Nasi Klienci oceniają Ergo Hestia na
1,77
Zostaw opinię

Grupowe Ubezpieczenie na życie w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. - Grupa Otwarta to zabezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny w ważnych momentach Twojego życia.

Porównaj ceny ubezpieczeń na życie »

Ubezpieczenia na życie Grupa Otwarta to wsparcie w wielu trudnych sytuacjach życiowych, takich jak np. wypadek, choroba, pobyt w szpitalu, operacja, ale też w sytuacjach radosnych, jak narodziny dziecka. 

Oferowany zakres świadczeń zapewnia pomoc w powrocie do zdrowia i profilaktykę zdrowotną m.in.: diagnostykę, porady specjalistów, leczenie poszpitalne i powypadkowe, zakup leków, rehabilitację i opiekę pielęgniarską (dostępne w ramach dodatkowych pakietów). Stanowi również zabezpieczenie finansowe członków rodziny na wypadek śmierci Ubezpieczonego.

Oferta Grupy Otwartej to wyjątkowe ubezpieczenie na życie, dostępne dla Klientów indywidualnych, którzy mają możliwość skorzystania ze wszystkich zalet, jakie daje ubezpieczenie grupowe. 
Wybór spośród 10 atrakcyjnych wariantów pozwala na dopasowanie zakresu ubezpieczenia i wysokości składki do indywidualnych potrzeb Ubezpieczonego. 
 

Ubezpieczenie w ramach Grupy Otwartej to m. in.:

 • ochrona ubezpieczeniowa dla osób od 18 do nieukończonego 66 roku życia;
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie, rozpoczynająca się już od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia dla wybranych ryzyk;
 • atrakcyjne ubezpieczenia dodatkowe: Global Doctors, Medical Assistance oraz MediPlan, dostępne dla każdego wariantu ubezpieczenia;
 • elektroniczne zgłaszanie roszczeń z dowolnego miejsca i o każdej porze, poprzez formularz umieszczony na stronie www ERGO Hestii;
 • ankieta medyczna składająca się z zaledwie czterech oświadczeń

Warianty ochrony w Grupie Otwartej: 

Dla Mnie

Ochrona od zdarzeń takich jak: trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowania, leczenie specjalistyczne i szpitalne, operacje chirurgiczne, całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dla Nas

Rozszerzenie ochrony w wariancie "Dla mnie" o pakiet dotyczący Współubezpieczonego, np.: poważne zachorowania małżonka/partnera, zgon małżonka/partnera, zgon rodzica/teścia.

Dla Rodziny 

Rozszerzenie pakietu ochrony w wariantach "Dla Mnie" i "Dla Nas" o pakiet świadczeń dotyczących rodziny Ubezpieczonego, np. urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, leczenie szpitalne dziecka.


Ubezpieczenia dodatkowe oferowane w ramach Grupy Otwartej:

Medical  Assistance to bogaty pakiet świadczeń w przypadku problemów zdrowotnych związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. Oferujemy: 

 • organizację i pokrycie kosztów wizyty u lekarza pierwszego kontaktu;
 • dowóz leków oraz podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych;
 • opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz
 • opiekę nad zwierzętami domowymi. 

MediPlan to bogaty pakiet świadczeń oferujący pomoc medyczną po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadk,u m.in.:

 • do 20 zabiegów rehabilitacyjnych na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe;
 • dostęp do specjalistów w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych w całym kraju;
 • badania laboratoryjne i radiologiczne oraz zabiegi ambulatoryjne. 

Global Doctors to organizacja i pokrycie kosztów leczenia nowotworów i innych poważnych chorób za granicą. Oferujemy:

 • dostęp do najlepszych lekarzy wszystkich specjalizacji w renomowanych klinikach na świecie;
 • przygotowanie drugiej opinii medycznej, organizację i pokrycie kosztów leczenia, podróży i zakwaterowania Ubezpieczonego oraz osoby towarzyszącej;
 • kontrolę stanu zdrowia po zakończeniu leczenia dostępną w Polsce lub za granicą;
 • pokrycie kosztów zakupu leków oraz dodatkowe świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu .     

Przykłady zgłoszonych roszczeń w Grupie Otwartej: 

 • Ubezpieczony (29 lat), na skutek upadku z roweru, doznał zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego. W związku z pobytem w szpitalu, przeprowadzoną operacją (pierwotne operacyjne nastawienie urazowego zwichnięcia stawu) oraz trwałym uszczerbkiem na zdrowiu otrzymał świadczenia w wysokości 10 800 zł.
   
 • Ubezpieczony (53 lata), poważnie zachorował przechodząc zawał mięśnia sercowego. W związku z hospitalizacją, wykonaną operacją przezskórnej balonowej angioplastyki tętnicy oraz w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu wskutek zawału mięśnia sercowego otrzymał świadczenia w wysokości 36 950 zł.
   
 • Ubezpieczona (40 lat), otrzymała diagnozę nowotworu ogona trzustki. W związku z poważnym zachorowaniem, pobytem w szpitalu i zastosowaną chemioterapią otrzymała świadczenia w wysokości 22 400 zł.