Nasi Klienci oceniają AXA na
1,35
Zostaw opinię

Wygodne ubezpieczenie nieruchomości AXA w 3 wariantach zapewnia finansową ochronę zarówno nieruchomości, jak i lokatorów. Ubezpieczony ma do wyboru kilka rozszerzeń, w tym możliwość zakupu polisy mieszkaniowej w formule All Risk.

15 października 2020 r. nowym właścicielem AXA w Polsce stała się UNIQA.

UNIQA to wiodąca marka ubezpieczeniowa w Austrii i jedna z największych grup ubezpieczeniowych, działająca w 18 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obsługuje aż 10,5 mln klientów. Dzięki połączeniu firm klienci w Polsce otrzymują pełną paletę produktów ubezpieczeniowych, emerytalnych czy inwestycyjnych.

Integracja nie nakłada żadnych dodatkowych obowiązków na klientów. Dotychczasowe umowy ubezpieczenia pozostają aktywne i nie wymagają żadnych zmian.

Porównaj oferty ubezpieczenia domu lub mieszkania »

Przykład ubezpieczenia domu i mieszkania w AXA

Formuła „ubezpieczenia od wszystkich ryzyk” to tylko jedna z zalet produktu AXA. Przy zawarciu umowy ubezpieczenia wyposażenia z na sumę co najmniej 20 000 zł złotych ubezpieczony otrzyma finansową ochronę bagażu w podróży, mienia w trakcie przeprowadzki oraz zwrot kosztów transportu i czasowego składowania ruchomości w przypadku szkody.

Wartość ruchomości

Wartość nieruchomości

Cena ubezpieczenia

30 tys.350 tys.355 zł na rok
40 tys.450 tys.391 zł na rok

Informacje dodatkowe

 • 17 zdarzeń losowych w pakiecie podstawowym

 • formuła All Risk

 • ochrona wyposażenia jako osobna umowa

 • ubezpieczenie mienia służbowego

Dodatki za dopłatą

 • OC w życiu prywatnym, w tym OC najemcy

 • assistance medyczny

 • powódź

 • ochrona domu letniskowego

AXA Twoje miejsce - jakie mienie chroni polisa?

Towarzystwo oferuje ubezpieczenie domu i mieszkania w ramach produktu AXA  Twoje miejsce. Ubezpieczona może być nieruchomość różnego rodzaju, w tym domu jednorodzinny (także w stadium budowy), dom letniskowy, budynek niemieszkalny oraz mieszkanie w budynku wielorodzinnym.

Nieruchomość w AXA jest chroniona na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczony może też zdecydować się na ochronę od ryzyk wszystkich (poza wskazanymi w wyłączeniach odpowiedzialności). Do wyboru ubezpieczony ma 3 warianty.

Warianty ubezpieczenia domu i mieszkania AXA Twoje miejsce*

PODSTAWOWY

POD KREDYT

OPTYMALNY

W podstawie W podstawie W podstawie
 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • koszty akcji ratowniczej,
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • ogień i inne zdarzenia losowe
 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • stłuczenie,
 • przepięcia,
 • dewastacja,
 • szkody mrozowe,
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody,
 • kradzież z włamaniem i rabunek
Za dodatkową opłatąZa dodatkową opłatąZa dodatkową opłatą
 • stłuczenie,
 • przepięcia,
 • powódź,
 • dewastacja,
 • szkody mrozowe,
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody
 • stłuczenie,
 • przepięcia,
 • powódź,
 • dewastacja,
 • szkody mrozowe,
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody,
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • powódź

*dot. umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z wyłamaniem i rabunku domu jednorodzinnego lub mieszkania

AXA Twoje miejsce - ubezpieczenie ruchomości

Jedną z możliwości ubezpieczenia w AXA jest ochrona mienia ruchomego od zdarzeń losowych, jak również kradzieży z włamaniem i rabunku. Zakres polisy obejmuje wiele przedmiotów, w tym:

 • sprzęt elektroniczny (RTV, AGD, PC),
 • biżuterię,
 • meble niezabudowane,
 • dzieła sztuki,
 • broń i amunicję,
 • pieniądze i środki płatnicze,
 • papiery wartościowe,
 • zwierzęta i rośliny,
 • roślinność ogrodowa na posesji,
 • szyby i elementy szklane.

