Polisa turystyczna dla seniora powinna zapewniać odpowiednio wysoką sumę kosztów leczenia, NNW, OC, szeroki zakres Assistance, a także co najważniejsze - stosowne rozszerzenia, jeśli podróżujący cierpi na przewlekłe schorzenie, lub planuje aktywności podczas wyjazdu. Wybór odpowiedniej polisy turystycznej to klucz do udanego urlopu. 

Osoby starsze przed wyjazdem powinny samodzielnie się ubezpieczyć. Wybierając polisę turystyczną, szczególną uwagę muszą zwrócić na rozszerzenie zakresu ochrony o choroby przewlekłe. Sprawdziliśmy, jaki wpływ ma wiek podróżnego na cenę ubezpieczenia turystycznego oraz na jakie elementy polisy podróżnej powinni zwrócić uwagę seniorzy.  Analizujemy również, ile kosztuje ubezpieczenie dla osoby starszej i jak w prosty sposób je kupić. 

Ubezpieczenie turystyczne dla seniora, a EKUZ. Dlaczego karta nie wystarczy?

Podczas wyjazdów do jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), wiele osób - zwłaszcza starszych - decyduje się skorzystać jedynie z podstawowej ochrony, w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Turyści wierzą, że nieodpłatna pomoc medyczna za granicą - jeśli podczas urlopu okaże się konieczna - będzie odbywała się na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w naszym kraju. Niestety w praktyce wygląda to nieco inaczej. 

Na stronie pacjdent.gov.pl czytamy, że posiadając EKUZ:

Prawo do leczenia przysługuje Ci na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajesz. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Np. we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.

Ubezpieczeniowa karta wydawana bezpłatnie przez NFZ, refunduje więc wyłącznie podstawowe świadczenia medyczne za granicą. EKUZ często nie pokrywa (lub pokrywa jedynie częściowo) nawet prostych usług medycznych, takich jak transport karetką, czy dodatkowe badania w szpitalu.

W odróżnieniu od polisy turystycznej, nie zapewnia również dodatkowych świadczeń, jak np. OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie bagażu. W związku z tym przed wyjazdem na wymarzone wakacje seniorzy samodzielnie powinni dopasować polisę turystyczną do własnych potrzeb. 

Kiedy EKUZ pomoże? 

 • W razie zachorowania na COVID-19. 

 • Gdy konieczna jest nagła pomoc, a leczenie jest niezbędne i nieplanowane. 

 • W sytuacjach zagrożenia życia. 

 • Kiedy kraj, do którego wyjeżdżamy, w ramach publicznej opieki zdrowotnej oferuje swoim obywatelom szeroki zakres usług. 

Czego EKUZ najczęściej nie refunduje? 

 • Prywatna opieka medyczna 

 • Specjalistyczne badania 

 • Leczenie stomatologiczne 

 • Niektóre leki (mogą być częściowo refundowane) 

 • Koszty ratownictwa 

 • Transport powrotny poszkodowanej osoby do kraju 

 • Kwarantanna lub izolacja w związku z COVID-19 

Senior czyli kto? Jak ubezpieczyciele definiują osobę starszą?

Każdy ubezpieczyciel ma własne wytyczne w tym zakresie. Przeanalizowaliśmy ofertę towarzystw dostępnych w naszym kalkulatorze i w tabeli poniżej prezentujemy, od jakiego wieku ubezpieczony będzie traktowany jako senior.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

SENIOR

Allianz 

od 70 lat

Axa Partners

od 70 lat

Europa Ubezpieczenia

-

Generali

powyżej 60 lat

Nationale-Nederlanden

od 65 lat

Proama

powyżej 60 lat

Signal Iduna

powyżej 65 lat

Wiener

powyżej 65 lat

Ubezpieczenie turystyczne dla seniora - czy cena zależy od wieku? 

Osoby starsze niestety muszą liczyć się z wyższą ceną polisy turystycznej. Towarzystwa ubezpieczeniowe oceniają, że seniorzy częściej cierpią na różnego rodzaju choroby, a także w ich przypadku istnieje większe ryzyko kontuzji i wypadków. Mimo to nie warto rezygnować z ubezpieczenia, ponieważ gwarantuje ono opiekę medyczną oraz pokrycie innych kosztów związanych z problemami zdrowotnymi w podróży. 

Ubezpieczenie turystyczne dla seniora – najważniejsze elementy

Wybierając optymalną polisę turystyczną dla seniora, należy zawsze dokładnie zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne dla seniora

W szczególności warto zwrócić uwagę na: 

1. Sumę gwarantowaną kosztów leczenia

Rekomendowana suma ubezpieczenia kosztów leczenia zależy od miejsca wypoczynku. Dla państw leżących w Europie jest to 30 tys. euro, a poza Starym Kontynentem 60 tys. euro. Natomiast wybierając się do Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Australii, suma gwarantowana powinna opiewać na co najmniej 120 tys. euro. Są to bowiem państwa znane z bardzo drogiej opieki medycznej.

