Nasi Klienci oceniają Wiener na
3,63
Zostaw opinię

„Na wszelki wypadek”, NNW Gothaer jest ubezpieczeniem, które zapewnia całodobową ochronę życia i zdrowia na terenie kraju oraz za granicą. Polisa ta może obejmować tylko jedną osobę lub całą rodzinę, a przeznaczona jest zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Towarzystwo Gothaer zmienia logo i nazwę na Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Pojawią się one w komunikacji firmy na przełomie czerwca i lipca.

Porównaj oferty ubezpieczeń na życie »

Ubezpieczenie to posiada wiele wariantów, które można modyfikować i łączyć ze sobą tak, aby otrzymać najlepszy dla siebie produkt.

Podstawowe NNW obejmuje:

 • odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, który spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem,
 • odszkodowanie z tytuły śmieci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych, jednak maksymalnie do wysokości 20% sumy ubezpieczenia,
 • zwrot poniesionych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów, również do wysokości maksymalnie 20% sumy ubezpieczenia,
 • zadośćuczynienie za doznaną szkodę - jednorazowe odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, który przekracza 50% (wypłacona suma do 5% sumy ubezpieczenia),
 • zadośćuczynienie za ból, co oznacza jednorazowe odszkodowanie w wysokości 200 zł, które wypłacane jest po wypadku, który nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale wymagał pobytu poszkodowanego w szpitalu co najmniej przez 24 godziny.

Ubezpieczenie podzielone zostało na warianty, których wybór należy do klienta.
Towarzystwo Gothaer rozróżnia polisy:

 • za minimalną kwotę,
 • pełną ochronę,
 • w przypadku pobytu za granicą za minimalną kwotę,
 • w przypadku pobytu za granicą z pełniejszą ochroną
 • w przypadku gdy planowany jest pobyt za granicą i potrzebna jest maksymalna ochrona.

Szczegóły oferty dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Gothaer, także w formie elektronicznej na stronach internetowych towarzystwa.