Itaka oferuje swoim klientom możliwość zakupu polisy turystycznej wraz z wycieczką w trzech wariantach. Najbardziej podstawowy wariant - ITAKA SIMPLE - jest w cenie wycieczki, a ITAKA PRESTIGE - najdroższy zakres, kosztuje 15,50 zł za dzień ochrony. Sprawdź, czy ubezpieczenie turystyczne ITAKA wystarczy podczas wyjazdu, czego Ci nie zapewni i jakie rozwiązania są tańsze. 

Osoby poszukujące bezpieczeństwa i spokoju w czasie wakacji często wybierają ubezpieczenie oferowane przez biura podróży. ITAKA, jako jedna z wiodących firm w branży turystycznej, także proponuje swoim klientom pakiet ubezpieczeniowy, który ma zapewnić ochronę w najróżniejszych sytuacjach.

Ubezpieczenie turystyczne dostępne w biurze ITAKA może być postrzegane jako opcja wygodna, jednak czy zapewnia ono kompleksową ochronę? W artykule dokładnie przeanalizujemy to rozwiązanie i odpowiemy na kluczowe pytania. Czy polisa proponowana przez biuro podróży jest wystarczająca? A może lepszym i bardziej ekonomicznym wyborem będzie samodzielny zakup ubezpieczenia?

ITAKA – co trzeba wiedzieć?

ITAKA to biuro podróży z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku turystycznym, które dla polskich turystów jest synonimem zaufania w wakacyjnych wyjazdach. Oferuje szeroką gamę propozycji, od wycieczek dla osób podróżujących samotnie, po ekskluzywne wyjazdy, w ponad 150 kierunkach na wszystkich kontynentach. ITAKA dysponuje również własną flotą 52 samolotów, wykonując zarówno rejsy regularne, jak i czarterowe.

Kompleksowe podejście do obsługi turystów zawiera także możliwość zakupu ubezpieczenia turystycznego, które zapewnia ochronę w czasie podróży na wypadek choroby lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak działa ubezpieczenie turystyczne Itaka?

Biuro podróży ITAKA oferuje ubezpieczenia podróży we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym Ergo Ubezpieczenia Podróży. W wersji podstawowej (wariant Itaka Simple, który otrzymujemy darmowo w cenie wczasów lub wycieczki) ubezpieczenie turystyczne Itaka zawiera jedynie koszty leczenia i transportu medycznego, NNW i podstawowy Assistance. Dopiero w płatnym wariancie Itaka (do wyboru 3 opcje), mamy pełniejszą ochronę. Płatne warianty opiewają także na wyższe sumy ubezpieczenia oraz obejmują koszty ratownictwa i poszukiwań, rozszerzone Assistance i ochronę bagażu.

Assistance w ubezpieczeniu turystycznym Itaka

Assistance w ITAKA występuje w dwóch wariantach. Podstawowy Assistance obejmuje m.in. gwarancję pokrycia kosztów leczenia, powiadomienie rodziny o zdarzeniu czy pomoc w przypadku utraty dokumentów w podróży. Rozszerzone Assistance dodatkowo zapewnia m.in. dostarczenie leków, pomoc finansową po kradzieży, wsparcie prawne i tłumacza, a także zastępstwo kierowcy.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji to opcja dla podróżnych, która zabezpiecza finansowo w przypadku odwołania wyjazdu. Pokrywa ono zwrot kosztów związanych z rezygnacją z podróży z ważnych, nagłych przyczyn, takich jak choroba czy wypadek. Jest to dodatkowo płatne zabezpieczenie, które można wykupić przy rezerwacji wycieczki już za kwotę 102 zł/osobę.

Jakie warianty oferuje ubezpieczenie turystyczne Itaka?

Itaka Simple

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do 20 000 EUR,

 • koszty następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • podstawowy Assistance.

Itaka Complex

 • koszty leczenia i transportu do 50 000 EUR (w tym COVID-19)

 • świadczenie na wypadek kwarantanny w wysokości 1 000 EUR,

 • koszty następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • koszty przerwania podróży (do 5 000 PLN),

 • ubezpieczenie bagażu do 2 000 PLN,

 • opóźnienie dostarczenia bagażu do 1 000 PLN,

 • koszty ratownictwa i poszukiwań (do 5 000 EUR),

 • rozszerzone Assistance,

 • ubezpieczenie OC (szkody na osobie do 300 000 PLN, szkody na mieniu do 150 000 PLN).

