42,9% seniorów podróżuje za granicę – tak wynika z raportu „Jak podróżują Polacy?” ABRiO SW RESEARCH. Osoby starsze przed wyjazdem powinny samodzielnie się ubezpieczyć. Wybierając polisę turystyczną, szczególną uwagę muszą zwrócić na rozszerzenie zakresu ochrony o choroby przewlekłe. 

Sprawdziliśmy, jaki wpływ ma wiek podróżnego na cenę ubezpieczenia turystycznego oraz na jakie elementy polisy podróżnej powinni zwrócić uwagę seniorzy.  Analizujemy również, ile kosztuje ubezpieczenie dla osoby starszej i jak w prosty sposób je kupić.

Senior czyli kto? Jak ubezpieczyciele definiują osobę starszą?

Każdy ubezpieczyciel ma własne wytyczne w tym zakresie. Przeanalizowaliśmy ofertę towarzystw dostępnych w naszym kalkulatorze i w tabeli poniżej prezentujemy, od jakiego wieku ubezpieczony będzie traktowany jako senior.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

SENIOR

Allianz 

od 70 lat

Axa Assistance

od 70 lat

Europa Ubezpieczenia

-

Generali

powyżej 60 lat

Nationale-Nederlanden

od 65 lat

Proama

powyżej 60 lat

Signal Iduna

powyżej 65 lat

Wiener

powyżej 65 lat

Ubezpieczenie turystyczne dla seniora - czy cena zależy od wieku? 

Osoby starsze niestety muszą liczyć się z wyższą ceną polisy turystycznej. Towarzystwa ubezpieczeniowe oceniają, że seniorzy częściej cierpią na różnego rodzaju choroby, a także w ich przypadku istnieje większe ryzyko kontuzji i wypadków. Mimo to nie warto rezygnować z ubezpieczenia, ponieważ gwarantuje ono opiekę medyczną oraz pokrycie innych kosztów związanych z problemami zdrowotnymi w podróży. 

Ubezpieczenie turystyczne dla seniora – najważniejsze elementy

Wybierając optymalną polisę turystyczną dla seniora, należy zawsze dokładnie zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne dla seniora

W szczególności warto zwrócić uwagę na: 

1. Sumę gwarantowaną kosztów leczenia

Rekomendowana suma ubezpieczenia kosztów leczenia zależy od miejsca wypoczynku. Dla państw leżących w Europie jest to 30 tys. euro, a poza Starym Kontynentem 60 tys. euro. Natomiast wybierając się do Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Australii, suma gwarantowana powinna opiewać na co najmniej 120 tys. euro. Są to bowiem państwa znane z bardzo drogiej opieki medycznej.

2. Ratownictwo 

W większości państw na świecie koszty ratownictwa pokrywa poszkodowany z własnych środków. Jeśli wypadek zdarzy się w trudno dostępnym miejscu i do akcji zostanie zaangażowany śmigłowiec, trzeba liczyć się z rachunkiem od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Warto więc zastanowić się nad polisą turystyczną gwarantującą pokrycie tych wydatków do sumy 100 tys. euro. 

3. Assistance i transport medyczny do Polski

W niektórych przypadkach dłuższe leczenie za granicą może okazać się nieopłacalne lub niewystarczające ze względu na złą jakość opieki medycznej. Jednak ze względu na stan zdrowia, podróż zwykłym samolotem pasażerskim może być niemożliwa. Niezbędne jest wtedy zorganizowanie specjalnego transportu medycznego z wykwalifikowaną załogą. Wiąże się to niestety z ogromnymi kosztami, dlatego polisa turystyczna dla seniora powinna zawierać tę usługę w opcji “bez ograniczeń”. Usługa assistance w zależności od pakietu zapewni nam takie udogodnienia jak np. pomoc tłumacza albo usługi kierowcy zastępczego. 

4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Czasem doraźna pomoc medyczna jest niewystarczająca. Jeśli senior ulegnie wypadkowi podczas wyjazdu i dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie ręki lub nogi), po powrocie konieczna może być np. rehabilitacja. Dzięki opcji NNW otrzyma odszkodowanie za poniesione szkody. Ostateczna suma, którą wypłaci ubezpieczyciel, zostanie obliczona procentowo według tabeli zawartej w OWU. Im większa będzie suma NNW, tym większą kwotę później otrzyma senior.

Przykład

Podczas wakacji w Tajlandii senior doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci złamania ręki. Posiadał ubezpieczenie turystyczne z opcją NNW z sumą gwarantowaną w wysokości 20 000 zł, więc po powrocie do kraju zwrócił się do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę odszkodowania. Ubezpieczyciel wypłacił rekompensatę w kwocie 2000 zł, ponieważ uraz został oceniony przez współpracującego z nim lekarza na 10% (10% trwałego uszczerbku na zdrowiu - z NNW w kwocie 20 000 zł = 2000 zł).

