Nasi Klienci oceniają ERGO Hestia na
1,76

W ciągu trzech kwartałów 2023 roku STU ERGO Hestia S.A. otrzymało 30810 skarg od klientów, niezadowolonych z obsługi polis majątkowych (w tym ubezpieczeń komunikacyjnych) – wynika z raportu Rzecznika Finansowego. Czy taki wynik pozwala negatywnie oceniać działalność tego towarzystwa?

Wysoka liczba skarg napływających do STU ERGO Hestia wynika przede wszystkim z dużego udziału firmy na rynku ubezpieczeń majątkowych (15,7%). Obecnie ERGO Hestia jest trzecim co do wielkości ubezpieczycielem w Polsce (po PZU i Warta). Na 1% jej udziału rynkowego przypadają 1964 skargi, co po porównaniu z 26 wybranymi towarzystwami*, daje 17. pozycję w naszym rankingu. 

Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że STU ERGO Hestia przy podobnym udziale w rynku do TUiR Warta S.A. (16,1%) notuje ponad 2,5 tys. mniej skarg. 

Poziom skarg na ubezpieczycieli po III kwartałach 2023 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1Polski Gaz TUW390,377103
2KUKE S.A.400,34118
3TU Euler Hermes S.A.2360,974242
4TUW Cuprum590,196301
5TUZ TUW3270,745439
6TUW PZUW16211,5771028
7TUiR Allianz Polska S.A. (c)67284,8271394
8TU Inter Polska S.A.4580,3281396
9SALTUS TUW5530,3551558
10PZU S.A.4509728,2611596
11Generali TU S.A.80484,9621622
12Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group41012,3821722
13TU Europa S.A.10500,5881786
14Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group78184,3611793
15Santander Allianz TU S.A. (e)4500,2411867
16Credit Agricole TU S.A.2980,1541935
17STU ERGO Hestia S.A.3081015,6881964
18PKO TU S.A.23071,1492008
19TUiR WARTA S.A.3338716,0652078
20InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group78943,1172533
21TUW TUW35611,3182702
22TU Zdrowie S.A.5620,2082702
23Agro Ubezpieczenia TUW (Pocztowe TUW) (d)24290,8632815
24UNIQA TU S.A.225936,8663291
25Link4 TU S.A.100362,454096
26Nationale-Nederlanden TU S.A.8870,1585614
27Signal Iduna Polska TU S.A.13170,158780

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2023 r. (I-III kwartał)

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2022 r. 

c - 01.07.2022 - wpis do KRS połączenie zakładów TUiR Allianz Polska S.A. (spółka przejmująca) oraz Aviva TU Ogólnych S.A. (spółka przejmowana)

d - 21.02.2022 - wpis do KRS zmiany nazwy z Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Agro Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

e - 20.05.2022 - wpis do KRS zmiany nazwy z Santander Aviva TU S.A. na Santander Allianz TU S.A.

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II po III kwartałach 2023 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2022 r.

Oceniając ERGO Hestia na podstawie liczby napływających do towarzystwa i innych instytucji skarg musimy pamiętać, że raport Rzecznika Finansowego obejmuje wszystkie zgłoszone roszczenia od klientów. Wśród nich znajdują się również bezpodstawne zażalenia, które są odrzucane po ich rozpatrzeniu. Przedstawiony Ranking potraktujmy więc wyłącznie jako subiektywną wskazówkę podczas wyboru najlepszej firmy ubezpieczeniowej.

Dodamy również, że ERGO Hestia cały czas inwestuje w swój rozwój i stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Produkty tego towarzystwa są przemyślane i oferowane w odpowiednio dobranych pakietach.

Porównaj ceny OC/AC w kilkunastu firmach »

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o wyborze ubezpieczyciela, warto zapoznać się z opiniami osób, które były lub są nadal klientami ERGO Hestia. Zachęcamy do czytania ich komentarzy i dzielenia się informacjami o tym towarzystwie.

* lista 27 towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku w 2022 r. (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)