Wraz z nowym rokiem zmieniają się stawki podatkowe. Sprawdziliśmy, jak będzie wyglądał podatek od nieruchomości 2022 roku. Przeanalizowaliśmy również, jak w obecnym roku wyglądają koszty budowy domu, a także ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie nieruchomości.

Od 1 stycznia 2022 roku ministerstwo finansów wprowadziło nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości i są one wyższe, niż w poprzednich latach. Podwyżki będą jednak różne w różnych lokalizacjach, ponieważ finalne kwoty naliczane są przez gminy i miasta. Niestety, większość jednostek samorządowych ustaliła wysokość opłat na poziomie mocno zbliżonym do maksymalnego. Specjaliści są właściwie zgodni, że nowe wyliczenia najbardziej dotkną przedsiębiorców.

Podatek od nieruchomości - zmiany w 2022 roku

Podatek od nieruchomości dotyczy właścicieli, współwłaścicieli, posiadaczy samoistnych nieruchomości oraz użytkowników wieczystych działek, domów oraz mieszkań. Opłata nie odnosi się natomiast do: gruntów rolnych, gruntów leśnych, zabudowań gospodarczych oraz nieruchomości, które znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków. Podatek nalicza się od razu w skali rocznej, a można go płacić jednorazowo bądź w ratach.

Podatek od nieruchomości nalicza się mnożąc stawkę dla danego typu nieruchomości przez liczbę metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokalu bądź gruntu. Opłaty są zróżnicowane ze względu na specyfikę nieruchomości. Inny jest przelicznik dla osób fizycznych, a inny dla przedsiębiorców.

W 2022 roku za 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego zapłacimy maksymalnie 0,89 zł, a budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 25,74 zł (to dwa kluczowe przeliczniki, pozostałe umieściliśmy w poniższej tabeli). W pierwszym przypadku, względem 2021 roku, opłata wzrosła o 4 gr za 1 mkw., w drugim aż o 90 gr za 1 mkw.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2022 roku?

Warto spojrzeć na te liczby przez pryzmat konkretnych przykładów. W 2021 roku właściciel 150-metrowego domu jednorodzinnego płacił maksymalnie 127,50 zł podatku od nieruchomości. W 2022 stawka ta wzrosła do 133,50 zł, co daje różnicę na poziomie 6 zł.

A co jeśli posiadamy 100-metrowy lokal, w którym prowadzimy działalność gospodarczą? W 2021 roku zapłacilibyśmy za niego maksymalnie 2 484 zł. W 2022 roku kwota ta jest już równa 2 574 zł. 90 zł różnicy w skali dwunastu miesięcy nie jest może jakąś drastyczną podwyżką, ale trzeba wziąć pod uwagę, że wiele firm potrzebuje zdecydowanie więcej przestrzeni do działalności, a każdy dodatkowy metr kwadratowy zwiększa finalną kwotę.

WAŻNE!
6 zł i 90 zł więcej zapłaci w 2022 r. więcej odpowiednio właściciel domu 150 mkw. i przedsiębiorca za nieruchomości o powierzchni 100 mkw.

Stawki w przeliczeniu na 1 mkw. porównaliśmy na przestrzeni roku 2021 i 2022.

Podatek od nieruchomości 2022 – maksymalne stawki ustalone przez Ministerstwo Finansów

Rodzaj nieruchomości

Opłata za 1 mkw. powierzchni użytkowej/gruntu

Wzrost względem 2021 roku
Budynek mieszkalny0,89 zł

+0,04 zł

Budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej

25,74 zł+0,90 zł

Budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

12,04 zł+0,42 zł

Budynek związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

5,25 zł+0,19 zł

Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

8,68 zł+0,31 zł

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1,03 zł+0,04 zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,54 zł+0,03 zł

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

5,17 zł+0,18 zł

Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji i położone na terenach, dla których MPZP przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy

3,40 zł+0,12 zł

Źródło: muratorplus.pl.

Jakie terminy płatności podatku od nieruchomości?

