Wakacyjne plany mogą zostać pokrzyżowane w wyniku niezależnych od nas zdarzeń. Skradziony paszport albo nieważny dowód osobisty skutecznie powstrzymają nas od wyjazdu, nawet tego zapłaconego i zorganizowanego. Sprawdzamy, czy w takiej sytuacji możemy szybko wyrobić dokumenty lub bezkosztowo odwołać zaplanowaną wycieczkę. 

Jeżeli nasz dotychczasowy paszport stracił datę ważności, musimy postarać się o wydanie nowego dokumentu. Aby ubiegać się o otrzymanie paszportu, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można to zrobić w odpowiednim urzędzie, jakim jest Urząd Wojewódzki albo konsulat.

Nieważny paszport – co zrobić?

Jeżeli przed planowaną podróżą zorientujemy się, że nasz paszport stracił ważność, pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć jest złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu paszportowego. Aby to zrobić, w Urzędzie Wojewódzkim lub konsulacie będziemy musieli złożyć odpowiednie dokumenty. 

Jak złożyć wniosek o nowy paszport?

Do złożenia wniosku będziemy potrzebować dokumentów, takich jak: wniosek o wydanie (znajdziemy go w każdym punkcie paszportowym) i zdjęcie do paszportu, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem podania. Potrzebny będzie także dowód osobisty oraz dowód potwierdzający wykonanie opłaty.

Aby ubiegać się o paszport, trzeba mieć ukończone 18 lat. Wyrobienie paszportu składa się z kilku etapów:

 • Zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów
 • Uiszczenie opłaty
 • Złożenie zebranych dokumentów w punkcie paszportowym
 • Odebranie gotowego paszportu

Cena nowego paszportu uzależniona jest od tego, co stało się z poprzednim dokumentem. Jeśli dotychczasowy paszport utracił ważność (lub jeśli wyrabiamy go po raz pierwszy), będziemy musieli zapłacić cenę standardową czyli 140 złotych.

Natomiast jeśli przyczyną ubiegania się o paszport po uprzedniej jego utracie, na przykład w wyniku zniszczenia czy zgubienia, cena będzie trzykrotnie wyższa i wzrośnie do 420 złotych. W niektórych przypadkach możliwe jest zmniejszenie kosztów o 50 procent lub 75 procent. Ulga przysługuje na przykład uczniom, studentom, emerytom, rencistom, czy osobom niepełnosprawnym.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Kolorowa fotografia 

O wymiarach 35mm x 45mm (zdjęcie nie może być starsze niż  miesięcy i musi być zgodne z wytycznymi) 

Potwierdzenie wniesienia opłaty 

Np. potwierdzenie przelewu na konto urzędu 

Dotychczasowy paszport lub dowód osobisty 

Dokumenty do wglądu 

Dokument potwierdzający uprawnienia do otrzymania ulgi 

Dokumenty do wglądu, np. legitymacja szkolna, studencka, czy kombatancka 

Ile to kosztuje?

Cena 

Dla kogo? 

140 PLN 

 • Kwota jaką osoba dorosła musi zapłacić za paszport bez ulgi 

70 PLN 

 • Dla uczniów oraz studentów 

 • Dla rencistów i emerytów 

 • Osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 

 • Osób zamieszkujących domy opieki społecznej lub zakłady opiekuńcze 

 • Dla kombatantów i ofiar represji wojennych 

 • Dla osób otrzymujących zasiłek z pomocy społecznej 

 • Dla rodziców w rodzinach wielodzietnych (jeśli posiadają Kartę Dużej Rodziny) 

35 PN 

 • Dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, a przy tym uczących się lub będących dziećmi z rodziny wielodzietnej 

 • Dla dzieci niepełnosprawnych z wielodzietnych rodzin 

30 PLN 

 • Paszport tymczasowy (ważny tylko przez 12 miesięcy) 

0 PLN 

 • Dla osób powyżej 70 lat, 

 • Dla żołnierzy wyznaczonych do służby poza granicami kraju 

 • Dla osób, które na co dzień przebywają w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym (tylko gdy zagraniczny wyjazd jest związany z długotrwałym leczeniem/operację) 

 • Dla osób pobierających stały zasiłek z pomocy społecznej (tylko gdy zagraniczny wyjazd jest związany z długotrwałym leczeniem/operację) 

 • Dla osób, które w swoim dokumencie odkryły wadę techniczną, w związku z którą niemożliwe jest odczytanie danych z mikroprocesora 

Kto może liczyć na zniżki i zwolnienie z opłat?

