Nasi Klienci oceniają TUW Pocztowe na
2,27
Zostaw opinię

Dobrowolne ubezpieczenie autocasco (AC) w towarzystwie TUW Pocztowe skierowane jest do właścicieli pojazdów posiadających samochód nie starszy niż 12 lat, o maksymalnej wartości nie przekraczającej 100 000 zł.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC / AC »

AC w towarzystwie TUW Pocztowe może zostać zakupione jako samodzielne ubezpieczenie lub też zostać poszerzone o dodatkowe polisy, które stanowić będą dodatkowe zabezpieczenie pasażerów i samego pojazdu.

Dwa zakresy ubezpieczenia autocasco w TUW Pocztowe
  • Maxicasco – jest to kompleksowa ochrona, obejmująca zarówno kradzież pojazdu, szkodę całkowitą, jak i uszkodzenie częściowe samochodu. Szkodę likwiduje się w wariancie kosztorysowym lub serwisowym;
  • Minicasco – oferowane jest dla tych kierowców, którym zależy jedynie na zabezpieczeniu swojego samochodu przed szkodą całkowitą i kradzieżą, nie martwiących się o małe szkody częściowe, które w przypadku tej polisy, będą naprawiane z kieszeni właściciela. Wartość samochodu nie może być niższa niż 8 tys. zł. brutto, a odszkodowanie jest naliczane na podstawie kosztorysu;

Ochroną ubezpieczeniową AC w Pocztowe TUW objęte są szkody powstałe na terenie Polski. Bardzo dobrym rozwiązaniem Ubezpieczenia Pocztowego AC jest to, że udział własny nie jest standardowym zapisem w umowie, jednak może zostać dodany na wniosek kierowcy.

Rozszerzenie umowy autocasco w TUW Pocztowe

TUW Pcztowe umożliwia rozszerzenie ochrony w ramach umowy autocasco. Rozsezrzenia obejmują:

  • szkody powstałe za granicą,
  • w wariancie Maxicasco - ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdu,
  • ubezpieczenie bagażu,
  • utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia (max do 12 lat eksploatacji pojazdu),
  • zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia.

Do zakupionego ubezpieczenia autocasco każdy właściciel pojazdu może dobierać dodatkowe polisy spośród tych, jakie w ofercie posiada TUW Pocztowe: assistance, NNW, ochrona szyb, czy też ochrona zniżek.