów, służby podejmą działania.

Ubezpieczenie na wyjazd do UK – jak je wybrać?

W Wielkiej Brytanii, mimo wystąpienia z Unii Europejskiej, nadal obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Możesz ją wyrobić m.in. w jednym z oddziałów narodowej służby zdrowia. Zapewni Ci ona jednak tylko niezbędną pomoc w nagłych sytuacjach. Nie pokryje np. kosztów leczenia w placówkach prywatnych czy zabiegów stomatologicznych. Bezpieczniej jest więc przekroczyć granicę angielską, posiadając ubezpieczenie turystyczne.

Dowiedz się więcej, czego EKUZ nie pokrywa

Co powinno zawierać Twoje ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii? Przede wszystkim:

Wypowiedź eksperta

Polisę warto dopasować do charakteru swojego wyjazdu. Ubezpieczenie można rozszerzyć o klauzulę alkoholową, ochronę sportów ekstremalnych czy chorób przewlekłych. Wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych, powinni pamiętać o tym, że w przypadku podjęcia pracy zarobkowej może być wymagane rozszerzenie o pracę fizyczną.
Magdalena Kajzer, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznychMagdalena Kajzer, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych

Zachowanie czujności zawsze jest konieczne, jednak wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego zwiększa bezpieczeństwo wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Wykup ubezpieczenie i dbaj o siebie!

Ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
139 212 zł
Ratownictwo
23 202 zł
Bagaż
1 392 zł
28,00 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 13 921 złsporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
30,00 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
38,52 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 złOC sportowe: 50 000 złsporty objęte polisą: 49zachorowanie COVID-19
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
53,00 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
53,34 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
28,00 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
139 212 zł
Ratownictwo
23 202 zł
Bagaż
1 392 zł
Dodatkowo: NNW: 13 921 złsporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Proama
30,00 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 20 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Allianz
38,52 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 złOC sportowe: 50 000 złsporty objęte polisą: 49zachorowanie COVID-19
Generali
53,00 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
AXA Partners
53,34 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Podróż do Anglii – co warto wiedzieć?

Jadąc do Wielkiej Brytanii, musisz pamiętać o kilku praktycznych informacjach, w tym:

 • W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny.
 • W Anglii występują gniazdka elektryczne typu G.
 • Brytyjska pogoda bywa kapryśna, dlatego warto zabrać parasolkę.

Pamiętaj też, że obecnie Wielka Brytania osiągnęła trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego. Aktualny poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym władze brytyjskie określają jako istotny. Trzeci poziom zagrożenia oznacza, że kolejny atak terrorystyczny jest możliwy. Zagrożenie na terenie Irlandii Północnej związane z północnoirlandzkim terroryzmem oceniane jest jako poważne. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o czujność.

Co warto zobaczyć w Anglii?

Wielka Brytania – wyjazd w celach turystycznych to doskonały pomysł. Na terenie Wielkiej Brytanii warto zwiedzić m.in.:

 • Londyn. Stolica z zabytkami takimi jak m.in. Buckingham Palace, Tower of London, czy słynne Muzeum Historii Naturalnej.
 • Cambridge. Słynne na cały świat miasto uniwersyteckie.
 • Belfast. Stolica i największe miasto Irlandii Północnej.
 • Chester. Urocze historyczne miasto, pełne zabytków.
 • Propozycje dla miłośników natury, które ma Wielka Brytania – m.in. Durdle Door, Tunel Drzew w Halnaker, wąwóz Cheddar Gorge.

Co warto wiedzieć?

 1. Wielka Brytania to od lat jeden z najczęstszych zarobkowych kierunków Polaków.

 2. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przyjezdni pracownicy muszą dopełnić obowiązku posiadania wizy pracowniczej.

 3. Wizę pracowniczą przyznaje się na podstawie punktowego systemu imigracyjnego.

 4. Obowiązek posiadania wiz turystycznych nie obowiązuje, jeśli na terenie Wielkiej Brytanii spędzimy mniej niż 6 miesięcy.

 5. Jadąc do Anglii, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy do Anglii potrzebna jest wiza w 2023?

  Wiza do Anglii nie jest konieczna dla osób, które wyjeżdżają w celach turystycznych, w odwiedziny lub w podróż służbową – na czas krótszy niż 6 miesięcy. W innych przypadkach konieczność dopełnienia obowiązku wizowego może wystąpić.

 2. Jak dostać wizę w Anglii?

  Należy złożyć wniosek poprzez rządową stronę brytyjską. Pracownicy m.in. z Polski i innych krajów Unii Europejskiej potrzebują wizy pracowniczej.

 3. Ile kosztuje wiza angielska?

  Wielka Brytania uzależnia koszt wizy od jej rodzaju. Wiza do Anglii kosztuje od 610 do 1408 GBP.