Nasi Klienci oceniają TUW Pocztowe na
2,27
Zostaw opinię

Zgłoszenie szkody w towarzystwie TUW Pocztowe nie powinno sprawić kłopotów żadnemu z jego klientów. Ubezpieczyciel uruchomił m.in. infolinię oraz umożliwił skorzystanie z elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej.

Sprawdź ceny OC / AC »

Sposoby zgłoszenia szkody w towarzystwie TUW Pocztowe

Ubezpieczyciel umożliwia zgłoszenie szkody na kilka sposobów:

 • wypełniając formularz internetowy - dostępny jest na stronie ubezpieczyciela. Wymaga on podania danych zarówno osoby poszkodowanej, jak i sprawcy zdarzenia drogowego. Po ich wypisaniu należy również podać swój numer telefonu oraz preferowaną datę i godzinę kontaktu ze strony Ubezpieczyciela,
   
 • kontakt telefoniczny -pod nr tel. 801 00 22 88 lub 48 370 48 48
 • korespondencyjnie, wysyłając informację na adres pocztowy:

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Rodziny Hiszpańskich 8,

02-685 Warszawa

 • mailowo: zgloszenie@ubezpieczeniapocztowe.pl

Zgłoszenie szkody w TUW Pocztowym - jak przebiega?

1. Jakie informacje o szkodzie będą wymagane?

 • dane dotyczące ubezpieczenia (polisy, z jakiej zgłaszamy szkodę),
 • informacje o uszkodzonym pojeździe (numer rejestracyjny, marka i typ pojazdu, rok produkcji, numer nadwozia),
 • informacje o właścicielu pojazdu/dane poszkodowanego (dane osobowe w tym PESEL / REGON oraz adres),
 • dane sprawcy szkody,
 • krótki opis zdarzenia,
 • wykaz uszkodzonych lub skradzionych elementów,
 • szacunkowa wartość szkody.

Dodatkowo, można np. podać informacje o ewentualnych świadkach zdarzenia, przekazać protokół jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile taki posiadamy) oraz przekazać zdjęcia uszkodzeń pojazdu.

Jeśli zgłaszamy szkodę z polisy OC sprawcy i nie wzywaliśmy na miejsce kolizji policji, potrzebne będzie wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

2. Jakie obowiązki ma właściciel pojazdu?

 • Jeżeli to możliwe, powinien zapobiec powiększaniu się szkody i zabezpieczyć pojazd do czasu przyjazdu rzeczoznawcy;
 • Jeśli szkoda jest wynikiem przestępstwa, należy powiadomić policję lub odpowiednie służby;
 • O zdarzeniu powinien niezwłocznie powiadomić TUW Pocztowe, przedstawić wymagane dokumenty potrzebne do ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz oszacowania rozmiaru szkód.

3. Jakie obowiązki ma TUW Pocztowe?

 • W ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o szkodzie TUW Pocztowe powinno wysyłać pismo potwierdzające przyjęcie zgłoszenia szkody z podaniem numeru szkody i wykazem dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia roszczenia. Właściciel pojazdu otrzyma również dane kontaktowe do likwidatora odpowiedzialnego za likwidację szkody;
 • W celu ustalenia rozmiarów szkody TUW Pocztowe przeprowadza oględziny uszkodzonego pojazdu;
 • Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i po wyliczeniu wartości szkody likwidator wydaje decyzję o odpowiedzialności za szkodę i wysokości odszkodowania.
 • TUW Pocztowe wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Jeśli wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia lub ustalenie wysokości odszkodowania w tym terminie nie jest możliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od momentu, gdy te okoliczności udało się wyjaśnić.
 • Decyzja o przyjęciu / odmowie przyjęcia odpowiedzialności zostaje wysłana do zgłaszającego szkodę listem poleconym.