2. Ratownictwo 

W większości państw na świecie koszty ratownictwa pokrywa poszkodowany z własnych środków. Jeśli wypadek zdarzy się w trudno dostępnym miejscu i do akcji zostanie zaangażowany śmigłowiec, trzeba liczyć się z rachunkiem od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Warto więc zastanowić się nad polisą turystyczną gwarantującą pokrycie tych wydatków do sumy 100 tys. euro. 

3. Assistance i transport medyczny do Polski

W niektórych przypadkach dłuższe leczenie za granicą może okazać się nieopłacalne lub niewystarczające ze względu na złą jakość opieki medycznej. Jednak ze względu na stan zdrowia, podróż zwykłym samolotem pasażerskim może być niemożliwa. Niezbędne jest wtedy zorganizowanie specjalnego transportu medycznego z wykwalifikowaną załogą. Wiąże się to niestety z ogromnymi kosztami, dlatego polisa turystyczna dla seniora powinna zawierać tę usługę w opcji “bez ograniczeń”. Usługa assistance w zależności od pakietu zapewni nam takie udogodnienia jak np. pomoc tłumacza albo usługi kierowcy zastępczego. 

4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Czasem doraźna pomoc medyczna jest niewystarczająca. Jeśli senior ulegnie wypadkowi podczas wyjazdu i dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie ręki lub nogi), po powrocie konieczna może być np. rehabilitacja. Dzięki opcji NNW otrzyma odszkodowanie za poniesione szkody. Ostateczna suma, którą wypłaci ubezpieczyciel, zostanie obliczona procentowo według tabeli zawartej w OWU. Im większa będzie suma NNW, tym większą kwotę później otrzyma senior.

Przykład

Podczas wakacji w Tajlandii senior doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci złamania ręki. Posiadał ubezpieczenie turystyczne z opcją NNW z sumą gwarantowaną w wysokości 20 000 zł, więc po powrocie do kraju zwrócił się do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę odszkodowania. Ubezpieczyciel wypłacił rekompensatę w kwocie 2000 zł, ponieważ uraz został oceniony przez współpracującego z nim lekarza na 10% (10% trwałego uszczerbku na zdrowiu - z NNW w kwocie 20 000 zł = 2000 zł).

UWAGA! Przed zakupem polisy należy sprawdzić, w jakich przypadkach ubezpieczyciel zastrzega sobie wyłączenie odpowiedzialności. Jeśli okaże się, że uraz, którego doznał senior był na tej liście, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania.

5. OC w życiu prywatnym 

Senior podczas zagranicznych wakacji poprzez nieuwagę może również spowodować uraz lub zniszczenia mienia osoby trzeciej. Wystarczy wytrącić telefon z ręki przechodnia albo potrącić jakiś przedmiot w sklepie. W efekcie jeśli poszkodowany nas pozwie i sąd przyzna mu rację, to z własnych środków będziemy musieli wypłacić mu odszkodowanie. Natomiast jeśli posiadamy polisę turystyczną z rozszerzeniem o OC w życiu prywatnym, to zrobi to ubezpieczyciel.

6. Ubezpieczenie bagażu 

Podczas podróży za granicą seniorowi może zostać skradziona walizka lub torba, bądź przewoźnik lotniczy może je zagubić. W takim przypadku warto posiadać polisę turystyczną z ubezpieczeniem bagażu. Należy jednak pamiętać, że zwykle w podstawowym wariancie sprzęt elektroniczny nie jest uwzględniany, więc jeśli zabieramy za sobą laptopa albo kamerę, należy dodatkowo je ubezpieczyć.

Ubezpieczenie turystyczne  dla seniora – rozszerzenie o choroby przewlekłe 

Wraz z wiekiem seniorzy są bardziej podatni na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, zwyrodnienie kręgosłupa, nadciśnienie, czy niedoczynność tarczycy. Ubezpieczenie od powikłań związanych z chorobami przewlekłymi to osobny wariant polisy, więc cierpiąc na takie schorzenia, należy bezwzględnie zgłosić to ubezpieczycielowi.

Wówczas za dodatkową opłata towarzystwo ubezpieczeniowe rozszerzy zakres ochrony polisy turystycznej. W innym wypadku może ono odmówić pokrycia kosztów leczenia. 

Za choroby przewlekłe uważane są wszystkie te, w przypadku których mówimy o charakterze trwałym, oraz te wymagające stałego nadzoru ze strony lekarza lub trwałego leczenia. Zaliczamy do nich głównie: nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba wieńcowa, nowotwory, przewlekłe choroby układu oddechowego, niewydolność serca, czy cukrzyca).

