Nasi Klienci oceniają ERGO Hestia na
1,75
Zostaw opinię

W ubezpieczeniu AC przedmiotem ochrony jest samochód określony w umowie, wraz z jego wyposażeniem.  Ubezpieczany pojazd z reguły nie może mieć więcej niż 12 lat w chwili zawierania umowy.

Porównaj ceny ubezpieczenia AC »

Ubezpieczenie autocasco zakresem terytorialnym obejmuje Europę wraz z Algierią, Maroko, Tunezją, Izraelem i Iranem. Pewnym ograniczeniem ubezpieczenia są wyjazdy na Białoruś, do Mołdawii, do Rosji, czy Ukrainy. W tych państwach przy standardowym AC towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie oraz kradzież całego auta lub jego elementów. Istnieje możliwość, za odpowiednia dopłatą, poszerzenia zakresu ubezpieczenia na te kraje, jednak jest to równoznaczne z wprowadzeniem udziału własnego, w tego typu wypadkach, w wysokości 1000 zł.

Likwidacja szkód z autocasco ERGO Hestii:

Ubezpieczenie autocasco w ERGO Hestii dostępne jest w 2 wariantach:

  • serwisowym - rozliczenia szkód są na podstawie faktur z warsztatu w którym dokonano naprawy. W takim przypadku rozliczenia szkody przed rozpoczęciem naprawy, jej sposób oraz wysokość, wymagają każdorazowo uzgodnienia z ubezpieczycielem,
  • kosztorysowym - rozliczenia jest na podstawie wyceny szkody dokonanej przez towarzystwo w oparciu o system Audatex, z uwzględnieniem amortyzacji części, czyli ich zużycia w trakcie normalnego używania pojazdu. Warto podkreślić jednak, ze jeżeli przed szkodą, jakiś element pojazdu został wymieniony na nowy, a kierowca jest w stanie to udokumentować, to amortyzacja dla tej konkretnej części będzie liczona od dnia jej wmontowania.

Jeżeli kierowca wybierze opcję serwisową, to ma możliwość naprawy swojego pojazdu nie tylko w wybranym przez siebie warsztacie. ERGO Hestia oferuje również dla swoich klientów sieć stacji partnerskich oraz ASO. W przypadku placówek partnerskich nie tylko rozlicza się szkodę bezgotówkowo, ale także otrzyma 3 letnią gwarancję na wykonane naprawy oraz użycie najwyższej jakości części zamiennych.

Można również liczyć na dodatkowe korzyści, jak udostępnienie pojazdu zastępczego na czas naprawy, dokładne czyszczenie auta wewnątrz i na zewnątrz oraz w obrębie 30 km od stacji naprawy, odbiór i odstawienie naprawianego pojazdu. W przypadku warsztatów ASO, jest to naprawa w autoryzowanym serwisie z wykorzystaniem oryginalnych części do pojazdu, sygnowanych logo producenta pojazdu (opcja bardzo przydatna, jeśli samochód jest nowy i na gwarancji).

Ochrona kluczyków i sterowników

Dodatkowym rozszerzeniem ubezpieczenia, które nie wymaga opłat, są następstwa utraty bądź zniszczenie kluczyków lub innych urządzeń, za pomocą, których można pojazd otworzyć i uruchomić. Jest to pokrycie kosztów dorobienia nowego kompletu kluczyków oraz wymiana lub przekodowanie zamków i urządzeń elektrycznych. Pod ochronę brane są również koszty, które będą następstwem utraty przedmiotów, umożliwiających dorobienie kluczyków, jak np. korek do wlewu paliwa, który otwiera się tym samym kluczem co sam pojazd.

Suma ubezpieczenia czyli wartość chronionego samochodu

Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności towarzystwa w razie utraty pojazdu, jego zniszczenia lub uszkodzenia i jest deklarowana przez Ubezpieczającego. Podana wartość musi odpowiadać, aktualnej wartości rynkowej pojazdu, która jest ustalana na podstawie katalogu Eurotax lub Info-Ekspert.

Jeśli pojazd jest nowy, z salonu, kupiony na fakturę u autoryzowanego dealera, towarzystwo uznaje tę kwotę za jego wartość rynkową, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury. Wartość ta uznawana jest jedynie przez miesiąc po kupnie pojazdu i jeśli w tym czasie nie zostanie zakupione autocasco, wartość pojazdu będzie wyznaczana na podstawie odpowiednich katalogów.

Jeżeli żadne ustalone przez towarzystwo katalogów, nie będzie mogło określić wartości pojazdu, właściciel w porozumieniu z ERGO Hestią może jej dokonać na podstawie innego wiarygodnego źródła. Ogólne warunki ubezpieczenia, wskazują również na możliwość 10% podwyższenia lub obniżenia wartości pojazdu, w stosunku do tej, jaka wynikała by z wyceny przez Eurotax lub Info-Ekspert. Takich zmian dokonuje się po wycenie samochodu przez uprawnionego rzeczoznawcę

Ustalenie rozmiaru szkody

Wysokość odszkodowania ustala się proporcjonalnie do wielkości szkody, ale w granicach sumy ubezpieczenia. Jeżeli w umowie występuje udział własny, rekompensata zostanie odpowiednio pomniejszone o jego wartość. Odszkodowanie wypłacane za uszkodzenia wyposażenia dodatkowego jest ustalane na podstawie cen elementów, pomniejszonych o stopień ich zużycia do dnia, w którym nastąpiła szkoda lub według wysokości kosztów naprawy. Ubezpieczyciel zastrzega jednak, że koszty te muszą być udokumentowane rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który sam usuwał szkodę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, a ERGO Hestia nie jest tu wyjątkiem, zawsze w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia, zamieszczają opis sytuacji, w których mogą one odmówić wypłaty odszkodowania. Jeżeli nawet nie czyta się zbyt dokładnie całej umowy, to przy tym punkcie zawsze warto zatrzymać się na dłużej i dokładnie go przeczytać. W razie wątpliwości przed podpisaniem dokumentów, będzie jeszcze możliwe zapytanie o szczegóły.