Nasi Klienci oceniają Aviva na
2,60
Zostaw opinię

Ubezpieczenie NNW jest polisą, która zapewnia kierowcy oraz pasażerom pojazdu odszkodowanie po wypadku, który może się przytrafić podczas podróżowania samochodem. Niezależnie więc od tego, czy jedynie złamiesz palec, czy zdarzy się coś poważniejszego, wypłacone zostanie odszkodowanie w wysokości odpowiadającej uszkodzeniom ciała. Lista uszczerbków i uszkodzeń ciała jest wymieniona w tabeli uszczerbków w OWU.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC/AC z NNW »

Uwaga!Od 2 lipca Aviva i Allianz połączyły się w Polsce pod jedną marką – Allianz.

Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Jest też największym ubezpieczycielem w Europie i najsilniejszą marką w branży pod względem finansowym (Ranking S&P 500). Dzięki połączniu kompetencji i doświadczeń obu firm, Allianz jeszcze lepiej zadba o poczucie bezpieczeństwa swoich klientów.

W efekcie przejęcia spółek Grupy Aviva, Allianz stał się drugim co do wielkości pod względem zysku operacyjnego towarzystwem ubezpieczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Z kolei, w Polsce Allianz stał się piątym co do wielkości ubezpieczycielem w Polsce i drugim pod względem wielkości składki w obszarze ubezpieczeń na życie.

Integracja firm nie wymaga żadnych dodatkowych działań po stronie klientów. Wszystkie zawarte dotychczas umowy ubezpieczeniowe nadal obowiązują i nie wymagają żadnych zmian.

Ubezpieczenie NNW w towarzystwie ubezpieczeniowym Aviva proponowane jest w dwóch wariantach i to kupujący decyduje, czy interesuje go tylko jeden, czy też chciałaby zwiększyć ochronę przez zakup pełnego zakresu. Dostępne warianty to:

  • podstawowy - zapewnia wypłatę odszkodowania w razie nieszczęśliwych wypadków, które mogą przydarzyć się w związku z poruszaniem się samochodem. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju urazy wskazane w tabeli uszczerbków w OWU,takie jak np. złamania, które zdarzyły się podczas jazdy oraz w czasie zatrzymania się lub postoju auta. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że ubezpieczona jest każda osoba z osobna, jednak liczba pasażerów musi się zgadzać z ilością miejsc w pojeździe, zgodnie z danymi w dowodzie rejestracyjnym. Jeżeli w pojeździe będzie, w chwili zdarzenia, przebywać więcej pasażerów, nie oznacza to, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Wtedy sumę ubezpieczenia mnoży się przez ilość miejsc w aucie, a następnie dzieli przez liczbę pasażerów w chwili zdarzenia, jaka znajdowała się w pojeździe. Wynik będzie kwotą, jaka będzie przysługiwać jednaj osobie.

    Wypłata odszkodowania odbywa się na podstawie tabeli uszczerbków na zdrowiu zamieszczonej w OWU, która określa za jaki uraz i jak wysokie może zostać wypłacone odszkodowanie. Aviva zastrzega sobie również, że może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne i lekarskie oraz swoją decyzję opierać na opinii wskazanego przez nich lekarza. Warto pamiętać, że odmiennie, niż w przypadku większości ubezpieczeń tego typu, Aviva nie zapewnia ochrony od nieszczęśliwych wypadków, jeśli nastąpiły one podczas i w związku z załadunkiem lub rozładunkiem pojazdu.

  • rozszerzony - ubezpieczenie to obejmuje ochroną ubezpieczającego w przypadku zdarzeń, które nie są związane z ruchem samochodu. Są to różnego rodzaju urazy, które mogą się przydarzyć w życiu prywatnym.

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, w wyniku zdarzenia związanego z ruchem pojazdu, wypłacone zostanie odszkodowanie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia. Jeżeli śmierć nastąpi z powodu wypadku w życiu prywatnym, a poszkodowany posiadał polisę rozszerzoną, to odszkodowanie wyniesie 100% ustalonej w polisie NNW kwoty.