Ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez pracodawców to już norma, ale nie zawsze takie rozwiązanie będzie korzystne dla pracownika. Szczególnie gdy polisa firmowa ma wąski zakres ochrony. Sprawdzamy, co proponuje Allianz.

Rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi jest spowodowane przez niewydolność publicznego systemu opieki medycznej. W samym tylko rok 2016 średni czas oczekiwania na świadczenia medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wynosił aż 3 miesiące – donosi portal hrtrendy.pl.

Alternatywą są polisy zdrowotne oferowane w firmach, np. jako część pakietu socjalnego – obok karty multisport, dofinansowania do posiłków czy wczasów.

Polisa na zdrowie – co proponuje Allianz?

Tym razem sprawdzamy możliwości ubezpieczenia zdrowotnego na przykładzie TU Allianz. Ubezpieczyciel oferuje pracodawcom, w ramach polisy grupowej dla zatrudnionych, 3 produkty:

 • Allianz Opieka Zdrowotna,
 • Allianz Opieka Szpitalna,
 • Allianz Best Doctors.

Sprawdzamy, na czym polega praktyczna ochrona w każdym z produktów, jaki jest zakres, wyłączenia odpowiedzialności, jakie są limity wieku, jak długo trwa umowa i jak często można opłacać składkę.

Pracodawca może zdecydować o wyborze wariantu polisy zdrowotnej dla swojej firmy. 6 programów ambulatoryjnej opieki medycznej: Premium, Komfort, Optimum, Maximum, Prestige VIP i Dla Rodzica to dostęp do wielu lekarzy specjalistów, podstawowych i specjalistycznych badań, wizyt domowych oraz szczepień w prywatnych placówkach medycznych w całej Polsce.

Allianz Opieka Zdrowotna – ponad 250 badań

W ramach polisy Opieka Zdrowotna w Allianz możemy uzyskać zarówno łatwy i szybki dostęp do lekarza, jak również darmowo wykonamy sporą liczbę badań diagnostycznych. Zakres polisy obejmuje dostęp do:

 • ponad 2 000 placówek medycznych w całej Polsce
 • 48 lekarzy różnych specjalizacji;
 • ponad 60 zabiegów ambulatoryjnych;
 • ponad 260 specjalistycznych badań;
 • usług prowadzenia ciąży i zwrot kosztów poniesionych za udział w szkole rodzenia;
 • szczepień profilaktycznych;
 • rehabilitacji oraz leczenia stomatologicznego.

Opieka Zdrowotna – kto jest ubezpieczony?

Pakiet IndywidualnyPakiet PartnerskiPakiet RodzinnyPakiet Dla Rodzica
 • pracownik
 • pracownik i jego 1 dziecko

lub

 • pracownik i jego współmałżonek
  albo partner
 • pracownik i jego współmałżonek
  albo partner
 • dzieci własne lub przysposobione,
  które nie ukończyły 25. roku życia
 • pracownik
 • rodzice pracownika
 • teściowie pracownika

Tabela 1. Na podstawie OWU Allianz

Allianz Opieka Zdrowotna to m.in. pakiet usług opiekuńczych. Assistance zapewnia:

 • opiekę pielęgniarki i pomoc domową po hospitalizacji;
 • dostarczenie leków;
 • wizyty pielęgniarki po wypadku;
 • wsparcie psychologa w trudnych życiowych chwilach; 
 • infolinię medyczną – Baby Assistance oraz Zdrowe Żywienie;
 • pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem;
 • transport medyczny.

Oprócz assistance ubezpieczyciel oferuje 12 dodatków obejmujących m.in.:

 • 30 zabiegów rehabilitacyjnych, opiekę stomatologiczną;
 • zwrot kosztów za kupione leki – nawet do 1000 zł;
 • wypłatę dziennego świadczenia za nieprzerwany pobyt w szpitalu do 180 dni w wyniku choroby lub wypadku i świadczenia w podwójnej wysokości, jeśli pobyt w szpitalu trwa nieprzerwanie 180 dni;
 • refundację za zabieg chirurgiczny (chirurgia jednego dnia);
 • jednorazowe świadczenie za pobyt w sanatorium po przebytym leczeniu szpitalnym;
 • świadczenie za poważne zachorowanie (72 choroby, w tym nowotwory).
ALLIANZ OPIEKA ZDROWOTNA
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku. Główny ubezpieczony musi mieć ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 69 lat. Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach (miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych).

