Nasi Klienci oceniają TUW Pocztowe na
2,27
Zostaw opinię

W zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych, dom lub mieszkanie można zabezpieczyć w TUW Pocztowe w dwóch wariantach ochrony - podstawowym oraz pełnym.

Porównaj najlepsze ubezpieczenia »

Wariant podstawowy zapewniaochronę ruchomości i elementów stałych, które znajdują się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu oraz ruchomości znajdujące się w garażu wolnostojącym, znajdującym się na posesji. Wariant pełny obejmuje nie tylko ruchomości domu, ale także domy jednorodzinne wraz z garażami wolnostojącymi.

Przykład ubezpieczenia domu i mieszkania w TUW "Pocztowe"

Ubezpieczenie domu lub mieszkania w TUW "Pocztowe" dostępne jest w dwóch wariantach, jednak jeśli zależy nam jedynie na ochronie murów i wyposażenia, to będzie to polisa zadowalająca. Poniżej prezentujemy orientacyjne składki ubezpieczenia.

Wartość ruchomości

Wartość nieruchomości

Cena ubezpieczenia

80 tys.500 tys.944 zł na rok
80 tys.450 tys.814 zł na rok

Informacje dodatkowe

 • ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach, podstawowym i rozszerzonym

 • możliwość samodzielnego określenia sumy ubezpieczenia i zakresu ochrony

Dodatki za dopłatą

 • OC w życiu prywatnym

 • polisa Dom Assistance, zapewniająca pomoc specjalistów

Ubezpieczenie to obejmuje wiele różnych zdarzeń, m.in. ochronę od ognia, deszczu nawalnego, dymu, lawiny, osuwania się ziemi, uderzenia pojazdu, wybuchu, czy też zalania. Dodatkowo można zabezpieczyć dom przed kradzieżą i włamaniem, ale za dopłatą składki.

Warto pamiętać, że w przypadku szkód wyrządzonych przez powódź, TUW Pocztowe bierze za nie odpowiedzialność dopiero 30 dni po tym, jak została zawarta umowa. Nie można także ubezpieczyć nieruchomości, która znajduje się na terenach zalewowych lub przeznaczona jest do rozbiórki.

Suma ubezpieczenia, czyli określona kwota, na jaką będzie ubezpieczony dom lub mieszkanie, jest określana na podstawie wielu czynników, m.in. wieku domu, wartości rzeczy, które znajdują się w domu. Warto pamiętać również o odpowiednich zabezpieczeniach nieruchomości.

Dwa warianty ubezpieczenia domu lub mieszkania w TUW Pocztowe:

 • pakietowa - ubezpieczenie z góry określone przez ubezpieczyciela, na podstawie wyceny wartości zabezpieczanej nieruchomości,
   
 • indywidualna - sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup i rodzajów mienia ustala właściciel domu.

Ubezpieczenie nieruchomości w TUW Pocztowe może także obejmować:

 • OC w życiu prywatnym - ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona lub członek jej rodziny wyrządzi szkodę lub krzywdę osobom trzecim,
   
 • Dom Assistance - dodatkowe ubezpieczenie, które zapewnia pomoc ubezpieczonemu w postaci wizyt ślusarza, hydraulika, szklarza, czy też dekarza. W przypadku, gdy do zniszczenia lub uszkodzenia nieruchomości doszło podczas nieobecności rodziny, Dom Assistance zapewni organizację i pokrycie kosztów powrotu, a jeżeli budynek nie nadaje się do mieszkania, również zakwaterowanie w najbliższym hotelu. Zapewniony będzie również dozór mienia. Towarzystwo pomoże także w organizacji drobnych napraw domowych, ale ubezpieczony sam będzie musiał opłacić wartość usługi.