Nasi Klienci oceniają ERGO Hestia na
1,66
Zostaw opinię

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w towarzystwie ERGO Hestia, obejmuje zdarzenia, do których doszło podczas jazdy samochodem, w tym chwilowych postojów na trasie oraz wsiadania lub wysiadania z pojazdu.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC / AC z NNW »

Polisa ta chroni również podczas gdy wykonywane będą standardowe czynności obsługi auta, takie jak tankowanie, jego załadunek i rozładunek, mycie i czyszczenie, otwieranie drzwi lub bram garażowych. Obowiązuje w każdym miejscu na świecie przez całą dobę.

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, ochroną objęty jest kierowca oraz wszyscy pasażerowie znajdujący się w pojeździe. Ponieważ zdarzają się sytuacje, w których w samochodzie przebywa więcej osób, niż dopuszcza to ilość miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym, towarzystwo uwzględniło i tą kwestię. Jeżeli w razie wypadku zostaną poszkodowani jadący w pojeździe pasażerowie, a ich liczba przewyższa ilość miejsc w pojeździe, to wtedy sumę ubezpieczenia mnoży się przez oficjalną ilość miejsc, a następnie dzieli przez liczbę pasażerów znajdujących się w aucie w chwili zdarzenia.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota odszkodowania, jaką towarzystwo wypłaca w razie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, jest określona w przedziale między 5 - 30 tys. zł. To na ile będzie ubezpieczony właściciel pojazdu i inni podróżni, pozostaje do decyzji osoby zawierającej umowę. Ubezpieczyciel zaznacza jednak, że w każdym czasie trwanie umowy, istnieje możliwość podniesienia tej kwoty, nawet do maksymalnej.

Wypłata ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW w ERGO Hestii obejmuje wypłatę odszkodowanie w przypadku:

  • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła do 2 lat po zdarzeniu – 100% odszkodowania trwałego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu,

  • w przypadku częściowego uszczerbku, wypłacany zostaje pewien procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi doznanych urazów.