UWAGA! Przed zakupem polisy należy sprawdzić, w jakich przypadkach ubezpieczyciel zastrzega sobie wyłączenie odpowiedzialności. Jeśli okaże się, że uraz, którego doznał senior był na tej liście, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania.

5. OC w życiu prywatnym 

Senior podczas zagranicznych wakacji poprzez nieuwagę może również spowodować uraz lub zniszczenia mienia osoby trzeciej. Wystarczy wytrącić telefon z ręki przechodnia albo potrącić jakiś przedmiot w sklepie. W efekcie jeśli poszkodowany nas pozwie i sąd przyzna mu rację, to z własnych środków będziemy musieli wypłacić mu odszkodowanie. Natomiast jeśli posiadamy polisę turystyczną z rozszerzeniem o OC w życiu prywatnym, to zrobi to ubezpieczyciel.

6. Ubezpieczenie bagażu 

Podczas podróży za granicą seniorowi może zostać skradziona walizka lub torba, bądź przewoźnik lotniczy może je zagubić. W takim przypadku warto posiadać polisę turystyczną z ubezpieczeniem bagażu. Należy jednak pamiętać, że zwykle w podstawowym wariancie sprzęt elektroniczny nie jest uwzględniany, więc jeśli zabieramy za sobą laptopa albo kamerę, należy dodatkowo je ubezpieczyć.

Ubezpieczenie turystyczne  dla seniora – rozszerzenie o choroby przewlekłe 

Wraz z wiekiem seniorzy są bardziej podatni na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, zwyrodnienie kręgosłupa, nadciśnienie, czy niedoczynność tarczycy. Ubezpieczenie od powikłań związanych z chorobami przewlekłymi to osobny wariant polisy, więc cierpiąc na takie schorzenia, należy bezwzględnie zgłosić to ubezpieczycielowi.

Wówczas za dodatkową opłata towarzystwo ubezpieczeniowe rozszerzy zakres ochrony polisy turystycznej. W innym wypadku może ono odmówić pokrycia kosztów leczenia. 

choroby przewlekłe

Każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jasno informuje, czy wymaga dodatkowej składki dla osób chorujących przewlekle. W tabeli poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje odnośnie ubezpieczycieli, których oferta ubezpieczeniowa jest dostępna w naszym kalkulatorze:
 

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Osoby przewlekle chore

Allianz

Zakres ochrony nigdy nie obejmuje skutków leczenia lub zaostrzenia i powikłań chorób przewlekłych (możliwe rozszerzenie za dodatkową dopłatą).

Aviva

Ochrona jest ograniczona. W przypadku wystąpienia skutków nagłego zachorowania wynikającego z choroby przewlekłej, limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 10% sumy ubezpieczenia (po dopłacie składki ten limit może wzrosnąć do 100% sumy ubezpieczenia).

Uniqa

Wymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.

Nationale-Nederlanden

Wymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.

Wiener

Wymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.

Nationale Nederlanden

Wymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.

Signal Iduna

Wymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.

TU Europa

Wymaga rozszerzenia polisy turystycznej o skutki chorób przewlekłych.

Wyjazd z biurem podróży a ubezpieczenie dla seniora

W pakietach oferowanych przez biura podróży zwykle zawarte jest także ubezpieczenie turystyczne. Najczęściej jednak zawierają podstawowy zakres ochrony w zakresie niskich sum gwarantowanych kosztów leczenia i NNW. Oznacza to, że nie posiadają ważnych świadczeń dla podróżujących seniorów, jak np. rozszerzenie o choroby przewlekłe czy OC w życiu prywatnym.

W związku z tym warto, aby seniorzy samodzielnie wybrali polisę turystyczną dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. W prosty sposób można to zrobić w kalkulatorze rankomat.pl, w którym dostępnych jest kilkadziesiąt ofert różnych ubezpieczycieli. Co ważne, zaznaczając w jednym z pól opcję „choroby przewlekłe”, użytkownikowi wyświetlą się jedynie propozycje zawierające tego typu rozszerzenie. - mówi Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych z rankomat.pl - Dzięki temu zyska się pewość, że ochrona będzie pełna, nawet w przypadku osób wymagających dodatkowej opieki medycznej - dodaje.

Dlaczego EKUZ nie wystarczy?

