Roczna polisa turystyczna jest ważna 12 miesięcy i obejmuje nieskończoną liczbę wyjazdów zagranicznych. Obecnie oferuje ją kilku ubezpieczycieli. Sprawdziliśmy, kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie, jakie ma ograniczenia oraz czy jest lepszym wyborem niż zwykłe, jednorazowe ubezpieczenie turystyczne.

Polisę turystyczną zwykle kupujemy na kilka dni przed wyjazdem. Zapewnia ochronę podczas całego pobytu za granicą – może to być dzień, tydzień, miesiąc, a nawet rok. Jednak takie ubezpieczenie dotyczy podróży w jednym ciągu. Osoby, które często wyjeżdżają muszą więc za każdym razem kupować nową polisę – chyba, że zdecydują się na roczne ubezpieczenie podróży.

Przeanalizowaliśmy oferty takich polis w PZU, Ergo, Allianz oraz Signal Iduna. Sprawdziliśmy też, czy zakup tego typu produktu jest opłacalny.

Dla kogo ubezpieczenie turystyczne na rok?

Ubezpieczenie na rok to dobre rozwiązanie dla osób, które często podróżują za granicę – czy to w celach zwiedzania i wypoczynku, czy w celach służbowych, czy w celach nauki za granicą. Z takiego ubezpieczenia mogą skorzystać także osoby pracujące przez jakiś czas poza krajem, np. w delegacji.

To również propozycja dla sportowców, którzy wyjeżdżają za granicę wielokrotnie w ciągu roku, np. na górskie wyprawy.

Sprawdź ubezpieczenie turystyczne

Bezpieczny Powrót – co oferuje roczne ubezpieczenie od PZU?

Polisa roczna oferowana przez PZU obejmuje wyjazdy niemal po całym świecie. Jest ważna przez 12 miesięcy od momentu zakupu dla dowolnej liczby wyjazdów, których łączny czas trwania nie przekracza ośmiu tygodni. Oferta skierowana jest głównie do miłośników wypraw sportowych, w tym górskich, jednak nie jest to warunkiem możliwości skorzystania z niej.

PZU rekomenduje ubezpieczenie turystyczne Bezpieczny Powrót również na wszystkie inne wyjazdy zagraniczne, także służbowe.

Roczne ubezpieczenie PZU można zakupić w dwóch wariantach – wariancie podstawowym i rozszerzonym. Różnią się one poziomem sumy ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych elementów.

W ramach polisy PZU turyści mogą liczyć na elementy takie jak:

 • koszty leczenia (do 250 000 zł w obu wariantach; w tym limit na koszty leczenia ambulatoryjnego do 10 000 zł w wariancie podstawowym lub 20 000 zł w wariancie rozszerzonym oraz udział własny w zakresie leczenia ambulatoryjnego i zakupu leków do 300 zł w obu wariantach),

 • koszty transportu powrotnego do kraju (bez ograniczeń w obu wariantach),

 • koszty ratownictwa, w tym z użyciem helikoptera (do 100 000 zł w wariancie podstawowym lub 250 000 zł w wariancie rozszerzonym),

 • OC (do 500 000 zł za szkody osobowe, do 100 000 zł za szkody na mieniu – w obu wariantach),

 • pomoc prawną (na 20 000 zł w wariancie podstawowym lub 35 000 zł w wariancie rozszerzonym),

 • ochronę bagażu (na 2 000 zł w wariancie podstawowym lub 3 000 zł w wariancie rozszerzonym),

 • ochronę 40 aktywności, w tym wypraw górskich do 6 000 m n.p.m.

Uwaga!

Polisę można rozszerzyć o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, leczenie chorób przewlekłych, wydłużenie maksymalnego czasu jednego wyjazdu do 16 tygodni, ryzyka wynikające z aktów terroryzmu i działań wojennych oraz ochronę na wysokościach leżących do 7 6000 m n.p.m.

Czego nie ma w polisie PZU?

Polisa nie działa na terenie Arktyki, Antarktydy oraz Grenlandii. W podstawowej wersji nie ma ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie Bezpieczny Powrót nie zapewnia też ochrony w razie uprawiania wszystkich sportów (pełną listę można sprawdzić na stronie PZU).

