Nasi Klienci oceniają Aviva na
2,71
Zostaw opinię

Ubezpieczeniem nieruchomości można obecnie objąć nie tylko sam budynek, ale także wszystkie znajdujące się w nim przedmioty. Zakres polisy zależy od tego, czy klient potrzebuje podstawowej ochrony, czy też kompleksowego zabezpieczenia całego majątku w domu lub mieszkaniu.

Porównaj oferty ubezpieczenia domu lub mieszkania »

Przykład ubezpieczenia domu i mieszkania w Avivie

W poniższej tabeli można zobaczyć, jak przedstawiają się przykładowe ceny za ubezpieczenie nieruchomości w towarzystwie Aviva. Zarówno domu, jak i mieszkania.

Wartość ruchomości

Wartość nieruchomości

Cena ubezpieczenia

80 tys.593 tys.366 zł na rok
80 tys.450 tys.312 zł na rok

Informacje dodatkowe

 • Assistance domowy dodawany bezpłatnie

 • można samemu określać wysokość sumy ubezpieczenia budynku i ruchomości

 • możliwość dodania udziału własnego w szkodach

Dodatki za dopłatą

 • OC w życiu prywatnym

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • ubezpieczenie od deszczu nawalnego i powodzi

 • zabezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju

 • ochrona budynków gospodarczych i domków letniskowych

 • ubezpieczenie kosztu wynajęcia lokalu zastępczego

Ubezpieczenia mieszkania oferowane przez Allianz Direct:

Towarzystwo Aviva, może swoim klientom zaproponować 3 rozwiązania ubezpieczenia domu. Każde z nich zostało opracowane tak, aby jego zakres jak najlepiej odpowiadał oczekiwaniom klienta, niezależnie od tego, czy ochrona ma obejmować jedynie niektóre elementy domu, czy też kompleksowo zabezpieczać cały majątek. Do wyboru w Aviva są 3 pakiety ubezpieczenia:

Ubezpieczenie „W domu” od Aviva

Ubezpieczenie w najbardziej podstawowej formie, zapewniające ochronę majątku w razie: pożaru, uderzeniu pioruna (i jego działania pośredniego),wybuchu, uderzenia statku powietrznego, uderzenia pojazdu lądowego, silnego wiatru, zalania, gradu, pękania rur z powodu mrozu, uszkodzeń z powodu ciężaru śniegu lub lodu, dymu i sadzy, a także upadku drzew lub masztów.

Dodatkowa składka zapewnia ochronę przed deszczem nawalnym oraz powodzią, które nie są uwzględnione w standardowej ofercie. Zabezpieczyć w ramach tej oferty można mieszkanie lub dom wraz z wszystkimi pomieszczeniami przynależnymi i elementami stałymi, ruchomości domowe oraz budynki gospodarcze lub inne budowle (konieczne jest jednak posiadanie ubezpieczenia domu w Avivie).
Dodatkowo zapewnione zostaną także ubezpieczenia:

 • od kradzieży z włamaniem lub rozbojem - ochrona która zapewnia wypłatę odszkodowanie w przypadku kradzieży ubezpieczonego mienia. Należy jednak pamiętać o tym, że musi być ono odpowiednio zabezpieczone. Jest to bardzo ważne, dlatego też dokładne wytyczne są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia;
   
 • OC w życiu prywatnym - ubezpieczenie które chroni zarówno osobę kupującą polisę, jak i osoby zamieszkujące z nią razem w gospodarstwie domowym. Polisa zapewnia wypłatę odszkodowanie dla osób poszkodowanych przez ubezpieczonych, nie tylko w przypadku uszkodzenia ciała, ale także uszkodzenia mienia;
   
 • assistance - polisa assistance, która dodawana jest do ubezpieczenia domu lub mieszkania, w razie wystąpienia sytuacji, która objęta jest ochroną polisy, zapewnia:
  • pomoc specjalistów, takich jak np. elektryk, hydraulik, szklarz, czy dekarz;
  • organizację i pokrycie kosztów dojazdu oraz robocizny specjalisty od naprawy sprzętu RTV, AGD i PC do domu lub mieszkania; jeżeli sprzętu nie da się naprawić w domu ubezpieczonego, pokryte zostaną również koszty transportu oraz naprawy w autoryzowanym serwisie;
  • transport osoby ubezpieczonej do jej domu, jeśli przebywała poza nim w chwili zdarzenia;
  • w razie konieczności zapewnienie znalezienia przechowalni dla mebli oraz zorganizowanie i pokrycie kosztów wynajęcia pojazdu w celu ich przewiezienia;
  • jeśli dom lub mieszkanie nie nadają się do zamieszkania, Aviva zapewni transport do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (na terenie Polski) lub hotelu;
  • pomoc w zastrzeganiu kart i dokumentów, jeśli zostały utracone w wyniku kradzieży;
    
