Nasi Klienci oceniają TUW Pocztowe na
2,27
Zostaw opinię

Ochrona assistance w TUW Pocztowym oferowana jest wraz z polisą OC lub AC. Polega ona na zorganizowaniu pomocy dla kierowcy pojazdu unieruchomionego na drodze.  Podstawowy zakres assistance, czyli Standard, dodawany jest do każdego zakupionego ubezpieczenia OC.

Bez względu na wybrany wariant ochrony,zakres terytorialny Ubezpieczenia Pocztowego "Moja Pomoc Drogowa" ASS obejmuje zdarzenia, które wystąpiły na terytorium Polski.

Warianty ubezpieczenia Assistance w TUW Pocztowe

  • Wariant Standard – pokrycie kosztów holowania po zderzeniu z innym pojazdem, a także osobami, zwierzętami lub przedmiotami do najbliższego warsztatu, a także zorganizowanie naprawy na miejscu zdarzenia oraz pomoc telefoniczną;
     
  • Wariant Komfort – zakres zawiera zdarzenia, które zostały określone przy wariancie Standard, a dodatkowo obejmuje także uszkodzenie pojazdu powstałe w wyniku działań osób trzecich, pożaru, wybuchu, zatopienia lub nagłego działania sił przyrody, a także przy awarii i kradzieży. Ubezpieczyciel pokryje też koszty dowozu paliwa, naprawy samochodu na miejscu zdarzenia, holowania do wskazanego miejsca (maksymalnie 150 km) oraz udzieli pomocy telefonicznej:
     
  • Wariant Premium – jest najbardziej rozbudowany i zapewnia kompleksową ochronę. Jego zakres obejmuje wszystko to, co oferuje wariant Komfort, ale został dodatkowo poszerzony o możliwość holowania na odległość nawet 300 km od miejsca zdarzenia, wynajęcie i dostarczenie pojazdu zastępczego na okres do 3 dni oraz zapewnienie zakwaterowania dla kierowcy i pasażerów w przypadku uszkodzenia lub awarii samochodu w znacznej odległości od domu (zakwaterowanie w najbliższym hotelu średniej klasy na maksymalnie 3 doby). Oczywiście można również korzystać z pomocy informacyjnej dostępnej telefonicznie;

Suma ubezpieczenia w TUW Pocztowe

Suma ubezpieczenia Assistance "Moja Pomoc Drogowa" stanowi całkowity limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich wypadków. W zależności od wybranego wariantu wynosi ona 5 000 złotych - wariant Standard lub 15 000 złotych - warianty Komfort i Premium.

Sumę ubezpieczenia assistance pomniejsza się o równowartość kosztów poniesionych przez Ubezpieczyciela, aż do jej całkowitego wyczerpania.