Polisa nie posiada też ochrony na wypadek zdarzeń pod wpływem alkoholu. Ochroną nie jest objęta także praca fizyczna. Szczegóły dotyczące wyłączeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia turystycznego PZU.

Ile kosztuje roczna polisa PZU?

Roczne ubezpieczenie turystyczne od PZU w wariancie podstawowym kosztuje od 220 zł, w wariancie rozszerzonym – od 453 zł.

Uwaga!

PZU zapewnia zniżki dla członków Polskiego Związku Alpinizmu oraz dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ubezpieczenie podróży na rok od Signal Iduna – co zawiera?

Propozycję rocznego ubezpieczenia turystycznego przygotowało również towarzystwo Signal Iduna. Jest to oferta skierowana wyłącznie do młodych osób – uczniów i studentów oraz miłośników sportów i podroży od 5 do 30 roku życia.

Ubezpieczenie dostępne jest w trzech różnych wariantach – CARD WORLD, CARD WORLD SPORT i CARD WORLD SPORT PLUS.

Zakres ubezpieczenia proponowany przez Signal Iduna to:

 • koszty leczenia – do 60 000 EUR we wszystkich wariantach,

 • koszty ratownictwa – do 6 000 EUR we wszystkich wariantach,

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków – świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wariancie CARD WORLD – 15 000 PLN, w wariantach WORLD SPORT oraz WORLD SPORT PLUS – 20 000 PLN; świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wariancie CARD WORLD – 10 000 PLN, w wariantach WORLD SPORT oraz WORLD SPORT PLUS – 15 000 PLN,

 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – w wariancie CARD WORLD – 30 000 EUR, w wariantach WORLD SPORT oraz WORLD SPORT PLUS – 50 000 EUR,

 • ochrona prawna – dostępna w obu wariantach,

 • Assistance – dostępne w obu wariantach.

Dodatkowo ubezpieczyciel informuje, że wszystkie warianty, m.in. w zakresie kosztów leczenia, obejmują amatorskie uprawianie sportów, w tym również: surfingu, żeglarstwa w charakterze załogi do 10 mil morskich od brzegu, windsurfingu i kitesurfingu.

Ubezpieczenie objęte są również sytuacje takie jak zaostrzenie choroby przewlekłej zdiagnozowanej i leczonej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej oraz wykonywanie praktyk studenckich i szkolnych.

Czego nie ma w polisie Signal Iduna?

W wariancie CARD WORLD ubezpieczone nie jest uprawianie sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka (to m.in. wspinaczka wysokogórska po oznaczonych szlakach, skalna oraz skałkowa do 3 500 m. n.p.m., żeglarstwo w charakterze załogi powyżej 10 mil morskich od brzegu, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting, sztuki walki, i sporty obronne) oraz koszty komory dekompresyjnej dla nurkujących.

Uwaga!

W przypadku osób uprawiających sport wyczynowo ubezpieczyciel zaleca wybór wariantu WORLD SPORT PLUS.

Dodatkowo zakres ochrony polisy od Signal Iduna nie uwzględnia czynności związanych z wykonywaniem pracy fizycznej, a także m.in. umyślnym działaniem ubezpieczonego, działaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających czy zaburzeniami psychicznymi.

Ile kosztuje polisa Signal Iduna?

Roczne ubezpieczenie turystyczne od Signal Iduna kosztuje w trzech wariantach odpowiednio:

 • SIGNAL IDUNA CARD WORLD – 74 zł

 • SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT – 111 zł

 • SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT PLUS – 136 zł

Polisa multi-trip w ERGO Ubezpieczenia Podróży – co oferuje?

ERGO Ubezpieczenia Podróży również oferuje polisę ważną rok umożliwiającą nieograniczoną liczbę podróży (każda z nich może trwać maksymalnie 40 dni). Ochrona jest ważna na terenie całego świata. Ubezpieczyciel kieruje swoje ubezpieczenie do osób, które często podróżują w ciągu roku – zarówno prywatnie, jak i służbowo.

Na co ubezpieczeni mogą liczyć w ramach ubezpieczenia turystycznego na rok od ERGO Ubezpieczenia Podróży ?

 • Trzy warianty polisy do wyboru – Tip, Tip Plus, Top.

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych w trzech wariantach do wyboru (Tip: 20 000 EUR, Tip Plus: 40 000 EUR oraz Top: 100 000 EUR).

