Nasi Klienci oceniają Aviva na
2,60
Zostaw opinię

Zgodnie z obowiązującym prawem umowę OC, można wypowiedzieć w określonych okolicznościach. Ponieważ Aviva dokłada wszelkich starań, aby formalności zostały ograniczone do minimum, najprościej wypowiedzenie OC jest zgłosić w serwisie MojaAviva. Wystarczy wybrać odpowiednie zlecenie w szczegółach polisy. Można także wypełnić przygotowany wzór dokumentu, z którego można skorzystać niezależnie od tego, jaki jest powód wypowiedzenie umowy. Warto też wiedzieć, kiedy możliwe jest rozwiązanie polisy AC.

Uwaga!Od 2 lipca Aviva i Allianz połączyły się w Polsce pod jedną marką – Allianz.

Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Jest też największym ubezpieczycielem w Europie i najsilniejszą marką w branży pod względem finansowym (Ranking S&P 500). Dzięki połączniu kompetencji i doświadczeń obu firm, Allianz jeszcze lepiej zadba o poczucie bezpieczeństwa swoich klientów.

W efekcie przejęcia spółek Grupy Aviva, Allianz stał się drugim co do wielkości pod względem zysku operacyjnego towarzystwem ubezpieczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Z kolei, w Polsce Allianz stał się piątym co do wielkości ubezpieczycielem w Polsce i drugim pod względem wielkości składki w obszarze ubezpieczeń na życie.

Integracja firm nie wymaga żadnych dodatkowych działań po stronie klientów. Wszystkie zawarte dotychczas umowy ubezpieczeniowe nadal obowiązują i nie wymagają żadnych zmian.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC/AC »

Wypowiedzenie polisy OC w Avivie

Ubezpieczenie OC może być wypowiedziane w sytuacji, gdy:

  • zbliża się koniec okresu obecnie obowiązującej umowy,
  • została już zawarta nowa umowa, na kolejny rok w innym towarzystwie,
  • ostał kupiony samochód z ważnym jeszcze ubezpieczeniem,
  • chce się odstąpić od umowy zawartej na odległość, np. przez Internet.

Jeśli chcesz rozwiązać umowę, najprościej zrobisz to przez serwis MojaAviva. Wystarczy zalogować się, wybrać szczegóły polisy i wskazać odpowiednie zlecenie. Serwis przeprowadzi Cię krok po kroku i podpowie właściwy powód wypowiedzenia.

Można także wypełnić specjalnie przygotowany wzór, który dostępny jest na stronie Allianz, a następnie złożyć na nim odręczny podpis i przesłać do ubezpieczyciela. Wypowiedzenie w takiej formie wysłać można na dwa sposoby:

  • na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

  • na adres mailowy:

kontakt@allianz.pl

Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli wypowiadamy umowę, którą zakupiliśmy rok temu, to konieczne jest wysłanie wypowiedzenia najpóźniej na 1 dzień przed końcem ubezpieczenia. Termin ten obowiązuje również w przypadku tradycyjnej poczty, ponieważ pod uwagę brana jest data stempla pocztowego.

Wypowiedzenie polisy AC w Avivie

Umowę AC można rozwiązać jeśli pojazd został sprzedany, ponieważ polisy dobrowolne nie przechodzą na kolejnego właściciela. W takim przypadku osobie która tą polisę kupiła, zostanie wypłacona część składki za niewykorzystany okres ochrony.

Umowa AC może również ulec automatycznemu rozwiązaniu, a ma to miejsce wtedy, gdy:

  • samochód został skradziony lub wyrejestrowany.