Nasi Klienci oceniają Aviva na
2,71
Zostaw opinię

Decydując się na zakup polisy można nie tylko ochronić swoje zdrowie i życie, ale rodzice mogą zapewnić swoim dzieciom lepszy start w dorosłość. Towarzystwo Aviva przygotowało ciekawe propozycje dla tych, którzy chcą zawsze być przygotowani na nieoczekiwane zdarzenia. 

Sprawdź ceny ubezpieczeń na życie »

Ubezpieczenie Nowa perspektywa

Ubezpieczenie, które chroni rodzinę osoby chronionej na wypadek jej śmierci. Jest to jednak standardowy zapis, który na wniosek ubezpieczonego może zostać poszerzony o kolejne osoby, a jego zakres zwiększony. Ponieważ polisa ma na celu przede wszystkim ochronę życia, ubezpieczyciel ma prawo zażądać wykonania odpowiednich badań na swój koszt oraz żądać ich przedłużenia. Wszystko to jest potrzebne do jak najdokładniejszego określenie stanu zdrowia osoby, która zostanie objęta ochroną.

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniem zawarcia umowy, a jego ostatnim dniem będzie ten, w którym polisa zostanie wypowiedziana. Nie ma tu więc, z góry określanego czasu, na jaki zostaje zawarta umowa.

Odszkodowanie po śmierci osoby ubezpieczonej jest obliczane, jako większa z dwóch wartości: podstawowa suma ubezpieczenia z tytułu śmierci lub 103% wartości rachunku podstawowego (czyli zgromadzonych na rachunku funduszy). Suma ubezpieczenia ustalana jest zawsze podczas zawierania umowy. Sama polisa jest ochroną długoterminową, zapewniającą odpowiednie zabezpieczenia na lata.

Program dla młodych rodziców

To różne warianty ubezpieczeń, które zapewniają pomoc i ochronę dla nowych członków młodych rodzin. Towarzystwo Aviva przygotowało 3 warianty tej polisy tak, aby młodzi rodzice, mogli wybrać taki zakres ochrony, jaki ich najbardziej interesuje i jest im potrzebny. Kryterium możliwości podpisania umowy to spodziewanie się dziecka lub bycie rodzicem pociechy w wieku do 12 miesięcy. Proponowane oferty to pakiet:

 • Mini - zapewniający wsparcie eksperta, jeśli rodzice będą niepokoić się o stan zdrowia dziecka. Obejmuje porady w sytuacjach typowych dolegliwości, jak kolka, gorączka, czy wysypka oraz dostęp do podanych w przystępny sposób informacji dotyczących zdrowia i leczenia małych dzieci. Rodzice uzyskują wszystkie te informacje dzięki bezpłatnej infolinii dostępnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Rodzicom dziecka oferowane są porady na temat np. obowiązkowych badań i szczepień, zabiegów medycznych, ciąży, czy też działań leków i instrukcji ich dawkowania.
   
 • Midi - ubezpieczenie dla rodziców, którzy są w wieku 18-35 lat i posiadają dziecko, które nie skończyło jeszcze 12 miesięcy. Ochrona w tym przypadku została poszerzona o dodatkową polisę dla rodzica lub rodziców dziecka, bezpłatną pomoc medyczną, możliwość oszczędzania oraz pomoc domowego assistance w razie nagłych wypadków. Zawierana polisa to ubezpieczenie na życie o na kwotę 100 000 zł, a wa razie śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku – 50 000 zł. Drugi rodzić ubezpieczany jest na kwotę 50 000 zł, a w razie śmierci na 25 000 zł. Istnieje również możliwość oszczędzania w wybranym przez siebie funduszu kapitałowym.

  Dodatkowym atutem polisy jest świadczona pomoc medyczna (bezpłatne wizyty lekarza i pielęgniarki, transport medyczny, dostarczanie leków),dostęp do infolinii 24/7 oraz możliwość skorzystania z opinii lekarskiej zagranicznych ekspertów (w razie poważnej choroby). Dodatkowo można również skorzystać z usług specjalistów takich jak elektryk, hydraulik, czy ślusarz.
   
