Nasi Klienci oceniają ERGO Hestia na
1,76
Zostaw opinię

Polisa turystyczna w towarzystwie ERGO Hestia, skierowana jest do osób, które lubią podróżować, ale chcą zawsze być przygotowane, na różnego rodzaju wypadki. Oferta ubezpieczeń podróżnych zainteresuje osoby wybierające się zarówno na krótki wypoczynkowy wypad, jak i na dłuższą podróż z wieloma atrakcjami.

Porównaj ceny ubezpieczeń turystycznych »

Wybierając ubezpieczenie turystyczne w ERGO Hestia:

 • dopasujesz do swoich potrzeb dowolny zestaw ubezpieczeń,
 • wybierzesz preferowany zakres ochrony – do podstawowego po rozbudowany
 • zaoszczędzisz dzięki zakupowi kilku polis w pakiecie.

Zakres ochrony Twojej polisy może obejmować:

 • Pomoc i leczenie za granicą (na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, m.in. leczenie szpitalne),
 • Podróż Assistance (ERGO Hestia zapewnia szereg usług mających na celu pomoc w powrocie do zdrowia Ubezpieczonego, umożliwienie mu powrotu do Polski lub kontynuacji podróży),
 • Koszty ratownictwa,
 • Bagaż (otrzymasz rekompensatę w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podczas podróży na całym świecie),
 • OC,
 • Sport Assistance,
 • NNW,
 • Rehabilitację lub świadczenie z tego tytułu,
 • Karnety i kursy,
 • Ochronę sprzętu sportowego (Twój sprzęt sportowy będzie chroniony od zdarzeń losowych, rabunku oraz kradzieży).

Klienci mają do wyboru pakiety:

 • podstawowy - zapewniający pokrycie kosztów leczenia za granicą, transportu i reanimacji oraz udzielenia natychmiastowej pomocy assistance,
   
 • rozszerzony - który w stosunku do wariantu podstawowego zapewnia również ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej przy poszkodowanym w szpitalu i ratownictwa medycznego. Dodatkowo w tym pakiecie jest również polisa odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie bagażu podróżnego,
   
 • pełny - obejmującego wszystko to, co znajduje się w wariancie rozszerzonym, a dodatkowo uzupełnionym o pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem bagaży podróżnego, przerwaniem podróży, a także pobytem osoby wezwanej do towarzystwa.

W każdym z tych wariantów, po opłaceniu odpowiedniej składki, można dodatkowo poszerzyć o ochronę sprzętu sportowego.