Co wskazuje na to, że choroba może zostać uznana za przewlekłą? 

 • Konieczność specjalistycznego leczenia lub specjalistycznej, długoterminowej opieki 

 • Stały nadzór lekarza 

 • Długi okres trwania choroby (lub jej nawroty) 

 • Objawy utrzymujące się przynajmniej 3 miesiące lub często nawracające 

 • Niejednoznaczny przebieg choroby 

 • Najczęściej nieuleczalny charakter 

 • Konieczność regularnego przyjmowania leków 

Jak ubezpieczyciele definiują choroby przewlekłe? 

Każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jasno informuje, czy wymaga dodatkowej składki dla osób chorujących przewlekle.

W tabeli poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje odnośnie najpopularniejszych ubezpieczycieli:

Ubezpieczyciel 

Definicja choroby przewlekłej 

PZU 

Choroba przewlekła – choroba zdiagnozowana przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o długotrwałym przebiegu, trwającą zwykle miesiącami lub latami, na którą chorował ubezpieczony w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, niezależnie od tego czy wymagała interwencji medycznej czy też nie. 

Warta 

Choroby przewlekłe – choroby o długotrwałym przebiegu, trwające zwykle miesiącami lub latami, stale bądź okresowo leczone. 

Generali 

Choroba przewlekła – choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia 

Allianz 

Choroba przewlekła – choroba charakteryzująca się powolnym rozwojem lub długookresowym przebiegiem, jeśli: 1. zdiagnozowano ją przed objęciem ochroną z tytułu umowy 

ubezpieczenia, lub 2. z jej powodu rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze w okresie 12 miesięcy przed objęciem ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia 

Jakie rozszerzenia ochrony dla seniora wybrać? 

Rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego dla seniora, to podstawa udanego urlopu i gwarancji poczucia bezpieczeństwa podczas wyjazdu. To niezwykle ważny aspekt, o którym należy pamiętać na etapie wyboru konkretnej polisy. Jeśli więc jesteś seniorem, pamiętaj aby Twoja polisa zapewniała Ci rozszerzenie:

 • w przypadku aktywności sportowych – szczególnie istotne, jeżeli podczas urlopu seniorzy planują spędzać czas aktywnie, np. uprawiając sporty. 

 • jeśli borykasz się z chorobą przewlekłą – będzie niezbędne, jeżeli wyjeżdżająca w zagraniczną podróż osoba choruje trwale, np. na cukrzycę, czy nadciśnienie.

Wyjazd z biurem podróży a ubezpieczenie dla seniora

W pakietach oferowanych przez biura podróży zwykle zawarte jest także ubezpieczenie turystyczne. Najczęściej jednak zawierają podstawowy zakres ochrony w zakresie niskich sum gwarantowanych kosztów leczenia i NNW. Oznacza to, że nie posiadają ważnych świadczeń dla podróżujących seniorów, jak np. rozszerzenie o choroby przewlekłe czy OC w życiu prywatnym.

 

W związku z tym warto, aby seniorzy samodzielnie wybrali polisę turystyczną dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. W prosty sposób można to zrobić w kalkulatorze rankomat.pl, w którym dostępnych jest kilkadziesiąt ofert różnych ubezpieczycieli. Co ważne, zaznaczając w jednym z pól opcję „choroby przewlekłe”, użytkownikowi wyświetlą się jedynie propozycje zawierające tego typu rozszerzenie. Dzięki temu zyska się pewność, że ochrona będzie pełna, nawet w przypadku osób wymagających dodatkowej opieki medycznej.

Magdalena KajzerMagdalena Kajzer

Ile kosztuje ubezpieczenie dla seniora?

Ubezpieczyciele oceniają ryzyko zachorowań wśród seniorów jako wyższe niż u pozostałych turystów, więc osoby starsze muszą się liczyć z wyższymi kosztami ubezpieczenia. Jednak w kalkulatorze rankomat.pl najtańszą polisę turystyczną można kupić już za zaledwie 4,64 zł dziennie. Natomiast ubezpieczenie podróżne z optymalnym zakresem ochrony dla seniora można kupić za 13 zł dziennie.

