Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę sprawiła, że wielu mieszkańców zza naszej wschodniej granicy szuka wsparcia na terenie Polski. Z pomocą ruszyło państwo, zwykli obywatele oraz szereg firm oraz instytucji, także ubezpieczeniowych. Zebraliśmy w jednym miejscu, na jakie wsparcie mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy.  

UWAGA! Każdego dnia dowiadujemy się o nowych ułatwieniach dla uciekających z terenów ogarniętych działaniami militarnymi. Tekst będzie aktualizowany na bieżąco tak, by informować o tym, jakie firmy i instytucje oferują pomoc dla uchodźców z Ukrainy. OSTATNIA AKTUALIZACJA: 22.04.2022 r.

Legalny pobyt w Polsce i w Unii Europejskiej - na jakich zasadach można się o niego starać?

Obywatele Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, przekroczą polską granicę mogą uzyskać legalny pobyt na okres 18 miesięcy. Dotyczy to osób, które dotarły do Polski od 24 lutego włącznie. Na złożenie wniosku będzie 90 dni.

Również Unia Europejska zapowiedziała, że uchodźcy z Ukrainy będą mogli przez rok zamieszkać w każdym kraju Unii, do którego dotrą. Otrzymają tam dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, rynku pracy oraz świadczeń socjalnych. Ten czas może zostać wydłużony do 3 lat.

Darmowe leczenia w ramach NFZ dla uchodźców 

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że wszystkie osoby przybywające z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. mogą liczyć na udzielenie darmowej pomocy medycznej. Należy jedynie posiadać zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, który potwierdza legalność pobytu na terenie Polski.  

Uchodźcy będą mogli skorzystać ze świadczeń w ramach NFZ na tych samych zasadach, co obywatele Polski. Bezpłatna pomoc obejmuje zatem leczenie i porady w publicznych placówkach ochrony zdrowia. 

Uwaga! W ramach współpracy Ministerstwa Zdrowia z PZU Zdrowie działa już Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) zapewniająca szybki dostęp do pomocy medycznej poza godzinami placówek ochrony zdrowia (w nocy, weekendy i święta). Infolinia jest obsługiwana w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 137 200 oferowane są porady medyczne, wystawiane recepty oraz skierowania. Szczegóły można znaleźć także na stronie internetowej rządu.

9 marca NFZ uruchomił również infolinię dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy pod numerem 800 190 590. Korzystać mogą z niej obywatele ukraińscy, którzy leczyli się onkologicznie w swoim kraju i chcą kontynuować terapię w Polsce. Infolinia działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne.

Zapewnia obsługę pacjentów w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Wsparcie dostępne jest także online - poprzez pocztę elektroniczną, czat lub wideorozmowę z tłumaczem języka migowego.

Bezpłatne wsparcie specjalistów dla uchodźców 

Z inicjatywy samych medyków powstał także portal uamed.pl. To zbiór danych kontaktowych placówek oraz lekarzy i specjalistów oferujących swoją pomoc dla uchodźców. Można tam znaleźć pomoc w zakresie: 

 • ginekologii i położnictwa, 

 • chirurgii, 

 • kardiologii, 

 • chirurgii dziecięcej, 

 • okulistyki, 

 • chorób płuc, 

 • dermatologii, 

 • onkologii, 

 • chorób krążenia, 

 • pediatrii, 

 • otolaryngologii, 

 • proktologii, 

 • neonatologii, 

 • medycyny rodzinnej, 

 • fizjoterapii, 

 • anestezjologii. 

Portal prowadzony jest w języku ukraińskim. 

Uruchomiony został także portal Lekarze dla Ukrainy, na którym również została zebrana baza kontaktów do lekarzy ze wszystkich specjalizacji. Można tam szukać pomocy, a chętni medycy i tłumacze mogą zaoferować swoją pomoc.

Bezpłatną pomoc psychologiczną oferuje także Stowarzyszenie Psychologów Polskich. Wsparcie jest dostępne w języku ukraińskim. Wystarczy skontaktować się poprzez Facebooka, by otrzymać więcej szczegółów.