Itaka Optimum:

 • koszty leczenia i transportu do 100 000 EUR (w tym COVID-19 i następstwa chorób przewlekłych),

 • świadczenia na wypadek kwarantanny w wysokości 1 000 EUR,

 • koszty następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • koszty przerwania podróży (do 5 000 PLN),

 • ubezpieczenie bagażu do 3 000 PLN,

 • opóźnienie dostarczenia bagażu do 1 000 PLN,

 • koszty ratownictwa i poszukiwań (do 5 000 EUR),

 • rozszerzone Assistance

 • ubezpieczenie OC (szkody na osobie do 300 000 PLN, szkody na mieniu do 150 000 PLN).

Itaka Prestige:

 • koszty leczenia i transportu do 1 000 000 EUR (w tym COVID-19), dodatkowo koszty następstw chorób przewlekłych do 300 000 EUR oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka do 50 000 EUR,

 • świadczenia na wypadek kwarantanny w wysokości 1 000 EUR,

 • koszty następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • koszty przerwania podróży (do 10 000 PLN),

 • ubezpieczenie bagażu do 4 000 PLN,

 • opóźnienie dostarczenia bagażu do 1 000 PLN,

 • koszty ratownictwa i poszukiwań (do 8 000 EUR),

 • rozszerzone Assistance

 • ubezpieczenie OC (szkody na osobie do 400 000 PLN, szkody na mieniu do 200 000 PLN),

 • OC w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (szkody na osobie do 20 000 EUR, szkody w mieniu do 4 000 EUR).

Uwaga!

Ciekawostka:

Biuro podróży Itaka oferuje także ubezpieczenie od deszczu z gwarantowaną wypłatą w wysokości 250 zł/osobę za każdy deszczowy dzień (oprócz dnia przylotu i powrotu).

Rozszerzenia ochrony ubezpieczenia Itaka

Po zapłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony ubezpieczenia podróży może zostać rozszerzony o:

 • choroby przewlekłe (od 7 zł/dzień),

 • sporty wysokiego ryzyka (od 3,50 zł/dzień),

 • sporty ekstremalne (od 12 zł/dzień),

 • pakiet SKI&SPORT (od 12 zł/dzień),

 • akty terroryzmu (od 3,50 zł/dzień).

Wyłączenia i ograniczenia ochrony w ubezpieczeniu Itaka

Wybierając ubezpieczenie turystyczne Itaka, należy wiedzieć jakie wyłączenia i ograniczenia ochrony dotyczą takiej polisy. Przed zakupem ubezpieczenia warto dokładnie zapoznać się z dokumentem Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU), aby uniknąć niespodzianek i poniesienia dodatkowych kosztów związanych z nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:

 • leczenia, które nie jest związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,

 • leczenia lub jego kontynuacji w kraju zamieszkania,

 • zabiegów i operacji za granicą, które można odłożyć w czasie i przeprowadzić w kraju zamieszkania,

 • wypadków powstałych przy wykonywaniu pracy fizycznej,

 • skutków spożywania oraz zatrucia się, narkotykami, środkami odurzającymi, psychotropowymi i zastępczymi,

 • skutków spożywania oraz zatrucia się alkoholem w wariancie Itaka Simple,

 • samobójstw, samookaleczeń lub przestępstw, zaburzeń psychicznych i ich skutków.

Ubezpieczenie Itaka czy warto?

Decyzja o rodzaju wybieranego ubezpieczenia powinna zawsze zależeć od naszych indywidualnych potrzeb a przed zakupem obowiązkowo należy dokładnie przeczytać OWU.

Zalety:

 • ubezpieczenie ITAKA dostępne jest w różnych wariantach,

 • obejmuje koszty leczenia i transportu, ubezpieczenie bagażu, OC w życiu prywatnym, a także ochronę na wypadek wyrządzenia szkód osobom trzecim,

 • w wariancie Prestige, suma ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu wynosi aż 1 000 000 EUR,

 • ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe opcje, takie jak choroby przewlekłe czy pakiet SKI&SPORT.