 • kosztu najmu mieszkania lub domu zastępczego - Aviva pokryje koszty wynajęcia zastępczego domu lub mieszkania, jeśli dom ubezpieczonego nie nadaje się do mieszkania. Należy pamiętać, że wynajęte lokum nie może mieć standardu wyższego, niż zniszczone mieszkanie lub dom, a jego właściciel musi bez zbędnej zwłoki pojąć działania mające na celu naprawę uszkodzeń lub rozpocząć starania o zakup nowego domu lub mieszkania. Towarzystwo pokryje jedynie koszty wynajmu. Ubezpieczenie to jest dostępne po opłaceniu dodatkowej składki;
   
 • ruchomości specjalne - zabezpieczone mogą również być przedmioty wyjątkowo cenne, jak np. biżuteria, dzieła sztuki, trofea myśliwskie, czy broń;
   
 • od dewastacji - polisa ta zapewnia ochronę budowli oraz stałych elementów ubezpieczonych obiektów przed ich dewastacją. Zapewniony jest demontaż uszkodzonych elementów, ich transport do miejsca naprawy i z powrotem do domu lub mieszkania, montaż naprawionych elementów oraz tymczasowe zabezpieczenia ubezpieczonego domu lub mieszkania.

Ubezpieczenie mieszkania „Mój apartament”

Polisa ta jest bardziej rozbudowana niż wariant „W domu”, obejmują większą liczbę różnego rodzaju zdarzeń, dzięki czemu chroni dom lub mieszkanie bardziej kompleksowo. Dodatkowo ubezpieczenie to zostało podzielone na 2 warianty, które pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie się do potrzeb klienta.
Polisa zapewnia ochronę od tych samych zdarzeń, co wariant pierwszy, a dodatkowo została wzbogacona o ochronę przed: falą dźwiękową, spływem wód po zboczach, lawiną i trzęsieniem ziemi. Po opłacie dodatkowej składki ochronę można rozszerzyć o szkody spowodowane przez wodę z opadów atmosferycznych, powódź oraz osuwanie się ziemi.
Dodatkowo, ochroną mogą być objęte:

 • kradzieże z włamaniem lub rozbojem - zakres jest bardzo podobny jak w przypadku polisy „W domu”, a dodatkowo rozszerzony o pokrycie kosztów niezbędnej wywiany zamków. W tej polisie również określono dokładnie zasady zabezpieczenia domu lub mieszkania;
   
 • dewastacje - zabezpieczenie przed dewastacją, tak jak w przypadku poprzedniego wariantu obejmuje demontaż uszkodzonych elementów, ich transport do miejsca naprawy oraz z powrotem oraz ponowne zamontowanie, a także tymczasowe zabezpieczenie naprawionego elementu;
   
 • stłuczenia - ochronie przed stłuczeniem podlegają: szyby okienne, oszklenie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, oszklenia ścian i dachów, szklane przegrody ścienne, lustra zamontowane na stałe lub będące integralną częścią szaf, szklane elementy mebli, akwaria i terraria, witraże, ceramiczne kuchenne płyty grzewcze, szklane, ceramiczne, kamienne, blaty, wykładziny ścian, sufitów, słupów i filarów, szklane elementy kominków, osłony, boksy, kabiny, obudowy brodzików, które znajdują się w ubezpieczonym mieszkaniu, domu lub chronionym budynku;
   
 • koszty wynajmu lokum zastępczego - tak, jak w przypadku polisy „W domu”, jest to pokrycie kosztów wynajęcie mieszkania lub domu o podobnym standardzie co ten, w którym mieszka ubezpieczony, a który z uwagi na wystąpienie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, nie może być zamieszkiwany. Właściciel uszkodzonego domu musi bez zbędnej zwłoki rozpocząć naprawy uszkodzeń lub rozpocząć poszukiwania nowego lokum;
   
 • OC w życiu prywatnym - ochrona zapewniająca pokrycie roszczeń osób trzecich, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub zostało zniszczone ich mienie z winy osoby ubezpieczonej (klient lub członek jego rodziny, mieszkający z nim). Dodatkowo ochrona jest rozszerzona o objęcie swoim zakresem szkód, które wyrządzi dziecko uczące się w szkole średniej lub wyższej;
   