Ulga 50%: 

 • Uczniowie i studenci 

 • Emeryci 

 • Renciści 

 • Osoby z niepełnosprawnością 

 • Osoby na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością 

 • Osoby przebywające w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym 

 • Osoby, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej 

 • Kombatanci lub ofiary represji wojennych i okresu powojennego 

 • Rodzice lub małżonkowie rodzica w rodzinie wielodzietnej, posiadający ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 

Ulga 75%: 

 • Osoby poniżej 26 lat, uczące się (na przykład studenci), będące dzieckiem z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny) 

 • Dzieci z niepełnosprawnością, pochodzące z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny) 

Całkowite zwolnienie z opłaty przysługuje: 

 • Osobom po 70 rok życia 

 • Podopiecznym domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczych (tylko w sytuacjach, w których wyjazd zagraniczny jest wymagany w związku z długotrwałym leczeniem lub operacją) 

 • Osobom otrzymującym stały zasiłek z pomocy społecznej (tylko w sytuacjach, w których wyjazd zagraniczny jest wymagany w związku z długotrwałym leczeniem lub operacją) 

 • Posiadaczom paszportów z  wadą techniczną 

 • Żołnierzom, którzy mają pełnić służbę poza granicami Polaki (z wyłączeniem żołnierzy zawodowych) 

Ile trwa wyrobienie nowego paszportu?

Czas jaki musi minąć od momentu złożenia wniosku do odbioru dokumentu to około 30 dni. Choć w wyjątkowych sytuacjach ten termin może się nieco wydłużyć, zazwyczaj paszport otrzymamy o wiele wcześniej. Indywidualny czas oczekiwania uzależniony jest przede wszystkim od liczby innych oczekujących. Paszport pozostaje ważny przez 10 lat od momentu wydania. 

Jeśli potrzebujemy paszportu szybciej ze względu na szczególne okoliczności (na przykład śmierć członka rodziny mieszkającego za granicą), możemy ubiegać się o dokument tymczasowy. Jego wyrobienie trwa krócej, ale ważność zachowuje on jedynie rok.

Standardowy paszport biometryczny 

Paszport tymczasowy 

Czas oczekiwania na dokument to średnio około 30 dni. W okresie wzmożonego zainteresowania paszportami, czas ten może się wydłużyć, natomiast poza sezonem zdarza się, że paszport otrzymamy wcześniej 

Wnioski o paszport tymczasowy są wydawane w trybie priorytetowym, co w praktyce oznacza, że dokument można odebrać już w ciągu kilku dni 

Zachowuje ważność przez 10 lat od momentu wydania 

Jest ważny tylko przez 12 miesięcy 

Koszt wydania dokumentu to 140 PLN 

Koszt wydania dokumentu to 30 PLN 

Ważne! O uzyskanie takiego dokumentu nie możemy się jednak ubiegać w przypadku wakacyjnych wyjazdów oraz wycieczek z biurem podróży. Trzeba być również ostrożnym, ponieważ nie wszystkie kraje uznają ważność tymczasowego paszportu. Przed wyjazdem warto upewnić się, czy tam dokąd się wybieramy jest on honorowany. 

Brak paszportu/dowodu osobistego a wycieczka z biurem podroży - o czym trzeba wiedzieć?

Jeśli planujemy urlop z biurem podróży, przed wykupieniem wycieczki musimy upewnić się, czy dokumenty uprawniające nas do przekroczenia granicy, takie jak paszport i dowód osobisty nie utraciły ważności. Jeśli bowiem okaże się, że dokument jest nieaktualny, będziemy musieli ponieść odpowiedzialność, także finansową, za odwołanie lub przesunięcie terminu podróży.

Zadbanie o aktualny termin ważności paszportu należy bowiem do nas, a praktycznie wszystkie biura podróży zastrzegają, że zwrot kosztów w powyższym przypadku nie jest możliwy. Jeżeli natomiast o utracie ważności dokumentu zorientujemy się już w trakcie podróży, nie zostaniemy przepuszczeni przez granicę i na własną rękę będziemy musieli wrócić do domu.