To, jaki termin zapłaty podatku od nieruchomości 2022 nas obowiązuje, zależy od naliczonej kwoty. Jeśli nie przekroczyła ona 100 zł, opłatę musimy wnieść w całości do 15 marca. Wyższe podatki można zapłacić w 4 ratach, a obowiązujące terminy to:

 • I rata – 15 marca,
 • II rata – 15 maja,
 • III rata – 15 września,
 • IV rata – 15 listopada.

Podatnik powinien otrzymać decyzję o wysokości naliczonego podatku od gminy bądź miasta. Najczęściej ma to miejsce w pierwszych dwóch miesiącach roku.

PAMIĘTAJ!
Jeśli takie pismo otrzymamy z opóźnieniem, zawsze mamy 14 dni za wpłacenie pieniędzy, nawet jeśli przekroczymy termin 15 marca.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości przez internet? 

Podatek od nieruchomości można bez problemów opłacić za pośrednictwem internetu. Pieniądze trzeba przelać na konto gminy bądź miasta, na terenie którego znajduje się nieruchomość, za jaką płacimy. W tytule przelewu powinniśmy wpisać numer obiektu oraz kod płatnika. Wszystkie wymienione dane znajdziemy w treści oficjalnej decyzji o naliczeniu podatku od nieruchomości za rok 2022.

Jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, całość opłaty można uiścić w jednym przelewie, a później podzielić się kosztami. Do urzędu musi dotrzeć konkretna kwota wraz z informacją, jakiej nieruchomości dotyczy, więc nie ma znaczenia, kto wykona przelew.

Zakup mieszkania w nowej inwestycji - jakie opłaty?

Osoby fizyczne, które kupią nieruchomość w nowym budownictwie, mogą skorzystać na nowych przepisach. Według zapisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku przekształcenie użytkowania wieczystego w własność następuje wraz z oddaniem budynku do użytkowania.

Opłaty związane z przekształceniem ponosić będzie nowy właściciel, ale może on liczyć na bonifikatę. Nabywca lokalu może złożyć wniosek o wejście w tryb 20 opłat rocznych, a później zmniejszyć łączny zakres tej kwoty poprzez jednorazowe opłacenie całej sumy.

Przekształcenie z użytkowania wieczystego na własność – jakie opłaty?

Zmiany dotyczą również do osób, które przed 2019 rokiem były już użytkownikami wieczystymi. Z początkiem 2019 roku mieszkania i domy stały się ich własnością niejako z automatu, a formalne potwierdzenie tego faktu zostanie im przesłane pocztą w postaci stosownego dokumentu.

Lokatorzy ci będą zwolnieni z kosztów sądowych i innych opłat manipulacyjnych, ale jednocześnie zobowiązują się do uiszczenia opłaty przekształceniowej. Tutaj zasady są identyczne, jak w przypadku nowych nabywców – obowiązują takie same przeliczniki i możliwości uzyskania bonifikaty.

WAŻNE!
Opłata za użytkowanie wieczyste to 0,3-3% wartości działki – zależnie od jej przeznaczenia. W przypadku mieszkań to koszt 1%.

W treści ustawy sprecyzowane są zapisy dotyczące gruntów Skarbu Państwa i procentowe bonifikaty dla osób, które zdecydują się na jednorazowe uiszczenie opłaty przekształceniowej. Jeśli przekształcenie nastąpiło w 2019 roku lub wcześniej, a właściciel nieruchomości chce od razu zapłacić całość, to może liczyć na spore zniżki.

Bonifikaty za opłaty - grunty Skarbu Państwa

wysokość zniżki

termin opłaty (jednorazowej pełnej)

60%

2019

50%

2020

40%

2021

30%

2022

20%

2023

10%

2024

Oprac. rankomat.pl

Koszt budowy domu w 2022 roku - 100 mkw., 140 mkw. i 195 mkw.

Od stycznia 2021 roku do stycznia 2022 roku koszty budowy domu wzrosły o około 14 proc. -podaje portal kb.pl. W skali ostatnich 3 lat wzrost jest widoczny zdecydowanie wyraźniej. Prześledźmy to na konkretnych przykładach.

Zaznaczmy, że koszty budowy domu mogą być bardzo różne ze względu chociażby na zastosowaną technologię czy lokalizację, a podane przez nas liczby mają charakter poglądowy. Wszystkie dane liczbowe pochodzą z portalu kb.pl, gdzie można znaleźć ich bardziej szczegółową analizę.