Wady:

 • podstawowy wariant ubezpieczenia, oferowany w cenie wycieczki, jest bardzo ograniczony, a suma gwarantowanych kosztów leczenia jest niska,

 • wyższe pakiety ubezpieczeń, takie jak Complex, Optimum i Prestige, są dodatkowo płatne,

 • ubezpieczenia bagażu mamy tylko w wariantach odpłatnych,

 • do wyboru jest jedynie oferta jednego ubezpieczyciela.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne?

Wybór najlepszego ubezpieczenia turystycznego wymaga uwzględnienia kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, ile wynosi suma ubezpieczenia oraz rozszerzenie polisy o dodatkowe świadczenia jak np. ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych.

Wliczone w cenę wycieczki ubezpieczenie turystyczne Itaka Simple zapewnia ochronę jedynie w ramach podstawowych świadczeń i dopiero w płatnym wariancie Itaka otrzymujemy wszystkie świadczenia, jakie mogą być niezbędne w trakcie wyjazdu.

Z tej właśnie przyczyny warto rozważyć samodzielny zakup ubezpieczenia, który daje większą kontrolę nad wyborem zakresu ochrony i pozwala dostosować polisę do naszych indywidualnych potrzeb. Korzystając z narzędzi takich jak kalkulator ubezpieczeń turystycznych rankomat.pl w łatwy i wygodny sposób, całkowicie online (ubezpieczenie przyjdzie na podany adres mailowy) można porównać wiele oferty i wybrać najlepiej dopasowany do nas zakres ubezpieczenia w najniższej cenie.

Ubezpieczenie turystyczne Itaka, a inne możliwościco wybrać?

Nawet jeżeli udajemy się do kraju gdzie możemy skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), to musimy być świadomi jej ograniczeń, ponieważ nie pokrywa ona wszystkich kosztów, które mogą wyniknąć podczas podróży.

Uwaga!

WAŻNE! Jak podaje portal pacjent.gov.pl: Prawo do leczenia przysługuje Ci na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajesz. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Np. we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.

W ramach EKUZ nie jest uwzględniony np. transport medyczny do kraju oraz koszty ratownictwa i poszukiwań.

Dlatego mając na uwadze nasze bezpieczeństwo powinniśmy wybrać dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczenie takie oferuje szerszy zakres ochrony, w tym pokrycie kosztów leczenia przekraczających standardy NFZ i dopasowane jest do indywidualnych potrzeb i planowanej aktywności podczas podróży.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne?

Cena ubezpieczenia turystycznego zależy od zakresu ochrony, wysokości sum gwarantowanych, miejsca wyjazdu oraz czasu trwania podróży. Przy wyborze ubezpieczenia nie należy kierować się jedynie ceną, ponieważ najtańsze polisy mogą oferować niewystarczającą ochronę.

Ubezpieczenie turystyczne na 1 dzień wyjazdu do kraju europejskiego z ochroną bagażu
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Uniqa
Koszty leczenia
250 000 zł
Ratownictwo
250 000 zł
Bagaż
2 000 zł
4,20 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 30 000 złZdarzenia pod wpływem alkoholuSporty objęte polisą: 52
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
8,89 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 zł Sporty objęte polisą: 114Zdarzenia pod wpływem alkoholu Sprzęt sportowy: 1 500 zł
Allianz
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
10 000 zł
11,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 60 000 złOC: 1 000 000 złOC sportowe: 1 000 000 zł Sporty objęte polisą: 54 Zdarzenia pod wpływem alkoholu

Ubezpieczenie turystyczne na 1 dzień wyjazdu do kraju europejskiego z ochroną bagażu

Ubezpieczenie turystyczne na 1 dzień wyjazdu do kraju europejskiego z ochroną bagażu
Uniqa
4,20 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
250 000 zł
Ratownictwo
250 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 złZdarzenia pod wpływem alkoholuSporty objęte polisą: 52
AXA Partners
8,89 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 zł Sporty objęte polisą: 114Zdarzenia pod wpływem alkoholu Sprzęt sportowy: 1 500 zł
Allianz
11,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
10 000 zł
Dodatkowo: NNW: 60 000 złOC: 1 000 000 złOC sportowe: 1 000 000 zł Sporty objęte polisą: 54 Zdarzenia pod wpływem alkoholu

Ubezpieczenie turystyczne na 1 dzień wyjazdu do kraju europejskiego z ochroną bagażu

Wykorzystując kalkulator ubezpieczeń turystycznych rankomat.pl dobre ubezpieczenie turystyczne na 7-dniowy wyjazd wypoczynkowy na terenie Europy możemy znaleźć już poniżej 10 złotych za dzień. Takie ubezpieczenie daje już bardzo szeroką ochronę wraz z NNW, OC i OC sportowym oraz rozszerzeniem o zachorowanie na COVID-19 i ubezpieczeniem bagażu.

