Wśród różnych ubezpieczeń nieruchomości dostępnych na polskim rynku do najbardziej  kompletnych należy Warta Dom Komfort Plus. To ubezpieczenie domu jest w stanie ochronić naszą nieruchomość od wszystkich ryzyk. 

Analizujemy produkt Warta Dom Komfort Plus, który wyróżnia się m.in. szerokim pakietem usług z rozróżnieniem na assistance katastroficzny, domowy, rodzinny i medyczny. To także kilka rzadko spotykanych gzie indziej rozwiązań typu:

 • ubezpieczenie konia rekreacyjnego w trakcie trwania umowy;
 • brak odszkodowania za zamarznięcie wody w domku letniskowym;
 • brak odszkodowania za powódź przewidywalną – jeśli od 01.01.2018 r. wystąpiła w okolicy co najmniej 2 razy;
 • 200 000 zł – minimalna wartość ubezpieczanego mieszkania;
 • 30 dni karencji w przypadku powodzi.

Warta Dom Komfort Plus – co znajdziemy w podstawie?

Warta Dom Komfort Plus to połączenie ubezpieczeń Warta Dom Plus oraz Warta Dom Komfort. Bardzo istotnym elementem tej polisy ubezpieczeniowej jest formuła All Risks, czyli dająca ochronę przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami i ryzykiem (poza wyłaczeniami). 

Kradzież zwykła do wykupienia osobno

Zaletą jest występowanie w zakresie ubezpieczenia od kradzieży zwykłej, a więc nie noszącej śladów włamania. Ale ten rodzaj kradzieży obejmuje tylko wybrane elementy nieruchomości, jak:

 • elementy zewnętrzne, np. antena satelitarna;
 • stałe elementy ogrodzenia – słupki, siatka, furtka, skrzynka na listy;
 • obiekty małej architektury – huśtawka, oświetlenie posesji, parasol ogrodowy;
 • bagaż podróżny;
 • nagrobek

Drugi warunek: trzeba takie rozszerzenie wykupić dodatkowo. A trzeci, aby otrzymać odszkodowanie - powiadomić niezwłocznie, najpóźniej 12 godzin od ujawnienia się zdarzenia, miejscowy organ policji.

Warta Assistance – na co można liczyć?

Bardzo korzystnym rozwiązaniem, które zastosowano w przypadku polisy Warta Dom Komfort Plus jest pakiet Assistance, który obejmuje bardzo szeroki zakres przydatnych usług.

4 rodzaje pomocy z assistance

Domowy

 • ślusarz,
 • hydraulik,
 • technik urządzeń grzewczych,
 • elektryk,
 • dekarz,
 • szklarz.

Medyczny

 • wizyta lekarza,
 • wizyta pielęgniarki,
 • transport medyczny do i z placówki medycznej,
 • transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej,
 • dostawa leków,
 • opieka pielęgniarska po hospitalizacji,
 • pomoc psychologa.

Rodzinny

 • opieka nad dziećmi w wieku do 16 roku życia,
 • opieka nad osobami niesamodzielnymi,
 • opieka nad zwierzętami domowymi, 
 • transport zwierząt domowych,
 • osobisty opiekun (rezerwacja biletów, dostawa kwiatów itp.)

Katastroficzny

 • transport do hotelu,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • transport do osoby wyznaczonej mieszkającej na terenie Polski,
 • transport powrotny od osoby wyznaczonej.

Tabela 1. Oprac. własne na podstawie OWU Warta Dom Komfort Plus.

Każdy z rodzajów Assistance jest jednak ograniczony limitami, np. do 3 wizyt specjalisty w roku polisowym. Pomoc medyczna oraz pomoc psychologa może mieć miejsce najwyżej 2 razy. Ponadto dozór mienia, opieka po hospitalizacji, a także opieka nad dziećmi i zwierzętami może trwać niedużej niż 5 dni, a zakwaterowanie w hotelu nie dłużej niż 90 dni.