Skradziony dokument – czy to podstawa do rezygnacji z wyjazdu?

Zanim zdecydujemy się na zakup wycieczki w biurze podróży, dobrze zastanowić się nad wyborem ewentualnego rozszerzenia polisy o koszty rezygnacji z imprezy turystycznej. Zapewni nam to ochronę w przypadku kradzieży dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy.

W takiej sytuacji przede wszystkim musimy pamiętać o zgłoszeniu kradzieży na policję, bowiem dopiero w sytuacji, w której otrzymamy odpowiedni protokół, ubezpieczyciel może wypłacić nam odszkodowanie

Najczęściej rozszerzenie możemy wykupić w terminie 7 dni od zawarcia umowy z biurem turystycznym.

Paszport skradziony za granicą – co robić?

Zgłoszenie utraty paszportu na najbliższym posterunku policji. Należy przy tym pamiętać o odbiorze potwierdzenia zgłoszenia oraz sprawdzeniu danych we wniosku o wydanie nowego dokumentu. 

W tym celu należy udać się do najbliższego konsulatu, gdzie można wyrobić między innymi paszport tymczasowy. Jakie dokumenty przygotować? 

 • Trzeba mieć ze sobą papierową fotografię paszportową w formacie 35mm x 45mm 

 • Dokument wyjaśniający, czemu ubiegamy się o paszport tymczasowy (np. zaświadczenie o kradzieży) 

 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej (zazwyczaj ok. 30-40 Euro) 

Jak wyrobić paszport tymczasowy?

Jeżeli zależy nam na czasie i nie możemy pozwolić sobie na zbyt długie oczekiwanie na dokument, zamiast tradycyjnego paszportu biometrycznego możemy - w określonych sytuacjach - wnioskować o tzw. paszport tymczasowy. 

Taki dokument ważny jest maksymalnie 12 miesięcy. Jego zdecydowaną zaletą jest natomiast to, że otrzymamy go znacznie szybciej niż tradycyjną książeczkę - sam urząd wojewódzki informuje, że tego typu wnioski rozpatrzone zostaną w trybie przyspieszonym. 

Tymczasowy paszport jest również tańszy niż paszport biometryczny, ponieważ - składając wniosek w Polsce - zapłacimy za niego jedynie 30 PLN. 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - czy warto?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży to zabezpieczenie przed ponoszeniem kosztów wynikających z anulowania umowy z biurem podróży lub przerwania imprezy turystycznej w trakcie jej trwania. Jeżeli z niezależnych od nas przyczyn będziemy zmuszeni odwołać zaplanowaną i wykupioną wcześniej podróż, ubezpieczyciel zwróci nam pieniądze za wszelkie poniesione w wyniku tego straty.

W sytuacji, w której urlop zostanie przerwany, polisa pokryje koszty odwołania niewykorzystanych świadczeń, a także koszt wcześniejszego powrotu do kraju. W przypadku całkowitej anulacji przedmiotem ubezpieczenia są przede wszystkim wydatki, jakie osoba ubezpieczona będzie musiała ponieść w związku z wycofaniem się z zawartej w biurze turystycznym umowy. Ubezpieczyciel gwarantuje pomoc także wtedy, gdy z wycieczki zrezygnuje współuczestnik podróży.

Magdalena KajzerMagdalena Kajzer

Ubezpieczenie od rezygnacji najczęściej gwarantuje wypłatę odszkodowania w wysokości 100%, jednak osoba ubezpieczona musi udokumentować wszelkie wydatki wynikające z odwołania wycieczki.