 • Koszty transportu medycznego do kraju (do wysokości kosztów leczenia w dwóch pierwszych wariantach oraz bez limitu w trzecim wariancie).

 • NNW (kolejno na 20 000 zł, 30 000 zł oraz 40 000 zł).

 • Ochrona bagażu (kolejno na 800 zł, 1000 zł i 1200 zł).

 • OC w życiu prywatnym (w wariancie Tip Plus na 50 000 EUR i w wariancie Top na 100 000 EUR),

 • Assistance (w wariancie Tip: podstawowy, w wariancie Tip Plus: rozszerzony oraz w wariancie Top: pełny),

 • Koszty akcji ratowniczej na 5 000 EUR (w wariantach Tip Plus i Top; brak kosztów ratownictwa w wariancie Tip).

 • Koszty przerwania podróży (wyłącznie w wariancie Tip Plus – na 1 000 EUR).

Czego nie ma w polisie ERGO Ubezpieczenia Podróży?

Ochroną roczną mogą być objęte tylko osoby, które w dniu zakupu oraz w czasie trwania ubezpieczenia nie ukończyły 65 lat. Polisa nie zapewnia też ochrony w czasie uprawiania sportów, ale można dokupić stosowne rozszerzenie za dodatkową opłatą.

Uwaga!

Ubezpieczenie nie chroni także w czasie wykonywania pracy fizycznej – istnieje możliwość, aby rozszerzyć zakres ochrony i o ten element, oczywiście również za dodatkową składką.

Ile kosztuje ubezpieczenie muti-trip w ERGO Ubezpieczenia Podróży?

W najtańszym wariancie roczna polisa Ergo Multi Trip, bez dodatkowych rozszerzeń, dostępna jest już za 179 zł (wariant Tip). Wariant bardziej rozbudowany, Tip Plus, to koszt 249 zł. Wariant dla wymagających, o nazwie Top, kosztuje 469 zł.

Ceny dodatków do ubezpieczenia turystycznego od ERGO Ubezpieczenia Podróży to:

 • Sporty wysokiego ryzyka – 125 zł, 149 zł i 235 zł odpowiednio w wariantach Tip, Tip Plus i Top.

 • Praca fizyczna – 269 zł, 374 zł i 704 zł odpowiednio w wariantach Tip, Tip Plus i Top.

 • Rozszerzenie kosztów leczenia i transportu medycznego o szkody powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej (w tym COVID-19) do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia – 179 zł w każdym wariancie.

Ubezpieczenie Roczny Wyjazd w Allianz – na co można liczyć?

Allianz, obok swoich standardowych ubezpieczeń turystycznych, daje także możliwość zakupu polisy, która jest ważna przez cały rok – podczas wyjazdów do krajów europejskich lub całego świata, w zależności od wybranej strefy.

Roczne ubezpieczenie turystyczne od Allianz można zakupić jak każdą inną polisę, przez kalkulator ubezpieczenia turystycznego na stronie ubezpieczyciela. Wpisując dane w kalkulator, należy przy tym zaznaczyć opcję "ubezpieczenie roczne".

Co zatem dokładnie oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz w ubezpieczeniu turystycznym na rok?

 • Trzy pakiety ubezpieczeniowe: Komfort, Plus i Ekstra.

 • Pokrycie kosztów leczenia (sumy ubezpieczenia w zależności od pakietu: 200 000 zł, 400 000 zł oraz 600 000 zł).

 • Koszty ratownictwa (na 100 000 zł w każdym wariancie).

 • NNW (kolejno na 10 000 zł, 25 000 zł i 60 000 zł).

 • Assistance (w każdym pakiecie).

 • Transport medyczny (w tym przewiezienie zwłok do kraju) bez limitu (w każdym pakiecie).

 • OC w życiu prywatnym (1 000 000 zł w każdym pakiecie).

 • w dwóch wyższych wariantach ubezpieczenie bagażu na 2 000 zł i 10 000 zł.

Czego nie ma w ubezpieczeniu Allianz?

W podstawowej wersji ubezpieczenie podróżne od Allianz nie zapewnia ochrony dla osób aktywnych fizycznie. Nie zapewni też ochrony na wypadek zdarzeń pod wpływem alkoholu oraz w sytuacji przerwania lub opóźnienia podróży zagranicznej.