Pomoc prawna dla uchodźców od rankomat.pl

Przy współpracy z firmą Availo uruchomiliśmy Centrum Pomocy Prawnej dla klientów rankomat.pl, które jest dostępne pod numerem telefonu: 22 450 00 22. To infolinia przeznaczona dla klientów rankomat.pl, którzy pomagają uchodźcom. W jej ramach można uzyskać wiedzę na m.in. takie tematy: 

 • Możliwości wjazdu obywateli Ukrainy do Polski (ruch bezwizowy, wizy, paszporty zwykłe, a biometryczne, zezwolenia na pobyt). 
 • Postępowania uchodźczego i ubiegania się o ochronę międzynarodową przez obywateli Ukrainy. 
 • Możliwości legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce niezwiązane z postępowaniem uchodźczym. 
 • Podjęcia legalnej pracy w Polsce przez obywatela Ukrainy. 
 • Systemu pomocy socjalnej dla osób ubiegających się o udzielnie ochrony międzynarodowej na podstawie projektu ustawy. 
 • Opieki zdrowotna dla obywateli Ukrainy w Polsce. 
 • Zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • Regulacji dotyczących kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. 

Na pytania odpowiadają dedykowani specjaliści, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 20.

Bezpłatna pomoc prawna dla uchodźców

Polscy prawnicy i radcy prawni oferują wsparcie dla uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy. W istniejących już na terenie naszego kraju punktach darmowej pomocy prawnej porady będą udzielane także Ukraińcom. Część tych miejsc specjalizuje się w pomocy cudzoziemcom - porady udzielane są w języku ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim.

Krajowa Izba Radców Prawnych uruchomiła infolinię Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej. Jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 19.00 pod numerem  +48 800 088 544. Uchodźcy i osoby ich wspierające mogą uzyskać informacje, gdzie szukać pomocy, gdzie i w jakich godzinach są prowadzone punkty konsultacyjne.

Infolinia działa w kilku językach, między innymi w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Wsparcie 500+ i świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało, że uchodźcy z Ukrainy, którzy otrzymają prawo do stałego pobytu w Polsce będą mogli korzystać ze świadczeń socjalnych, takich jak Rodzina 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) czy Dobry Start. Ponadto będzie można liczyć na :

 • otwarty dostęp do rynku pracy,
 • dostęp opieki medycznej,
 • darmowe studia, 
 • jednorazowe zasiłki w wysokości 500 zł lub 300 zł,
 • bezpłatną pomoc psychologiczną.

Ponadto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił stronę w języku ukraińskim, w którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń rodzinnych emerytalnych i rentowych. ZUS udostępni też swoją bazę lokalową w celu zorganizowania noclegu dla przybywających z Ukrainy.

Dodatkowo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło właśnie program aktywizacyjny dla cudzoziemców Razem Możemy Więcej na lata 2022–2023. Jego celem jest aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób, które uciekły z terenów ogarniętych wojną. Do programu mogą zgłaszać się samorządy, organizacje pozarządowe oraz instytucje rynku pracy.

Zasiłek 300 zł na powitanie dla uchodźców z Ukrainy

Ukraińcy, którzy przekroczyli polską granicą po 24 lutego i zalegalizowali swój pobyt na terenie kraju mają prawo do jednorazowego zasiłku powitalnego w wysokości 300 zł.

Aby otrzymać świadczenie należy posiadać numer PESEL oraz złożyć stosowny wniosek, w którym powinny znaleźć się takie dane, jak:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • płeć;
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • informacje o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres pobytu;
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 • numer PESEL.

Zasiłek będzie wypłacony gotówką lub przelewem na polskie konto bankowe. Świadczenie należy wykorzystać na wydatki związane z utrzymaniem (zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej ) oraz mieszkaniem. Nie trzeba tych wydatków jednak dokumentować.

PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Wszyscy uchodźcy z terenów Ukrainy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego będą objęci systemem PESEL, oczywiście pod warkiem, że zadeklarują pozostanie w Polsce. Procedura wnioskowania o numer ewidencyjny będzie taka sama jak w przypadku wnioskowania o dowód osobisty. Należy więc posiadać fotografię biometryczną oraz pobrać odciski palców.

Zostanie też stworzona specjalna baza, w której będą rejestrowani wszyscy uchodźcy pozostający w Polsce, co ułatwi samorządom wspieranie mieszkańców z Ukrainy.

Darmowe ubezpieczenie samochodu dla uchodźców 

Zgodnie z polskim prawem właściciel każdego samochodu zarejestrowanego poza granicami Unii Europejskiej musi posiadać Zieloną Kartę (dokument potwierdzający ubezpieczenie samochodu na terenie kraju rejestracji) lub ubezpieczenie OC graniczne

W związku z tym polscy ubezpieczyciele postanowili wesprzeć uchodźców z Ukrainy przyjeżdżających do Polski bez takiego dokumentu. Mogą oni skorzystać z krótkoterminowego (zawieranego na 30 dni) ubezpieczenia samochodu bez konieczności opłacania składki. 

Taką pomoc zadeklarowały na chwilę obecną: 

 • Allianz-  bezkosztowe OC na 30 dni oraz specjalny serwis z poradami prawnymi i psychologicznymi dla ukraińskich klientów grupowego ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego pod numerem: 22 564 06 61 ,
 • PZU – infolinia dostępna jest pod numerem +48 22 505 15 63, obsługiwana jest w języku polskim i ukraińskim, dodatkowo agenci PZU dyżurują na przejściach na granicy polsko-ukraińskiej, 
 • Ergo Hestia - infolinia dostępna pod numerem: +48 58 766 34 04, działa 24/7 i obsługiwana jest przez osoby mówiące po polsku i ukraińsku), 

Dodatkowo, Sejm ma przyjąć poprawkę według której Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie zapewniał ubezpieczycielom zwrot kosztów odszkodowań i świadczeń z ubezpieczenia granicznego. Ubezpieczony musi być obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski bezpośrednio z terytorium tego państwa od 24 lutego oraz zawarł umowę bezpłatnego 30-dniowego ubezpieczenia granicznego.

Wsparcie ubezpieczycieli dla uchodźców z Ukrainy

Ubezpieczycieli oferują także inne rodzaje wsparcia dla uciekających z Ukrainy oraz dla osób zaangażowanych w pomoc uchodźcom. Swoje usługi zapewniają:

 • Aviva - infolinia dla klientów grupowych ubezpieczeń na życie pochodzących z Ukrainy oraz ich rodzin, oferowana jest pomoc związaną z prawem imigracyjnym i uchodźczym oraz pomoc psychologiczną;
 • TUW "TUW" - bezskładkowa ochrona ubezpieczeniowa w zakresie NNW dla dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych objętych ubezpieczeniem grupowym „Bezpieczna Szkoła”, Zielona Karta za złotówkę dla pojazdów jednostek samorządów terytorialnych i służb ratowniczych oraz organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy w Ukrainie;
 • Inter Riskubezpieczenie grupowe Edu Plus dla uchodźczych dzieci z Ukrainy dostępne dla szkół, które już zawarły taką umowę, zapewnia zakres i termin ubezpieczenia zgodnie z warunkami trwającej już umowy, ochronę wyłącznie w stosunku do osób, które posiadają status uchodźcy i zamieszkują na terytorium RP; objecie ochroną w  ramach limitu traktowanego jako zniżka z tytułu osób będących w trudnej sytuacji – o ile limit zniżki zawartej w umowie na to pozawala. 