Polisa mieszkaniowa AXA Twoje miejsce wyróżnia się pod względem zakresu ochrony – w skład ubezpieczenia wchodzą przedmioty, które w innych towarzystwach są z reguły wyłączone z odpowiedzialności TU, jak:

 • mienie służące do działalności gospodarczej lub zawodowej
 • rzeczy osobiste gości,
 • bagaż w podróży,
 • udokumentowane nakłady inwestycyjne – w nieruchomości najmowanej,
 • ruchomości domowe w pomieszczeniach przynależnych lub użytkowanych na podstawie prawa własności, decyzji administracyjnej lub umowy najmu a także użyczenia.

AXA Twoje miejsce - rozszerzenia do umowy podstawowej

Oprócz ochrony murów, stałych elementów i mienia ruchomego, polisa mieszkaniowa AXA zawiera jeszcze dodatki będące wartościowym uzupełnieniem podstawy: OC w życiu prywatnym, w tym OC najemcy, assistance domowy oraz pomoc medyczna 24. Jak rozszerzenia AXA wyglądają z bliska pod kątem zakresu ochrony?

OC w życiu prywatnym

Do wyboru są 4 warianty: OC Standard, OC Premium, OC Inwestycji i OC Najemcy w zależności od stosunku lokatora względem nieruchomości. Jeśli jest on inwestorem, właścicielem lub najemcą wybiera określony wariant:

 • OC Standard - szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa; szkody dotyczą eksploatacji urządzeń domowych, a także instalacji wodnej i kanalizacyjnej;
 • OC Premium – zakres ten sam, co w OC Standard poszerzony o szkody powstałe na skutek posiadaniem i użytkowaniem sprzętu pływającego dla własnego użytku, jazdą konną oraz wyczynowym uprawianiem sportów (w ramach sekcji, klubów lub organizacji sportowych);
 • OC Inwestycji - szkody rzeczowe lub na osobie, wyrządzone osobie trzeciej wskutek prowadzenia prac budowlanych w miejscu ubezpieczenia;
 • OC Najemcy - zakres ten sam, co w OC Standard za szkodę rzeczową lub szkodę na osobie.


Assistance domowy

Rozszerzenie zapewnia pomoc ubezpieczyciela w razie szkody częściowej lub całkowitej, np. w razie spłonięcia domu, w tym transport, zakwaterowania i dozór ocalałego mienia. W praktyce chronione mogą być dom jednorodzinny, mieszkanie lub wyposażenie.

Ubezpieczony w ramach AXA Twoje miejsce może liczyć na:

 • zakwaterowanie w hotelu lub miejscu tymczasowego pobytu;
 • transport wraz z podręcznym bagażem do hotelu lub miejsca tymczasowego pobytu;
 • transport mienia do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na terytorium kraju;
 • dozór miejsca ubezpieczenia, jeśli nieruchomość tego wymaga;

Assistance domowy AXA umożliwia też wezwanie specjalisty i opłacenie interwencji: ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, technika urządzeń grzewczych, dekarza lub stolarza.

Pomoc medyczna 24

To rozszerzenie jest przygotowane z myślą o ochronie zdrowia lokatora, który ubezpieczył dom, mieszkanie lub wyposażenie. Pakiet Pomoc medyczna 24 obejmuje podstawowe świadczenia medyczne, w tym wizytę lekarza pierwszego kontaktu, wizytę pediatry, wizytę pielęgniarki czy transport do szpitala. Posiadający ubezpieczenie mogą skorzystać także z innych usług gwarantowanych, jak:

 • dostawa leków,
 • zorganizowanie rehabilitacji,
 • pomoc psychologa,
 • badania diagnostyczne,
 • infolinia medyczna.

Ważne informacje

Ubezpieczenie nieruchomości AXA Twoje miejsce chroni mienie i lokatora przez 12 miesięcy

Ubezpieczony samodzielnie wybiera zakres ochrony i sumę ubezpieczenia – od tych wartości zależy wysokość składki

AXA uwzględnia zniżki, np. 5% za zabezpieczenia antywłamaniowe i 10% za zakup całego pakietu