Nasi Klienci oceniają Ergo Hestia na
1,96
Zostaw opinię

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie ubezpieczeniami na życie wśród Polaków. Wiąże się ono z rozszerzaniem oferty towarzystw i konstruowaniem jej w taki sposób, aby każdy znalazł produkt dopasowany do swoich potrzeb. Właśnie takie polisy życiowe proponuje Ergo Hestia. 

Porównaj ceny ubezpieczeń na życie »

Towarzystwo Ergo Hestia w swojej ofercie posiada następujące ubezpieczenia na życie:

 • Altima - jest to ubezpieczenie zawierane na rok, jednak istnieje możliwość jego przedłużenia. Ochrona obejmuje nieszczęśliwe wypadki, które nastąpiły w ruchu lądowym, powietrznym oraz wodnym, a osoba ubezpieczona uczestniczyła w nim jako przechodzień, kierowca (jedynie pojazdy lądowe), czy też pasażer. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku śmierci osoby widniejącej na polisie.
   
 • Aspira - jest to ubezpieczenie przede wszystkim dla osób, które posiadają obecnie lub planują zaciągnąć długoterminowe kredyty i chcą zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. Ochrona ta została podzielona na 3 kategorie:
   
  • podstawowe – dla osób które troszczą się o swój standard życia oraz o spłatę kredytu,
  • wypadkowe – dla osób prowadzących aktywny tryb życia, ochrona poszerzona o wypadki,
  • na wypadek leczenia szpitalnego – ubezpieczenie zapewniające dodatkowe środki podczas konieczności pobytu w szpitalu.
    
 • Advanta - ubezpieczenie dedykowane dla osób, które oprócz państwowych świadczeń, chcą zapewnić sobie na emeryturze dodatkowe źródło przychodu. Polisa ta jest tak stworzona, aby za każdym razem dostosować się do indywidualnych oczekiwań klienta. Może on decydować np. w którym momencie będzie chciał rozpocząć wypłacanie środków, jak będą one wypłacane (jednorazowo, czy też co miesiąc) i w przeciągu ilu lat (wybór okresu między 5-30 lat, lub dożywotnio). Jest ubezpieczenie opierające się na funduszach kapitałowych, których wybór, również leży w gestii klienta. W Ergo Hestii, ma się do wyboru kilka różnych opcji.
   
 • NNW - tradycyjne ubezpieczenie chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków i trwałych uszczerbków na zdrowiu. Występuje w zakresie:
   
  • pełnym, obejmującym ochroną ubezpieczonego 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie, niezależnie od tego, czy jest to związane z pracą zawodową, czy też życiem osobistym,
  • ograniczonym, chroniącym jedynie podczas wykonywania pracy, w drodze do i z pracy, a także przy wyjazdach na delegacje.

  Po opłaceniu dodatkowej składki ochroną może zostać objęty także zawał serca, udar mózgu, czy też następstwa wypadków, które powstały w wyniku uprawiania sportu.

  Świadczenia są wypłacane w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci osoby ubezpieczonej. Można również liczyć na zwrot kosztów przy nabyciu pomocy medycznych i protez, a także kosztów związanych z przeszkoleniem zawodowym inwalidów.
   
 • Femina - polisa dedykowana kobietom, które zapewnia pomoc finansową na wypadek raka piersi. W razie rozpoznania nowotworu złośliwego, towarzystwo uruchamia całą procedurę pomocy. Suma ubezpieczenia jest wybierana przez klientkę i może ona wynosić od 100 tys., do nawet 400 tys. zł.
   
 • Foreto - to ubezpieczenie dla osób aktywnych, które cenią sobie bezpieczeństwo. Sumy ubezpieczenia jakie są oferowane w ramach tej polisy, to od 100 tys. - 400 tys. zł. Dodatkowym atutem jest to, że każdy klient samodzielnie określa, co ma wchodzić w zakres ubezpieczenia i decyduje o tym, jak często będzie opłacać składkę. Dostępne są 2 warianty ochrony:
  • standard, obejmujące następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą, śmierć w wyniku takiego wypadku, oraz różnego rodzaju złamania,
  • gold, który obejmuje następstwa wypadków, zawały serca i udary mózgu, a także śmieć w wyniku wypadku oraz dzienne świadczenie szpitalne.

  Po opłacie dodatkowej składki możliwe jest poszerzenie ubezpieczenia Forteo Gold.
   
 • Eventus Duo - ochrona zapewniająca wypłatę świadczenia w razie przejścia na emeryturę, śmierci, niezdolności do pracy, czy też inwalidztwa. Ubezpieczenie to kierowane jest do osób, które chcą zabezpieczyć siebie oraz swoją rodzinę, na wypadek różnych losowych zdarzeń. Eventus Duo zapewnia możliwość jednorazowej wypłaty wypłaty zgromadzonych środków lub też ich miesięczne podzielenie, zwiększenie ochrony dzięki opcją dodatkowym, czy też posiadanie zysków z funduszu, które w dużym stopniu są zwolnione z tzw. „podatku Belki”.
   
 • Eventus od Mamy i Taty - polisa, którą zakłada się w dniu narodzin dziecka. Jest to rodzaj inwestycji, która w przyszłości ułatwi dziecku start w dorosłe życie. Zebrane środki mogą zostać przeznaczone na opłatę studiów lub zakup własnego mieszkania. Ubezpieczenie to jest bardzo elastyczne i rodzice mogą decydować o tym, czy wypłata będzie jednorazowa, czy też okresowa, jak długo będzie się prowadzić oszczędności, jak duża będzie gwarantowana suma ubezpieczenia, jak często będzie opłacana składka (miesięcznie, rocznie, półrocznie, rocznie).
   
 • Inventus - jest to ubezpieczenie, które pomaga gromadzić środki na dowolny cel – emeryturę,
  czy też studia dla dzieci. Ubezpieczenie obejmuje 2 etapy:
  • inwestycyjny, który obejmuje wpłacanie składek, przenoszenie pieniędzy między różnym funduszami kapitałowym,
  • rentowny, w którym następuje wypłata środków, na zasadach ustalonych przez ubezpieczonego.
    
 • Duo Invest - jest to program inwestycyjny, który pomaga w oszczędzaniu na wybrany przez klienta cel. Po wypracowaniu zysków, osoba posiadająca polisę sama decyduje w jaki sposób, będą one wypłacane (okresowo, czy też jednorazowo). To gdzie zainwestować środki, pozostaje w gestii klienta, który ma do wyboru kilka funduszy kierowanych przez Ergo Hestię.


Dodatkowo w ramach ubezpieczeń na życie, klient może dobrać OC w życiu prywatnym, ochronę prawną, pakiet pomocy assistance, a także połączenie ubezpieczeń przy pakietach Hestia 1 i Hestia 7.