Pomoc banków dla uchodźców – darmowe konta i przelewy bez opłat 

W akcję pomocy dla uchodźców z Ukrainy włączają się także polskie banki. Swoje wsparcie zadeklarowały następujące instytucje finansowe: 

 • Alior Bank - zwrot opłaty za przelewy zagraniczne do Ukrainy oraz za wszystkie przelewy krajowe z kont osobistych prowadzonych w złotówkach, zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta osobistego w złotówkach i obsługę karty płatniczej dla obecnych klientów z Ukrainy, zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta osobistego w złotówkach i obsługę karty płatniczej przez 12 miesięcy od otwarcia konta, szybka ścieżka otwarcia konta dla obywateli ukraińskich; aby otworzyć konto wystarczy okazać jeden z wymienionych dokumentów: ukraiński dowód osobisty, paszport ukraiński, Kartę Pobytu, Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca lub Tymczasowy Paszport Polski;

 • Bank BPS -  dla uchodźców z Ukrainy oferowane jest bezpłatne prowadzenie rachunku ROR, darmowe przelewy wewnętrzne realizowane w placówce Banku i przelewy środków na rachunki bankowe prowadzone w Ukrainie (pobrana opłata za przelew zostanie zwrócona w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych od dnia jej pobrania), bezpłatne wydanie / wznowienie karty debetowej VISA (nie dotyczy naklejki zbliżeniowej), 0 zł za prowadzenie rachunku oszczędnościowego i rachunku walutowego, przelewy krajowe realizowane przez bankowość elektroniczną, wypłaty gotówki z bankomatów Grupy BPS, przelewy ELIXIR realizowane w placówce Banku, obsługa  karty debetowej  VISA, przelewy SEPA do banków zagranicznych. Oferta banku dostępna jest także w języku ukraińskim;

 • Bank Pocztowy - możliwość otwarcia Konto w Porządku na podstawie paszportu zagranicznego, brak opłat za prowadzenie kont, zwrot opłaty za użytkowanie kart wydanych do Konta w Porządku, darmowy przekaz SWIFT wszystkich przelewów wychodzących do Ukrainy, infolinii dostępna w języku ukraińskim pod numerem telefonu 52 328 0797, strona dostępna w języku ukraińskim;

 • BNP Paribas – darmowe przelewy do banków w Ukrainie, strona dostępna w języku ukraińskim; bank nie wymaga polskiego numeru telefonu ani numeru PESEL;

 • Citi Handlowy -  zwrot opłat  za przelewy indywidualne i korporacyjne do Ukrainy w ciągu dwóch tygodni od dnia zaksięgowania transakcji, konto osobiste CitiKonto bez opłaty za prowadzenie;

 • Credit Agricole - zwrot opłat za przelewy do Ukrainy dla klientów indywidualnych, bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce oraz brak opłat za konto i za kartę do konta dla uchodźców z Ukrainy w Polsce, do otwarcia konta wystarczy dowód osobisty (wydany po 2016 roku), tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, paszport, karta pobytu, zgoda na pobyt tolerowany lub legitymacja szkolna (w przypadku klienta niepełnoletniego), specjalna infolinia w języku ukraińskim dostępna pod numerem telefonu 71 799 71 14; bank nie wymaga polskiego numeru telefonu ani numeru PESEL.

 • Getin Bank – darmowe konta osobiste (w złotówkach i walutowe), zwolnienie z opłat; miesięcznych za kartę, bezkosztowe wpłaty i wypłaty z bankomatów (w złotówkach i obcych walutach), darmowe przelewy wychodzące i przychodzące dla ukraińskich klientów indywidualnych, strona dostępna w języku ukraińskim;

