Nasi Klienci oceniają Ergo Hestia na
1,84
Zostaw opinię

W 2019 roku STU Ergo Hestia S.A. otrzymała 53630 skarg od klientów, niezadowolonych z obsługi polis majątkowych (w tym ubezpieczeń komunikacyjnych) – wynika z raportu Rzecznika Finansowego. Czy taki wynik pozwala negatywnie oceniać działalność tego towarzystwa?

Wysoka liczba skarg napływających do STU Ergo Hestia wynika przede wszystkim z dużego udziału firmy na rynku ubezpieczeń majątkowych (15,2%). Obecnie Ergo Hestia jest drugim co do wielkości ubezpieczycielem w Polsce. Na 1% jej udziału rynkowego przypada 3528 skarg, co po porównaniu z 19 wybranymi towarzystwami*, daje 15. pozycję w naszym raningu.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2019 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.6251,6391
2TU Compensa S.A. VIG27174,2647
3TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych14381,01438
4Concordia Polska T.U. S.A.12330,81541
5TU Europa S.A.15610,81951
6TUiR Allianz Polska S.A.96484,91969
7PZU S.A.5959130,21973
8TUZ TUW12030,62005
9TU INTERRISK S.A. VIG72783,32205
10TUiR WARTA S.A.3711114,42577
11TU INTER Polska S.A.7890,32630
12Generali TU S.A.105443,92704
13AVIVA TU Ogólnych S.A.32561,12960
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.157734,73356
15STU Ergo Hestia S.A.5363015,23528
16WIENER TU S.A. VIG82442,04122
17Pocztowe TUW29770,55954
18TUW TUW85431,36572
19Link4 TU S.A.174712,56988
20UNIQA TU S.A.241782,88635

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2019 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2019 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.

Oceniając Ergo Hestia na podstawie ilości napływających do towarzystwa i innych instytucji skarg musimy pamiętać, że raport Rzecznika Finansowego obejmuje wszystkie zgłoszone roszczenia od klientów. Wśród nich znajdują się również bezpodstawne zażalenia, które są odrzucane po ich rozpatrzeniu. Przedstawiony Ranking potraktujmy więc wyłącznie jako subiektywną wskazówkę podczas wyboru najlepszej firmy ubezpieczeniowej.

Dodamy również, że STU Ergo Hestia cały czas inwestuje w swój rozwój i stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Produkty tego towarzystwa są przemyślane i oferowane w odpowiednio dobranych pakietach.

Porównaj ceny OC/AC w 16 firmach »

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o wyborze ubezpieczyciela, warto zapoznać się z opiniami osób, które były lub są nadal klientami Ergo Hestia. Zachęcamy do czytania ich komentarzy i dzielenia się informacjami o tym towarzystwie.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)