Nasi Klienci oceniają Aviva na
2,95
Zostaw opinię

Zgodnie z obowiązującym prawem umowę OC, można wypowiedzieć w określonych okolicznościach. Ponieważ Aviva dokłada wszelkich starań, aby formalności zostały ograniczone do minimum, najprościej wypowiedzenie OC jest zgłosić w serwisie MojaAviva. Wystarczy wybrać odpowiednie zlecenie w szczegółach polisy. Można także wypełnić przygotowany wzór dokumentu, z którego można skorzystać niezależnie od tego, jaki jest powód wypowiedzenie umowy. Warto też wiedzieć, kiedy możliwe jest rozwiązanie polisy AC.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC/AC »

Wypowiedzenie polisy OC w Avivie

Ubezpieczenie OC może być wypowiedziane w sytuacji, gdy:

  • zbliża się koniec okresu obecnie obowiązującej umowy,
  • została już zawarta nowa umowa, na kolejny rok w innym towarzystwie,
  • ostał kupiony samochód z ważnym jeszcze ubezpieczeniem,
  • chce się odstąpić od umowy zawartej na odległość, np. przez Internet.

Jeśli chcesz rozwiązać umowę, najprościej zrobisz to przez serwis MojaAviva. Wystarczy zalogować się, wybrać szczegóły polisy i wskazać odpowiednie zlecenie. Serwis przeprowadzi Cię krok po kroku i podpowie właściwy powód wypowiedzenia.

Można także wypełnić specjalnie przygotowany wzór, który dostępny jest na stronie Avivy, a następnie złożyć na nim odręczny podpis i przesłać do ubezpieczyciela. Wypowiedzenie w takiej formie wysłać można na dwa sposoby:

  • na adres:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

  • na adres mailowy:

bok@aviva.pl

Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli wypowiadamy umowę, którą zakupiliśmy rok temu, to konieczne jest wysłanie wypowiedzenia najpóźniej na 1 dzień przed końcem ubezpieczenia. Termin ten obowiązuje również w przypadku tradycyjnej poczty, ponieważ pod uwagę brana jest data stempla pocztowego.

Wypowiedzenie polisy AC w Avivie

Umowę AC można rozwiązać jeśli pojazd został sprzedany, ponieważ polisy dobrowolne nie przechodzą na kolejnego właściciela. W takim przypadku osobie która tą polisę kupiła, zostanie wypłacona część składki za niewykorzystany okres ochrony.

Umowa AC może również ulec automatycznemu rozwiązaniu, a ma to miejsce wtedy, gdy:

  • samochód został skradziony lub wyrejestrowany.