Nasi Klienci oceniają Wiener na
3,63
Zostaw opinię

Ubezpieczenie „Cztery Kąty” dostępne jest w czterech wariantach dostosowanych do aktualnego stanu chronionego budynku lub mieszkania.

Towarzystwo Gothaer zmienia logo i nazwę na Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Pojawią się one w komunikacji firmy na przełomie czerwca i lipca.

Można wybrać: wariant I „Dla właścicieli”, wariant II „Dla najemców”, wariant III „Dla biorących kredyt” i wariant IV „Dla budujących dom”. Każdy więc, niezależnie do tego, czy dopiero stawia fundamenty, czy też wynajmuje mieszkanie, z pewnością będzie mógł dobrać dla siebie odpowiednie ubezpieczenie.

Porównaj 4 najlepsze ubezpieczenia »

Przykład ubezpieczenia domu i mieszkania w Gothaer

Zabezpieczenie majątku jest sprawą bardzo ważną, ale równie ważna jest cena takiego ubezpieczenia. Aby dać naszym klientom lepsze rozeznanie w polisach dla domu i mieszkania, prezentujemy poniżej przykładowe składki w towarzystwie Gothaer

Wartość ruchomości

Wartość nieruchomości

Cena ubezpieczenia

80 tys.500 tys.470 zł/rok
80 tys.450 tys.423 zł/rok

Informacje dodatkowe

 • Assistance domowy dodawany bezpłatnie

 • możliwość samodzielnego określenia sumy ubezpieczenia

 • cesja dla banku

Dodatki za dopłatą

 • OC w życiu prywatnym

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • ochrona przed wandalizmem

 • ochrona budynków gospodarczych i domków letniskowych

 • ubezpieczenie od powodzi

Ubezpieczenie mieszkania „Cztery Kąty” w Gothaer zapewnia:

 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych i zniszczenia mienia na zewnątrz budynku (garażu, basenu, ogrodzenia, altany) oraz w środku (stałe elementy wyposażenia, a także ruchomości, takie jak meble, sprzęt AGD, RTV, sportowy i elektroniczny). Ochrona dotyczy wystąpienia takich zjawisk jak: pożar, powódź, uderzenie pioruna, huragan, grad, trzęsienie i osunięcie ziemi,
 • zabezpieczenie w przypadku kradzieży z włamaniem i dewastacji wnętrza chronionego budynku lub mieszkania,
 • polisę odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, która obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego, jego dzieci, zwierzęta domowe, oraz pomoc domową,
 • polisę NNW, która obejmuje trwałe uszczerbki na zdrowiu oraz śmierć ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • Assistance domowy, który zapewnia pomoc specjalistów takich jak np. hydraulik, ślusarz, stolarz, w razie wystąpienia szkody lub awarii.


Samo ubezpieczenie mieszkaniowe w Gothaer może być w pewnych granicach modyfikowane i dzięki temu najlepiej dopasować je do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Nie można oczywiście podać sumy ubezpieczenia, na jaką opiewa takie ubezpieczenie domu, ponieważ jest to kwestia indywidualnej wyceny każdej nieruchomości, przez osobę do tego uprawnioną. Przed podpisaniem dokumentów, rzeczoznawca z ramienia Gothaer składa wizytę przyszłemu klientowi towarzystwa i w zależności od tego co obejmować ma ubezpieczenie, ocenia wartość samej nieruchomości lub nieruchomości oraz rzeczy znajdujących się wewnątrz.

Wszelkie bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Gothaer oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które również dostępne są w internecie oraz w stacjonarnych oddziałach Gothaer.