 • ING Bank Śląski – darmowe przelewy do banków w Ukrainie, specjalne Konto dla Uchodźców (by je założyć, należy okazać oświadczenie o przybyciu do Polski po 23.02.2022 i zadeklarować adres pobytu na terenie Polski wskazany jako adres zamieszkania, może to być adres pobytu tymczasowego np. ośrodek dla uchodźców lub adres rodziny/znajomych w Polsce, a także posiadać jeden z poniższych dokumentów: paszport, wiza krajowa lub wiza Schengen, wiza z oznaczeniem D lub C lub dokument pobytowy wydany przez inne państwo Schengen, zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważna karta pobytu, wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożony na polskim przejściu granicznym, zgodę komendanta Straży Granicznej, udzielaną podczas przekraczania granicy), konto prowadzone jest tylko w złotych polskich z limitem wpłat w miesiącu, kartę do konta można zamówić podczas otwarcia rachunku - zostanie ona przesłana na adres korespondencyjny, w ofercie ING jest też Konto lokacyjne dla Uchodźców; bank nie wymaga polskiego numeru telefonu ani numeru PESEL;

 • mBank - darmowe przelewy do banków w Ukrainie; aby założyć konto należy posiadać kartę pobytu, dowód osobisty oraz numer PESEL;

 • Millenium Bank – darmowa obsługa konta, brak opłat za wydanie karty i wypłaty z bankomatów, darmowe przelewy zagranicznych klientów indywidulanych realizowane do Ukrainy, niezależnie od obywatelstwa, infolinia w języku ukraińskim (+48 22 598 40 45, dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8-20); do otwarcia konta wystarczy paszport - bank nie wymaga potwierdzenia zamieszkania i zatrudnienia w Polsce, rachunek można otworzyć w każdym oddziale banku, po pobraniu aplikacji mobilnej możliwe jest uruchomienie płatności zbliżeniowych telefonem (tokenizacja karty), co pozwala na natychmiastowe wykorzystanie środków na koncie.

 • Pekao SA - do otwarcia rachunku wystarczy wyłącznie jeden dokument identyfikujący, np. paszport międzynarodowy (z transkrypcją na język łaciński), karta pobytu, ukraiński dowód osobisty ID Card lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. Jeżeli klient nie posiada żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, konto można uruchomić na podstawie polskiego numeru PESEL i krajowego paszportu ukraińskiego. Bank wymaga także polskiego numeru telefonu. Konto można założyć wyłącznie w oddziale banku. Każdy obywatel Ukrainy, który otworzy rachunek w tym banku, może liczyć na: zniesienie opłaty za obsługę karty, zniesienie opłaty za wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą, zniesienie opłat za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą, darmowe prowadzenie rachunku, darmowe wpłaty i wypłaty w oddziale banku, darmowe przelewy. 
 • PKO Bank Polski - PKO Konto bez Granic za darmo na rok z kartą, bez wymogu podawania polskiego adres zamieszkania oraz numeru telefonu, darmowe przelewy do Kredobanku i do wszystkich banków na terenie Ukrainy na okres 3 miesięcy), Konto bez Granic można prowadzić bezpłatnie przez 12 miesięcy od otwarcia, przy otwarciu konta dla obcokrajowców nie jest wymagane: posiadanie adresu zamieszkania w Polsce oraz telefonu polskiego operatora sieci komórkowej, tymczasowa karta do konta wydawana jest w wybranych oddziałach w momencie otwarcia konta, brak opłat za szybki przelew do Kredobanku i za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku na Ukrainie na 3 miesiące, możliwość wymiany hrywien, brak opłat za transakcje, nie ma spreadu, by wykonać transakcje wystarczy ukraiński dowód osobisty (wydany po 2016, w wersji plastikowej – paszport wewnętrzny) albo ukraiński paszport zagraniczny. Aby otworzyć konto należy posiadać jeden z dokumentów : paszport zagraniczny, ukraiński dowód osobisty w wersji plastikowej - paszport wewnętrzny (wydawany od 2016 r.), dowód osobisty kraju Unii Europejskiej lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. Bank daje również możliwość założenia czasowego konta na podstawie dokumentów: powiadomienie o nadaniu PESEL, ukraiński dowód osobisty w wersji książeczkowej, Karta Polaka, dokument stwierdzający tożsamość wystawiony przez polskie urzędy, zaświadczenie z konsulatu potwierdzające tożsamość. Konto to będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie, a klient będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentu weryfikującego jego tożsamość w okresie 6 miesięcy od momentu jego otwarcia. Przy otwarciu konta dla obcokrajowców nie jest wymagane: posiadanie adresu zamieszkania w Polsce oraz telefonu polskiego operatora sieci komórkowej (ale w takim przypadku nie będzie możliwości korzystania z aplikacji mobilnej IKO). Nie trzeba także posiadać numeru PESEL. 
 • Santander Bank - darmowe przelewy wychodzące do banków w Ukrainie oraz przychodzące z Ukrainy dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, zwolnienie z opłat dla ukraińskich klientów za prowadzenie konta w złotych i w walucie, wydanie i użytkowanie kart debetowych w złotych i walucie, brak opłaty miesięcznej za kartę, miniwyciąg, zapytanie o saldo w bankomatach Santader oraz za wznowienie karty, zwolnienie z opłat dla nowych klientów za prowadzenie Konta Jakie Chcę oraz kartę Dopasowaną, do otwarcia konta wystarczy: paszport zagraniczny lub dowód osobisty ukraiński lub wiza typ D lub typ C państwa Schengen bądź też karta pobytu (PL) z zezwoleniem na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karta pobytu innego państwa Schengen, a nawet tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca oraz formularz oświadczający o przybyciu do Polski po 23.02.2022 r, strona dostępna w języku ukraińskim. Bank nie wymaga udokumentowania adresu zamieszkania oraz uzyskiwania dochodów w Polsce, a także posiadania polskiego numeru telefonu!  Do otwarcia konta bank nie wymaga posiadania numeru PESEL. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy konto otwierane jest na podstawie Grażdańskiego paszportu Ukraińskiego. 

