Nasi Klienci oceniają Wiener na
2,05
Zostaw opinię

Ubezpieczenie turystyczne Gothaer występuje w kilku wariantach, uzależnionych od planowanego sposobu spędzania czasu podczas wyjazdu. 

Towarzystwo Gothaer zmienia logo i nazwę na Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Pojawią się one w komunikacji firmy na przełomie czerwca i lipca.

Można wyróżnić następujące formy polis turystycznych: wypoczynek i podróż, podróż i praca, podróż i amatorskie uprawianie sportów zimowych, podróż i wyczynowe uprawianie sportów oraz sportów wysokiego ryzyka, podróż i wypoczynek w Polsce, podróż i sport w Polsce.

Porównaj teraz najlepsze ubezpieczenia turystyczne »

Podstawowe Ubezpieczenie Turystyczne "W Podróży" Gothaer zawiera głównie opiekę medyczną:

  • koszty leczenia za granicą Polski i kraju stałego pobytu, obejmujące natychmiastową pomoc w postaci pokrycia kosztów leczenia, badań, zabiegów, czy zakupu leków,
  • objęcie polisą NNW trwałych uszczerbków na zdrowiu,
  • koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, które obejmują koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, zabiegów ambulatoryjnych, zakupu niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych, a także transport z miejsca zdarzenia do najbliższego szpitala lub ambulatorium.

Podstawową wersję ubezpieczenia można poszerzyć w miarę własnych potrzeb i oczekiwań o ochronę:

  • bagażu lub sprzętu sportowego,
  • assistance,
  • pokrycia kosztów poszukiwań i ratownictwa,
  • odpowiedzialności cywilnej lub roszczeniowej,
  • kosztów leczenia chorób przewlekłych,
  • od chorób tropikalnych.

Zanim jednak zakupisz ubezpieczenie turystyczne sprawdź wszystkie oferty i wybierz optymalną ochronę ubezpieczeniową w najlepszej cenie.