Nasi Klienci oceniają Ergo Hestia na
1,81

W 2020 roku STU Ergo Hestia S.A. otrzymało 46 853 skarg od klientów, niezadowolonych z obsługi polis majątkowych (w tym ubezpieczeń komunikacyjnych) – wynika z raportu Rzecznika Finansowego. To o 6 777 skarg mniej. Czy taki wynik pozwala negatywnie oceniać działalność tego towarzystwa?

Wysoka liczba skarg napływających do STU Ergo Hestia wynika przede wszystkim z dużego udziału firmy na rynku ubezpieczeń majątkowych (15,3%). Obecnie Ergo Hestia jest drugim co do wielkości ubezpieczycielem w Polsce. Na 1% jej udziału rynkowego przypadają 3 062 skargi, co po porównaniu z 20 wybranymi towarzystwami*, daje 13. pozycję w naszym rankingu. To awans o 2 oczka w porównaniu do zestawienia z 2019 roku.

Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że STU ERGO Hestia przy podobnym udziale w rynku do TUiR Warta S.A. (14,9%) notuje ponad 15 000 więcej skarg. 

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2020 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.8621,2718
2TU Euler Hermes S.A.5990,8749
3SALTUS TUW4010,5802
4TUZ TUW8940,81118
5Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
6TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych15711,01571
7PZU S.A.5992029,02066
8TUiR WARTA S.A.3204214,92150
9TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
10Generali TU S.A.98314,22341
11AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
12WIENER TU S.A. VIG58332,12778
13STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
14TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
15TU Compensa S.A. VIG137114,43116
16TU Europa S.A.20870,63478
17Link 4 TU S.A.131952,65075
18UNIQA TU S.A.148232,85294
19TUW TUW75621,45401
20Pocztowe TUW29510,55902

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Oceniając Ergo Hestia na podstawie liczby napływających do towarzystwa i innych instytucji skarg musimy pamiętać, że raport Rzecznika Finansowego obejmuje wszystkie zgłoszone roszczenia od klientów. Wśród nich znajdują się również bezpodstawne zażalenia, które są odrzucane po ich rozpatrzeniu. Przedstawiony Ranking potraktujmy więc wyłącznie jako subiektywną wskazówkę podczas wyboru najlepszej firmy ubezpieczeniowej.

Dodamy również, że STU Ergo Hestia cały czas inwestuje w swój rozwój i stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Produkty tego towarzystwa są przemyślane i oferowane w odpowiednio dobranych pakietach.

Porównaj ceny OC/AC w 16 firmach »

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o wyborze ubezpieczyciela, warto zapoznać się z opiniami osób, które były lub są nadal klientami Ergo Hestia. Zachęcamy do czytania ich komentarzy i dzielenia się informacjami o tym towarzystwie.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)