Darmowe startery i pakiety minut dla uchodźców 

Do pomocy uchodźcom z Ukrainy dołączają również operatorzy telefonii komórkowej, oferując darmowe startery oraz połączenia. Sprawdzamy, na jaki rodzaj wsparcia można liczyć w poszczególnych firmach. 

Orange i submarka nju mobile: 

 • obniżenie opłaty połączeń na ukraińskie numery stacjonarne oraz komórkowe do 29 groszy za minutę, a więc do poziomu zwykłych połączeń krajowych; 

 • niższe ceny obowiązują w ofertach na abonament oraz na kartę do 10 marca, ale niewykluczone, że rabaty zostaną utrzymane na dłużej; 

 • w Orange Flex - pakiet 100 minut międzynarodowych do Ukrainy za 0 zł ważny przez 30 dni aktywowany za pomocą wpisania w pole „kody promocyjne” w aplikacji Flex kodu UKRAINA; 

 • darmowe startery rozdawane przy granicy oraz pomoc przy okazji przy rejestracji polskich numerów; 

 • operator zwiększył zasięg i pojemność sieci przy punktach granicznych; 

 • zniesienie opłat roamingowych dla operatora Vodafone Ukraine. 

Play: 

 • obniżka ceny połączeń do Ukrainy o ponad 80%, zniżka z 29 na 5 groszy za minutę do największych ukraińskich operatorów komórkowych (Kyivstar, Vodafone, Lifecell). Promocję można aktywować kodem USSD *111*201*1#; 

 • oferowany jest także pakiet 120 darmowych minut do operatorów Kyivstar, Vodafone oraz Lifecell, a także 10 GB do wykorzystania na terenie Polski – dla klientów Play na Kartę; 

 • darmowe startery dla obywateli Ukrainy Plus 6 GB i Plush 12 GB na start, które mają na koncie po 5 zł., dodatkowo aktywacja specjalnego pakietu dla Ukraińców: 500 minut do ukraińskich sieci Kyivstar, Lifecell i Vodafone, a także jednorazowa paczka 10 GB do wykorzystania na terenie Polski. Pakiet 500 minut w ofertach na kartę można aktywować kodem *121*11*9999#. Startery Plusa są dystrybuowane w przygranicznych miastach.;

 • zniesienie opłat roamingowych za połączenia klientów Vodafone Ukraine;