Co warto wiedzieć?

 1. Itaka oferuje ubezpieczenia od Ergo Ubezpieczenia Podróżne w trzech wariantach: Itaka Simple, Itaka Complex oraz Itaka Prestige.
 2. Podstawowy wariant ubezpieczenia, Itaka Simple, dostępne jest bezpłatnie w cenie wycieczki. Koszt wariantów bogatszych to odpowiednio od 5,50 zł/dzień (Itaka Complex) i od 15,50 zł (Itaka Prestige).
 3. Alternatywę stanowi ubezpieczenie zakupione samodzielnie. Koszt zaczyna się od 3,92 zł, a w pełnie zabezpieczająca polisa z bardzo wysokimi sumami ubezpieczeń to koszt małej kawy w restauracji, tj. 12,45 zł/dziennie.
 4. Przed zakupem, warto porównać dostępne ubezpieczenia, sprawdzić sumy poszczególnych świadczeń. Dobrym ku temu narzędziem jest kalkulator ubezpieczeń turystycznych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia turystyczne Itaka

 1. Który pakiet ubezpieczenia turystycznego Itaka wybrać dla siebie?

  Jeśli tylko jest taka możliwość, najlepiej wybrać ubezpieczenie Simple Prestige. Suma gwarantowanych kosztów leczenia to aż niemal 1 mln 400 tys. zł. Wariant uboższy – Itaka Complex – to zaledwie ok. 280 tys. zł.
   

 2. Jakie ograniczenia ma podstawowe ubezpieczenie turystyczne Itaka?

  Ubezpieczenie wchodzące w skład wycieczki, tj. Itaka Simple, zabezpiecza tylko w zakresie kosztów leczenia (na niewielką kwotę), NNW i podstawowego assistance. Nie zapewnia ochrony w razie zarażenia COVID-19.
   

 3. Dlaczego suma ubezpieczenia ma duże znaczenie?

  Podczas wyjazdu za granicę nie wystarczy sam fakt posiadania ubezpieczenia turystycznego. Suma ubezpieczenia, w tym przede wszystkim suma kosztów leczenia, określa jakie koszty jest w stanie pokryć ubezpieczyciel. Jeśli poszkodowany ulegnie groźnemu wypadkowi i potrzebne będzie kosztowne leczenia oraz transport medyczny do kraju, to niewysoka kwota ubezpieczenia zapewne nie będzie wystarczająca, a poszkodowany będzie zmuszony dopłacić z własnych środków.

 4. Jakie ubezpieczenie poza turystycznym może przydać mi się podczas wyjazdu?

  Ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny powinno być dopasowane do rodzaju aktywności. Jeśli wyjeżdżasz w celach rekreacyjnych, to ubezpieczenie turystyczne na kwotę co najmniej 200 tys. zł w Europie i 600 tys. zł poza Europą będzie odpowiednie. Warto rozważyć rozszerzenie polisy o zakup tzw. klauzuli alkoholowej, a jeśli chorujesz przewlekle to koniecznie ubezpieczenie od pogorszenia się stanu zdrowia w sytuacji zaostrzenia choroby przewlekłej.

 5. Na co trzeba uważać, decydując się na ubezpieczenie zakupione w biurze podróży?

  Podstawą podczas zakupu ubezpieczenia w biurze podróży jest skrupulatna analiza OWU: jak wysoka jest suma gwarantowanych kosztów leczenia, czy uwzględnia ratownictwo, OC, OC sportowe, NNW, rozszerzenia o sporty ekstremalne i choroby przewlekłe oraz zachorowanie na COVID-19. Jeśli brakuje którychś z tych opcji a sumy ubezpieczenia są niskie to warto zastanowić się, czy nie lepiej zakupić indywidualne ubezpieczenie turystyczne.