 • assistance - ochrona assistance, podobnie jak w przypadku polisy podstawowej, zapewnia:
  • serwis sprzętu RTV, AGD oraz PC jeżeli został on uszkodzony w wyniku zdarzenia objętego ochroną. Aviva pokrywa koszty wizyty specjalisty, a jeśli nie ma możliwości naprawienia sprzętu na miejscu, również pokrycie kosztów transportu do serwisu;
  • interwencję specjalisty takiego, jak np. elektryk, hydraulik, szklarz, dekarz lub stolarz;
  • transport ubezpieczonego do domu, jeśli w czasie powstania szkody, przebywał on poza domem;
  • transport do hotelu lub miejsca wyznaczonego przez ubezpieczonego, jeśli dom lub mieszkanie nie nadaje się do mieszkania po szkodzie;
  • dodatkowo można również liczyć na zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty ślusarza, konsultacji ze specjalistą od zabezpieczeń antywłamaniowych;
  • na życzenie osoby ubezpieczonej, Aviva pomaga w zorganizowaniu przeglądu instalacji kominowej, gazowej i elektrycznej oraz przeprowadzenie deratyzacji i dezynsekcji mieszkania lub domu;
  • tak jak w przypadku pakiety „W domu”, można również liczyć na pomoc w zastrzeganiu kart i dokumentów, jeśli zostaną skradzione.

  Dodatkowo decydując się na ubezpieczenie „Mój apartament”, ma się możliwość zabezpieczenia domu w trakcie budowy, przed pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, upadkiem statku powietrznego, uderzeniem pojazdu lądowego oraz silnym wiatrem. Po opłaceniu dodatkowej składki, jest również możliwość zabezpieczenia budynku przez zalaniem w wyniku opadów atmosferycznych lub powodzi. Ochrona domu w budowie obejmuje także zabezpieczenie elementów stałych przed kradzieżą z włamaniem lub rozboju.

Ubezpieczenie domu „Moja rezydencja”

Polisa o największym zakresie, która zapewnia najlepszą ochronę majątku osoby kupującej ubezpieczenie. W zakres ubezpieczenia mogą wejść wszystkie rodzaje ochrony, jakie można zakupić w wariantach „W domu” i „Mój apartament”. Dodatkowymi rozszerzeniami, które wzbogacają propozycję ubezpieczenia „Moje rezydencja” są:

 • rozszerzenie zdarzeń objętych ubezpieczeniem o przepięcie i katastrofę budowlaną - jednak tak samo jak w poprzednich propozycjach, aby zabezpieczyć majątek przed powodziami i skutkami opadów atmosferycznych, konieczne jest opłacenie dodatkowej składki;
   
 • ubezpieczenie kosztów odtworzenia roślinności ogrodowe - na wniosek ubezpieczonego ochrona może zostać rozszerzona o pokrycie udokumentowanych kosztów nabycia roślin ogrodowych,które uległy zniszczeniu w zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową, ponownej aranżacji uszkodzonego lub zniszczonego ogrodu wraz z jego zaprojektowanie, a także kosztów usunięcia zniszczonych roślin i zasadzenia nowych. Warunkiem koniecznym do uzyskania tego odszkodowania jest przedstawienie dowodów zakupu nowych roślin ogrodowych lub ponownej aranżacji ogrodu oraz nabycie roślin tego samego rodzaju co te, które uległy uszkodzeniu;
   
 • ochrona przedmiotów codziennego użytku od rozboju;
   
 • zorganizowanie profesjonalnego nadzoru i ochrony mienia, które pozostało w uszkodzonym domu lub mieszkaniu;
   
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów sprzątania mieszkania lub domu, które zostało zanieczyszczone w związku ze zdarzeniem, które obejmuje polisa;
   
 • zorganizowanie pomocy dla bliskich, czyli zapewnienie:
   
  • transport dzieci osoby ubezpieczonej do wyznaczonego miejsca na terytorium Polski, pod opieką opiekuna, jeśli osoba ubezpieczona będzie musiała być hospitalizowana dłużej niż 24 godziny;
  • zorganizowanie i pokrycia kosztów korepetycji, jeśli dziecko osoby ubezpieczonej uległo nieszczęśliwemu wypadkowi i musi być hospitalizowane dłużej niż 5 dni;
  • jeśli osoba ubezpieczona lub osoba jej bliska są hospitalizowane dłużej niż 5 dni, to Aviva zorganizuje i pokryje koszty pomocy domowej na okres maksymalnie 3 dni (w zakresie drobnych zakupów, porządków, wykonywania zabiegów pielęgniarskich);
    
 • zabezpieczenie domku letniskowego
  jest to ochrona o podobnym zakresie, jak w przypadku domu lub mieszkania. Ubezpieczeniem objęte są domki letniskowe oraz ich elementy ruchomości, które się w nich znajdują oraz budynki gospodarcze oraz budynki, wraz z ich elementami, które znajdują się na terenie posesji domku letniskowego.


Jak więc widać ubezpieczenie domu lub mieszkania w Avivie to wachlarz różnorodnych możliwości, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Począwszy od domu w trakcie budowy, a na ekskluzywnym apartamencie kończąc, można zabezpieczyć niemal cały majątek.