Nasi Klienci oceniają ERGO Hestia na
1,75
Zostaw opinię

Towarzystwo ERGO Hestia idąc z duchem czasu i rozwojem techniki, znacznie ułatwia załatwianie wszelkich czynności, związanych z ubezpieczeniem samochodów swoich klientów. Nie inaczej jest również w przypadku zgłaszania szkód.

Ubezpieczyciel przedstawia na swoich stronach drogi postępowania w 2 przypadkach, w których zgłasza się zdarzenie – gdy posiada się ubezpieczenie w Hestii oraz gdy to sprawca jest w tej firmie ubezpieczony.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC / AC »

Klient ubezpieczony w ERGO Hestia

Będąc ubezpieczonym w ERGO Hestii i powodując szkodę, posiada się kilka dróg na jej zgłoszenie:

 • eKonto - dostęp do eKonta uzyskuje się po jego uaktywnieniu na stronach towarzystwa, a elektroniczny formularz przeprowadza użytkownika przez kolejne etapy zgłaszania zaistniałej szkody. Dodatkowo wybierając tą opcję, można śledzić przebieg naprawy, otrzymywać powiadomienia na pocztę elektroniczną oraz dodawać potrzebne dokumenty, które bardzo szybko mogą być udostępnione towarzystwu, co przyspieszy całą procedurę.
   
 • Formularz internetowy - w drugiej kolejności do dyspozycji klientów ubezpieczyciela jest formularz internetowy. W tym przypadku nie trzeba aktywować konta, wystarczy jedynie uzupełnić gotowy dokument dostępny na stronie ubezpieczyciela. Formularz ten wymaga podania dokładnych danych poszkodowanego oraz sprawcy, a także numerów odpowiednich dokumentów.
   
 • Telefon - trzecia droga zgłoszenia szkody to telefon. Ubezpieczyciel podaje na swoich stronach 2 numery telefonów, pod którymi można się skontaktować. Konsultant zapyta o niezbędne dane, a także poinformuje o procedurach i odpowie na pytania, jeśli zgłaszający będzie je miał.
  • z telefonu komórkowego należy dzwonić pod (58) 555 55 55;
  • a ze stacjonarnego pod 801 107 107
    
 • Poczta tradycyjna, faks lub wiadomość e-mail - kolejnym sposobem jest przesłanie wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów za pomocą faksu lub tradycyjnej poczty. Aby znacznie procedurę ułatwić i do minimum ograniczyć błędy, jakie mogłyby się pojawić podczas pisania wszelkiego rodzaju podań i zgłoszeń, ERGO Hestia udostępniła na stronie wszelkie niezbędne druki, które wystarczy pobrać i wydrukować. Po ich wypełnieniu wysłać:
  • faksem na numer (58) 555 60 61
  • pocztą na adres:
   Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA;
   ul. Hestii 1,
   81-731 Sopot

Sprawca szkody ubezpieczony w ERGO Hestii

W przypadku gdy to sprawca zdarzenia jest ubezpieczony w ERGO Hestii, pozostają mu do dyspozycji 3 drogi zgłoszenia szkody przez poszkodowanego:

 • Formularz elektroniczny
  Pierwszą z nich jest formularz elektroniczny. Poszkodowany wchodzi na stronę ERGO Hestii i wypełniając formularz podaje niezbędne, do rozpoczęcia procesu likwidacji szkody dane. W razie gdyby potrzebne były dodatkowe dokumenty, można liczyć na kontakt telefoniczny lub mailowy ze strony konsultanta towarzystw, który poinformuje o takiej konieczności.
   
 • Telefon
  Drugi sposób to zgłoszenie telefoniczne. Tak więc dzwoniąc pod numer:
  • 801 107 107 z telefonu stacjonarnego
  • (58) 555 55 55 z telefonu komórkowego,
  można zgłosić szkodę praktycznie od razu po jej wystąpieniu. Konsultant zapyta o niezbędne dane i poinformuje o procedurach.
   
 • Poczta, faks lub e-mail
  Ostatni już sposób zgłoszenia szkody, gdy jest się poszkodowanym, to przesłanie odpowiednich formularzy faksem lub listownie. W ty przypadku również można skorzystać z gotowych dokumentów, dostępnych do pobrania na stronie ubezpieczyciela. Po wydrukowaniu i wypełnieniu druków, tak jak w przypadku, gdy szkodę zgłasza sprawca, należy je przesłać do ubezpieczyciela:
  • faksem na numer (58) 555 60 61
  • listownie na adres:
   Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA;
   ul. Hestii 1,
   81-731 Sopot