Z pakietem assistance wiążą się również wyłączenia, czyli brak wypłaty odszkodowania lub realizacji usług w niektórych sytuacjach. Warta nie odpowiada m.in. za utratę danych przetrzymywanych na komputerze.i

Chcesz ubezpieczyć ruchomości? Warta ma ich 3 rodzaje

W polisie Warty chronione są także przedmioty, które czasowo znajdują się w posiadaniu ubezpieczonego, a zostały wypożyczone np. przez zakład pracy, wypożyczalnie czy kluby. Poza tym można ubezpieczyć dodatkowo ruchomości domowe, podzielone przez Wartę na 3 rodzaje. 

Jeśli chcemy zabezpieczyć ruchomości określane przez Wartę mianem „specjalne”, muszą one znajdować się wyłącznie w nieruchomości zamieszkanej (etap w budowie nie wchodzi w grę). A jeśli suma ubezpieczenia takich ruchomości przekracza 10 000 zł, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowe – w postaci systemu alarmowego z monitoringiem lub stałego dozoru.

Bardzo korzystnym rozwiązaniem, które zastosowano w przypadku polisy Warta Dom Komfort Plus jest pakiet Assistance, który obejmuje bardzo szeroki zakres przydatnych usług.

3 rodzaje ruchomości – meble, elektronika i biżuteria

ZWYKŁE

 • meble niezabudowane,
 • AGD,
 • rower,
 • wózek inwalidzki,
 • narzędzia i elektronarzędzia,
 • sprzęt: sportowy, turystyczny, ogrodniczy, rehabilitacyjny,
 • opał,
 • rośliny doniczkowe,
 • zwierzęta domowe,
 • części do samochodów, motocykli, motorowerów.

ELEKTRONICZNE

 • instrumenty muzyczne,
 • smartfon,
 • sprzęt audiowizualny, foto, PC,
 • tablet,
 • palmtop,
 • konsola do gier,
 • ipod,
 • czytnik e-book.

SPECJALNE

 • biżuteria,
 • dzieła sztuki,
 • wyroby z metali lub kamieni szlachetnych, 
 • monety złote lub srebrne, 
 • metale szlachetne w złomie lub sztabach,  
 • nieoprawione kamienie szlachetne lub syntetyczne, 
 • zbiory kolekcjonerskie, 
 • broń.

Tabela 2. Oprac. własne na podstawie OWU Warta Dom Komfort Plus.

Warta Dom Komfort Plus – nasz typ

Bardzo dużym atutem polisy Warta Dom Komfort Plus jest brak franszyzy integralnej. W przypadku, szkody odszkodowanie za zniszczone przedmioty wyliczane jest na podstawie cen nowych materiałów lub mienia. Można dzięki temu przeprowadzić remont generalny mieszkania lub domu. Duże znaczenie przy wyliczaniu ubezpieczenia ma jednak wiek zniszczonych, uszkodzonych rzeczy w momencie zdarzenia. 

Warta Dom Komfort Plus przeznaczona jest dla osób, które zadeklarują przynajmniej 200 tys. zł na ubezpieczenie domu lub mieszkania. W przypadku awarii instalacji zwracane są koszty poszukiwania przyczyny tej awarii oraz przywrócenia jej do stanu, który miał miejsce przed wystąpieniem tego  zdarzenia tylko do 10% sumy ubezpieczenia. Granica maksymalna wypłacalności w przypadku awarii instalacji wynosi 20 tys. zł.

Warta Dom Komfort Plus to kompletne ubezpieczenie, którego największymi atutami są szeroki pakiet assistance i formuła obejmująca wszystkie zagrożenia, czyli All Risks. 
 

Ważne informacje

1. Polisa Warta pod względem dostępnych ryzyk występuje w wariancie All Risk

2. Jednym z rozszerzeń jest Assistance posiadający 4 rodzaje ochrony

3. Ruchomości domowe w polisie są podzielone na 3 rodzaje

4. Minimalna wartość nieruchomości musi wynosić 200 000 zł