 • Maxi - ubezpieczenie o maksymalnym zakresie, oferujące wszelkie udogodnienia, jakie dostępne są w niższych pakietach, a dodatkowo, młodzi rodzice mogą liczy na dostęp do wsparcia finansowego na wypadek poważnej choroby, pobytu w szpitalu, czy też wypadku oraz ubezpieczenie dla całej rodziny, dobierane w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować się do oczekiwań klienta.

Ochrona przed wypadkami

Ubezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami (NNW) nie jest jedynie domeną ubezpieczeń komunikacyjnych. Warto pomyśleć wcześniej nad tego rodzaju polisą, aby później nie mieć problemów związanych z kosztownymi zabiegami i rehabilitacjami. Towarzystwo Aviva proponuje kilka pakietów, które pozwolą na wybranie najdogodniejszej ochrony:

 • W potrzebie - pakiet zapewniający odszkodowanie w razie, kiedy osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi. Umowa zawierana jest na 5 lat, a suma ubezpieczenia zostaje systematycznie podnoszona każdego roku. Wypłata ubezpieczenia następuje, gdy w następstwie wypadku osoba chroniona utraciła zdolność do wykonywania pracy, nastąpiło kalectwo oraz śmierć. Ubezpieczenie może być zawarte w dwóch wariantach, które nie różnią się zakresem ochrony, a jedynie wysokością składki i wysokością ewentualnych odszkodowań.
   
 • Rozsądny Partner - polisa zapewniająca wypłatę odszkodowania i pomoc w trudnych chwilach, jakie mogą nastąpić po wypadku. Jest to pakiet ubezpieczeń chroniących on następstw nieszczęśliwych wypadków, który zapewni wsparcie finansowe w razie, gdy śmierć poniesie osoba ubezpieczona lub jej dziecko, kiedy chroniony nie będzie w stanie wykonywać swojej pracy, zostanie okaleczony, poparzony lub dozna innego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowym atutem polisy jest to, że należność będzie wypłacona również w przypadku złamania kości oraz konieczności pobytu w szpitalu. Umowa nie ma określonego terminu na jaki będzie zawierana i przedłuża się automatycznie każdego roku na kolejny okres. Jeżeli ubezpieczenie będzie wykupione przez obu małżonków, mogą oni liczyć na zniżki w wysokości składek.
   
 • Moje bezpieczeństwo Prestiż - najlepsza ochrona od wszelkiego rodzaju wypadków i urazów. Polisa zapewniająca, że niezależnie do tego co się wydarzy i jakie będą tego następstwa, można liczyć na pomoc finansową. Ubezpieczenie wyróżnia z całą pewnością to, że posiada ona bardzo wysokie sumy ubezpieczenia, sięgające nawet 1 mln zł. Osoba chroniona może liczyć na pomoc w przypadku, gdy na skutek wypadku straciła możliwość wykonywania zawodu, była hospitalizowana, konieczne jest leczenie, rehabilitacja, czy też operacja plastyczna. Zagwarantowana jest również wypłata odszkodowania rodzinie, po śmierci osoby ubezpieczonej. Jeśli umowa będzie zawarta razem z małżonkiem, można liczyć na obniżenie ceny składek.

Ubezpieczenie dla rodziców Absolwent

Ochrona dedykowana jest rodzicom, którzy chcieliby zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci i ułatwić im start w dorosłe życie. Polisa chroni rodziców dziecka na wypadek ich śmierci, a dzięki funduszom kapitałowym, wpłacone składki procentują i powiększają środki na koncie. Ubezpieczenie zawierane jest na okres minimum 10 lat, ale może także trwać do ukończenia przez dziecko 25 roku życia. To rodzice decydują jak będą inwestowane składki oraz w trakcie trwania umowy mogą zwiększać wartość polisy, przez wpłatę dodatkowych składek. Zgromadzone środki, będzie można przeznaczyć na dowolny cel.