W 2019 roku postawienie 100-metrowego domu i doprowadzenie go do stanu deweloperskiego kosztowało około 253 000 zł. Obecnie jest to już 343 000 zł. Oznacza to, że w przeciągu 3 lat postawienie domu podrożało aż o 89 000 zł.

Budowa domu 100 mkw. w 2019 i 2022 roku – porównanie kosztów

etap budowyw 2019 r.w 2022 r.

różnica

stan surowy otwarty (SSO):

 • ławy fundamentowe
 • ściany nośne
 • ściany działowe
 • stropy
 • schody
 • dach
136 000 zł185 000 zł+49 000 zł

stan surowy zamknięty (SSZ):

 • SSO
 • okna
 • drzwi wejściowe
 • brama garażowa
157 000 zł214 000 zł+57 000 zł

stan deweloperski:

 • SSZ
 • ocieplenie z elewacją
 • instalacje wewnętrzne
 • kotłownia
 • posadzki
 • tynki
 • sufity
253 000 zł342 000 zł+89 000 zł

Źródło: kb.pl (stan na styczeń 2022 r.).

W przypadku 140-metrowego domu również widać widoczny wzrost kosztów. Doprowadzenie takiego budynku do stanu deweloperskiego w 2019 roku kosztowało 298 000 zł, w 2022 już 410 000 zł, co daje różnicę na poziomie 112 000 zł.

Budowa domu 140 mkw. w 2019 i 2022 roku – porównanie kosztów

etap budowyw 2019 r.w 2022 r.

różnica

stan surowy otwarty (SSO)

148 000 zł198 000 zł+50 000 zł

stan surowy zamknięty (SSZ)

175 000 zł236 000 zł+61 000 zł

stan deweloperski

298 000 zł410 000 zł+112 000 zł

Źródło: kb.pl (stan na styczeń 2022 r.).

2019 – budowa 195-metrowego domu w stanie deweloperskim to wydatek rzędu 348 zł. 2022 – kwota ta rośnie do 470 000 zł. Różnica pomiędzy nimi wynosi 122 000 zł.

Budowa domu 195 mkw. w 2019 i 2022 roku – porównanie kosztów

etap budowyw 2019 r.w 2022 r.

różnica

stan surowy otwarty (SSO)

184 000 zł252 000 zł+68 000 zł

stan surowy zamknięty (SSZ)

210 000 zł290 000 zł+80 000 zł

stan deweloperski

348 000 zł470 000 zł+122 000 zł

Źródło: kb.pl (stan na styczeń 2022 r.).

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości w 2022 roku?

Obliczyliśmy, jaki jest aktualny (stan na: 25 lutego 2022 roku) koszy ubezpieczenia 60-metrowego mieszkania znajdującego się w Warszawie, którego wartość to 600 000 zł. Składkę policzyliśmy dla podstawowego wariantu polisy, który obejmuje ochronę murów i elementów stałych przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi.

W dobie wysokiej inflacji oraz licznych podwyżek wielu opłat polisy mieszkaniowe nadal pozostają jednymi z najtańszych produktów ubezpieczeniowych, jakie są dostępne na rynku. 255 zł za objęcie ochroną mieszkania na okres 12 miesięcy czy nawet 565 zł za ubezpieczenie domu na analogiczny okres nie wydają się wygórowanymi stawkami, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak cennego mienia dotyczą polisy

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Za polisę dla opisanego mieszkania średnio zapłacimy 255 zł, a poszczególne oferty mieszczą się w przedziale 187-381 zł.

Ubezpieczenie domu 120 mkw. w Warszawie – porównanie ofert

TU

Roczna składka

mtu24.pl

187 zł

Proama

229 zł

Benefia

231 zł

Europa

235 zł

Link4

255 zł

Generali

270 zł
Inter Polska

381 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 25.02.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy jedynie najtańsze oferty od każdego z towarzystw.

Obliczyliśmy również składkę za ubezpieczenie domu położonego w identycznej lokalizacji (Warszawa) o powierzchni 120 mkw. i wartości rynkowej 1 000 000 zł. W tym przypadku również wzięliśmy pod uwagę podstawowy zakres ochrony (mury i elementy stałe od zdarzeń losowych).

