Nasi Klienci oceniają ERGO Hestia na
1,66
Zostaw opinię

Grupowe Ubezpieczenie na życie w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. - Grupa Otwarta to zabezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny w ważnych momentach Twojego życia.

Porównaj ceny ubezpieczeń na życie »

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie ubezpieczeniami na życie wśród Polaków. Wiąże się ono z rozszerzaniem oferty towarzystw ubezpieczeń na życie i konstruowaniem jej w taki sposób, aby każdy znalazł produkt dopasowany do swoich potrzeb. Właśnie taki produkt proponuje ERGO Hestia.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. - Grupa Otwarta, to zabezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny w ważnych momentach Twojego życia.

Ubezpieczenie na życie Grupa Otwarta to wsparcie nie tylko w wielu trudnych sytuacjach życiowych, takich jak np. wypadek, choroba, pobyt w szpitalu, operacja, ale też w sytuacjach radosnych, jak narodziny dziecka. 

Oferowany zakres świadczeń zapewnia również pomoc w powrocie do zdrowia i profilaktykę zdrowotną, m.in.: diagnostykę, porady specjalistów, leczenie poszpitalne i powypadkowe oraz rehabilitację (dostępne w ramach dodatkowego ubezpieczenia MediPlan). Stanowi również zabezpieczenie finansowe członków rodziny na wypadek śmierci Ubezpieczonego.

Oferta Grupy Otwartej to ubezpieczenie na życie dostępne dla Klientów indywidualnych, którzy mają możliwość skorzystania ze wszystkich zalet, jakie daje ubezpieczenie grupowe. Wybór spośród 10 atrakcyjnych wariantów pozwala na dopasowanie zakresu ubezpieczenia i wysokości składki do indywidualnych potrzeb Ubezpieczonego. 

Ubezpieczenie w ramach Grupy Otwartej to m. in.:

 • ochrona ubezpieczeniowa dla osób od 18 do nieukończonego 66 roku życia,
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie (nie dotyczy ubezpieczenia dodatkowego MediPlan), rozpoczynająca się już od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia dla wybranych (określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) świadczeń,
 • atrakcyjne ubezpieczenie dodatkowe MediPlan dostępne dla każdego wariantu ubezpieczenia,
 • elektroniczne zgłaszanie roszczeń z dowolnego miejsca i o każdej porze, poprzez formularz umieszczony na stronie www ERGO Hestii,
 • ankieta medyczna składająca się z zaledwie trzech krótkich oświadczeń dotyczących stanu zdrowia i dwóch oświadczeń związanych z wykonywanym zawodem oraz czynnościami zawodowymi uznawanymi za niebezpieczne.

Warianty ochrony w Grupie Otwartej ERGO Hestii:

Dla Mnie – 5 wariantów

Ochrona od zdarzeń takich jak: trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, leczenie specjalistyczne i szpitalne, operacja chirurgiczna, całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dla Mnie i dziecka – 1 wariant

Rozszerzenie ochrony w wariancie "Dla mnie" o świadczenia dotyczące dziecka Ubezpieczonego, np.: leczenie szpitalne, poważne zachorowanie, osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego oraz zgon dziecka. 

Dla Nas – 2 warianty

Rozszerzenie ochrony w wariancie "Dla mnie" o pakiet dotyczący Współubezpieczonego, np.: poważne zachorowanie małżonka/partnera, zgon małżonka/partnera, zgon rodzica/teścia.

Dla Rodziny – 2 warianty

Rozszerzenie pakietu ochrony w wariantach "Dla Mnie" i "Dla Nas" o pakiet świadczeń dotyczących rodziny Ubezpieczonego, np. urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, leczenie szpitalne dziecka. 

Ubezpieczenie dodatkowe oferowane w ramach Grupy Otwartej - MediPlan

MediPlan to szeroki pakiet świadczeń oferujący pomoc medyczną po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku. Obejmuje m.in.:

 • zorganizowanie i pokrycie kosztów konsultacji specjalistów w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych w całym kraju,
 • badania laboratoryjne oraz radiologiczne (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, ultrasonografia),
 • zabiegi rehabilitacyjne (do 40 zabiegów na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe),
 • ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne, okulistyczne oraz ortopedyczne,
 • telefoniczną informację medyczną i infolinię szpitalną.

Przykłady zgłoszonych roszczeń w Grupie Otwartej: 

 • Ubezpieczony (29 lat), na skutek upadku z roweru, doznał zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego. W związku z pobytem w szpitalu, przeprowadzoną operacją (pierwotne operacyjne nastawienie urazowego zwichnięcia stawu) oraz trwałym uszczerbkiem na zdrowiu otrzymał świadczenia w wysokości 10 800 zł.
 • Ubezpieczony (53 lata), poważnie zachorował przechodząc zawał mięśnia sercowego. W związku z hospitalizacją, wykonaną operacją przezskórnej balonowej angioplastyki tętnicy oraz w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu wskutek zawału mięśnia sercowego otrzymał świadczenia w wysokości 36 950 zł.
 • Ubezpieczona (40 lat), otrzymała diagnozę nowotworu ogona trzustki. W związku z poważnym zachorowaniem, pobytem w szpitalu i zastosowaną chemioterapią otrzymała świadczenia w wysokości 22 400 zł.