Uwaga!

O te elementy ochronę można rozszerzyć, za co oczywiście trzeba dodatkowo zapłacić.

Ile kosztuje polisa roczna w Allianz?

Koszt polisy zależy od kilku czynników:

 • wybranego wariantu,

 • częstotliwości powrotu do kraju pomiędzy podróżami,

 • wybranej strefy wyjazdu (Europa lub Świat – w tym drugim wypadku polisa będzie oczywiście droższa),

 • wybranych dodatków (rozszerzeń polisy),

 • ewentualnych indywidualnych zniżek, jakimi może dysponować ubezpieczony.

Pakiet Komfort na wyjazdy na terytorium Europy – przy założeniu, że ubezpieczony będzie wracał do Polski co 60 dni lub częściej – kosztuje 1028 zł.

Przy tych samych założeniach Pakiet Plus to koszt 1455 zł, a Pakiet Ekstra – 1999 zł. Dodatki do polisy to koszt:

 • Do pakietu Komfort: 255 zł (dodatek dla aktywnych sportowo), 257 zł (klauzula alkoholowa), 1506 zł (przerwanie lub opóźnienie podróży).

 • Do pakietu Plus: 255 zł (dodatek dla aktywnych sportowo), 364 zł (klauzula alkoholowa), 1506 zł (przerwanie lub opóźnienie podróży).

 • Do pakietu Ekstra: 255 zł (dodatek dla aktywnych sportowo), 500 zł (klauzula alkoholowa), 1506 zł (przerwanie lub opóźnienie podróży).

Aby poznać dokładce ceny ubezpieczenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb, najlepiej wykonać symulację w kalkulatorze ubezpieczyciela.

Jakie są zalety polisy turystycznej rocznej?

Jedna polisa ważna przez cały rok świetnie sprawdzi się przy podróży dookoła świata. Wystarczy raz opłacić składkę, aby mieć zapewnione pokrycie kosztów leczenia i szereg innych praktycznych elementów ochrony. Często ubezpieczyciele oferują specjalne zniżki oraz szereg dodatkowych rozszerzeń, których nie zagwarantuje zwykła polisa.

Roczna polisa turystyczna sprawia, że nie trzeba martwić się o swoje bezpieczeństwo w trakcie podróży zagranicznej. W razie jakichkolwiek problemów wystarczy skontaktować się z konkretnym centrum alarmowym/informacyjnym ubezpieczyciela, aby uzyskać wsparcie w zakresie kosztów leczenia lub też innego rodzaju pomoc.

Jakie są wady polisy turystycznej na rok?

Ubezpieczenie na rok ma też kilka wad. Przede wszystkim – wybiera się jeden wariant na cały rok, bez możliwości zmian sum gwarantowanych czy poszczególnych elementów. Może się więc zdarzyć, że zakres ochrony będzie niedopasowany do celu i miejsca wyjazdu.

Zwykle tego typu polisa turystyczna nie gwarantuje ochrony na wypadek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wykonywania pracy fizycznej, zwrotu kosztów rezygnacji, a także dla osób cierpiących na choroby przewlekłe. To, czy można ją w tych aspektach rozszerzyć, zależy od konkretnej oferty.

Warto też wiedzieć, że liczba ofert polis rocznych jest też ograniczona w porównaniu z pakietami pojedynczych, jednorazowych ubezpieczeń.

Warto przed zakupem ubezpieczenia na rok porównać oferty w naszym kalkulatorze i pamiętać, że w razie potrzeby – zawsze możliwe jest przedłużenie ochrony o kolejne dni lub tygodnie.

Jak wybrać sumę ubezpieczenia w polisie turystycznej na rok?

Decydując się na roczne ubezpieczenie turystyczne, koniecznie zwróć uwagę również na sumy ubezpieczenia. Kluczowe są tu koszty leczenia, jako najważniejszy element całej polisy. Czym wyższa, tym bezpieczniej możesz czuć się w podróży zagranicznej, choć oczywiście wpływa to na ostateczną cenę. Jak więc najrozsądniej wybrać sumę ubezpieczenia kosztów leczenia?

