Nasi Klienci oceniają Wiener na
3,63
Zostaw opinię

Pomoc w podróży Assistance Gothaer jest polisą, która może przydać się kierowcy pojazdu praktycznie w każdym czasie jego użytkowania. Nikt nie lubi sytuacji, gdy w najmniej odpowiednim momencie jego samochód zostanie unieruchomiony na drodze. Bez względu czy przyczyną będzie kolizja, czy np. drobna awaria. Ważne, aby zawsze można było liczyć na pomoc ubezpieczyciela.

Towarzystwo Gothaer zmienia logo i nazwę na Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Pojawią się one w komunikacji firmy na przełomie czerwca i lipca.

Porównaj oferty OC / AC z Assistance »

Auto Assistance Podstawowy

Assistance Podstawowy, to ubezpieczenie, które zapewni pomoc drogową, gdy pojazd zostanie uszkodzony podczas wypadku lub kolizji. Polisa ta obejmuje naprawę na miejscu zdarzenia, a jeżeli jest to niemożliwe - holowanie do najbliższego warsztatu. Kierowca może również liczyć na pomoc informacyjną, dzięki której dowie się gdzie znajduje się najbliższy warsztat, pomoc drogowa, pensjonat i schronisko dla zwierząt. Otrzymuje także gwarancję przewiezienia zwierzęcia jadącego ubezpieczonym pojazdem do kliniki weterynaryjnej i wynajem pojazdu zastępczego na 1 dzień. Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Gothaer jest standardowo dodawane do zakupionych w Gothaer polis OC i AC.

Auto Assistance Plus

Ta opcja Assistance w Gothaer zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów organizacji pomocy po wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie podzielone jest dodatkowo na dwa warianty – Standard i Lux, które różnią się jedynie limitami na poszczególne usługi.

W ramach Assistance Plus można liczyć na pomoc:

 • informacyjną – najbliższe warsztaty, pensjonaty, hotele, pomoc drogowa, schroniska dla zwierząt;
 • techniczną – dostarczenie paliwa, naprawa na miejscu zdarzenia, holowanie, zorganizowanie parkingu, dostarczenie części zamiennych, gdy nie są dostępne w zagranicznym warsztacie, czy złomowanie pojazdu;
 • finansową i prawną – pożyczka środków pieniężnych, opłacenie kosztów naprawy, gdy ubezpieczony nie ma możliwości zapłacenia gotówką ani kartą, reprezentacja prawnika w postępowaniu sądowym, przedpłata kaucji;
 • w podróży – zakwaterowanie w najbliższym hotelu, kontynuację podróży lub powrót do miejsca zamieszkania, wynajem pojazdu zastępczego, odbiór naprawionego po szkodzie pojazdu, informacyjną pomoc administracyjną w przypadku utraty ważnych dokumentów poza granicami kraju;
 • medyczną – udzielenie pierwszej porady medycznej, pokrycie kosztów pobytu w szpitalu do wysokości sumy ubezpieczenia, zorganizowanie powrotu pasażerów pojazdu do miejsca zamieszkania, przewóz medyczny, zorganizowanie kierowcy zastępczego - jeżeli osoba wymagająca hospitalizacji była jedynym uprawnionym kierowcą w pojeździe, zorganizowanie przejazdu osoby bliskiej do szpitala, w którym znajduje się poszkodowany, pokrycie kosztów przesłania niezbędnych medykamentów, niedostępnych w miejscu przebywania, zorganizowania przejazdu do kraju dzieci poniżej 15 roku życia - do miejsca wskazanego przez prawnego opiekuna, a w razie braku takiej możliwości - na teren kraju i oddanie ich pod opiekę odpowiednich władz;
 • pomoc dla zwierząt – przewiezienie zwierzęcia do innego opiekuna, przewiezienie rannego zwierzęcia do najbliższej lecznicy lub kliniki weterynaryjnej, pokrycie kosztów leczenia zwierzęcia, pokrycie kosztów opieki w pensjonacie lub hotelu dla zwierząt.

Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ubezpieczenie zawierane jest wraz z polisą OC i/lub AC, na okres 12 miesięcy.

W ramach ochrony ubezpieczeniowej towarzystwo Gothaer zapewnia:

 • organizację i dostarczenie pojazdu zastępczego i dokumentów umożliwiających jego użytkowanie,
 • pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego kategorii A lub B,
 • pokrycie kosztów dostarczenia pojazdu zastępczego lub kosztów jego odbioru od Ubezpieczonego.


Ubezpieczenie Auto Assistance Pojazd Zastępczy Gothaer oferowane jest w czterech wariantach: najem pojazdu zastępczego na 3, 7, 14 lub 21 dni.

Auto Assistance Opony

Ubezpieczenie Auto Assistance Opony w Gothaer można zakupić za jedyne 7 zł za rok. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej Gothaer, kierowca pojazdu nie musi martwić się przebitą oponą i jej wymianą.
W ramach ubezpieczenia Auto Assistance Opony Towarzystwo Gothaer zapewnia pomoc:

 • informacyjną: o sieci zakładów wulkanizacyjnych, sklepach z oponami, punktach przechowywania opon;
 • techniczną i organizacyjną (wymianę koła na miejscu zdarzenia),
 • gwarantującą pokrycie kosztów wymiany koła i naprawy uszkodzonego ogumienia w serwisie wskazanym przez Centrum Alarmowe Gothaer,
 • zapewniającą holowanie pojazdu (jeżeli wymiana uszkodzonego koła nie będzie możliwa na miejscu zdarzenia).


Oferta ubezpieczenia Auto Assisance Opony w Gothaer jest skierowana do właścicieli samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2 ton, zarejestrowanych na terenie Polski.

Wszelkie dodatkowe szczegóły ubezpieczenia Gothaer Assistance dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU Komunikacyjne GoAuto), na stronach internetowych ubezpieczyciela.