 • udostępnienie kanału Ukraina 24 przez Telewizję Play NOW za darmo dla wszystkich klientów Play;

Plus: 

 • pakiet darmowych 500 minut do Kyivstar, Lifecell i Vodafone można aktywować w przypadku umowy na abonament SMS-em o treści UKRAINA na numer 80125 (ważny do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego). Jednorazowe darmowe 10 GB – w przypadku umowy na kartę można aktywować kodem USSD *136*11*9999; 
 • oferta Plusa na Kartę stworzona specjalnie dla obywateli Ukrainy. Za 35 zł miesięcznie (ważne 30 dni) zapewnione są nielimitowane krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych, nielimitowane krajowe wiadomości SMS/MMS do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych, 15 GB krajowego transferu danych (na terenie Polski); 

 • pakiet 1000 minut z Polski do Ukrainy (do sieci komórkowych Kyivstar, Vodafone i Lifecell). Pakiet można aktywować SMS-em o treści 35 wysłanym pod numer 80988. 

T-Mobile: 

 • pakiety 300 minut (wymiennych na SMS-y) na rozmowy międzynarodowe do Ukrainy w ofertach T-Mobile na abonament, na kartę, mix oraz Heyah na kartę oraz pakiet 10 GB; 

 •  w usługach prepaid (T-Mobile na kartę i Heyah na kartę) dla obywateli Ukrainy przedłużono ważność konta o 100 dni. Pakiety można aktywować w aplikacjach mobilnych „Mój T-Mobile” i „Moja Heyah”, SMS-em, w punktach sprzedaży T-Mobile lub za pośrednictwem biura obsługi klienta pod numerem 602 960 200, który jest dostępny także w j. ukraińskim; 

 • darmowe startery dostępne m.in. w miejscowościach przygranicznych (m.in. w sklepach Żabka, Biedronka, Kolporter, HDS, RUCH, Świat Prasy, Saloniki Trafika, okoliczne stacje benzynowe), na dworcach PKS i PKP;

 • od 2 marca nielimitowane minuty i SMS-y międzynarodowe z Polski do Ukrainy dla wszystkich klientów, w tym biznesowych i użytkowników sieci Heyah.;

 • od 4 marca zniesienie opłat roamingowych dla osób korzystających z kart SIM T-Mobile na terenie Ukrainy;

 • 2 pakiety na kartę z nielimitowanymi minutami i SMS-ami w Polsce i pakietem darmowych minut do Ukrainy oferowane przez submarkę Heayh - za 35 zł miesięcznie (w pakiecie 2000 minut do sieci Vodafone + 200 minut do sieci Kyivstar, aktywowany kodem USSD *150*174*2# oraz za 45 zł miesięcznie: 3000 minut do sieci Vodafone + 300 minut do sieci Kyivstar, aktywowane  kodem USSD *150*175*2#.

Sprawdź, jak zarejestrować kartę/kupić abonament przez Ukraińca

Airbnb pomaga organizować noclegi dla uchodźców 

Platforma Airbnb będąca bazą noclegów oferuje pomoc dla osób, które chcą zapewnić ukraińskim uchodźcom nocleg. Osoby chętne do udzielenia schronienia mogą się zarejestrować na stronie Airbnb. Platforma zapewnia od strony organizacyjnej pomoc w przygotowaniu ogłoszenia oraz weryfikację potrzebujących. 

Kontynuacja nauki dla studentów z Ukrainy na polskich uczelniach i praca dla nauczycieli akademickich

Studenci z Ukrainy, którzy przybili do Polski po 24 lutego 2022 r. mogą kontynuować naukę w Polsce. Nie są wymagane dokumenty potwierdzające poziom kształcenia. W razie ich braku wystarczy oświadczenie samego studenta, a weryfikację poziomu przeprowadzą uczelnie. Studenci mogą ubiegać się też o stypendium socjalne i kredyty studenckie.