Wypowiedź eksperta

Najważniejszym aspektem jest tutaj Twój stan zdrowia. Osoby, które cierpią na choroby przewlekłe, muszą dokupić odpowiednie rozszerzenie, które wiąże się z dodatkową składką. Dokupienie dodatku jest jednak konieczne – zagwarantuje pokrycie kosztów leczenia związanego z chorobami przewlekłymi.
Patrycja Pałka, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznychPatrycja Pałka, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych

Sumy ubezpieczenia kosztów leczenia na wyjazdy na terytorium Europy nie powinny być niższe niż 20-30 000 EUR, a w przypadku podróży poza Europę – nie powinny wynosić mniej niż 30-40 000 EUR.

Wyłączenia z rocznej polisy podróżnej – co warto wiedzieć?

Polisa, zarówno w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, jak i pozostałych elementów, pomoże w znacznej większości trudnych sytuacji za granicą, jednak – nie we wszystkich.

Przypadki, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi pomocy, to m.in. wyłączenia generalne. Do najpopularniejszych wyłączeń, uznawanych przez niemal wszystkich ubezpieczycieli, zaliczamy:

 • niezgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego do centrum alarmowego lub informacyjnego ubezpieczyciela,

 • działania sprzeczne z prawem,

 • rażące niedbalstwo lub umyślne działanie ubezpieczonego,

 • niezachowanie faktur, rachunków lub dokumentacji medycznej,

 • zdarzenia, do których doszło na skutek działań wojennych, zamieszek, protestów, zamachów stanu, ataków terrorystycznych,

 • epidemie i klęski żywiołowe,

 • samobójstwo,

 • następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych (możliwy zakup rozszerzenia do polisy gwarantującego ochronę na wypadek tej sytuacji),

 • komplikacje mające związek z zaostrzeniem się choroby przewlekłej (możliwy zakup rozszerzenia do polisy gwarantującego ochronę na wypadek tej sytuacji),

 • pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych (możliwy zakup rozszerzenia do polisy gwarantującego ochronę na wypadek tej sytuacji),

 • wykonywanie pracy fizycznej (możliwy zakup rozszerzenia do polisy gwarantującego ochronę na wypadek tej sytuacji).

W OWU spotkać można również innego typu wyłączenia ochrony, tzw. wyłączenia szczegółowe. Należą do nich m.in. wszelkie planowane zabiegi medyczne, choroby przenoszone drogą płciową, choroby psychiczne, operacje plastyczne, zabieg przerwania ciąży, pobyt w ośrodkach sanatoryjnych, medycyna niekonwencjonalna oraz przypadki, w których pomoc nie musi być natychmiastowa (gdy ubezpieczony może poczekać na powrót do kraju).

Ubezpieczenie jednorazowe – dlaczego warto je mieć?

Jeśli nie masz ustalonej liczby wyjazdów, cena rocznego ubezpieczenia może być zdecydowanie wyższa niż suma zakupu kilku pojedynczych polis. Warto więc dobrze przemyśleć wybór ochrony na cały rok.

W przypadku jednorazowego ubezpieczenia możesz liczyć na:

 • szeroki wybór ofert ubezpieczycieli,

 • możliwość dogodnego wyboru sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i zakresu pomocy medycznej,

 • różne pakiety ubezpieczeniowe,

 • możliwość poszerzenia ochrony o praktyczne dodatki dla aktywnych, jak np. ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka, ubezpieczenie na sprzęt sportowy, czy OC sportowe,

 • możliwość ubezpieczenia kosztów rezygnacji,

 • przedłużenie ochrony w wybranym momencie,

 • możliwość samodzielnego obliczenia wysokości składki,

 • pomoc prawną,

 • szybki i wygodny zakup online.

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
mtu24.pl
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
44,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
58,52 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
81,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
124,46 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Wakacje zagraniczne
mtu24.pl
44,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
58,52 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
81,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
124,46 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Taką polisę, uwzględniającą koszty leczenia z satysfakcjonującą sumą gwarantowaną, można mieć już od ok. 4 zł za dzień ochrony. Każdy jednak może sam dopasować zakres ochrony i cenę ubezpieczenia pod kątem swoich potrzeb i charakteru podróży.

Wystarczy wypełnić krótki formularz i zapoznać się z przedstawionymi ofertami. Wybraną polisę można zakupić online - nawet jeszcze w drodze na lotnisko.

