Nasi Klienci oceniają TUW Pocztowe na
2,27
Zostaw opinię

Zakup polisy Ubezpieczenia Pocztowego NNW jest bardzo korzystny dla właściciela pojazdu.  W ramach niewielkiej składki zyskuje on gwarancję pełnej pomocy finansowej po wypadku. Świadczenie z ubezpieczenia NNW wypłacane jest nie tylko Ubezpieczonemu, ale również pasażerom objętego ochroną pojazdu, jeżeli w następstwie wypadku doznali oni trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Porównaj ceny OC/AC z NNW »


Zakres terytorialny Ubezpieczenia Pocztowego NNW obejmuje zdarzenia, które wystąpiły na terenie Polski, z zastrzeżeniem: w przypadku zawarcia umowy pakietowej, tj. ubezpieczenia NNW wraz z ubezpieczeniem OC komunikacyjnym lub ubezpieczeniem AC, zakres terytorialny jest taki sam jak zakres terytorialny ubezpieczenia z którym zostało ono zawarte.

Ubezpieczenie NNW Kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie zawierane jest w wariancie Standard, który obejmuje wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia:

  • śmierci ubezpieczonego,
  • śmierci kierowcy i pasażerów,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy i pasażerów,
  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, który podczas zdarzenia kierował pojazdem.


Dotyczy ono kolizji lub wypadku drogowego. Towarzystwo TUW Pocztowe dodatkowo pokrywa również koszty związane z leczeniem kierowcy oraz pasażerów pojazdu wskazanego w umowie.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia dla świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego będącej następstwem kolizji drogowej zależna jest od ilości lat bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia NNW Kierowcy i pasażerów (w odniesieniu do tego samego pojazdu i Ubezpieczonego) i wynosi maksymalnie: odpowiednio 15 000 złotych (śmierć ubezpieczonego) i 20 000 złotych (trwała i całkowita niezdolność do pracy).

Sposób obliczenia sumy ubezpieczenia na jedną osobę dla świadczeń z tytułu śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz zwrotu kosztów leczenia kierowcy i pasażerów określa tabela zamieszczona w OWU „Ubezpieczenia Pocztowe” na stronie internetowej Ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie NNW w ruchu komunikacyjnym

W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) nie zostało wyjaśnione, co rozróżnia oba NNW, jednak NNW w ruchu komunikacyjnym dostępne jest w wariancie:

  • Komfort – obejmującym te same świadczenia co NNW kierowcy i pasażerów, a także dodatkowo zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych; suma ubezpieczenia wynosi 10 000 złotych na osobę;
  • Maxi Ochrona – obejmująca śmierć Ubezpieczonego wskazanego w umowie, w wyniku nieszczęśliwego w wyniku kolizji drogowej lub wypadku na drodze, a także katastrofy w wypadku statku wodnego lub powietrznego; suma ubezpieczenia wynosi 100 000 złotych.