Aby wypowiedzieć umowę OC w towarzystwie TUW Pocztowe należy w pierwszej kolejności wypełnić odpowiednio przygotowany formularz, który dostępny jest na stronie internetowej ubezpieczyciela lub samodzielnie wygenerować druk wypowiedzenia OC w serwisie Wypowiadamoc.pl.

Porównaj ceny OC / AC »

Jeśli skorzystasz z jednej z powyższych metod, musisz dodatkowo przejść przez kilka prostych krków. W pierwszej kolejnośći wydrukuj i podpisz własnoręcznie (to warunek bezwzględny) pismo, a następnie:

 • prześlij na adres korespondencyjny Centrum Operacji i Roszczeń:
  Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  ul. Mickiewicza 19
  26-600 Radom
   
 • wyślij zeskanowany dokument na adres: cor@tuwpocztowe.pl
   
 • wyślij faksem na numer: 48 370 43 02

Dokument musi być czytelnie wypełniony i należy pamiętać, że tego rodzaju wypowiedzenie ubezpieczenia obowiązkowego, należy dostarczyć to towarzystwa najpóźniej na 1 dzień przed zakończeniem okresu, na jaki została zawarta polisa.

Bardzo ważne jest również to, że na wypowiedzeniu OC bezwzględnie wymagany jest własnoręczny podpis właściciela lub właścicieli pojazdu.

Jeżeli zakupiłeś pojazd z aktualną polisą OC - umowę możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie jej obowiązywania. Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na wykorzystanie polisy poprzedniego właściciela do samego końca, nie przedłuży się ona automatycznie na kolejny rok.

Nasi Klienci oceniają TUW Pocztowe na
3,04