Na polskich uczelniach będą mogli podejmować pracę nauczyciele akademiccy z Ukrainy, bez konieczności podchodzenia do konkursów.

Także studenci kierunków lekarskich z Ukrainy mogą kontynuować naukę w Polsce, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Gdzie szukać pomocy?  

Polski rząd przygotował także specjalną platformę Pomagam Ukrainie. Mogą tam się zgłaszać nie tylko udzielający wsparcia, ale też uchodźcy oraz ich opiekunowie. Za pomocą platformy można dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy już po przyjeździe do Polski, jak i jeszcze przed przekroczeniem granicy. Strona dostępna jest także w języku ukraińskim. 

Dobrym źródłem informacji dla uchodźców w Polsce jest serwis Polsha24.com.  Można tam znaleźć najważniejsze informacje oraz szereg pomocnych artykułów.

Bazę pomocy łączącą pomagających z potrzebującym stworzyła też aplikacja Ratownik. Można tam zarówno szukać wsparcia, jak i zgłosić chęć pomocy. Aplikację można pobrać na telefon.

Ważne numery dla uchodźców z Ukrainy

 • +48 222 309 900 - całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępna w języku ukraińskim, angielskim i rosyjskim;
 • +48 22 523 88 80 - infolinia Ambasady RP w Kijowie dla posiadaczy Karty Polaka i Polaków pozostających w Ukrainie
 •  +48 47 721 75 75 - infolinia Ambasady RP w Kijowie z informacjami dla uchodźców,
 •  19524 - Zielona Linia - informacje o pracy, szkoleniach, formach wsparcia odnośnie zatrudnienia
 •  +48 666 383 956 - infolinia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - informacje dotyczące miejsc dla dzieci
 • 48 82 568 51 19 - infolinia Straży Granicznej dotycząca przekraczania granicy
 •  +48 47 721 23 07 - infolinia Policji - informacje dotyczące zaginionych.

Co warto wiedzieć?

 1. Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną opiekę medyczną. 
 2. Niektórzy ubezpieczyciele oferują darmowe krótkoterminowe ubezpieczenie samochodu.
 3. Operatorzy sieci komórkowych rozdają na granicy darmowe startery oraz przygotowują specjalne pakiety dla Ukraińców.
 4. Uchodźcy mogą też szukać noclegu na Airbnb oraz pomocy na stronach rządowych. 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z darmowej opieki medycznej?

  W ramach publicznych placówek medycznych oferowane są porady oraz leczenie dla uchodźców na takich samych zasadach jak dla polskich obywateli. Dodatkowo, w serwisie uamed.pl można znaleźć dane kontaktowe do lekarzy specjalistów udzielających pomocy bezpłatnie.

 2. Gdzie uchodźcy otrzymają bezpłatne ubezpieczenie samochodu?

  Taką opcję, tzw. OC graniczne oferują PZU, Warta oraz Ergo Hestia. Szczegółowe informacje można otrzymać na infolinii oraz od agentów działających na granicy.

 3. Jakie wsparcie dla uchodźców oferują banki?

  Oferowane są między innymi darmowe przelewy do Ukrainy oraz z Ukrainy. Uchodźmy mogą też bezpłatnie założyć konto oraz korzystać z darmowych wypłat w bankomatach, w złotówkach oraz w innych walutach.

 4. Czy połączenia telefoniczne z Ukrainą są bezpłatne?

  Większość operatorów komórkowych daje taką możliwość. Uchodźcom rozdawane są też darmowe startery z szeregiem darmowych pakietów minut i SMS-ów.

 5. Czy uchodźcy z Ukrainy otrzymają wsparcie socjalne?

  Osoby posiadające prawo do stałego pobytu na terenie Polski będą mogły się ubiegać o wsparcie w ramach 500+, świadczenia rodzinne oraz inne dodatki socjalne.

 6. Czy uchodźcy z Ukrainy otrzymają PESEL?

  Tak. Rząd stworzy taką możliwość, wnioskować będzie można na tych samych zasadach jak o dowód osobisty.