Oferty przykładowego ubezpieczenia domu rozpoczynają się od 427 zł a kończą na 683 zł. Średni koszt podstawowego ubezpieczenia takiego domu to 565 zł w skali roku.

Ubezpieczenie mieszkania 60 mkw. w Warszawie – porównanie ofert

TU

Roczna składka

Link4

427 zł

Proama

468 zł

Europa

555 zł

Benefia

560 zł

Generali

582 zł

mtu24.pl

681 zł
Inter Polska

683 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 25.02.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy jedynie najtańsze oferty od każdego z towarzystw.

Ważne informacje

1. Maksymalna wysokość podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych od stycznia 2022 roku wzrosła o 0,04 zł za 1 mkw.

2. Maksymalna wysokość podatku od nieruchomości dla budynków pod działalność gospodarczą od stycznia 2022 roku wzrosła o 0,90 zł za 1 mkw.

3. Jeśli kwota naliczonego podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, trzeba go zapłacić w całości do 15 marca 2022 roku

4. Średnie koszty budowy domu względem roku ubiegłego wzrosły o około 14%

FAQ – najczęściej zadawane pytania o podatek i ubezpieczenie nieruchomości

 1. Czy muszę zapłacić podatek od nieruchomości przez internet?

  Podatek od nieruchomości można bez problemów zapłacić w kasie gminy lub miasta i to bez dodatkowych opłat. Oczywiście, przy płatnościach online również nie są naliczane dodatkowe koszty, o ile nie wynikają one z umowy, jaką podpisaliśmy z bankiem.

 2. Kto płaci podatek od nieruchomości?

  Zgodnie z prawem podatkowym są to: właściciele nieruchomości i obiektów budowlanych, samoistni posiadacze nieruchomości i obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, a także, w pewnych okolicznościach, posiadacze zależni nieruchomości lub ich części, które stanowią własność państwa lub samorządu (przykładowo, najemcy nieruchomości należących do gminy). Z opłat wyłączone są natomiast grunty rolne i leśne, zabudowania gospodarcze oraz nieruchomości będące pod nadzorem konserwatora zabytków.

 3. Czy wprowadzenie tzw. Polskiego Ładu oznacza wyższy podatek od nieruchomości?

  Mimo iż podatek od nieruchomości w 2022 roku będzie wyższy, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych, nie wynika to bezpośrednio z wejścia w życie programu Polski Ład. Maksymalne stawki omawianego świadczenia ustala ministerstwo finansów, ale decydujący głos w tej sprawie mają samorządy, które wyznaczają konkretne opłaty za 1 mkw., nie mogąc jedynie przekroczyć narzuconego odgórnie pułapu.

 4. Czy ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowe?

  Podobnie jak w poprzednich latach, państwo narzuca nam jedynie obowiązek ubezpieczenia gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej jednego hektara. W praktyce musimy również ubezpieczać nieruchomości kupowane w oparciu o kredyt hipoteczny, ale to wynika ze standardowych procedur bankowych, a nie z zapisów pranych – kredytodawca uzależnia udzielenie pożyczki od zakupu ubezpieczenia, żeby dodatkowo zabezpieczyć swoją inwestycję.

 5. Kto najbardziej odczuje zmiany stawek w podatku od nieruchomości 2022?

  Najwyższa podwyżka dotyczy budynków powiązanych z działalnością gospodarczą, tak więc to przedsiębiorcy najbardziej odczują zmiany, jakie zaszły z nowym rokiem. W tym przypadku, względem roku minionego, ministerstwo finansów dopuściło maksymalny pułap podatku wyższy aż o 0,90 zł za 1 mkw.

 6. Czy można uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości?

  Jeśli posiadamy prawa do domu, mieszkania lub gruntu, uniknięcie podatku od nieruchomości jest bardzo trudne. Poza standardowymi wyjątkami typu grunty rolne i leśne, z opłat mogą zostać zwolnione dodatkowe grupy, ale takie decyzje podejmuje się na poziomie samorządu, który ma w tym przypadku decydujący głos.