Nasi Klienci oceniają TUW Pocztowe na
2,27

Chociaż nie każdy z nas kojarzy Ubezpieczenia Pocztowe z ochroną pojazdu, to doskonale wiemy, że dobrą renomę można budować na taniej i atrakcyjnej ofercie oraz rzetelnej likwidacji szkód. Czy tak jest w przypadku TUW Pocztowe?

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2020 roku bezpośrednio do towarzystwa TUW Pocztowe lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 2951 skarg od klientów, niezadowolonych z usług tego towarzystwa. Stosunek ilości wniesionych zażaleń do udziału w rynku TUW Pocztowego (0,5%) wynosi około 5902 skargi. W naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli, pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo Pocztowe TUW zajmuje 20. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*).

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2020 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.8621,2718
2TU Euler Hermes S.A.5990,8749
3SALTUS TUW4010,5802
4TUZ TUW8940,81118
5Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
6TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych15711,01571
7PZU S.A.5992029,02066
8TUiR WARTA S.A.3204214,92150
9TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
10Generali TU S.A.98314,22341
11AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
12WIENER TU S.A. VIG58332,12778
13STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
14TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
15TU Compensa S.A. VIG137114,43116
16TU Europa S.A.20870,63478
17Link 4 TU S.A.131952,65075
18UNIQA TU S.A.148232,85294
19TUW TUW75621,45401
20Pocztowe TUW29510,55902

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Warto pamiętać, że liczba skarg i sporów sądowych dotyczących działalności tej firmy jest tylko subiektywną oceną ubezpieczonych. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego przedstawia wszystkie otrzymane reklamacje. Po ich rozpatrzeniu, niektóre okazują się bezzasadne.

Poza tym, opinie o towarzystwie to nie wszystko. Liczy się również jego oferta cenowa. Jeżeli otrzymałeś już ofertę ubezpieczenia OC w TUW Pocztowe, porównaj ją z propozycjami innych towarzystw. Zapraszamy do kalkulatora naszej porównywarki. W kilka minut przekonasz się, które towarzystwo zaoferuje Ci optymalne ubezpieczenie i czy jest ono lepsze od ochrony ubezpieczeniowej przedstawionej przez Pocztowe TUW.

W reklamie i ofercie na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń nie zawsze widać jego „autentyczny obraz”, a co najbardziej istotne – nie mamy gwarancji, że przekłada się on na sposób likwidacji szkody. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z komentarzami o towarzystwie TUW Pocztowe i pozostawienia własnej opinii na jego temat.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)