Nasi Klienci oceniają Aviva na
2,79
Zostaw opinię

Zgodnie z obowiązującym prawem umowę OC, można wypowiedzieć w określonych okolicznościach. Ponieważ towarzystwo Aviva dokłada wszelkich starań, aby formalności zostały ograniczone do minimum, przygotowany został wzór dokumentu, z którego można skorzystać niezależnie od tego, jaki jest powód wypowiedzenie umowy. Warto też wiedzieć, kiedy możliwe jest rozwiązanie polisy AC.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC/AC »

Wypowiedzenie polisy OC w Aviva

Ubezpieczenie OC może być wypowiedziane w sytuacji, gdy:

 • zbliża się koniec okresu obecnie obowiązującej umowy,
 • została już zawarta nowa umowa, na kolejny rok w innym towarzystwie,
 • został kupiony samochód z ważnym jeszcze ubezpieczeniem,
 • chce się odstąpić od umowy zawartej na odległość, np. przez Internet.

Kiedy chcesz rozwiązać umowę, konieczne jest wypełnienie specjalnie przygotowanego wzoru, który dostępny jest na stronach Avivy, a następnie złożenie na nim odręcznego podpisu i przesłanie do ubezpieczyciela. Wypowiedzenie wysłać można na dwa sposoby:

 • na adres:
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Domaniewska 44
  02-672 Warszawa
 • na adres mailowy:
  kontakt@aviva.pl – jeśli polisa została zakupiona przez Internet lub telefon
  bok@aviva.pl – jeśli polisa została kupiona u agenta lub w placówce

Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli wypowiadamy umowę, którą zakupiliśmy rok temu, to konieczne jest wysłanie wypowiedzenia najpóźniej na 1 dzień przed końcem ubezpieczenia. Termin ten obowiązuje również w przypadku tradycyjnej poczty, ponieważ pod uwagę brana jest data stempla pocztowego.

Wypowiedzenie polisy AC w Aviva

W przypadku wypowiedzenia umowy AC nie jest to już takie proste. Przede wszystkim dlatego, że jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe i zawierane jest z własnej woli. Taką umowę można rozwiązać jeśli pojazd został sprzedany, ponieważ polisy dobrowolne nie przechodzą na kolejnego właściciela. W takim przypadku osobie kupującej polisę, zostanie wypłacona część składki za niewykorzystany okres ochrony.

Umowa AC może również ulec automatycznemu rozwiązaniu, a ma to miejsce wtedy, gdy:

 • w ciągu roku pojazd był naprawiamy wiele razy i wyczerpała się suma ubezpieczenia,
 • samochód został skradziony lub w wyniku wypadku powstała szkoda całkowita i została wypłacona cała kwota odszkodowania.

Po wyczerpaniu się sumy, na jaką ubezpieczony był pojazd, umowa nie może być kontynuowana, ponieważ nie ma już funduszy, z których opłacane byłyby kolejne naprawy. Dlatego też jeśli wykorzystamy wszystkie fundusze to umowa jest rAozwiązywana od razu.