Nasi Klienci oceniają Wiener na
3,63
Zostaw opinię

Towarzystwo Gothaer obejmuje zakresem ubezpieczenia NNW kierowcę i pasażerów w takiej liczbie, jaka została określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Suma ubezpieczenia jest ustalana podczas zawierania umowy.

Towarzystwo Gothaer zmienia logo i nazwę na Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Pojawią się one w komunikacji firmy na przełomie czerwca i lipca.

Porównaj ceny OC/AC z NNW w 16 firmach »

Zakres ochrony NNW Gothaer obejmuje świadczenie po nieszczęśliwym wypadku z tytułu:

  • trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, do 100% tej sumy). Jeżeli uszczerbki na zdrowiu się kumulują, towarzystwo Gothaer wypłaca świadczenie za maksymalnie 100% uszczerbku na zdrowiu,
  • śmierci kierowcy i pasażera/ pasażerów pojazdu (100% sumy ubezpieczenia),
  • Dodatkowo, Gothaer gwarantuje zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych, leczenia i pogrzebu (do 10% sumy ubezpieczenia).

W towarzystwie Gothaer możliwe jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia NNW o:

  • ochronę 24 godziny na dobę w życiu prywatnym dla kierowcy i współmałżonka, na terytorium Polski. Rozszerzenia zakresu podstawowego jest możliwe tylko w przypadku osoby fizycznej, zgłoszonej jako użytkownik pojazdu i w odniesieniu do kierowcy samochodu osobowego i jego współmałżonka,
  • odszkodowanie na wypadek śmierci kierowcy w związku z ruchem pojazdu i w wyniku nieszczęśliwego wypadku nawet do czterokrotności wybranej sumy ubezpieczenia.