Sprawdź ubezpieczenie turystyczne

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie podróżne to niezbędny element każdego wyjazdu – tego krótszego, jak i dłuższego.

 2. Roczne ubezpieczenie turystyczne zapewnia ochronę podczas podróży po całym świecie – bez limitowanej liczby wyjazdów.

 3. Takie ubezpieczenie turystyczne obecnie oferują m.in. PZU, Ergo, Allianz i Signal Iduna.

 4. Roczna polisa turystyczna jest wygodna – pozwala zaoszczędzić czas, jednak wybór ofert i pakietów jest ograniczony.

 5. Zanim zdecydujesz się na roczne ubezpieczenie podróżne, porównaj ofertę ze standardową propozycją polisy na jeden wyjazd – zwłaszcza w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czym jest polisa roczna?

  Jest to ubezpieczenie turystyczne ważne 12 miesięcy od daty zakupu. Obejmuje ochroną dowolną liczbę wyjazdów. Zapewnia pomoc w zakresie elementów takich jak m.in. koszty leczenia, czy koszty transportu powrotnego do kraju.

 2. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie roczne?

  To dobre rozwiązanie dla osób, które często podróżują, zwiedzają różne kraje. Dzięki temu nie muszą przed każdym wyjazdem w ciągu roku decydować się na odrębne ubezpieczenie turystyczne.

 3. Jakie wady ma korzystanie z polisy rocznej?

  Tak polisa – w porównaniu do jednorazowego ubezpieczenia turystycznego – ma kilka wad. Do wyboru ma się tylko jeden wariant na cały rok, bez możliwości zmian sum gwarantowanych czy poszczególnych elementów. Nie ma zbyt wielu ofert do porównania. Taka ochrona może być niedopasowana w razie zmiany kierunku lub planowanych aktywności.

 4. Czym się kierować wybierając ubezpieczenie roczne?

  Przede wszystkim warto porównać koszt jednorazowej polisy z ceną polisy na rok i sprawdzić, czy liczba wyjazdów faktycznie odpowiadania konieczności zakupu ubezpieczenia na cały rok. Warto wziąć pod uwagę sumy gwarantowane, w tym zwłaszcza na koszty leczenia. Warto przeanalizować też dostępne rozszerzenia (np. na wypadek uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub o choroby przewlekłe), a także wyłączenia ochrony.

 5. Czy ubezpieczenie turystyczne na rok ma jakieś ograniczenia?

  Tak, jak każda polisa posiada szereg wyłączeń. Może nie działać w niektórych rejonach świata (Himalaje, USA czy Antarktyda). Nie zapewni też ochrony w razie wybuchu wojny lub zamieszek. Ograniczenia zwykle wiążą się również z wykonywaniem pracy fizycznej. Trzeba też pamiętać, że cała pomoc ubezpieczyciela podczas podróży zagranicznej będzie świadczona tylko do wysokości sumy gwarantowanej.

 6. Kiedy warto kupić ubezpieczenie roczne?

  To dobre rozwiązanie, jeśli faktycznie bardzo często podróżujesz lub pozostajesz za granicą przez długi czas. W pozostałych przypadkach zwykła polisa może okazać się korzystniejszym finansowo wyborem, który zapewni całą niezbędną pomoc w sytuacjach nagłych.

 7. Ile kosztuje roczne ubezpieczenie podróżne?

  Ubezpieczenie podróżne na rok zwykle kosztuje kilkaset złotych. Dokładna cena zależy od zakresu, w tym m.in. wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

 8. Gdzie najlepiej wykupić ubezpieczenie turystyczne?

  Ubezpieczenie podróży zagranicznej najprościej i najszybciej kupisz online przy pomocy kalkulatora ubezpieczeń.

 9. Czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?

  Zdecydowanie tak. Zakup ubezpieczenia to często jedyny sposób, aby koszty leczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem poza granicami Polski pokrył za nas ktoś inny – ubezpieczyciel. Ubezpieczenie działa bez względu na rodzaj placówki medycznej.

 10. Gdzie wykupić ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

  Ubezpieczenia podróży najlepiej kupować online. Skorzystanie ze specjalnych kalkulatorów pozwala szybko znaleźć najkorzystniejszą ofertę i zakupić ją online – wygodnie, bez wychodzenia z domu.