Nasi Klienci oceniają Aviva na
2,60

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. to jedna ze spółek Grupy Aviva, należącej do największych instytucji finansowych w naszym kraju. Działalność w Polsce rozpoczęła w 1992 roku. Od tego czasu firmie zaufało już ponad 3,5 mln osób powierzając oszczędności o wartości ponad 50 mld zł. Jak ubezpieczeni w Avivie oceniają jej działalność?

Uwaga!Od 2 lipca Aviva i Allianz połączyły się w Polsce pod jedną marką – Allianz.

Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Jest też największym ubezpieczycielem w Europie i najsilniejszą marką w branży pod względem finansowym (Ranking S&P 500). Dzięki połączniu kompetencji i doświadczeń obu firm, Allianz jeszcze lepiej zadba o poczucie bezpieczeństwa swoich klientów.

W efekcie przejęcia spółek Grupy Aviva, Allianz stał się drugim co do wielkości pod względem zysku operacyjnego towarzystwem ubezpieczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Z kolei, w Polsce Allianz stał się piątym co do wielkości ubezpieczycielem w Polsce i drugim pod względem wielkości składki w obszarze ubezpieczeń na życie.

Integracja firm nie wymaga żadnych dodatkowych działań po stronie klientów. Wszystkie zawarte dotychczas umowy ubezpieczeniowe nadal obowiązują i nie wymagają żadnych zmian.

Aviva w ciągu wielu lat swojej działalności wielokrotnie została laureatem prestiżowych wyróżnień i nagród. W roku 2019 otrzymała po raz kolejny wyróżnienie Biały Listek CSR od tygodnika "Polityka" w zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie. Firma zajęła również trzecie miejsce w rankingu marek ubezpieczeniowych pod względem liczby i zasięgu publikacji prasowych - Ranking „Top Marka” opublikował branżowy miesięcznik „Press”.

Aviva może pochwalić się także pozytywnym wynikiem, jeśli chodzi o poziom skarg klientów firmy. W 2020 roku Aviva TUO S.A. zanotowała 3028 skarg, co w przeliczeniu na jej udział w rynku dało jej 11. pozycję w naszym rankingu. 

Przy niewielkim udziale rynkowym (1,2% w dziale II - ubezpieczenia majątkowe i osobowe, w tym komunikacyjne) stawia to Avivę w czołówce w rankingu najlepszych ubezpieczycieli (pod względem wniesionych skarg).

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2020 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.8621,2718
2TU Euler Hermes S.A.5990,8749
3SALTUS TUW4010,5802
4TUZ TUW8940,81118
5Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
6TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych15711,01571
7PZU S.A.5992029,02066
8TUiR WARTA S.A.3204214,92150
9TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
10Generali TU S.A.98314,22341
11AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
12WIENER TU S.A. VIG58332,12778
13STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
14TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
15TU Compensa S.A. VIG137114,43116
16TU Europa S.A.20870,63478
17Link 4 TU S.A.131952,65075
18UNIQA TU S.A.148232,85294
19TUW TUW75621,45401
20Pocztowe TUW29510,55902

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Warto przy tym podkreślić, że do Rzecznika trafiają informacje o wszystkich otrzymanych od klientów zażaleniach. Niektóre z nich, po rozpatrzeniu przez towarzystwo, okazują się bezpodstawne. Również Rzecznik Finansowy nie zgadza się z wszystkimi zarzutami wobec firm ubezpieczeniowych. 

Porównaj ceny Aviva

Na stronach internetowych można znaleźć zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje o Avivie. Zachęcamy do czytania komentarzy pozostawionych przez byłych i obecnych klientów Avivy oraz do podzielenia się własnymi opiniami o tym towarzystwie.