W jednej ręce kierownica, w drugiej papierosek. Dzwoni telefon - trzeba odebrać. Nagle papieros wypada Ci z ręki, ty nerwowo nurkujesz w pogoni za nim i w tej sekundzie słychać uderzenie. Czy taki sposób prowadzenia samochodu może spowodować, że ubezpieczyciel zmniejszy wypłacane odszkodowanie? A może w ogóle odmówi wypłaty odszkodowania?

Palenie papierosów podczas jazdy - co mówią przepisy?

W prawie dotyczącym ruchu drogowego nie ma przepisów, które definitywnie zakazywałyby palenia papierosów podczas jazdy. A przynajmniej nie wszystkim. 

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie z art. 62 p. 5.

Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki.

Nowelizacja, która weszła w życie w 2016 roku, rozszerza ten zapis o e-papierosy i nowatorskie wyroby tytoniowe. 

Oznacza to, że w teorii możesz palić podczas jazdy, jeśli nie jedziesz pojazdem służbowym, taksówką czy nie przewozisz zawodowo osób (np. w busie czy autobusie). 

W praktyce jednak przepisów mających zastosowanie do tej sytuacji będzie znacznie więcej. Jednym z nich jest Art. 60, p. 1. Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, że:

Zabrania się używaniu pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

Z papierosem jest ten problem, że albo będziesz go trzymać w dłoni, albo w ustach. Jeśli trzymasz papieros w dłoni, masz w jakimś stopniu zajętą jedną rękę. Chyba że trzymasz ją na kierownicy i nie przeszkadza Ci dym tytoniowy wewnątrz auta. Jeżeli zaś trzymasz papieros w ustach cały czas, prawie na pewno unoszący się z niego dym drażni Cię w oko. Z tych dwóch powodów funkcjonariusz Policji może Ci dać mandat. 

Dodajmy do tego sytuacje, w których pet spada Ci na spodnie, na podłogę, fotel lub pęd powietrza zasysa wyrzuconego peta do środka samochodu. O ile jadąc drogą gminną, możesz stanąć na poboczu i wydobyć niedopałek, o tyle na autostradzie czy drodze ekspresowej nie będzie to takie proste. Każda sytuacja, w której odwracasz wzrok i nie patrzysz na jezdnię przed sobą, jest potencjalnym stwarzaniem zagrożenia. 

Dlatego też dla świętego spokoju lepiej zrobić postój raz na godzinę lub dwie i zapalić na spokojnie, aniżeli w jakikolwiek sposób ryzykować. Postój to także odpoczynek dla kręgosłupa, warto wziąć to pod uwagę. 

Palenie papierosów, a odszkodowanie z Autocasco

O ile policjant może, ale nie musi, ukarać Cię zapalenie podczas jazdy, o tyle Twój zakład ubezpieczeń nie będzie taki wyrozumiały. Pamiętaj, że nadrzędnym celem każdego zakładu ubezpieczeń jest:

 • minimalizacja ryzyka,
 • wypracowanie dodatniego bilansu pomiędzy wpłaconymi składkami a wypłaconymi świadczeniami. 

I nie ma w tym nic dziwnego, w końcu która firma nie działa dla zysku?

Palenie podczas jazdy w pewien sposób zwiększa ryzyko wypadku. Naturalnie zakład ubezpieczeń będzie chciał, żebyś nie palił w trakcie prowadzenia pojazdu. Dodatkowo jeśli uzna, że papieros w trakcie jazdy miał znaczący wpływ na fakt wystąpienia szkody lub jej rozmiar, obniży Twoje świadczenie, a nawet odmówi wypłaty zgodnie z art. 362. Kodeksu Cywilnego, który mówi:

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

W tym przypadku należy przyjrzeć się i porównać ogólne warunki ubezpieczenie AC, a szczególnie zapisy dotyczące wyłączeń, czy też sytuacji, w przypadku których ustalona kwota odszkodowania może zostać znacznie pomniejszona.

Jeśli chodzi o zapisy regulujące palenie papierosów za kółkiem, a w zasadzie zakaz palenia podczas prowadzenia auta, to nie został ono zabronione przepisami prawa. Statystyki policyjne wskazują jednak na to, że sięganie po paczkę papierosów, szukanie zapalniczki (jeśli nie korzystasz z tej fabrycznie montowanej), a także jedzenie podczas jazdy mogą być przyczyną kolizji.

mówi Kamil Sztandera, ekspert Rankomat.plmówi Kamil Sztandera, ekspert Rankomat.pl

Przyjrzeliśmy się Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia trzech największych ubezpieczycieli komunikacyjnych w Polsce - PZU, Warta i ERGO Hestia

Żaden z nich w swoich OWU nie zawarł zapisu, który ograniczyłby wypłatę świadczenia w związku z paleniem papierosa podczas jazdy. Każdy jednak zawarł zapis o rażącym niedbalstwie lub winie umyślnej. Dla firmy ubezpieczeniowej uznanie palenia papierosa podczas jazdy za rażące niedbalstwo jest bardzo proste. W momencie odmowy uznania roszczenia to Ty musisz udowodnić, że palenie papierosa nie miało bezpośredniego wpływu na powstanie lub rozmiar szkody. A to nie jest takie proste. 

Niezachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Należy także pamiętać o jednym bardzo popularnym zapisie odnoszącym się do ubezpieczenia AC, który stosują ubezpieczyciele i dotyczy on odmowy wypłaty odszkodowania między innymi w sytuacji, gdy osoba prowadząca samochód spowodowała szkodę „wskutek niezachowania elementarnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Oczywiście palenia papierosów nikt tutaj nie wymienia, jako czynności, która jest „elementarnym zaniechaniem”, ale jeśli zostałoby Ci udowodnione, że nic nie widziałeś, bo łapałeś upadającego na podłogę samochodu papierosa, to ubezpieczyciel bez dwóch zdań, będzie chciał pomniejszyć Twoje odszkodowanie.

Co warto wiedzieć?

W prywatnym samochodzie możesz palić papierosy podczas jazdy, jeśli nie ogranicza to Twojej koncentracji na jeździe i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W samochodzie służbowym oraz podczas przewożenia osób w ramach działalności gospodarczej nie wolno Ci palić w samochodzie. Dodatkowo może tego zabraniać regulamin wewnętrzny firmy, dla której pracujesz.

Ubezpieczyciele nie piszą o paleniu papierosów w swoich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ale to nie znaczy, że nie odmówią wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC, jeśli udowodnią związek między paleniem a wypadkiem. 

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru może spowodować obniżkę lub odmowę wypłaty odszkodowania. 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o palenie papierosów a wypłatę z Autocasco

 1. Czy za palenie podczas jazdy dostanę mandat?

  Tak, jeśli palisz w aucie służbowym lub zawodowo przewozisz osoby (taksówka, bus, autobus). 

 2. Czy mogę palić papierosa w prywatnym aucie?

  Obecnie nie ma przepisów, które by tego zabraniały. Oznacza to, że w swoim aucie możesz palić. 

 3. Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty z AC, jeśli paliłem podczas jazdy?

  Jeżeli uzna, że miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, to tak - może odmówić wypłaty. Wówczas odwołanie od tej decyzji i uzyskanie korzystnej decyzji będzie bardzo trudne.