Poniżej prezentujemy przykładowe oferty dla osoby w wieku 70 lat, wyjeżdżającej na wakacje w Europie w wariancie bez rozszerzenia chorób przewlekłych:

Ubezpieczenie dla seniora
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Signal Iduna
Koszty leczenia
94 445 zł
Ratownictwo
33 059 zł
Bagaż
-
5,93 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł83 sporty objęte ochronązdarzenia pod wpływem alkoholuubezpieczenie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
6,36 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe: 150 000 zł60 sportów objętych ochronązdarzenia pod wpływem alkoholuubezpieczenie COVID-19
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
6,42 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 złOC sportowe: 50 000 zł49 sportów objętych ochronąubezpieczenie COVID-19
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
14,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuubezpieczenie COVID-19
Ubezpieczenie dla seniora
Signal Iduna
5,93 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
94 445 zł
Ratownictwo
33 059 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł83 sporty objęte ochronązdarzenia pod wpływem alkoholuubezpieczenie COVID-19
Nationale-Nederlanden
6,36 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe: 150 000 zł60 sportów objętych ochronązdarzenia pod wpływem alkoholuubezpieczenie COVID-19
Allianz
6,42 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 złOC sportowe: 50 000 zł49 sportów objętych ochronąubezpieczenie COVID-19
Generali
14,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuubezpieczenie COVID-19

Tyle zapłaci za ochronę na czas wyjazdu ta sama osoba, ale z rozszerzeniem o choroby przewlekłe:

Ubezpieczenie dla seniora - choroby przewlekłe
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Signal Iduna
Koszty leczenia
90 023 zł
Ratownictwo
27 007 zł
Bagaż
-
5,91 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 15 000 złpandemia Covid-1983 sporty
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
11,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złPandemia Covid-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
11,62 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe60 sportówPandemia Covid-19
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
24,08 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 złOC sportowe49 sportówPandemia Covid-19
Ubezpieczenie dla seniora - choroby przewlekłe
Signal Iduna
5,91 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
90 023 zł
Ratownictwo
27 007 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 15 000 złpandemia Covid-1983 sporty
Generali
11,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złPandemia Covid-19
Nationale-Nederlanden
11,62 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe60 sportówPandemia Covid-19
Allianz
24,08 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 złOC sportowe49 sportówPandemia Covid-19

Co warto wiedzieć?

 1. Seniorzy płacą drożej za ubezpieczenie turystyczne ze względu na wyższe ryzyko zachorowania.
 2. EKUZ dla seniora podczas wakacji to zdecydowanie za mało. 
 3. Seniorzy cierpiący na choroby przewlekłe muszą rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego.
 4. Najtańsze ubezpieczenie turystyczne dla seniora kosztuje około 5 zł dziennie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy senior może wykupić ubezpieczenie turystyczne?

  Tak, każda osoba ma prawo ubezpieczyć się na czas wyjazdu za granicę. Trzeba jednak pamiętać, że towarzystwa traktują podeszły wiek jako ryzyko i składka ubezpieczeniowa może być wyższa.

 2. Czy osoba starsza chorująca przewlekle (np. na cukrzycę lub nadciśnienie) może się ubezpieczyć na wyjazd za granicę?

  Tak, ale podczas wykonywania kalkulacji należy zaznaczyć, że jest się osobą chorą przewlekle. Wówczas zostanie zaprezentowana oferta z rozszerzeniem ochrony. Standardowa polisa nie pokrywa bowiem skutków zaostrzenia się chorób przewlekłych.

 3. Co jeśli podczas wyjazdu zagranicznego zostanie zdiagnozowana choroba przewlekła? Czy ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia?

  Jeśli osoba ubezpieczona nie miała wcześniej zdiagnozowanej żadnej choroby przewlekłej i nie pozostawała pod opieką lekarza, ani nie przyjmowała leków, to zachorowanie zostanie zaklasyfikowane jako nagłe i koszty hospitalizacji zostaną pokryte w ramach standardowej ochrony.

 4. Czy ubezpieczenie turystyczne dla seniora jest obowiązkowe?

  Ubezpieczenie turystyczne dla seniora nie jest obowiązkowe, ale każdy turysta wyjeżdżający na urlop za granicę powinien je wykupić, aby uchronić się przed wysokimi kosztami w razie choroby lub wypadku podczas podróży. 

 5. Czy EKUZ nie wystarczy na wyjazd?

  Niestety nie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia jedynie podstawową, bezpłatną opiekę medyczną i to tylko w krajach członkowskich UE i EFTA. Poza Europą, lub w przypadku bardziej skomplikowanych usług, nieubezpieczona osoba pokrywa z własnej kieszeni. 

 6. Dlaczego seniorzy muszą zapłacić za ubezpieczenie więcej?

  Seniorzy muszą zapłacić więcej za ubezpieczenie, ponieważ podeszły wiek turysty dla większości ubezpieczycieli oznacza większe ryzyko wystąpienia choroby podczas podróży. 

 7. Czym jest ubezpieczenie podróżne dla seniora?

  Ubezpieczenie na wyjazd dla seniora to ochrona podczas podróży zagranicznych, w ramach której ubezpieczona osoba otrzyma pomoc i ewentualne odszkodowanie, jeśli podczas wyjazdu dojdzie do wypadku, choroby, lub innego nieszczęścia.