Zakres takiej polisy jest szeroki i obejmuje takie elementy jak:

 • Rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej, szkoleniu czy konferencji
 • Przerwanie udziału w wycieczce
 • Anulowanie rezerwacji noclegów i biletów
 • Zmiany wynikające z rezygnacji współuczestników podróży

Z polisy skorzystać można we wszystkich sytuacjach, w których anulacja umowy będzie wynikiem nieprzewidzianych, nagłych i przede wszystkim niezależnych od ubezpieczonego sytuacji. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) określa dokładnie zakres tych sytuacji, jednak większość z nich jest wspólna dla wszystkich:

 • Nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek
 • Utrata pracy
 • Kradzież dokumentów niezbędnych do wyjazdu
 • Poważne zdarzenia losowe, takie jak włamanie, pożar, zalanie mieszkania
 • Komplikcje ciążowe
 • Egzamin warunkowy
 • Rozmowa kwalifikacyjna w przypadku osoby dotychczas bezrobotnej

Każda polisa określa jednak również kilka wyłączeń odpowiedzialności. To sytuacje, w których ubezpieczyciel nie pokryje kosztów związanych z odwołaniem imprezy turystycznej. Należą do nich między innymi:

 • Złamanie prawa
 • Choroby przewlekłe
 • Pozostawanie pod wpływem alkoholu
 • Udział w zamieszkach
 • Odpowiedzialność organizatora

Ubezpieczenie od rezygnacji można wykupić jako rozszerzenie polisy turystycznej lub całkowicie odrębną usługę. Jego cena uzależniona jest od kilku czynników. Najważniejszym z nich jest gwarantowana suma ubezpieczenia, miejsce oraz termin wyjazdu. Znaczenie mają również: liczba podróżnych, a także inne rozszerzenia.

Pełna kwota jest najczęściej ustalana na podstawie ogólnej wartości wycieczki i określenia ryzyka jej anulacji. Przykładowy koszt odwołania kilkudniowej podróży dla dorosłej osoby do jednego z popularnych krajów europejskich to około 50-80 złotych, przy kosztach wycieczki 1800-2500 złotych.

UbezpieczycielMaksymalna suma ubezpieczenia na osobęCzy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?Składka w % poniesionych kosztów Składka dla kosztu: 5 000 zł
Uniqa
35 000 zł
2,8 %
140,00 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
3,2 %
161,00 zł
Uniqa
35 000 zł
3,0 %
150,00 zł
Signal Iduna
34 000 zł
4,4 %
221,25 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
7,2 %
7,00 zł
Dodatkowo: Covid-19   kwarantanna   choroby przewlekłe  
Uniqa
140,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów2,8 %
Europa Ubezpieczenia
161,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,2 %
Uniqa
150,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,0 %
Signal Iduna
221,25 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 34 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów4,4 %
Europa Ubezpieczenia
7,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów7,2 %
Dodatkowo: Covid-19 kwarantanna choroby przewlekłe

Jeśli chcesz wybrać dla siebie odpowiednie ubezpieczenie, skorzystaj z naszego poradnika. Dzięki niemu porównasz oferty wielu ubezpieczycieli i znajdziesz polisę idealnie dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Co warto wiedzieć?

 1. Skradziony lub nieważny dowód osobisty lub paszport nie są powodem do bezkosztowego odwołania wyjazdu.

 2. Jeśli dokument jest nieaktualny, będziemy musieli ponieść odpowiedzialność, także finansową, za odwołanie lub przesunięcie terminu podróży.

 3. Wyrobienie paszportu lub dowodu trwa do 30 dni.

 4. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji podróży pokryje koszty odwołania lub zmiany terminu wyjazdu ze względu na kradzież dokumentu.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy skradziony paszport to podstawa do rezygnacji w wyjazdu?

  Tak, ale tylko w sytuacji, gdy posiadamy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. ​​​​​​

 2. Czy można wyrobić paszport bez dowodu osobistego?

  Tylko w szczególnych okolicznościach (np. gdy dotychczasowy dokument zostanie zgubiony lub skradziony). W takiej sytuacji możemy zwrócić się do urzędu, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu, z prośbą o potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu. 

 3. Kiedy przyda się paszport tymczasowy?

  Jak informuje rządowa strona gov.pl, paszport tymczasowy przyda się: obywatelom polskim w kraju lub za granicą w nagłych, udokumentowanych przypadkach, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny bądź prowadzoną działalnością zawodową, Polakom podczas pobytu za granicą na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju;  osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy; obywatelom polskim przebywającym za granicą, którzy nie posiadają dokumentu paszportowego. 

 4. W jakim terminie otrzyma się zwrot kosztów w związku z rezygnacją z podróży?

  Wszystko zależy od ubezpieczyciela i wybranego wariantu polisy. W przypadku różnych ofert zwrot kosztów może potrwać od kilku dni do nawet kilku tygodni.