Podczas wyjazdów do państw należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), wiele osób ogranicza zakres ochrony jedynie do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

Niestety karta wydawana bezpłatnie przez NFZ refunduje wyłącznie podstawowe świadczenia medyczne za granicą. EKUZ w ogóle nie pokrywa m.in. kosztów akcji ratowniczej czy transportu medycznego do Polski. 

W odróżnieniu od polisy turystycznej, nie zawiera również dodatkowych świadczeń, jak np. OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie bagażu. W związku z tym przed wyjazdem na wymarzone wakacje seniorzy samodzielnie powinni dopasować polisę turystyczną do własnych potrzeb.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla seniora?

Ubezpieczyciele oceniają ryzyko zachorowań wśród seniorów jako wyższe niż u pozostałych turystów, więc osoby starsze muszą się liczyć z wyższymi kosztami ubezpieczenia. Jednak w kalkulatorze rankomat.pl najtańszą polisę turystyczną można kupić już za zaledwie 4,64 zł dziennie. Natomiast ubezpieczenie podróżne z optymalnym zakresem ochrony dla seniora można kupić za 13 zł dziennie.

 Poniżej prezentujemy przykładowe oferty dla osoby w wieku 70 lat, wyjeżdżającej na wakacje w Europie w wariancie bez rozszerzenia chorób przewlekłych:

Ubezpieczenie dla seniora
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Signal Iduna
Koszty leczenia
90 023 zł
Ratownictwo
27 007 zł
Bagaż
-
4,93 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 15 000 złpandemia Covid-1983 sporty
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
5,81 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe60 sportówPandemia Covid-19
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
9,63 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 złOC sportowe49 sportówPandemia Covid-19
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
11,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złPandemia Covid-19
Ubezpieczenie dla seniora
Signal Iduna
4,93 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
90 023 zł
Ratownictwo
27 007 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 15 000 złpandemia Covid-1983 sporty
Nationale-Nederlanden
5,81 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe60 sportówPandemia Covid-19
Allianz
9,63 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 złOC sportowe49 sportówPandemia Covid-19
Generali
11,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złPandemia Covid-19

Tyle zapłaci za ochronę na czas wyjazdu ta sama osoba, ale z rozszerzeniem o choroby przewlekłe:

Ubezpieczenie dla seniora - choroby przewlekłe
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Signal Iduna
Koszty leczenia
90 023 zł
Ratownictwo
27 007 zł
Bagaż
-
5,91 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 15 000 złpandemia Covid-1983 sporty
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
11,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złPandemia Covid-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
11,62 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe60 sportówPandemia Covid-19
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
24,08 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 złOC sportowe49 sportówPandemia Covid-19
Ubezpieczenie dla seniora - choroby przewlekłe
Signal Iduna
5,91 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
90 023 zł
Ratownictwo
27 007 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 15 000 złpandemia Covid-1983 sporty
Generali
11,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złPandemia Covid-19
Nationale-Nederlanden
11,62 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe60 sportówPandemia Covid-19
Allianz
24,08 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 złOC sportowe49 sportówPandemia Covid-19

Co warto wiedzieć?

 1. 42,9% polskich seniorów podróżuje za granicę. 
 2. Seniorzy płacą drożej za ubezpieczenie turystyczne ze względu na wyższe ryzyko zachorowania.
 3. Seniorzy cierpiący na choroby przewlekłe muszą rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego.
 4. Najtańsze ubezpieczenie turystyczne dla seniora kosztuje około 5 zł dziennie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy senior może wykupić ubezpieczenie turystyczne?

  Tak, każda osoba ma prawo ubezpieczyć się na czas wyjazdu za granicę. Trzeba jednak pamiętać, że towarzystwa traktują podeszły wiek jako ryzyko i składka ubezpieczeniowa może być wyższa.
 2. Czy osoba starsza chorująca przewlekle (np. na cukrzycę lub nadciśnienie) może się ubezpieczyć na wyjazd za granicę?

  Tak, ale podczas wykonywania kalkulacji należy zaznaczyć, że jest się osobą chorą przewlekle. Wówczas zostanie zaprezentowana oferta z rozszerzeniem ochrony. Standardowa polisa nie pokrywa bowiem skutków zaostrzenia się chorób przewlekłych.
 3. Co jeśli podczas wyjazdu zagranicznego zostanie zdiagnozowana choroba przewlekła? Czy ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia?

  Jeśli osoba ubezpieczona nie miała wcześniej zdiagnozowanej żadnej choroby przewlekłej i nie pozostawała pod opieką lekarza, ani nie przyjmowała leków, to zachorowanie zostanie zaklasyfikowane jako nagłe i koszty hospitalizacji zostaną pokryte w ramach standardowej ochrony.