W 2019 r. doszło w Polsce do 7005 wypadków z udziałem pieszych, a w ich wyniku 793 osoby poniosły śmierć. Najczęstszą ich przyczyną było nieustąpienie przez kierowców pierwszeństwa na przejściach (63,1%). Jednocześnie piesi spowodowali 1879 wypadków, w których zginęły 372 osoby.

W ubiegłym roku piesi stanowili 18,6% wszystkich poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ich sprawcami zdecydowanie częściej byli kierowcy samochodów osobowych. Jak wskazuje policja, w starciu z pojazdem pieszy jest narażony na znacznie większe niebezpieczeństwo niż kierujący. Wśród ofiar śmiertelnych przeważały osoby powyżej 60 roku życia (50,3%).

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 3 minuty
  • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Nieznaczny spadek ofiar śmiertelnych wśród pieszych

W ubiegłym roku śmierć poniosło 793 pieszych, a do 234 zgonów doszło na wyznaczonych dla nich przejściach (29,5% wszystkich zabitych). W porównaniu do 2018 r., liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 10 osób (-1,2%).

W 2019 r. najczęściej do wypadków z udziałem pieszych dochodziło w obszarze zabudowanym (6 312), w których zginęło 510 osób. Jednak o wiele bardziej tragiczne skutki miały wypadki w terenie niezabudowanym. W ubiegłym roku doszło do 693 tego typu zdarzeń drogowych, w których śmierć poniosły 283 osoby. Oznacza to, że w niemal co drugim wypadku zginął człowiek.

liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych

Jednocześnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, bezpieczeństwo pieszych na polskich drogach znacznie się poprawiło. W 2011 r. zginęło ich 1408. To aż o 77,5% więcej ofiar śmiertelnych niż w 2019 r.

Najwięcej pieszych poniosło śmierć w województwie mazowieckim

W 2019 r. zdecydowanie największa liczba zgonów wśród pieszych wystąpiła w województwie mazowieckim (138). W czołówce znalazło się również łódzkie (70) i wielkopolskie (67). Natomiast piesi najbezpieczniej mogli czuć się na drogach województwa lubuskiego i opolskiego, na których doszło tylko do 15 wypadków śmiertelnych z ich udziałem.

ofirary śmiertelne wśród pieszych

Piesi w wieku 60+ dominują wśród ofiar śmiertelnych

W 2019 r. zdecydowanie wśród ofiar śmiertelnych wypadków przeważali piesi powyżej 60 roku życia (50,3%). Nieco mniej zgonów wystąpiło w przedziale 40-59 lat (28,4%), a także 25-39 lat (11,9%). Z kolei na drodze najbezpieczniej mogły czuć się osoby do 17 roku życia (3%).

ofirary śmiertelne wśród pieszych wg wieku

Znaczny spadek liczby wypadków z udziałem pieszych

W porównaniu do liczby ofiar śmiertelnych wśród pieszych w 2019 r., znacznie zmalała liczba wypadków z ich udziałem. W ubiegłym roku doszło do 7005 tego typu zdarzeń drogowych, czyli o 543 mniej niż w 2018 r. (-7,1%). 3466 wypadków wydarzyło się na przejściach dla pieszych (49,5%).

liczba wypadków z udziałem pieszych

W ostatniej dekadzie znacznie zmniejszyła się liczba wypadków z udziałem pieszych. W rekordowym 2010 r. doszło do 11 286 tego typu zdarzeń drogowych (+61,1% więcej niż w 2019 r.).

Kierowcy nie ustępują pierwszeństwa pieszym

W 2019 r. sprawcami największej liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych byli kierowcy samochodów osobowych. Spowodowali oni 6721 potrąceń, w których zginęło 780 osób. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa – na przejściu dla pieszych (63,1%), a także w innych okolicznościach (8,7%).

przyczyny potrąceń wśród pieszych

Piesi są nie tylko ofiarami, lecz także sprawcami wypadków

Jednocześnie piesi na drodze nie są bez winy. W 2019 r. byli sprawcami 1879 wypadków (6,2% ogółu), w których zginęły 372 osoby. To o 24 ofiary śmiertelne więcej, niż w 2018 r. (+6,9%). Zdecydowanie najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych jest wtargnięcie na jezdnię przed jadącym pojazdem (50,1%).

przyczyny wypadków z winy pieszych

Niektórzy piesi zachowują się również wyjątkowo lekkomyślnie. W 2019 r. spowodowali oni 118 wypadków, w których zginęły 74 osoby (+5,7% więcej niż w 2018 r.), a ich przyczyną było leżenie, siedzenie, klęczenie lub stanie na jezdni (6,3%).

Co warto wiedzieć?

  1. W 2019 r. na polskich drogach zginęło 793 pieszych.
  2. Wśród ofiar śmiertelnych wśród pieszych przeważają osoby powyżej 60 roku życia (50,3%).
  3. W 2019 r. doszło do 7005 wypadków drogowych z udziałem pieszych.
  4. W 2019 r. najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem pieszych było nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu (63,1%).