Allianz Opieka Szpitalna – 500 zabiegów

Polisa Opieka Szpitalna w Allianz to produkt, który dotyczy leczenia szpitalnego w Polsce. Polisa uwzględnia aż 500 różnych zabiegów operacyjnych. W przypadku ze skorzystania z prywatnej praktyki szpitalnej – ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych z tego tytułu.

Aby uzyskać zwrot kosztów, po zakończeniu hospitalizacji należy:

 • wypełnić formularz Allianz,
 • dostarczyć dowody poniesionych kosztów planowego leczenia (zawierające: imię, nazwisko oraz adres ubezpieczonego, wykaz świadczeń szpitalnych, cenę wykonanych świadczeń szpitalnych),
 • dostarczyć kopię karty informacyjnej pobytu w szpitalu.

Aby przystąpić do ubezpieczenia Allianz Opieka Szpitalna, należy wypełnić ankietę medyczną. Przykładowe pytania o stan zdrowia dotyczą układu krążenia (choroby serca i naczyń krwionośnych, nadciśnienia tętniczego), układu oddechowego (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmy, rozedmy), układu nerwowego (padaczki, chorób demielinizacyjnych, utraty przytomności) czy układu kostno-stawowego (dyskopatii, zwyrodnienia stawów)

ALLIANZ OPIEKA SZPITALNA
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku. Główny ubezpieczony musi mieć ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 69 lat. Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach (miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych).

Allianz Best Doctors Życie – dla wymagających pacjentów

Ten program obejmuje śmierć ubezpieczonego, śmierć w wyniku wypadku i zdrowie ubezpieczonego w  zakresie:

 • zachorowania na nowotwór,
 • konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych,
 • zabiegu kardiochirurgicznego wymiany lub naprawy zastawki,
 • zabiegu neurochirurgicznego,
 • przeszczepu od żywego dawcy narządów lub przeszczepu szpiku kostnego.

Allianz Best Doctors zapewnia możliwość weryfikacji postawionej diagnozy oraz leczenia za granicą– skorzystać możemy z pomocy aż 53 000 światowej sławy lekarzy i ekspertów.
Polisa pokrywa ponadto koszty związane z pobytem za granicą osoby towarzyszącej, pomaga w tłumaczeniu dokumentacji medycznej oraz wypłaca kieszonkowe za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą – 100 euro.

ALLIANZ BEST DOCTORS ŻYCIE
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku. Główny ubezpieczony musi mieć ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 65 lat. Ubezpieczenie zapewnia realizację świadczeń do wysokości 1 mln euro w roku polisowym.

Allianz Opieka Zdrowotna – wyłączenia odpowiedzialności

Nie w każdej sytuacji dostaniemy finansowe świadczenie czy uzyskamy pomoc od ubezpieczyciela. Polisa zdrowotna w Allianz to także szereg wyłączeń odpowiedzialności, które dotyczą zarówno umowy głównej, jak i każdego z dodatków.

Poniżej przykładowe wyłączenia, które obowiązują w umowach dodatkowych do następstw wypadków:

1) działanie ubezpieczonego lub współubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych itp.;

2) choroba psychiczna;

3) wypadek lotniczy z udziałem prywatnego samolotu;

4) popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa;

5) czynny udział w działaniach wojennych, w aktach przemocy, w rozruchach lub zamieszkach,

6) uprawianie niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznej: sporty motorowe lub motorowodne, sporty powietrzne, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoki na gumowej linie, speleologia, wspinaczka górska lub skałkowa, wyprawy survivalowe;

7) próba samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę;

8) prowadzenia pojazdu - bez wymaganych uprawnień, niedopuszczonego do ruchu;

9) klęska żywiołowa ogłoszona przez odpowiednie organy administracji państwowej.

Ważne informacje

1. Grupowa polisa zdrowotna Allianz zapewnia ochronę pracownikowi i jego najbliższym, w tym teściom

2. Ubezpieczenie zdrowotne w miejscu pracy jest zawierane przez pracodawcę za pośrednictwem Allianz

3. W ramach leczenia za granicą ubezpieczony w Allianz może liczyć nawet na 1 000 000 zł świadczenia

4. Allianz umożliwia zmianę wariantu w rocznicę polisy, ale musi to być decyzja wszystkich pracowników